Bluffaktura - Definition

Definition av begreppet bluffaktura


  • Faktura utan att ni haft kontakt med företaget.
  • Faktura och produkt eller tjänst har levererats, utan att ni har haft kontakt med företaget.
  • Faktura där ni haft kontakt med företaget men varken produkt eller tjänst har levererats.
  • Faktura där priset inte överensstämmer med det överenskomna.
  • Faktura där andra villkor inte överensstämmer med överenskommelse.
  • Faktura där tjänsten inte fungerar enligt överenskommelse.
  • Faktura där ni anser er vilseledda på annat sätt än ovan.
  • Erbjudande som utformats som en faktura.