Spärren

Det finns också möjligheten att teckna sig för Spärren som gäller alla de bank- och plusgironummer som används av de företag som lagts in i Varningsinfos register. Pris lämnas på begäran.


När det gäller Spärren så är denna endast tillåten att använda inom det egna företaget. Om önskemålet är att kunna använda tjänsten utanför det egna företaget, lämnas separat offert. Exempel på sådant användande är att Spärren används i ett ekonomisystem som säljs.


Skulle det komma till Varningsinfos kännedom att informationen används på ett sätt som strider mot avtalet så avslutas detta omedelbart.
Namn*
Företag*
E-post*
Org.nummer*
Telefon*
Meddelande*

Relaterade Länkar

Spärra blufföretag direkt