Bluffaktura - Råd och tips

Om ni fått en misstänkt bluffaktura så skall ni i första hand kontakta företaget som skickat fakturan. Kontrollera dock först så att det inte bara är ett erbjudande, då behöver ni inte kontakta företaget.


Erbjudande som utformats som en faktura.
Ni behöver inte kontakta företaget.
Detta är ett brott mot Marknadsföringslagen (2008:486) Tillkännagivande (2008:487) Direktivbilagan punkt 21.Marknadsföringslagen och hanteras av Marknadsdomstolen.
Om ni vill göra en anmälan skall den skickas till Konsumentverket 118 87 STOCKHOLM
Polisanmälan skall inte göras i dessa fall.

Faktura utan någon som helst tidigare kontakt med företaget.
I första hand skall ni kontakta företaget och försök få rättelse. Om detta inte går skriver ni direkt på underlaget varefter ni skickar en kopia till företaget :
"Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts"
Gör också en polisanmälan om misstänkt "Bedrägeri med hjälp av bluffaktura brottskod 0912"

Faktura där ni haft kontakt med företaget men fakturan inte överensstämmer med den överenskommelse ni gjort.
I första hand skall ni kontakta företaget och försöka få rättelse. Om det inte går gör ni enligt följande :

Anser ni att någon beställning aldrig har skett skriver ni direkt på underlaget varefter ni skickar en kopia till företaget :
"Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster ej har skett "
Gör också en polisanmälan om misstänkt "Bedrägeri med hjälp av bluffaktura brottskod 0912"

Anser ni att beställningen inte överensstämmer med fakturan skriver ni direkt på underlaget
varefter ni skickar en faktura till företaget :
"Bestrider då fakturan den ej överensstämmer med beställningen"

Utländska fakturor
I motsvarande fall som ovan kan ni använda följande engelska text :
"Reject payment due misleading information"
"Complaint will be filed to the police"

Skicka alltid kopior till Varningsinfo så att vi kan varna andra företagare och hålla myndigheterna informerade om vilka företag som är aktiva.

Känner ni er osäkra kan ni alltid kontakta oss på Varningsinfo. Vi har gratis telefonrådgivning.