Lars-Johan Jarnheimer

Lars-Johan Jarnheimer är förutom grundare till Varningsinfo mycket aktiv i olika styrelser inom svenskt Näringsliv.


test_larsJ Lars-Johan Jarnheimer, född 1960, har innehaft en rad olika befattningar inom flera välkända företag. Hösten 2008 lämnade Lars-Johan sin operativa tjänst som VD och Koncernchef för Tele2 AB. Dessförinnan har han bland annat arbetat på Hennes & Mauritz AB, IKEA och SAAB. Idag sitter Lars-Johan i flera styrelser, vid sidan om arbetet i Varningsinfo.


Inom Varningsinfo så axlar han rollen som ambassadör.