http://www.varningsinfo.se/ RSS Mobinix - appen som spärrar alla "kända" telefonförsäljare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=171400 I veckan har Konsumentverket avbrutit samarbetet med NIX-Telefon beroende på att spärren inte fungerat."Det finns för många undantag som gör det möjligt att ringa konsumenter som tydligt sagt ifrån att de inte vill bli uppringda, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell till SVT Nyheter."NIX-Telefon drivs av en ideel förening som består av företag och organisationer direkt kopplade tilltelefonförsäljning på ett eller annat sätt.Administrationen sköts av Swedma, bransch- och intresseorganisation för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.Vi har hela tiden varit tveksamma till om de som har intressen i branschen verkligen sätter konsumenternaföre de företag och organisationer de företräder. På något sätt har "negativ avtalsbindning" blivit tillåten inom telefonförsäljningen trots att det är förbjudet i andra sammanhang. Om jag inte tackar nej till telefonförsäljning så innebär det att jag har tackat ja.Med vår app Mobinix behöver inte konsumenter och företagare göra något mer än ladda ned appen.Appen blockerar sedan samtliga "kända" nummer som används av telefonförsäljare och av företag som utför marknadsundersökningar.Mobinix gör inte några undantag. Tue, 07 Feb 2017 18:24:00 GMT Varning för Klimatmagasinet och SGG Construction AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=168063 Försäljare från SGG Construction AB kontaktar företagare gällande Klimatmagasinet och hävdar att det finns ett tidigare avtal. När företagaren vill avsluta avtalet skickas ett mail och i detta uppmanas man att elektroniskt signera avslutet.Denna signering använder företaget sedan som bevis på att det funnits ett avtal och kräver in pengar för den sista annonseringsperioden i Klimatmagasinet.Personen sitter i styrelsen för ytterligare 3 st bolag som är verksamma men har ett flertal betalningsanmärkningar (6, 30 och 33 st).Personen har tidigare suttit i styrelsen för ytterligare 5 st. bolag vilka samtliga gått i konkurs de senaste två åren.SGG Construction AB har 16 st. betalningsanmärkningarFÖRETAGSUPPGIFTER :SGG Construction AB 556922-0980Box 593114 11 STOCKHOLM 08-559 217 07Bg. 152-0597 Tue, 08 Nov 2016 11:29:00 GMT Varning för Parkeringsinkasso Svenska AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=166916 I dagarna skickar Parkeringsinkasso Svenska AB ut inkassokrav som är rena bluffakturor. De påhittade inkassokraven avser felparkeringsavgifter.Varningsinfo har blivit nerringda av personer som fått dessa bluffakturor. När de som fått inkassokraven försökt ringa företaget har ingen svarat.Vi råder alla som fått en faktura att göra en polisanmälan.Företagsuppgifter :Parkeringsinkasso Svenska AB 559037-8120Box 450129 04 HÄGERSTEN 08-28 08 40Bg. 226-8837 Fri, 30 Sep 2016 12:45:00 GMT Bolagsinfo - Ny bluff http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=165879 Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser "Slutfaktura - Webbtjänst".De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget.Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna.Bestrid fakturan i sin helhet och hänvisa till att någon beställning aldrig har gjorts.FÖRETAGSUPPGIFTER :Lanant AB 556623-2582Box 4038181 04 LIDINGÖ 010-888 52 02Bg. 655-8175 Tue, 06 Sep 2016 16:30:00 GMT Annonskonsulterna AB och Kastofon AB - fängelsedomar http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=165193 Tre företrädare för Annonskonsulterna Skandinavia AB och Kastofon AB dömdes 2016-07-28 till fängelse av Malmös Tingsrätt (B 459-13) . Brotten i domen avsåg grovt bedrägeri, grov skattebrott och grov stöld.I samma dom dömdes 12 st. säljare medan 5 st. säljare frikändes.Under perioden maj-dec 2011 ringde företrädare för bolagen upp lurade små- och egenföretagare gällandeGoogletjänster.Under perioden 30 maj-24 oktober 2011 skickade Annonskonsulterna ut fakturor motsvarande ett belopp på 10,8 miljoner och av dessa betalades det in 7,4 miljoner.Under perioden 8 september - 16 december 2011 skickade Kastofon ut fakturor motsvarande ett belopp på9,5 miljoner och av dessa betalades det in 3,1 miljoner.Företagsuppgifter :Annonskonsulterna Skandinavia AB 556731-9917Föreningsgatan 28MALMÖKastofon AB 556859-4591Föreningsgatan 28MALMÖ Thu, 04 Aug 2016 10:37:00 GMT Spenca AB stämmer mängder av företagare. http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=163037 Redan den 12 mars 2016 varnade vi i ett inlägg "Varning för Spenca AB" för företagets affärsmetoder. Nu har Spenca AB under en månad ansökt om stämning i drygt 50 st. ärenden, efter att dessa har bestridits av företagarna hos Kronfogden.I ett ärende som avser Lunds Tingsrätt har Spenca AB förelagts betala in tilläggsansökningsavgift men inte gjort detta. Tingsrätten har därför avvisat talan.Ena styrelseledamoten i Spenca AB är dömd 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 för narkotikabrott och snatteri. Domen 2008 för narkotikabrott gav 1 år och 3 månaders fängelse.Styrelseledamoten är också komplementär i Pointsolutions KB 969764-5837. Även detta företag ägnade sig åt att ringa upp företagare och påstå att någon höll på att registrera webbadresser liknande det egna företaget. Några frågor som bör ställas är :Hur kan Spenca AB veta att någon har för avsikt att registrera en webbadress lik den företagaren som de ringer upp ? Om de redan har en kund som vill registrera en webbadress, varför förstör de då denna affär genom att ringa upp någon annan och försöka stoppa den ursprungliga affären ?Spenca AB tar 1.950:- för varje webbadressPriser för att registrera webbadresser : Loopia Bineroeu 99:- 119:-info 129:- 129:-org 129:- 129:-net 109:- 119:-Företagsuppgifter :Spenca AB 556974-1670Frukthandlarvägen 7120 44 STOCKHOLM 0736-343358Bg. 550-6993 Tue, 28 Jun 2016 11:30:00 GMT Varning - Gula Sidorna http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=163431 Bedragare har kopierat Gula Sidornas logga och skickat ut falska fakturor. Varken Eniro eller Bygg Partner i Dalarna AB har något med detta ärende att göra.Bokningsverket som ligger bakom detta utskick är tidigare kända i dessa sammanhang. För några år sedan ringde personer från företaget runt och bokade catering och hunddagis. Vid dessa tillfällen skulle de kontaktade företagarna betala in pengar i förskott för att få dessa uppdrag.Bedrägliga beställningar av catering och hunddagisI underlagen som skickas ut finns ett antal felaktigheter/brister :Som företagsnamn har angivits Bokningsverket AB.Momsnumret som angivits går dock till Bygg Partner i Dalarna ABGatuadressen som angivits Bälsta Gård ligger i Bromma och inte i ÖrebröPersonen som utformat underlaget har haft vissa bekymmer med svenska språket.BESKRIVNING PROJEKT : Den GULA katalogen med sista årets införande, bransch, sökord, kommun.Katalogen skickas ut i din kommun och län.1. Gulakatalogen2. Din län3. Din kommun4. Sökord, bransch, verksamhet5. Loga6 BeskrivningFöretagsuppgifter :Bokningsverket AB 556571-4796Bälsta Gård168 64 BROMMAalt.Hövdingagatan 19126 52 HÄGERSTENTelefon 0729-286863Fax. 013-130 100 58Plusgiro 13134-2 Wed, 01 Jun 2016 10:15:00 GMT Adresstjanst.se - Varning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=159074 Ytterligare tveksamma adressändringstjänster har dykt upp, det gäller adresstjanst.se och minadressandring.seDet är samma företag som ligger bakom dessa siter, även om företagsnamnet som anges på minadressandring.se är Sydmetod AB.Ett 30-tal anmälningar har kommit in till Konsumentverket under perioden februari till april.Anmälningarna gäller :Oskäliga avtalsvillkorFakturerat för ej beställd tjänstVilseledande marknadsföringBristande ångerrättNegativ avtalsbindningFöretag som har kopplingar till detta bolag :Adressbolaget Sverige KB - VarningAdressenheten Sverige KB - VarningFöretagsuppgifter :Adresstjänst Sverige AB 556916-5094Box 72 123 22 FARSTA Thu, 28 Apr 2016 18:15:00 GMT Paydot AB - fakturerar extremt dyra kvittorullar utan beställning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=104777 Det är uppenbart att Paydot AB fortsätter att ringa runt och vilseleda olika förrtag för att få sälja "svindyra" kvittorullar och köbiljetter. Inte ens när företagare förklarar för säljarna från Paydot AB att de inte vill bli kontaktade igen rättar sig företaget efter detta.Denna varning publicerades 2013-06-12Ett flertal företag har kontaktat Varningsinfo då dom erhållit kvittorullar och faktura från Pay Dot AB utan att någon beställning har gjorts.I två av fallen har leveransen avsett exakt samma kvittorullar T57/25/12 25 m. och exakt samma mängd 24 st. men priset har varit 500:- till den ena och 600:- till den andra. Priset är flera 100% dyrare än andra leverantörer på marknaden, se jämförelsen nedan. För att stämma av prisnivån gick vi ut på nätet och hittade ett flertal leverantörer som sålde dessa produkter och här följer några jämförelsepriser :Restaurangbutiken.se antal 100 st. 395:-Taxibutiken.se 100 st. 500:-Allvag.se 100 st. 600:-Paydot.se 100 st. 2.084- 2.500:-2013-06-11 blev vid på Varningsinfo kontaktade av en representant för Paydot.se som hävdade att våra uppgifter inte stämmer med verkligheten. Med anledning av detta gjorde vi ytterligare en kontroll och kom fram till samma resultat. Paydot.se har fått ta del av genomgången och också erbjudits möjligheten att redogöra för vad som är felaktigt. Ev. svar från Paydot.se kommer vi självklart att publicera.Företagsuppgifter :Paydot AB 556697-0660Götalundsvägen 10124 71 BANDHAGEN 08-6475740 Mon, 25 Apr 2016 12:15:00 GMT Varning för Loop Webhotell http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=157368 Ett flertal företag har fått ett underlag som ser ut som en faktura från Loop Webhotell. Det är säkerligen ingen slump att man har valt ett namn som liknar Loopia. I den finstilta texten står det "Observera att detta är ett erbjudande och betalningsplikt ej föreligger".Företaget är osäkra på hur de stavar det egna företagsnamnet. I loggan upptill på underlaget stavas webbhotell med två b. Nertill på underlaget stavas webhotell med ett b.Självklart skall ni inte betala denna faktura och har ni några frågor är ni välkomna att ringa vår kostnadsfria rådgivning.Företagsuppgifter :Loop webbhotell 556846-2732Amiralsgatan 20211 55 MALMÖ Bankgiro : 5078-4446 Mon, 18 Apr 2016 16:00:00 GMT Brå-rapport om bedrägeribrottsligheten i Sverige http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=160158 Brå kom idag med rapporten "Bedrägeribrottsligheten i Sverige kartläggning och åtgärdsförslag (Brå 2016:09). I rapporten redogör man för fem huvudkategorier : Kortbedrägerier Kreditbedrägerier Annonsbedrägerier Fakturabedrägerier Övriga telefon- och internetbedrägerier I rapporten fastställer man att bedrägerierna utvecklas snabbt och en ökad samverkan mellan myndigheter krävs. Även konstateras att näringslivet måste ta ett större ansvar. Bedrägeribrottsligheten i Sverige kartläggning och åtgärdsförslag (Brå 2016:09) Wed, 16 Mar 2016 11:00:00 GMT Varning för Spenca AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=159967 Personer från Spenca AB ringer upp företagare och påstår att någon håller på att registrera deras domännamn. Försäljaren erbjuder sig att mot en kostnad på 1.950:- förhindra detta. När fakturan sedan kommer är den på 4 x 1.950:- eftersom de registrerat företaget.se, företaget.com, företaget.info och företaget.org. Detta är samma typ av domänskojeri som dykt upp vid ett flertal tidigare tillfällen. Båda i styrelsen har kopplingar tidigare kända annonsskojare Företagsuppgifter : Spenca AB 556974-1670 Frukthandlarvägen 7 120 44 ÅRSTA 0736-343358 Bankgiro 550-6993 Sat, 12 Mar 2016 11:53:00 GMT Bluffakturor minskar i början av 2016 http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=159889 Enligt Brå har antalet polisanmälda bedrägerier med hjälp av s.k. bluffaktura minskat under årets två första månader. Under januari och februari månad 2016 har antalet minskat från 2190 till 1542. En minskning med 648 brott eller 30%. Under februari månad 2016 har antalet minskat från 1108 till 975. En minskning med 133 brott eller 12%. Alltså har året börjat positivt i dessa sammanhang. Det finns dock ingen anledning att slå sig till ro utan fortsatt vaksamhet krävs. Adressändringsbedrägerierna fortsätter i stor omfattning, se tidigare blogginlägg. Thu, 10 Mar 2016 18:24:00 GMT OfficeMax - Varning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=159506 Ett flertal företagare har fått ett lurigt utformat erbjudande från OfficeMax, detta kan lätt uppfattas som en faktura. Beskrivning av produkten : Business Premium FileMaker Pro FileMaker Pro, Win & Mac, Business Package Product Download: http://www.officemaxonline.com/campaignoffer-filemaker-pro Product PIN: 1771920 € 1.280 Företagsuppgifter : Officemaxonline.com Company processor EPS Hercegovacka 13B, 81000 Podgorica, Montenegro Email : info@officemaxonline.com Company Reg No. 03029417 VAT no. 3031142880 CKB BIC/SWIFT : CKBCMEPG IBAN : ME25 5100 0000 0009 2885 66 Mon, 29 Feb 2016 15:31:00 GMT Adressbolaget Sverige KB - Varning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=158879 Personer som anmäler adressändringar till Skatteverket eller Svensk Adressändring får fakturor från Adressbolaget Sverige KB, trots att de aldrig har varit i kontakt med företaget. Detta företag har samma adress som Adressenheten Sverige KB som vi tidigare varnat för. Företagsuppgifter : Adressbolaget Sverige KB 969777-3274 Box 365 (Brevia Frejgatan 13) 114 79 STOCKHOLM BG 5083-5149 Thu, 04 Feb 2016 16:30:00 GMT Varning - Företagsinformation vilseleder kunder http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=158865 Företagsformation skickar ut uppsägningsblanketter till företagare som aldrig annonserat på siten svedmedia.se. Texten på blanketterna : Hej, enligt ök avslutas Er medverkan och vi hälsar Er välkomna tillbaka vid fortsatt intresse efter avslutande löpperiod, vänligen returnera i bifogat svarskuvert så snart som möjligt, Med vänlig hälsning, Johan Avsikten med underlaget är vilseleda företagare att skriva på och på det sättet kunna skicka en få ett en avslutsfaktura. Skriv inte på !!!! Företagsuppgifter : Företagsinformation RSE Ekonomi 610131- Box 592 114 79 STOCKHOLM 040-6902567 Bankgiro : 549-5353 Plusgiro : 716360-3 Thu, 04 Feb 2016 10:56:00 GMT Vilseledande brottsstatistik http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=158836 Varje dag får vi från olika myndigheter och experter höra att den grova brottsligheten minskar. Av det skälet har jag här sammanställt uppgifter från Brottsförebyggande Rådet. I sammanställningen har jag tagit upp alla brott där offret förlorat livet. Mord berövar annan livet Dråp berövar annan livet (mindre grovt) Misshandel och vållande till annans död orsakat annans död 1950 66 st 1960 73 st 1970 100 st 1980 135 st 1990 121 st 2000 175 st 2010 329 st 2014 317 st 2015 307 st Till denna utveckling skall läggas att beviskraven höjts. Advokaterna har blivit duktigare. Sjukvården har förbättrats vilket gör att flera av de som avled av skadorna 1950 hade överlevt idag. Detta gör att ökningen är ännu större än vad siffrorna visar. 91 st. personer dömdes för mord och straffskalan för detta är 10-18 år alternativt livstid. 8 st. dömdes till mellan 2 och 4 års fängelse 43 st. dömdes till mellan 4 och 10 års fängelse 31 st. dömdes till över 10 års fängelse 9 st. dömdes till livstids fängelse 25 st. personer dömdes för dråp och straffskalan för detta är 6-10 års fängelse 3 st. dömdes till mellan 2 och 4 års fängelse 22 st. dömdes till mellan 4 och 10 års fängelse Till detta skall läggas att endast 2/3 av strafftiden avtjänas i normalfallet Wed, 03 Feb 2016 12:09:00 GMT Bluffakturor - statistik http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=156909 Under oktober månad så minskade antalet polisanmälda bedrägerier med hjälp av bluffakturor enligt Brå. Antalet minskade från 1478 till 1392, vilket är en minskning med 6 %. Totalt från årets början har det dock skett en ökning med 21% , jämfört med samma period föregående år. Enligt Brå är det viktigt att tänka på att "brottsstatistiken inte är en spegelbild av brottsutvecklingen" Klart är dock att svenska företagare blivit bättre på att hantera denna typ av brottslighet. Mon, 16 Nov 2015 18:45:00 GMT Adressenheten Sverige KB - Varning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=154561 Personer som anmäler adressändringar till Skatteverket eller Svensk Adressändring får fakturor från Adressenheten Sverige KB, trots att de aldrig har varit i kontakt med företaget. Fakturorna brukar vara på totalt 550:- (495:- + en administrativ avgift på 65:-). Den ena styrelseledamoten dömdes så sent som 2015-09-14 för bokföringsbrott av Attunda Tingsrätt. Styrelsedamoten har under perioden 2012-03-02--2013-03-20 varit ansvarig företrädare för D.L. Förlag AB (556534-4792) och då åsidosatt bokföringsskyldigheten. Även D.L. Förlag var ett känt bluffbolag. Företagsuppgifter : Adressenheten Sverige KB 969773-4128 Box 365 (Brevia) 114 79 STOCKHOLM Wed, 04 Nov 2015 11:15:00 GMT Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & Telefon - Aftonbladets granskning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=154066 Under flera månader har Aftonbladet genomfört en granskning av företagen Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & Telefon. De senaste åren så har vi på Varningsinfo bevakat hur ofta liknande bolag stämt sina kunder i domstol. Det har då visat sig att Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & telefon stämmer sina kunder i mycket större omfattning än andra företag. Tillsammans med detta har vi också blivit kontaktade av många kunder som påstått att de blivit lurade av företagen. När vi nu fått ta del av Aftonbladets granskning kan vi konstatera att tillvägagångssättet som telefonsäljarna använder är precis det som kunderna tidigare påstått. Här finns nu länkar till ett antal av Aftonbladets ljudfiler : Bad om information - fick saftig faktura "Försäljarna är ju skumraskfigurer" "Det är för jävligt - jag blir så upprörd" Hör hela samtalet mellan Anette och stjärnsäljaren Hör hela samtalet mellan Marie och telefonförsäljaren Hör Johan Lind en av ägarna jaga på sina telefonsäljare Mon, 19 Oct 2015 10:00:00 GMT Riksdelen och 118700 SMS, Webb & Telefon http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=130783 Under de senaste åren har 100-tals kunder stämts av Riksdelen AB och 118 SMS, Webb & Telefon AB. Båda företagen säljer s.k. söktjänster på internet via telefon. Bakgrunden till att så många ärenden hamnar i domstol kan vi inte ge ett entydigt svar på. Många av tvisterna rör bostadsrättsföreningen, pensionärsföreningar, landsting och kommuner. Kunder som kontaktat Varningsinfo har klagat på främst tre saker : 1. Det har framstått som att det gällt ett befintligt avtal, vilket inte varit fallet. 2. Det har inte klart framgått från vilket företaget man ringt. 3. Endast en mycket liten del av samtalen har spelats in. Vi har nu gått igenom det senaste årets domar och här följer en sammanställning : RIKSDELEN 2015-07-06 Sundsvalls TR FT 363-15 Käromålet ogillades Dom : Ej behörig firmatecknare 2015-07-01 Ystads TR FT 989-15 Kärande yrkat 9.988:- Dom : svarande skall betala 4.994:- 2015-04-02 Skaraborgs TR målnr. FT 225-15 Kärande yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.000:- 2015-03-23 Värmlands TR målnr. 5081-14 Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:- 2015-02-26 Södertörns TR målnr. 13184-14 Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:- 2015-02-24 Linköpings TR målnr. FT 3051-14 Kärande yrkat 2.528:-. Dom : svarande skall betala 1.250:- 2015-01-22 Östersunds TR målnr. T 2286-14 Kärande yrkat 18.713:- jämte ränta. Dom : svarande skall betala 25.000:- 2015-01-12 Solna TR målnr. 7981-14 Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:- 2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14 Målet avskrivet på kärandes begäran 2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14, FT 2263-14 Käromålet ogillades. Dom : "ej behörig firmatecknare" 2014-12-22 Göteborgs TR målnr. FT 12196-14 Kärande yrkat 11.238:-. Dom : svarande skall betala 11.238:- 2014-12-15 Örebro TR målnr. FT 5260-14 Tredskodom 2014-12-15 Malmö TR målnr. FT 4529-14 Käromålet ogillades. Dom : Ej behörig firmatecknare 2014-09-23 Borås TR målnr. FT 2205-14 Kärande yrkat 2.500:-. Dom : svarande skall betala 2.500:- 2014-07-28 Göteborgs TR målnr. FT 6550-14 Kärande yrkat 12.488:-. Dom : svarande skall betala 12.488:- 118700 SMS, WEBB & TELEFON 2015-04-23 Östersunds TR målnr. FT 350-15 Kärande yrkat 6.238:-. Dom : svarande skall betala 3.500:- 2015-04-17 Eskilstuna TR målnr. FT 537-15 Tredskodom 2015-04-16 Stockholms TR målnr. FT 11883-14 Kärande återkallat sin talan 2015-04-02 Borås TR målnr. FT 2470-14 Kärande yrkat 2.488:-. Dom svarande skall betala 2.488:- 2015-02-10 Örebro TR målnr. FT 5932-14 Kärande yrkat 7.488:-. Dom svarande skall betala 5.000:- 2015-01-12 Solna TR målnr. FT 7981-14 Tredskodom 2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14 Målet avskrivet på kärandes begäran 2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14 och 2263-14 Käromålet ogillades 2014-12-19 Göteborgs TR målnr. FT 13046-14 Tredskodom 2014-12-03 Västmanlands TR målnr. FT 4170-14 Kärande yrkat 1.875:-. Dom svarande skall betala 1.875:- 2014-11-27 Södertörns TR målnr. FT 13829-14 Kärande yrkat 5.613:-. Dom svarande skall betala 5.613:- 2014-11-12 Örebro TR målnr. FT 4910-14 Kärande har återkallat talan 2014-10-17 Göteborgs TR målnr. 8829-13 Kärande yrkat 300.000:-. Dom : kärande skall ersätta svarande med 252.715:- 2014-09-16 Stockholms TR målnr. T 10280-14 Tredskodom 2014-07-30 Örebro TR målnr. FT 2724-14 Målet avskrivet 2014-06-13 Västmanlands TR målnr. FT 1153-14 Kärande har yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.988:- Företagsuppgifter : 118 700 SMS, Webb & Telefon AB 556752-1942 Kalendergatan 20 211 35 MALMÖ RIKSDELEN AB 556705-1890 Kalendergatan 20 211 35 MALMÖ Mon, 12 Oct 2015 09:00:00 GMT Varning - bedrägliga varumärkesskydd http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=152833 Återigen har ett flertal företag fått en påminnelse om förnyelse av skyddet för varumärken. Företaget som skickar ut underlagen har hämtat ut uppgifter från PRV. Det innebär att uppgifter som ansökningsnummer, registreringsnummer, registreringsdatum, ansökningsdatum och klasser är riktiga. Företagarna har i dessa fall inte tidigare haft någon kontakt med företaget. På underlaget finns ingen uppgift om företagets organisationsnummer och de telefonnummer som anges saknar uppgift om innehavare. Företaget erbjuder följande priser : Förnyelseavgift för en klass 10.600:- Avgift för tillkommande klasser per st. 2.400:- Motsvarande priser om ni sköter detta direkt via PRV Förnyelseavgift för en klass (online) 1.800:- Förnyelseavgift för en klass (ej online) 2.300:- Avgift för tillkommande klasser per st. 900:- Thu, 10 Sep 2015 14:00:00 GMT ID-Skydd - Gratistjänster http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=151507 Marknaden för tjänster som påstås stoppa ID-stölder bara växer. Innan du betalar för ett ID-skydd kan det vara bra att ta reda på vad tjänsten verkligen innebär. Inte sällan innebär den att när någon av dina uppgifter ändras hos en myndighet så underrättas du omgående. Det kan i vissa fall även innebära att när någon försöker handla i ditt namn och företaget begär kreditupplysning så får du en omedelbar underrättelse. Detta gäller dock bara om säljföretaget använder "rätt" kreditupplysningsföretag, alltså det som är kopplat till ID-skyddet. Varför inte börja med någon av dessa gratistjänster ? Minmyndighetspost och Kivra Sun, 19 Jul 2015 20:24:00 GMT Personerna bakom porrfakturor dömda till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=151456 Malmö Tingsrätt dömde idag (2015-07-13) gärningsmännen som genom olika typer av hot fått personer att betala miljontals kronor i skadestånd för påstådd olaglig nedladdning av porrfilmer. Personerna har fått kraven via SMS, mail eller brev. Ett exempel från domen : Efter konsultation med svensk handels säkerhetschef Per Geijer, har vi beslutat att på vår hemsida offentliggöra namnen på alla som inte har betalat sina krav. Vill ni undvika publicering på vår porrvarningslista gå då till sidan www.wapq.mobi och betala ert krav till J.D. Finance inom 7 dagar. Bara advokatkostnaderna i målet har uppgått till ca. 6,5 miljoner kronor Har följer domarna : Huvudmannen D. P. (42 år) dömdes till 2 år och sex månaders fängelse och näringsförbud i 5 år för : Grovt förtal Utpressning, grovt brott Försök till utpressning, grovt brott Grovt bokföringsbrott Brott mot personuppgiftslagen, grovt brott Advokatkostnaden 1.665.474:- skall betalas av staten J.M. (52 år) dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse och näringsförbud i 3 år för : Utpressning, grovt brott Försök till utpressning, grovt brott Bokföringsbrott Advokatkostnaden 835.275:- skall betalas av staten. D.B. (24 år) dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse och 3 års näringsförbud för : Utpressning, grovt brott Försök till utpressning, grovt brott Bokföringsbrott Brott mot inkassolagen Advokatkostnaden 789.519:- skall betalas av staten S.C. (51 år) dömdes till 1 års fängelse för : Medhjälp till grovt förtal Medhjälp till utpressning, grovt brott Medhjälp till försök till utpressning, grovt brott Brott mot personuppgiftslagen, grovt brott Advokatkostnaden 1.318.796:- skall betalas av staten. A.L. (51 år) dömdes till villkorlig dom och dagsböter 160 å 160 kr samt näringsförbud i 3 år för : Försök till utpressning Penninghäleri Bokföringsbrott Brott mot inkassolagen Av advokatkostnaden på 956.850:- skall A.L. betala 15.000:-, resten skall staten betala. L.B. (47 år) dömdes till villkorlig dom och dagsböter 160 å 50 kr för : Utpressning Försök till utpressning Av advokatkostnaden på 903.690:- skall L.B. betala 10.000:-, resten skall staten betala. Företagsnamn som förekommer i domen : Newerotica.mobi Grossen Öland AB / Dquera AB Arcade World Corp J.D. Finnce Inc. Jema LDB Finans Mon, 13 Jul 2015 15:45:00 GMT Styrelseledamot i Svenska Jurist & Mediagruppen AB dömd till 3 års fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=151455 En styrelseledamot i Svenska Jurist & Mediagruppen AB dömdes 2015-07-10 av Svea Hovrätt för grova bedrägerier till tre års fängelse. Svenska Jurist & Mediagruppen AB låg bakom produkten FöretagsSök.se som drog på sig många klagomål och påståenden om ren bluffakturering. Bedrägeriet i detta fall riktade sig mot Mats Arnhögs skattekonto och Christer Gardells konto i Avanza Bank. Gärningsmännen ansökte om E-legitimation via Telia i Arnhögs och Gardells namn. Personer bevakade därefter målsägarnas brevlådor och när avierna om E-legitimationerna kom stals dessa. Med hjälp av falska ID-handlingar hämtades de rekommenderade försändelserna ut från respektive utlämningsställe. Konton öppnades i Gardells och Arnhögs namn hos SBAB Bank, varefter 5.525.000:- överfördes från målägarnas konton. Förutom styrelseledamoten dömdes två personer till fängelse i 1 år och 6 månader, en person till fängelse i 1 år och 3 månader och en person till dagsböter. FÖRETAGSUPPGIFTER : Svenska Jurist & Mediagruppen AB 556851-2445 Lumaparksvägen 9 120 31 STOCKHOLM Mon, 13 Jul 2015 11:14:00 GMT Undvik att bli stämd i domstol ! http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=141028 VARFÖR HAMNAR ALLA DESSA MÅL I DOMSTOL ? Inte sällan slutar tvister rörande annonser och företagsuppgifter i domstol. Bakgrunden är ofta en försäljning via telefon där säljföretaget och kunden har olika uppfattning av vad som överenskommits. Nästan aldrig har säljföretaget en inspelning av hela samtalet utan bara en kort sekvens i slutet där det ställs ett antal snabba frågor. Ofta hävdar kunderna att det sagts saker när inspelningen inte var igång som säger något helt annat än den korta inspelningen. Sedan flera år tillbaka bevakar vi samtliga domstolar i Sverige och de företag som är verksamma inom dessa områden. Av det skälet kommer vi fr.o.m. 1 november 2014 att här redovisa antalet stämningar som respektive företag lämnar in. 118 700 SMS, Webb & telefon AB (556752-1942) 28 ärenden Riksdelen AB (556705-1890) 22 ärenden HB Hjält AB (556645-7528) 19 ärenden Servicefinder Sverige AB (556711-6545) 15 ärenden Eniro Sverige AB (556445-1846) 14 ärenden Lokaldelen i Sverige AB (556109-6149) 9 ärenden Swecube AB (556812-9455) 4 ärenden Företagsgruppen i Göteborg AB (556720-9209) 2 ärenden Proff AB (556764-1534) 2 ärenden FSD Internet Tjänster AB (556619-0095) 2 ärenden Hittapunktse AB (556663-0348) 1 ärende Vidare Direkt AB (556789-7359) 1 ärende Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Bästa sätten att undvika oklarheter. 1. Ladda ned appen Mobinix som gör dig uppmärksam när samtalet kommer från en telefonförsäljare eller ett företag som sysslar med marknadsundersökningar . 2. Be alltid att få ringa upp så har du själv möjligheten att spela in samtalet. 3. Bekräfta inga företagsuppgifter per telefon. Be att telefonförsäljaren skickar över dessa skriftligen för kontroll. Vi tar inte ställning till vem som har rätt eller fel utan vill bara visa hur viktigt det är med tydlighet för att undvika jobbiga juridiska processer. Tue, 26 May 2015 07:15:00 GMT Bedrägliga beställningar av catering och hunddagis http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=148993 Tisdagen den 28 april började de första samtalen komma från personer som uppgav sig ringa för PEAB´s räkning. Ett flertal caféer, restauranger och hunddagis har blivit kontaktade.Personerna har uppgivit att de ringer från en underleverantör till PEAB. I några fall har de uppgivit att företagets namn var Rabattell och i några fall Bokningsverket AB.I de fall caféer kontaktats har det rört sig om leverans av 100 st. frukostpaket innehållande smörgås, kaffe och juice. Leveranserna skall ske under 3 månaders tid till ett bygge i närheten av det kontaktade företaget.Dock krävs att företagen skriver under ett avtal och betalar in en depositionsavgift på 4.500:-PEAB:s säkerhetsavdelning uppgav vid kontakt att de inte har något som helst med detta att göra.Hela upplägget är ett bedrägeri.Vi uppmanar därför samtliga drabbade att göra polisanmälan.Telefonnummer som använts av bedragarna :0737-2088070700-4115300736-523419Företagsuppgifter :Bokningsverket AB 556571-4796Hövdingagatan 16126 52 HÄGERSTENPlusgiro 13134-2 Wed, 29 Apr 2015 15:45:00 GMT Företrädare för GMTM mobile AB åtalas för bokföringsbrott m.m. http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=148548 2015-04-20 lämnade Ekobrottsmyndigheten in i stämningsansökan till Malmö Tingsrätt mot företrädare för GMTM mobile AB, avseende bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. GMTM mobile AB var företaget som låg bakom bluffakturor som skickades ut med namnet Relevanza. Företaget använde Intrum Justitias namn för att kräva in pengar utan att vara kunder hos företaget. Företrädaren har under perioden 10 februari 2012 - 26 april 2012 underlåtit att bokföra affärshändelser överstigande en miljon kronor. Tidigare blogginlägg : Relevanza - GMTM mobile AB Företagsuppgifter : GMTM mobile AB 556879-9901 Lönngatan 60 A 214 49 MALMÖ 0709-417433 Wed, 22 Apr 2015 17:30:00 GMT Varning för företag som snyltar på "Gula sidorna" http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=146734 Ett flertal företag har i dagarna fått ett utskick märkt "Gula Sidorna", detta har ingenting att göra med Eniros produkt Gula Sidorna. Utskicket är utformat som en uppdatering av företagsuppgifter. Med mycket liten text framgår det dock av underlaget att kostnaden är 83 Euro per månad i 24 månader, totalt ca. 20.000:-. Skriv inte på detta vilseledande underlag för en i princip värdelös produkt. Företaget som ligger bakom heter : Direct Marketing South East Ltd Office 1102, Mezzanine Floor, Al Habtoor Building Sheik Zayed Road, Al Quoz PO Box 183583 Dubai, U.A.E. www.europa.trade South East Ltd. Office 1102, Mazzanine Floor, Al Habtoor Building Shiek Sayed Road, Al Quoz PO Box 183583 Dubai, U.A.E. www.europa.trade Fri, 06 Mar 2015 10:20:00 GMT Pointsolutions KB - domänskojerier http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=145754 Företrädare för Pointsolutions KB kontaktar företagare och påstår att någon håller på att "stjäla" deras domännamn. För endast 195:-/år erbjuds företagaren ett 10-årigt skydd mot "stölden". Allt är bara påhittat för att lura av företagare pengar. För ett antal år sedan var liknande skojerier mycket vanliga. När fakturan kommer visar det sig dock att kostnaden avser hela perioden (1.950:-) och att man fakturerat för ett flertal toppdomäner. Fakturan ligger ofta på mellan 10- och 15.000:-. 2015-02-04 ersattes den tidigare styrelsen med två nya personer. Båda välkända i dessa sammanhang. Komplementären som har bytt efternamn. satt tidigare i styrelsen för NetBanner Sweden AB (konkurs avslutad 2013-04-26) och LD International AB (konkurs avslutad 2014-07-06). Kommanditdelägaren satt tidigare i styrelsen för DupontMedia Corporation AB (konkurs avslutad 2014-05-22). Denna person började också avtjäna ett fängelsestraff 2015-01-06 och tidigaste dag för villkorlig frigivning är 2015-05-29. Företagsuppgifter : Pointsolutions KB 969764-5837 Frukthandlarvägen 7 120 44 ÅRSTA 0739-241101 Bg. 172-7379 Tue, 17 Feb 2015 11:15:00 GMT Styrelseledamot i Time Solution Media AB skall betala en halv miljon till staten http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=145040 Förvaltningsrätten i Uppsala biföll 2015-01-28 Skatteverkets ansökan om att den 24-årige styrelseledamoten solidariskt med Time Media Solution AB, till staten skall betala 515.678 kronor. Under 2014 sålde företaget produkten Sveriges Nummerupplysning. Företaget drog på sig en mängd klagomål beträffande införsäljningsmetoderna, vilket inte var så konstigt med tanke på att kvinnan tidigare arbetet på ett flertal liknande företag. Företagsuppgifter : Time Solution Media AB 556943-6578 Box 544 721 10 VÄSTERÅS Fri, 06 Feb 2015 15:56:00 GMT Fakturahjälpen vilseleder företagare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=143551 Personer från Fakturahjälpen ringer runt och uppger för företagare att de finns med på ett flertal sidor på nätet som kommer att kosta stora pengar. De publiceringar som Fakturahjälpen hänvisar till är nästan alltid gratispubliceringar. Mot en ersättning på 7000:- erbjuder sig Fakturahjälpen att se till att uppgifterna kommer bort från dessa sidor. En tjänst som är totalt värdelös eftersom det inte finns någon skyldighet att ta bort offentliga företagsuppgifter. Bakom Fakturahjälpen finns företaget Prosale Marketing AB. Företagsuppgifter : Prosale Marketing AB 556954-9347Landskronavägen 31 252 32 LANDSKRONA 070-8440162 eller 070-8440163 Fri, 23 Jan 2015 12:00:00 GMT Företaget bakom 118218nummerupplysning.se ansöker om konkurs. http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=143383 2015-01-19 lämnade företrädare för Online Publishing AB och SGP Holding AB in en konkursansökan för bolagen vid Solna Tingsrätt. Online Publishing AB är bolaget som legat bakom tjänsten 118218nummerupplysning.se Företagsuppgifter : Online Publishing AB 556607-0735 Svetsarvägen 7 171 41 SOLNA SGP Holding AB 556777-7429 Box 6052 171 06 SOLNA Tue, 20 Jan 2015 13:25:00 GMT Stoppa Telefonförsäljning Ltd - vilseledande telefonförsäljning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=137062 Hundratals framförallt äldre personer har kontaktat Varningsinfo och uppgivit att de blivit uppringda av försäljare från Stoppa Telefonförsäljning Limited. Personerna som blivit uppringda har fått uppfattningen att det gäller NIX-Telefon. Trots att personerna avböjt tjänsten har det kommit en faktura på 299:-, 399:- eller 499:- några dagar senare. På fakturan anges : "Telefonpaket" "Avser Telefonspärr för Telefonnummer" xxxxxxxxxxx" "Observera att detta är en ENGÅNGSKOSTNAD" Vi på Varningsinfo ifrågasätter starkt företagets s.k. spärregister och om det finns ett spärregister hur detta skulle kunna stoppa telefonförsäljare. Företagets hemsida är nixservice.se Fakturan är utställd av : Triq Manuel Dimech P.O. 67 SLM 1000 SLIEMA MALTA, C-64389 Fakturan är överlåten på : Venera Sweden Limited UK Filial 516409-0309 Ängkärrsgatan 4 171 70 SOLNA 08-12441102 (Ring ej det är ändå ingen som svarar) Bg 540-8554 Anser ni er vilseledda skall ni bestrida fakturan genom att skriva texten "Bestrider fakturan i sin helhet" rakt över fakturan. Ta sedan två kopior och skicka den ena kopian till Venera Sweden Limited UK Filial på adressen ovan eller faxa på kundservice@nixservice.se. Den andra kopian skickar ni till oss på Varningsinfo. Originalet behåller ni själva. NIX-Telefon är en gratistjänst för privatpersoner som inte fungerar för företagare. NIX-Telefon fungerar inte heller när det gäller oseriösa telefonförsäljare. Varningsinfos har en mobilapp Mobinix som för endast 49:- (engångskostnad) verkligen blockerar majoriteten av alla telefonförsäljare (seriösa som oseriösa) och företag som utför marknadsundersökningar. Appen bygger på att i varje enskild mobiltelefon blockera de ca. 2500 vanligaste nummer som används av telefonförsäljarna. Ladda ned Mobinix idag så behöver du i fortsättningen bara vara vaksam när ett samtal kommer från skyddat nummer. Idag den 11 augusti kontaktades vi på Varningsinfo av företrädare för bolaget. Personen påstod att deras försäljare är tydliga med vem dom representerar. Samtliga samtal spelas också in i sin helhet och via dessa inspelningar påstod personen att man kan bevisa att det inte förekommer något vilseledande. Eftersom vi ifrågasatt tjänsten som helhet bad vi företaget beskriva att hur tjänsten fungerar. I samband med detta framkom att tjänsten egentligen består av redan befintliga gratistjänster som företaget tar betalt för. Skulle uppgifter framkomma som visar att tjänsten verkligen fungerar kommer vi självklart att publicera dessa. Tue, 30 Dec 2014 08:45:00 GMT Styrelseledamot i Registrerings Tjänster i Sverige AB dömd till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=142765 Svea Hovrätt dömde 2014-12-05 en styrelseledamot i Registrerings Tjänster i Sverige AB för grovt narkotikabrott till två års fängelse. Registrerings Tjänster i Sverige AB skickade under 2013 ut tveksamma fakturor avseende Svenska Bolagsregistret. Företagsuppgifter : Registrerings Tjänster i Sverige AB 556467-9974 Box 12078 102 22 STOCKHOLM 031-313 95 99 Fri, 19 Dec 2014 23:25:00 GMT Komplementären i One Two Call - dömd till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=141960 Vänersborg Tingsrätt dömde 2014-11-25 komplementären i One Two Call till 8 månaders fängelse för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Mannen har som komplementär under perioden 23 augusti 2011 till 8 maj 2013 då bolaget försattes i konkurs, underlåtit att löpande bokföra de affärshändelser (omsättning minst 4,5 miljoner) som uppstått i bolaget samt underlåtit att inge skattedeklarationer (avseende moms 500.000 kronor). Verksamheten som avsåg tillverkning av hemsidor, bannerannonsering och säkerhetslösningar för företag har mannen skött från Thailand. One Two Call har under den aktuella perioden dragit på sig ett flertal klagomål One Two Call KB - konkurs. Företagsupppgifter : One Two Call KB 969756-8625 Renstiernasgatan 28 116 31 STOCKHOLM Wed, 26 Nov 2014 11:08:00 GMT Undvik att få ditt bolag kapat - Gratis http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=140982 För aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar har Bolagsverket en gratistjänst som heter "Mina meddelande". Genom att registrera denna tjänst får du en digital brevlåda dit Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen skickar all post digitalt istället för på papper. Du kan också bli aviserad via e-post och sms när företaget fått nya meddelanden. Denna tjänst är helt gratis till skillnad mot ett antal företag som debiterar flera tusen kronor för liknande tjänster. Wed, 29 Oct 2014 10:09:00 GMT Varning för Millennium Computer Systems AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=140946 Försäljare från Millennium Computer Systems AB ringer runt och erbjuder gratisprover som de senare fakturerar och vill ha betalt för. De fortsätter även skicka nya produkter som om det skulle finnas någon form av avtal. Priserna är ofta 3-400% dyrare än samma produkter hos andra leverantörer. Idag kontaktades Varningsinfo av ett företag som drabbats av precis detta agerande. I detta fall avsåg produkterna toner till en HP-skrivare. Millennium Computer Systems AB hade fakturerat 3.990:- för en toner som på marknaden kostar drygt 1.000:-. Styrelseledamöterna finns även med i Royal Chemical Industries AB (556641-6219) som dragit på sig liknande klagomål. Företagsuppgifter : Millennium Computer Systems AB 556651--5879 Sankt Eriksgatan 46 112 34 STOCKHOLM 08-440 42 00 Mon, 27 Oct 2014 18:00:00 GMT Företrädare för RXH Konsult Malmö KB åtalas för grovt bokföringsbrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=140536 Företrädare för RXH Konsult Malmö KB åtalades för grovt bokföringsbrott 2014-10-09 av Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Personerna har under perioden 2011-09-01 till 2012-02-08 åsidosatt bokföringsskyldigheten. Insättningarna på företagets konto under angiven period var 4.875.000 kronor och uttagen 4.900.000 kronor. Under den angivna perioden ringde försäljare från bolaget runt och utgav sig vara från Eniro De försökte genom vilseledande få företagare att gå med på olika typer av annonsering. Företagsuppgifter : RXH Konsult Malmö KB 969756-7585 Box 744 114 79 STOCKHOLM 040-230250 Sun, 12 Oct 2014 13:45:00 GMT Svensk Avtalsjuridik AB försätts i konkurs http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=140420 2014-10-06 försattes Svensk Avtalsjuridik AB (tidigare Svenska Fakturajuristerna AB) i konkurs efter ansökan från Skatteverket. Företagets skulder till staten uppgick till 214.744 kronor. Målet handläggs av Malmö Tingsrätt. Företaget har tidigare gjort sig kända för att använda vilseledande försäljning i samband med att de erbjudit kunderna hjälp med att bestrida bluffakturor. Se tidigare blogginlägg Företagsuppgifter : Svensk Avtalsjuridik AB 556256-2768 Rue Goya 97 721 00 Le Mans Frankrike Wed, 08 Oct 2014 11:30:00 GMT Företagsregistret - Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=138393 Personer ringer från telefonnumret 08-55116639 och uppger att dom ringer från Företagsregistret som har ett samarbete med Eniro. Vid kontroll visar det sig att telefonnumret innehas av Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB. Vid kontakt med Eniro uppger ansvariga att det ej finns något samarbete. Personerna som ringer hänvisar till frg.se som är direktlänkad till Eniro. På det sättet försöker företaget ge bilden av att domän innehas av Företagsregistret. Innehavare av domänen är dock Namenavigation AB. Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB fick en hel del klagomål på försäljningsmetoderna under 2012 när företaget sålde produkten Näringslivsregistret. "Tre nya tveksamma företag" Företagsuppgifter : Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB 556881-1201 Box 3063 136 03 HANINGE 08-55116639 Tue, 09 Sep 2014 12:00:00 GMT Styrelseledamot i Hitta Reklam & Marknadsföring AB dömd för narkotikabrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=138272 2014-09-02 fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge Tingsrättens dom på ett års fängelse för tidigare styrelseledamoten i Hitta Reklam & Marknadsföring AB. Mannen har gjort sig skyldig till narkotikabrott. Hitta Reklam & Marknadsföring var ett företag som gjorde sig känt genom att under 2010-2012 skicka ut fakturor utan att beställningar hade gjorts. Hitta Reklam & Marknadsföring drevs som enskild firma och som aktiebolag. Företagsuppgifter : Hitta Reklam & Marknadsföring 556749-1484 Järnvägsgatan 5 216 13 Limhamn Företaget försattes i konkurs 2014-03-12 Wed, 03 Sep 2014 11:00:00 GMT Huvudmännen bakom 118 108 Media Solution AB dömda till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=136128 Huvudmännen bakom 118 108 Media Solution AB och MS Fakturaservice UK Filial dömdes 2014-06-18 till fängelse av Malmö Tingsrätt. Gärningsman 1 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år. Gärningsman 2 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år och 6 månader. Gärningsman 3 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, vapenbrott och olovlig körning till fängelse i fyra år och 6 månader. Brotten har skett under tiden 1 oktober 2011 - januari 2013. Via vilseledande har man förmått 438 företagare och privatpersoner fördelade över hela landet att betala sammanlagt 4 287 204 kr. Under samma tid har man försökt att lura 728 företagare och privatpersoner att betala sammanlagt 21 499 617 kr. Lite märkligt att så många av säljarna som varit en viktigt del av bedrägerierna blivit frikända. Företagsuppgifter : 118 108 Media Solution AB 556862-0958 Mossvägen 12 B KRISTIANSTAD JK Fakturaservice UK Filial 516407-6985 Box 18 291 59 KRISTIANSTAD Wed, 18 Jun 2014 17:13:00 GMT Internetbedrägerier - musikinstrument http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=135002 Senaste tiden har Varningsinfo blivit kontaktade av personer som på olika sidor annonserat ut fina musikinstrument till försäljning. De har då blivit kontaktade av en person i en annan stad som sagt sig vara intresserad av att köpa instrumentet. Personen har dock ingen möjlighet att komma själv utan uppger att en bekant som bor i staden där instrumentet finns skall komma och hämta det. För att allt skall vara klart vid upphämtningen erbjuder sig personen att betala in pengarna på det konto som säljaren uppger och sedan skicka kvitto på betalningen till den som skall hämta instrumentet. När personen dyker upp för att hämta instrumentet har han med sig ett kvitto som uppvisas och allt ser helt OK ut, problemet är att kvittot är FÖRFALSKAT. Gör alltid en kontroll av det egna kontot så att ni ser att pengarna verkligen finns där. Tänk dock på att banken i vissa fall kan återta pengarna 3-4 dagar efter insättningen om det visar sig att det är något fel med inbetalningen, exempelvis en falsk check. Thu, 29 May 2014 15:57:00 GMT Styrelsledamot i Ensidia KB och MNL Invest AB dömd till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=130168 Styrelseledamoten i Ensidia KB och MNL Invest AB dömdes 2014-05-14 av Svea Hovrätt till fängelse 1 år och 8 månader.. Brotten som avses är skyddande av brottsling (grovt brott), narkotikabrott m.m. Efter att en person skjutits ner i styrelseledamotens lägenhet har hon uppmanat en manlig bekant att släpa ut den skadade. Hon har även undanskaffat patronhylsor och städat bort blodspår. I polisförhör har hon medvetet uppgivit felaktig identitet och signalement på gärningsmannen. Personen som sköts ned avled senare så brottet är rubricerat som mord. Ensidia KB och MNL Invest AB var två kända företag i samband med "bluffakturor" under 2010. Ensidia skickade ut fakturor avseende en produkt IbNetworks. MNL Invest AB skickade ut fakturor avseende en produkt Ensidia. MNL Invest konkurs avslutades 2012-05-02 Företagsuppgifter : Ensidia KB 969746-1045 Renstiernas gata 28 116 31 STOCKHOLM 08-551 188 09 MNL Invest AB 556722-8084 Box 70396 107 24 STOCKHOLM 08-652 12 55 Thu, 15 May 2014 09:30:00 GMT HB Hjält AB (PH Holding AB) stämmer företagare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=119852 Under ett antal år har personer från företaget HB Hjält AB (tidigare PH Holding AB) kontaktat företagare och erbjudit sig att komma och göra ett reportage om företagens verksamhet. Reportagen skulle sedan publiceras i tidningarna Näringslivsrespons och Företagsmagazinet. Ett flertal företagare har uppgivit att när intervjun avslutats så har personen från tidningen plötsligt börjar prata om annonsering och plockat fram ett avtal som skulle skrivas på. Beroende på hur dessa avtal kommit till stånd har många bestritt fakturorna från företaget. HB Hjält AB har nu valt att stämma ett flertal företag och fr.o.m. april månad så har det kommit in ett hundratal stämningsansökningar till olika Tingsrätter i Sverige. Här följer en sammanställning av de ärenden vi på Varningsinfo känner till : 2014-11-12 Norrtälje TR FT 1115-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-10-23 Haparanda TR FT 469-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-10-21 Västmanlands TR FT 1156-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-10-20 Göteborgs TR FT 4569-14 Förlikning träffad 2014-10-16 Nacka TR FT 4835-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-10-09 Skaraborgs TR FT 2191-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-10-03 Södertälje TR FT 1405-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-09-30 Ystads TR FT 1790-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-09-24 Umeå TR FT 1589-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-09-23 Malmö TR FT 3604-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-08-29 Värmlands TR FT 2846-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 455-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 638-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 636-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-06-23 Gällivare TR FT 204-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-06-03 Södertälje TR FT 563-14 Tredskodom (svarande ej hörts av) 2014-05-27 Malmö TR FT 2591-14 Förlikning träffad 2014-05-21 Norrtälje TR T 246-14 Tredskodom (svarande ej avhörts) 2014-04-30 Göteborgs TR FT 3413-14 Tredskodom (svaranden ej hörts av) 2014-04-22 Örebro TR, FT 1749-14 Målet avskrivet 2014-04-09 Solna TR FT 1996-14 Förlikning träffad 2014-02-18 Stockholms TR FT 17909-13 HB Hjält har återkallat talan 2014-01-30 Solna TR FT 6404-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2014-01-23 Attunda TR FT 6859-13 Förlikning träffad 2014-01-13 Solna TR T 6594-13 HB Hjält skall betala motpartens kostnader 2013-12-20 Stockholms TR FT 11721-13 Förlikning träffad 2013-12-18 Stockholms TR FT 19978-13 Förlikning träffad 2013-11-25 Stockholms TR T 11979-13 Tredskodom Käromålet ogillades 2013-11-06 Stockholms TR FT 13358-13 Förlikning träffad 2013-11-05 Nacka TR, FT 4784-13 Förlikning träffad 2013-10-31 Solna TR FT 6593-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2013-10-29 Stockholms TR, FT 11707-13 Käromålet ogillades 2013-10-10 Attunda TR, FT 6030-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2013-08-27 Attunda TR, FT 5282-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2013-08-23 Stockholms TR, FT 11714-13 HB Hjält har återkallat talan Företagsuppgifter : HB Hjält AB 556645-7528 Viggbyholmsvägen 75 183 77 TÄBY 08-541 301 78 Wed, 23 Apr 2014 17:30:00 GMT Styrelsedamot i Cherry Pie AB dömd för bl.a. grov stöld http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=130708 Jönköpings Tingsrätt dömde 2013-11-14 f.d. styrelseledamoten i Cherry Pie AB till 8 månaders fängelse för bl.a grov stöld, stöld olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott. Under 2010 skickade företaget ut tveksamma fakturor avseende Haitihjälpen och Stöd Cancerforskningen. Företagsuppgifter : Cherry Pie AB 556726-7637 Skolgatan 45 522 31 TIDAHOLM Wed, 09 Apr 2014 10:03:00 GMT Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB dömd för grov narkotikasmuggling http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=130378 Svea Hovrätt dömde 2014-02-21 kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Företaget skickade under 2013 ut tveksamma fakturor avseende Sökdelen.se. Företagsuppgifter : IT-Kompaniet Sverige KB 969758-2964 Bandhagsplan 2 124 32 BANDHAGEN 08-124 548 04 Wed, 02 Apr 2014 11:30:00 GMT Missing People - Falska fakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=130374 Missing People har drabbats av bedragare som förfalskat deras fakturor med identiskt utseende, dock med annat kontonummer dit pengarna skall betalas. Kontonumret som använts är ett plusgironummer 166 99 12-6 som nu är avslutat, vilket gör att det inte går att betala in pengar på detta konto. Wed, 02 Apr 2014 11:05:00 GMT Konkurs - slutet för många ''skojarbolag'' http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=129079 Telefonförsäljare är ibland rent kriminella men inte sällan använder dom "bara" olika typer av vilseledande. Ett ynkligt litet "ja" på fel ställe kan innebära att man blir jagad i år av dessa bolag. Det kommer påminnelsefakturor, hot om Kronofogde och stämningar i domstol. Plötsligt utan förklaring blir det dock helt tyst. Vad händer med företaget som ringer runt och vilseleder kunder när deras försäljningsknep inte lyckas längre ? Företaget sätts i konkurs ! Här följer listan över ca. 150 kända telefonförsäljningsföretag som gått i konkurs eller avvecklat verksamheten : Listan - Konkurser Wed, 19 Mar 2014 11:00:00 GMT HB Hjält AB och Företagsmagazinet NR fortsätter att stämma företagare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=128782 Jag tog den 25:e december i min blogg upp HB Hjält AB och alla stämningar. HB Hjält AB (PH Holding AB) stämmer företagare Vi på Varningsinfo har en ständig bevakning av alla domstolar när det gäller tvister om annonsförsäljningar. I samband med denna bevakning kan vi konstatera att HB Hjält AB fortsätter att stämma företagare i stor omfattning. Bara idag den 14.e mars har 18 st. stämningsansökningar registrerats och sedan nyår har över 100 st. stämningsansökningar inkommit till olika Tingsrätter. Kända avgöranden : 2013-08-23 Stockholms TR, FT 11714-13 Talan återkallad 2013-08-27 Attunda TR, FT 5282-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2013-10-10 Attunda TR, FT 6030-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2013-10-29 Stockholms TR, FT 11707-13 Käromålet ogillades 2013-10-31 Solna TR, FT 6593-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) 2013-11-05 Nacka TR, FT 4784-13 Förlikning träffad 2013-11-06 Stockholms TR, FT, 13358-13 Förlikning träffad 2013-11-25 Stockholms TR, T 11979-13 Tredskodom Käromålet ogillades 2013-12-18 Stockholms TR, FT 19978-13 Förlikning träffad 2013-12-20 Stockholms TR, FT 11721-13 Förlikning träffad 2014-01-13 Solna TR, T 6594-13 Talan återkallad 2014-01-23 Attunda TR, FT 6859-13 Förlikning träffad 2014-02-18 Stockholms TR, FT 17909-13 Talan återkallad 2014-01-30 Solna TR, FT 6404-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av) Företagsuppgifter : HB Hjält AB 556645-7528 Viggbyholmsvägen 75 183 77 TÄBY 08-541 301 78 Fri, 14 Mar 2014 11:15:00 GMT Styrelseledamot i Givelo AB åtalas för grova bedrägerier http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=124025 Svea Hovrätt fastställde 2014-02-11 Stockholms Tingsrätts dom på två år fängelse för grovt bedrägeri när det gällde styrelseledamoten i Givelo AB. Brotten har bestått i att mannen vid fyra tillfällen under tiden 10 oktober - 13 oktober 2013 hyrt bilar med falska körkort till ett värde av drygt 750.000:-. Syftet har varit att föra bilarna ut ur landet. Givelo AB har under 2013 skickat ut ett flertal bluffakturor vilka avsåg "Mjukvaru uppdatering samt underhåll". Beloppet på fakturorna var 270:-. Företagsuppgifter : Givelo AB 556810-1207 Brevia 1252 114 79 STOCKHOLM Bg 181-2981 Fri, 07 Mar 2014 09:30:00 GMT IT Net Europe AB använder vilseledande försäljning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=128551 IT Net Europe AB kontaktar företagare och påstår att någon försöker "stjäla" deras domännamn. Påståendet som nästan alltid saknar grund innebär att ett annat företag skulle vara intresserade av att registrera det kontaktade företagets namn. Om det uppringda företaget heter bollhavet.se så avser detta bollhavet.com, bollhavet.net m.fl. Metoden har tidigare använts av liknande företag. Företagsuppgifter : IT Net Europe AB 556956-4593 Box 1067 221 04 LUND 073-698 79 83 (telefonnumret blockerat i Varningsinfo app) Thu, 06 Mar 2014 17:47:00 GMT Tre kända skojarbolag i konkurs http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=128348 Tre kända företag i skojarbranschen har gått i konkurs. Det gäller Class Möbler Sweden AB som låg bakom Allagula , EBGC European Business Group Center AB som låg bakom Hittaföretagen, Allaföretagen, European Business Group och slutligen Kulturen i Dag AB som låg bakom Hittalätt Företagsuppgifter : Class Möbler Sweden AB 556786-9119 Nobelvägen 145 212 15 MALMÖ EBGC European Business Group Center AB 556814-6178 Box 47 234 21 LOMMA Kulturen i Dag AB 556860-1339 Skomakaregatan 6 MALMÖ Fri, 28 Feb 2014 12:15:00 GMT Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverieg KB - dömd för grov narkotikasmuggling http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=128181 Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB dömdes av Svea Hovrätt till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling 2014-02-21. Mannen utvisas också och förbjuds återvända inom 10 år. Under 2012 och 2013 lurades svenska företagare av företrädare för IT-Kompaniet Sverige KB att betala för en värdelös produkt som hette sökdelen.se. Företagsuppgifter : IT-Kompaniet Sverige KB 969758-2964 Bandhagsplan 2 124 32 BANDHAGEN Mon, 24 Feb 2014 10:30:00 GMT Svensk Profil Utformning AB vilseleder kunder http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=127181 Återigen vilseleder Svensk Profil Utformning AB kunder på marknaden. Lokaldelen i Sverige AB bytte i slutet av oktober namn till ClearSence. Sedan dessa har ett flertal tidigare kunder till Lokaldelen kontaktat oss och berättat att dom kontaktats av personer från Svensk Profil Utformning AB. Personerna har uppgivit att dom tagit över Lokaldelen och att dom nu ger ut den blå katalogen, Produktens namn är dinlokaldel.se. Telefonnummer som ofta används av Svensk Profil Utformning AB är : 08-410 617 24 08-410 115 05 08-410 306 08 08-410 700 36 I två av mina tidigare blogginlägg har jag tagit upp metoderna som företrädare för Svensk Profil Utformning använder. Allasvenskasajter.se - Svensk Profilutformning AB Allasvenskasajter.se - utger sig att ringa från Tingsrätten Företagsuppgifter : Svensk Profil Utformning AB 556878-6908 Box 1042 164 21 KISTA Mon, 17 Feb 2014 15:00:00 GMT DPX Förlag Sverige AB (Företagsfakta) - tveksam verksamhet http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=127594 DPX Förlag Sverige AB skickar ut fakturor som avser införande i Företagsfakta. Produkten känns mycket tveksam och informationen om företaget som ligger bakom är mycket knapphändig. På fakturorna framgår det inte vilken site det avser men det troligaste är att det rör sig om företagsfakta.com. De telefonnummer som används av personal på DPX Förlag Sverige AB saknar uppgift om innehavare. Företaget ClearSense har produkten FöretagsFakta och domänen foretagsfakta.com så det är uppenbart vad DPX Förlag Sverige AB haft för avsikt med domännamnet företagsfakta.com. Domänen uppdaterades senast 2013-11-17 Registrant är Domain Admin Registrantens adress är : Box 870, 114 79 STOCKHOLM (välkänd adress i dessa sammanhang) Företagsuppgifter : DPX Förlag Sverige AB 556923-0575 Mimers väg 2 145 70 NORSBORG Bg 194-5443 Thu, 06 Feb 2014 19:30:00 GMT Förfalskade Enirofakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=127265 Under dagen har mängder av företagare ringt in till Varningsinfo och uppgett att dom fått falska fakturor från Eniro. Eniros logga finnas med liksom organisationsnummer och hemsida. Telefonnumret 08-55008750 går dock till Key Development AB i Örebro och plusgironumret 1679942-1 går till en privatperson i Skarpnäck. Fakturanumret har varit 289 och datumet 2014-01-31 på alla fakturor som kommit in. Ni som får en faktura skall göra polisanmälan och skicka in en kopia till Varningsinfo Tue, 04 Feb 2014 15:00:00 GMT Rättvisan segrade mot Aldwych Consulting http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=127193 Återigen har Aldwych Consulting försökt lura på en liten förskola i Umeå "svindyrt" kontorsmaterial. För 100 st. små platsklämmor krävde företaget 14.900:-. Den ansvarige på Montessori Förskolan Barnabo kände sig dock lurad och började bestrida kraven. Företrädare för Aldwych Consulting hotade både med Kronofogden och Tingsrätten. Slutligen lämnade företaget in en stämningsansökan mot förskolan till Umeå Tingsrätt. 2014-02-04 meddelade Umeå Tingsrätt domslut (FT 2923-13) i ärendet. Aldwych Consulting krävde att förskolan skulle betala 14.900:- men förlikningen innebar att förskolan skall betala totalt 1.160:-. För oss på Varningsinfo är det extra roligt eftersom vi under ärendets gång haft upprepade kontakter med förskolan och försökt ge det stöd vi kunnat. Tidigare blogginlägg Aldwych Consulting - säljer svindyrt kontorsmaterial . Mon, 03 Feb 2014 11:30:00 GMT Styrelseledamot i Ovestad & Partners AB dömd för bokföringsbrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=127097 Tidigare styrelseledamoten i Ovestad & Partners AB dömdes igår (2014-01-29) för bokföringsbrott till skyddstillsyn och 3 års näringsförbud. Styrelseledamoten har som företrädare för Ovestad & Partners AB under perioden 2011-08-16--2012-01-26 underlåtit att bokföra affärshändelser samt bevara räkenskapsinformation. Ovestad & Partners AB låg bakom en mycket ifrågasatt produkt som hette Företagsforum. I slutet av 2010 satt även en i styrelsen för Overstad & Partners AB som hade kopplingar till Svensk Branschmedia AB. Ovestad & Partners AB försattes i konkurs 2012-05-25. Företagsuppgifter : Ovestad & Partners AB 556584-0211 Dannemoragatan 12 113 44 STOCKHOLM 08-55117841 Thu, 30 Jan 2014 12:21:00 GMT Varning för Allasbolag.com http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=126198 Vi vill varna för att följa Allasbolag.com uppmaning att i samband med en jobbansökan installera Teamviewer. Med hjälp av Teamviewer kan personerna bakom Allasbolag.com ta över och börja styra din dator. Allasbolag.com söker just nu personal via en annons på nätet med följande text : "För mer information om tjänsten som korrekturläsare av annonser, skicka och ta emot email, till och från företag, samt kontroll av surveys, på heltid hemifrån, skicka ett mail till, jobb@allasbolag.com (OBS! Installera Teamviewer, detta för att genomgå ett kort men obligatoriskt uppfattnings/stresstest för alla som är intresserade av tjänsten, testet tar ca. 5 minuter. Teamviewer gör det möjligt att ta tid på testet på distans, alternativt kan ni använda delat skärmläge på Skype.)" Vad syftet är i detta fall med att få människor att installera Teamviewer kan vi inte med säkerhet fastställa. Företagsuppgifter : Allasbolag.com 08-12 11 11 78 Domännamnet registrerades 2013-09-26 av Save The World Ltd Mon, 06 Jan 2014 01:00:00 GMT Tveksamma fakturor - kommunalaföretag.se och kommunkatalogen.se http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=125708 Två olika företag (TeqMedia AB och Brickemark Media KB) skickar ut fakturor avseende två sökmotorer, kommunkatalogen.se och kommunalaföretag.se. De företag som fått fakturorna uppger att dom inte varit i kontakt med bolagen. Fakturorna som ligger på belopp över 40.0000 kronor ser identiska ut. Styrelseledamöterna bidrar ytterligare till vår tveksamhet. kommunkatalogen.se har senaste dagarna haft texten "Uppdatering pågår ! Var god försök igen senare ! " kommunalaföretag.se använder Eniros och Proffs loggor på hemsidan utan att detta godkänts av företagen som loggorna tillhör. Företagsuppgifter : TeqMedia AB 556787-2857 Box 19514 104 31 STOCKHOLM 08-501 644 60 Bankgiro 183-3342 Brickemark Media KB 969763-6661 Box 6282, Sergelgatan 11-15 102 34 STOCKHOLM 08-559 160 05 Bankgiro 141-2568 (Brickemark Beg Kontorsmöbler) Wed, 18 Dec 2013 11:15:00 GMT NordSkydd tveksamt företag http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=125293 NordSkydd KB startades under sommaren 2012 och på hemsidan uppger företaget att man "tar 100% ansvar för dina bluffakturor". Samtidigt anger företaget att man är "samarbetspartner med Svea Ekonomi". Under fliken "Svea Ekonomi" finns ett antal kraftigt rabatterade tjänster. Problemet är bara att företaget inte har något samarbete med Svea Ekonomi vilket framkommit efter kontakta med företrädare för Svea Ekonomi. Detta gör att man blir mycket tveksam till företagets övriga tjänster. Idag den 16 december 2013 har vi noterat att NordSkydd tagit bort texten som berörde samarbetet med Svea Ekonomi. Det finns väl inget annat sätt att tolka detta än att det aldrig funnits något samarbete. Företagsuppgifter : Nord Skydd KB 969760-9445 Box 25 934 21 KÅGE 0910-480 492 Fri, 13 Dec 2013 09:30:00 GMT Falska mail i Skatteverkets namn http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=125219 I dagarna har det skickats ut mängder av falska mail i Skatteverkets namn för att komma åt kreditkortsuppgifter s.k. fishing. Om du får detta mail så är det bara att kasta det i papperskorgen. Läs mer på Skatteverkets hemsida : http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2013/nyheter/varningforfalsktmejl.5.8dcbbe4142d38302d72aa.html Thu, 12 Dec 2013 10:11:00 GMT Falska fakturor i Bisnode Kredit AB:s namn http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=125218 Företaget Fregatten på rätt köl AB har skickat ut falska fakturor avseende Svensk Handelstidning Justitia. I princip alla uppgifter på fakturorna avser Bisnode Kredit AB förutom plusgironumret som innehas av Fregatten på rätt köl AB. Enligt texten avser fakturan : Artikelnr Benämning KK 150 SHJ Kontroll 150 poäng c/o adressen som går till Rifiera är en känd adress. Rifiera Mail Boxes KB hette tidigare Media Solution i Stockholm KB och då skickades tveksamma fakturor ut avseende Näringslivs Fakta. Företagsuppgifter : Fregatten på rätt köl AB 556771-1014 c/o Rifiera Gröndalsvägen 38 nb 117 66 STOCKHOLM 08-544 40 970 PG. 50 28 37-8 Rifiera Mail Boxes KB 969751-9438 Gröndalsvägen 38 NB 117 66 STOCKHOLM 08-20 49 00 Media Solution Thu, 12 Dec 2013 09:45:00 GMT Falska fakturor i Lokaldelens namn http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=124980 Bluffakturor där man försöker vilseleda företagare genom att använda namnet "Lokaldelen" skickas för närvarande ut i Sverige. Dessa fakturor har ingenting att göra med den riktiga Lokaldelen. Lokaldelen har också bytt namn till ClearSense. Uppgifter från fakturorna : Årsabonnemang 2.488:- Fakturan har överlåtits till Johansson finans Bankgirot går till en person J.J. i Malmö Organisationsnumret avser en person M.S. i Kalmar Företagsuppgifter : lokaldelen 580312-xxxx brevia 111 35 stockholm 040-693 63 82 Bg 107-7569 Mon, 09 Dec 2013 14:45:00 GMT Styrelseledamot i Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad dömd för grov misshandel http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=124912 Tidigare styrelseledamot i Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad AB dömdes 2013-12-04 av Svea Hovrätt för bl.a. Grov misshandel till 1 år och 6 månaders fängelse. Mannen satt i styrelsen under början av 2013 i samband med att företaget skickade ut bluffakturor med namnet Lokaldelen.se. Tidigare inlägg om detta företag Företagsuppgifter : Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad AB 556859-4724 Hålvägen 22 147 53 TUMBA 08-51971298 Pg 609178-9 Sat, 07 Dec 2013 08:00:00 GMT Aldwych Consulting - säljer svindyrt kontorsmaterial http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=116290 Ett flertal företag ägnar sig åt att till framförallt Kommunala och Landstingsägda inrättningar sälja dyrt kontorsmaterial. En försäljningsmetod som flera av dessa företag använder sig av är att sälja plastmappar i buntar om hundra och ange ett pris för dessa. Priset uppfattas av kunderna som priset på bunten men när leverans och faktura kommer så är det priset per platsmapp. Att säljaren lyckats få någon företrädare att skriva på ett papper där priset skrivs in med stor text och antalet med extremt liten text gör inte saken bättre. Aldwych Consulting är ett av dessa företag som de senaste åren har dragit på sig ett flertal klagomål där kunderna hävdar att försäljningen gått till precis på detta sätt. Aldwych Consulting hade har sedan 2011-07-25 lämnat in 7 st. stämningsansökningar varav en avsåg Stockholms Kommun (Alviksskolan). 2013-05-21 kom Stockholms Tingsrätts dom T 16771-12 i detta ärende. Aldwych Consulting hade krävt att Stockholms Kommun skulle betala 21.125:- för 100 st. plastmappar. Stockholms Kommun ansåg 1.699: som en rimlig nivå. En förlikning träffades som innebar att Stockholms Kommun skall betala 4.200:- till Aldwych Consulting. Detta ärende visar att det är värt att pröva dessa oskäliga priser i domstol. På detta sätt sparades 16.925:- av våra skattepengar. 2013-05-29 T 9802-12 Stockholms TR Förlikning 2012-10-10 T 8839-12 Stockholms TR Svaranden fick betala 18.750:- 2012-01-16 T 10784-11 Stockholms TR Käromålet ogillades 2011-03-23 T 2026-11 Stockholms TR Svaranden fick betala 21.400:- Företagsuppgifter : Aldwych Consulting 680228- Tussmötevägen 222 122 64 ENSKEDE Wed, 27 Nov 2013 11:15:00 GMT Kongonummer blockeras av Varningsinfos mobilapp http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=123937 Varningsinfos mobilapp som är gratis blockerar alla kända Kongonummer. Ladda ned appen så varnas du när någon ringer från något av de kända numren. Om du missar något samtal kommer motsvarande varning att finnas bland de missade samtalen. Förutom dessa nummer ligger ca. 2.900 telefonnummer som används av telefonförsäljare samt företag som gör marknadsundersökningar. NIX-registret erbjuder endast ett begränsat skydd för privatpersoner. Företagare kan inte ansluta till NIX-registret. Oseriösa telefonförsäljare och rena bedragare struntar i NIX-registret. Laddar du däremot ned Varningsinfos app så kvarstår i princip bara att du är vaksam när någon ringer från skyddat nummer. Mon, 18 Nov 2013 16:45:00 GMT Styrelseledamot i Ringia AB och Voltia Kraft AB dömd http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=122855 En styrelseledamot i Ringia AB och Voltia Kraft AB dömdes 2013-10-22 av Nacka Tingsrätt för stöld, snatteri, skadegörelse och narkotikabrott till skyddstillsyn och 80 timmars samhällstjänst. Båda företagen är kända för att ha skickat ut tveksamma fakturor. Voltia Kraft AB har i vissa fall skickat ut rena "bluffakturor". Konkurs inledd i båda bolagen. Företagsuppgifter : Ringia AB 556821-4208 Box 3428 103 68 STOCKHOLM 0770-33 06 33 Voltia Kraft AB 556857-9915 Box 3428 103 68 STOCKHOLM 08-550 489 00 Wed, 23 Oct 2013 14:30:00 GMT EU Business Register - svindyra uppdateringar http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=122457 EU Business Service Ltd fortsätter att skicka ut ett vilseledande underlag kallat "Company Data Control". De flesta som får underlaget uppfattar det som en gratis uppdatering av företagets uppgifter. I mycket liten text ovanför namnteckningen står det bl.a. att en underskrift innebär ett treårsavtal med en kostnad på 995 Euo per år. Det innebär att avtalet är på totalt ca. 30.000:-. De som skrivit på kommer att via bl.a. Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd krävas på betalningen. Företagsuppgifter : EU Business Services Ltd. Box 2021 3500 GA Utrecht The Netherlands +31-208 080 789 Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd. Herengracht 518 1017 CC Amsterdam The Netherlands Betalning skall ske till följande : BENEFICIARY NAME : Partners Collect Ltd/EU BUsiness Register Beneficiary Adress : Suite 206, 3 Lombard Street East, Dublinb 2, Ireland Bank : AIB BANK IBAN : IE70AIBK93136517629028 SWIFT : AIBKIE2D A/c# : 17629028 Tue, 15 Oct 2013 10:18:00 GMT Voltia Kraft AB skickar ut rena bluffakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=121872 Voltia Kraft AB skickar ut bluffakturor avseende en "brytavgift" för elabonnemang. Personer som fått fakturorna har aldrig varit i kontakt med företaget. Konkurs är inledd 2013-09-20 mot Voltia Kraft AB. Styrelseledamöterna är desamma som i Ringia AB. Även detta företags fakturor har varit mycket tveksamma. Konkurs inledd 2013-09-20 mot Ringia AB. Företagsuppgifter : Voltia Kraft AB 556857-9915 Box 3428 103 68 STOCKHOLM 08-55048900 Bankgiro 342-5436 Ringia AB 556821-4208 Box 3428 103 68 STOCKHOLM 0770-330633 Mon, 30 Sep 2013 11:45:00 GMT Ecentera AB skickar ut rena bluffakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=121033 Ecentera AB skickar ut fakturor som avser publiceringar på miljonytt.se och isonytt.se. Enligt fakturorna avser kostnaden "Grundinförande Miljönytt" eller "Grunduppgifter Isonytt.se" och beloppet är 19.990:- Längst ned på fakturorna står det att det gäller ett "avslut" eller "sista införande". När det gäller miljonytt.se så är sidan fortfarande under konstruktion, vilket gör ett avslut mycket märkligt. Företagets adress är densamma som där ena styrelseledamoten är skriven. Företagsuppgifter : Ecentera AB 556852-6361 Törnbacken 13 170 67 SOLNA 08-55802301 Bankgiro 806-6896 Mon, 16 Sep 2013 12:15:00 GMT AB Svenska Fakturajuristerna - stämmer http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=120953 När AB Svenska Fakturajuristerna som enligt den egna hemsidan arbetar för "Trygghet och gemenskap" stämmer sina kunder blir man fundersam. Företaget arbetar med att hjälpa företag som drabbats av bluffakturor och då borde ju företaget själva arbeta på ett sätt så att man slipper möta sina egna kunder i Tingsrätten. Vi har tidigare ställt oss tveksamma till verksamheten och detta har inte ändrat vår uppfattning. För att få en bild av hur domstolarna ser på underlagen till stämningarna kommer vi här att följa samtliga stämningar från företaget. I nuläget finns endast två avgjorde mål. 2012-10-01 FT 4911-12 Örebro Tr 2012-12-17 FT 1801-12 Eksjö Tr 2012-12-20 FT 7385-12 Helsingborgs Tr 2013-01-09 FT 72-13 Borås Tr 2013-01-10 FT 227-13 Solna Tr 2013-09-06 Återkallat 2013-01-17 FT 80-13 Eksjö Tr 2013-02-05 Avskrivet 2013-02-04 FT 323-13 Ystads Tr 2013-02-18 FT 531-13 Uddevalla Tr 2013-04-08 FT 226-13 Lycksele Tr 2013-04-08 FT 247-13 Haparanda Tr 2013-04-29 FT 1292-13 Uddevalla Tr 2013-04-29 FT 3516-13 Solna Tr 2013-05-16 FT 2290-13 Värmlands Tr Företagsuppgifter : AB Svenska Fakturajuristerna 556256-2768 Box 1016 251 10 HELSINGBORG 0771-810081 Läs även här : Svensk Avtalsjuridik AB - vilseledande försäljning Fri, 13 Sep 2013 19:30:00 GMT European Patent and Trademark Register EPTR http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=120921 EPTR European Patent and Trademark Register skickar ut ett vilseledande "erbjudande". Underlaget är utformat som en faktura. På underlaget anges att det avser "Trademark registration" till en kostnad av 960 EUR. Det anges också att avtalsvillkoren skall finnas på hemsidan, vilket de inte gör. Företagsuppgifter : EPTR European Patent and Trademark Register PL 6692519281 UL Morska 35 75-212 Koszalin POLAND Fri, 13 Sep 2013 11:15:00 GMT One Two Call KB - konkurs http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=114970 One Two Call KB som låg bakom Svensk Företagsrådgivning försatt i konkurs. Huvudmannen bakom bolaget har varit verksam från Thailand. Företaget har erbjudit "telefilter/reklamspärr" och "hjälp" med bluffakturor. Adressen företaget varit skrivet på är en välkänd adress när det gäller ljusskygga företag. One Two Call KB uteblev från sammanträde i mål FT 1384-13 i Varbergs Tingsrätt. Tredskodom meddelades 2013-09-09 och One Two Calls krav ogillades. Företagsuppgifter : One Two Call 969756-8625 Renstiernasgatan 28 116 31 STOCKHOLM 018-7001375 Wed, 11 Sep 2013 10:30:00 GMT Styrelseledamot i Fakturera mera Sverige AB dömd. http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=120486 En styrelseledamot i företaget Fakturera mera Sverige AB dömdes 2013-09-04 av Stockholms Tingsrätt för försök till bedrägeri, urkundsförfalskning och narkotikabrott. Styrelseledamoten hade den 27 januari 2013 hos Elgiganten på Kungsgatan i Stockholm med ett förfalskat ID-kort försökt köpa en dator för 18.000:-. Bedrägeriet misslyckades dock och när han greps hade han kokain på sig. Företaget har under den senaste tiden skickat ut falska fakturor utställda i Lindabs namn men angivit på fakturorna att dessa överlåtits på Fakturera mera Sverige AB. Företagsuppgifter : Fakturera mera Sverige AB 556775-5615 Humlegårdsgatan 19 114 46 STOCKHOLM 0701-48 49 78 på fakturorna har följande uppgifter använts : Box 6262 102 34 STOCKHOLM Bankgiro 185-8257 Thu, 05 Sep 2013 11:07:00 GMT Allasvenskasajter.se - utger sig att ringa från Tingsrätten http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=120324 Allasvenskasajter.se (Svensk Profilutformning AB) har under en längre tid försökt skrämma företagare till att betala deras bluffakturor. Nu har dom gått ett steg ytterligare genom att ringa företagare och utge sig ringa från Tingsrätten. I samtalen påstår dom att en stämningsansökan kommit in från Allasvenskasajter.se mot företagaren men om fakturan betalas inom en vecka så kommer ingenting att hända. Här kommer några av de lögner som Allasvenskasjater.se använt sig av vid dessa samtal : Lögn 1. Om företagaren inte betalar fakturan så kommer han att få stå för rättegångskostnaden som är på ca. 19.000:-. Om det skulle ha varit en riktig stämningsansökan så avser dessa mål s.k. smålmål (under 22.000:-), vilket innebär att var och en står för sina egna kostnader. Lögn 2. Tingsrätten har lyssnat av ljudinspelningen som Allasvenskasajter.se åberopar och har fastställt att den icke är manipulerad. Lögn 3. Om företagaren inte betalar kommer företagaren att bli efterlyst av polisen. Om ni blir uppringd av någon som utger sig vara från Tingsrätten så be om namn och avdelningen där personer arbetar. Tag själv reda på numret till Tingsrätten och ring upp så vet ni att ni pratar med rätt person. Normalt ringer inte Tingsrätten upp utan ni får en skriftlig stämningsansökan med posten. FÖRETAGSUPPGIFTER : Svensk Profilutformning AB 556878-6908 Box 1042 164 40 KISTA 08-41030608 Bankgiro 834-8534 Mon, 02 Sep 2013 16:00:00 GMT DK BrandTeknik - bluffaktura http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=119390 Företaget DilipKim Cosulting&Trade AB skickar ut bluffakturor med namnet DK BrandTeknik. Tjänsten som anges på fakturorna är "Brandtekniskt utredningsarbete och brandskyddsdokumentation" och totalkostnaden är 2.625:-. Bluffakturorna har främst skickats ut till restauranger runt om i landet. DilipKim Cosulting&Trade AB 556616-9446 Box 493 414 51 GÖTEBORG Bankgiro 184-8811 031-4050500 Thu, 15 Aug 2013 14:51:00 GMT Bedragare erbjuder asfaltsläggning m.m. under falskt namn http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=119389 Under flera år har personer från bl.a. Irland kommit till Sverige och erbjudit olika tjänster till husägare. Det har främst gällt asfaltering av garageinfarter och liknande uppdrag. Uppdragen har utförts mycket slarvigt och medfört stora problem för husägarna. I visa fall när husägarna upptäckt bristerna innan företaget hunnit lämna och vägrat betala har husägarna utsatts för allvarliga hot. Nu har dessa bedragare delat ut reklamblad i falskt namn, där dom erbjuder ett antal tjänster som : Garageuppfarter Högtryckstvätt Gräsmattor Dränering Murar Trappor Skiffer Singel Asfalt På bladet står även ring för : fri offert Referenser Full garanti I reklambladet använder bedragarna sig av företagsnamnet JRF Mark AB 556466-3952. Detta företag har absolut inget med dessa bedragare att göra och har självklart gjort en polisanmälan. Telefonnumret som anges är 0722-997703: Numret saknar innehavare. Använd inte dessa bedragare och kommer någon och påstår att dom är från JRF Mark AB så kan ni ringa 08-756 46 46 för att kontrollera att det är rätt företag. Thu, 15 Aug 2013 14:35:00 GMT kommunsidorna.se - Teqmedia AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=119103 Teqmedia AB skickar ut fakturor utan att företag gjort formella beställningar. Fakturorna avser införande i kommunkatalogen.se. Sidan är direkt kopplad till Eniro, vilket innebär att alla sökningar egentligen görs i Eniros system. Under perioden 2013-02-05 -- 2013-05-07 har Teqmedia haft adress Box 288, 116 74 STOCKHOLM. Ett företag som vi tidigare skrivit om när det gäller tveksamma fakturor var Soriba AB (556838-4860). Företaget bytte namn 2013-06-06 till LiveZone AB. Under perioden 2011-05-17 -- 2013-06-18 har detta företag haft adress Box 288, 116 74 STOCKHOLM. Företagsuppgifter : Teqmedia AB 556787-2857 Box 19514 Nybrokajen 7 104 32 STOCKHOLM Bankgiro 183-3342 Mon, 05 Aug 2013 10:30:00 GMT Styrelseledamot i Class Möbler Sweden AB dömd för grovt bedrägeri http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=110139 Svea Hovrätt ändrade 2013-06-04 Stockholms Tingsrätts dom till 2 års fängelse för styrelseledamoten i Class Möbler. En styrelseledamot i Class Möbler Sweden AB dömdes igår (2013-03-27) av Stockholms Tingsrätt till 3 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri. Styrelseledamoten har tillsammans med en kvinna under perioden 18 maj - 1 augusti 2012 vilselett minst 27 personer att betala förskott för att i andra hand hyra en lägenhet. Totalt har personerna lurats att betala 471.000 kronor. Class Möbler Sweden AB låg under 2011 bakom utskick av vilseledande fakturor. Fakturorna avsåg en produkt som kallades allagula. Företagsuppgifter : Class Möbler Sweden AB 556786-9119 Nobelvägen 145 212 15 MALMÖ 040-93 10 10 Adress idag : Fredsgatan 11 212 12 MALMÖ Fri, 19 Jul 2013 20:00:00 GMT 121.nu (One To One AB) - ansöker om konkurs http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=118267 Idag lämnade styrelsen i One To One AB och IHJ Media Group AB in en konkursansökan till Stockholms Tingsrätt. One To One har under ett antal år drivit söktjänsten 121.nu. Företaget hamnade för en tid sedan på Svensk Handels Varningslista och enligt uppgift som Varningsinfo fått del av har detta varit en orsak till dagens beslut. Företagsuppgifter : One To One AB 556558-9222 Solåsvägen 22 553 03 Jönköping IHJ Media Group AB 556665-5287 Solåsvägen 22 553 03 Jönköping Fri, 28 Jun 2013 14:30:00 GMT Svenska Brottsfiltret - vilseleder företagare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=118006 Jag har tidigare skrivit att jag ställt mig tveksam till Svenska Brottsfiltrets verksamhet Brottsfiltret.se - tveksam aktör . Ett flertal företagare påstår sig ha blivit uppringda av säljare från Svenska Brottsfiltret. Säljarna har målat upp en verklighet där företagens identiteter enkelt kan kapas vilken dag som helst. Idag blev vi själva uppringda av en säljare från Svensk Brottsfiltret som uppgav sig heta Felix och ringde från 0738-740945. Under det 9 minuter långa samtalet fick vi möjligheten att själva lyssna på en blandning av rena lögner och skrämsel. Här kommer några av säljarens påståenden : Vårt organisationsnummer står helt oskyddat. Bedragare kan enkelt koppla på nya telefonnummer och e-postadresser. Bedragare kan enkelt beställa dator, telefoner ta upp lån och andra abonnemang. Jag skulle personligen bli betalningsskyldig för det bedragarna handlar. Identitetsstölder är Sveriges vanligaste brott idag, detta är inte sant. För att skapa ett ID-skydd skulle våra företagsuppgifter läggas in i Svenska Brottsfiltrets databas som många svenska företag använder bl.a ElGiganten. Detta är inte sant. Företaget erbjuder ID-skydd, assistans och ett ekonomiskt skydd om vårt företag skulle bli drabbat för 1990:-. Samtalet avslutades med att "Felix" uppgav att han omgående skulle sätta igång ID-skyddet och att en orderbekräftelse skulle komma inom 2-5 dagar, trots att ingen beställning hade gjorts. "Felix"ställde också frågan om fakturan skulle vara på 10 eller 30 dagar. Upprepade gånger förklarade jag att någon beställning inte hade gjorts men då menade "Felix" att det bara var att riva orderbekräftelse och faktura när dessa kom. Precis som "Felix" uppgav så skickades en orderbekräftelse till oss samma dag som telefonsamtalet trots att vi inte gjort någon beställning. Av orderbekräftelsen framgår att en faktura kommer att skickas inom 2-5 arbetsdagar. Svenska Brottsfiltret administrerar följande domäner : Brottsfiltret.com Brottsfiltret.nu Brottsfiltret.se IDskydd.nu ID-koll.se tryggid.se Företagsuppgifter : Svenska Brottsfiltret AB 556858-7207 Lilla Nygatan 11 211 38 MALMÖ 060-40688 Mon, 24 Jun 2013 13:30:00 GMT Komplementär i Saxifo KB dömd för bokföringsbrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=117756 Komplementären i Saxifo KB under perioden 25 oktober 2010 - 12 april 2011 dömdes av Nacka Tingsrätt 2013-06-14 för bokföringsbrott. Mannen har underlåtit att bokföra insättningar om sammanlagt 1 miljon kronor på bolagets konto och uttag motsvarande 1,2 miljoner från samma konto. Av de uppgifter komplementären lämnat framgår att han agerat "målvakt" för kommanditbolaget. Saxifo KB låg bakom faktureringen av Internetsidorna. Under samma period har mannen även i egenskap av styrelseledamot i SMM AB undertecknat en årsredovisning. SMM AB låg bakom faktureringen av Företagsdelen Företagsuppgifter : Saxifo KB 969748-0995 Flaggan 93 116 74 STOCKHOLM Konkurs avslutad Förlagsgruppen SMM AB 556514-6668 Box 7543 103 93 STOCKHOLM Konkurs avslutad Mon, 17 Jun 2013 10:15:00 GMT Nordic Support Finans KB skickar falska betalningspåminnelser http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=117086 Nordic Support Finans KB har skickat ut 1000-tals falska betalningspåminnelser i Lokaldelens namn. Alla uppgifter på fakturorna stämmer med Lokaldelens förutom bankgirot och telefonnumret till kundtjänst. Bankgirot som bedragarna anger 815-9816 tillhör Nordic Support Finans KB. Numret till kundtjänst är 08-51971298 Adressen som används är välkänd i liknande sammanhang Företagsuppgifter Nordic Support Finans KB 969758-0208 Box 34 114 79 STOCKHOLM Se även :Skand-Gruppen Finans AB skickar falska betalningspåminnelser Mon, 03 Jun 2013 11:30:00 GMT Skand-Gruppen Finans AB skickar falska betalningspåminnelser http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=117067 Skand-Gruppen Finans AB har skickat ut 1000-tals falska betalningspåminnelser i Lokaldelens namn. Alla uppgifter på fakturorna stämmer med Lokaldelens förutom plusgirot och telefonnumret till kundtjänst. Plusgirot som bedragarna anger som "postgiro" 609178-9 tillhör Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad. Numret till kundtjänst 08-51971298 Företagsuppgifter : Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad 556859-4724 Hålvägen 22 147 53 TUMBA Se även : Nordic Support Finans KB skickar falska betalningspåminnelser Mon, 03 Jun 2013 10:00:00 GMT Wasa Kredit - oskäliga avtal http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=116277 En telefonoperatör har förutom att vilseleda kunder beträffande telefonabonnemangen tillsammans med Wasa Kredit fått de drabbade att skriva på oskäliga hyresavtal gällande vissa produkter som exempelvis mobiltelefoner och läsplattor. Enligt försäljaren hos telefonoperatören skulle kunden erhålla dessa produkter gratis som tack för att dom tecknade ett nytt avtal. Ett exempel är en kund som telefonoperatören fått att skriva på ett 36-månaders hyresavtal på Wasa Kredit där totalkostnaden blir ca. 40.000:-. Motsvarande produkter finns i butik för ca. 11.000:- Wasa Kredit måste ändå göra en bedömning av värdet på de produkter som hamnar på ett hyresavtal, om inte annat för att själva inte bli lurade. I detta fall borde Wasa Kredit ha reagerat över den enorma skillnaden mellan det verkliga värdet och vad det totala hyresbeloppet skulle sluta på. Om detta är att anse som ocker överlåter jag till er att bedöma, lagtexten finns nedan. Brottsbalken 9 kap 5§ Den som vid avtal eller annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Vi förutsätter att Wasa Kredit häver dessa oskäliga avtal. Fri, 24 May 2013 10:45:00 GMT info http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=41190 Dick´s blogg Varningsinfo.se har utgivningsbevis Wed, 15 May 2013 10:56:00 GMT Hjälp med bluffakturor - ofta rena bluffen http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=113785 Tyvärr har Svensk Handels Varningslista blivit en försäljningslista för oseriösa telefonförsäljare. Detta är ingen kritik mot Svensk Handels Varningslista eller vilka företag som finns publicerade där. Varningslistan fyller en mycket viktig uppgift. Problemet är att oseriösa telefonförsäljare kontaktar företag som finns publicerade på dessa företags söksidor och hänvisar inte sällan till att samarbete med Svensk Handel. Med samtalet vill dom varna för att det kommer att kosta stora pengar att finnas publicerad på dessa söksidor. Självklart erbjuds företagaren att mot en ersättning komma ur "avtalet". Sanningen är att det oftast inte finns något avtal och att det inte kommer att kosta några pengar. Även vi på Varningsinfo har fått skriftliga uppsägningar av icke existerande avtal som kostat företagarna onödiga pengar. Innan företagare erbjuds hjälp med att häva ett avtal är det rimligt att den som erbjuder hjälp förvissar sig om att det finns ett avtal. Vi är också mycket tveksamma till om hänsynslös telefonförsäljning är rätt metod för att erbjuda en tjänst som innebär att man skall slippa telefonförsäljning. Precis som jag skrivit i tidigare inlägg anser vi att denna typ av försäljning är precis lika oseriös som annan vilseledande försäljning. Säljare från Vidaredirekt kontaktar företagare och uppger att deras företagsuppgifter finns med på olika sidor som kommer att kosta mycket pengar. Inte sällan hänvisar dom till att företaget finns med på Svensk Handels Varningslista. Företagare som Varningsinfo varit i kontakt med har blivit erbjudna en tjänst som innebär att Vidaredirekt skall "säga upp löpande avtal" och "rensa" bort företagets uppgifter från olika sidor. Det första problemet är att företagen inte haft några avtal med de företag som Vidaredirekt påstår och alltså kommer det inte att kosta några pengar. Det andra problemet är att varken Vidaredirekt eller någon annan kan förhindra att företagsuppgifter publiceras och kan alltså inte heller "rensa" bort dessa. Företagsuppgifter : Vidare Direkt AB 556789-7359 Lidaholmsgatan 3 503 38 BORÅS Även Swecube använder liknande metoder där dom kontaktar företagare och uppger att företagarna finns med på ett flertal sidor som kostar mycket pengar. I vissa fall har dom även namngivit sidorna för de företagare som kontaktats. Genom att kontakta de namngivna sidorna och tillsammans med de kontaktade företagarna gå igenom bokföringen de senaste åren har vi kunnat fastställa att det varken har kostat eller kommer att kosta pengar. Kostnaden för de tjänster Swecube erbjudit skulle bli 4.680:-/år (390:-/mån.). I kontakterna med Swecube så har företrädare för företaget alltid hävdat att de angivna tjänsterna bara är en tjänst av alla som kunderna erbjuds. Kunderna vi pratat med har dock en helt annan uppfattning. Företagsuppgifter : Swecube AB 556812-9455 Göteborgsvägen 16 441 43 ALINGSÅS 0322-303069 Wed, 15 May 2013 08:30:00 GMT Svensk Företagsinfo - fakturerar utan grund http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=114770 Försäljare från Tradepool Nordic AB ringer till företagare och påstår att dom har ett löpande avtal som avser en medverkan på svenskforetagsinfo.se. Företagen har aldrig haft något avtal utan påståendena är rena lögner. Domännamnet svenskforetagsinfo.se registrerades 2013-02-27. Sidan saknar all grundläggande information om vem som står för sidan och hur man kommer i kontakt med företaget. Tradepool Nordic AB är inget annan än en ekonomisk katastrof. Styrelseledamöterna har även konkurser bakom sig i tidigare bolag. Företagsuppgifter : Tradepool Nordic AB 556689-5883 Flemminggatan 18 602 24 NORRKÖPING 010-1998650 Bankgiro 624-2101 Fri, 10 May 2013 12:15:00 GMT Styrelseledamot i Grind Finans AB åtalas för ocker http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=113223 Styrelseledamot i Grind Finans AB åtalas för ocker. Under perioden 17 april 2012 till den 19 september 2012 har styrelseledamoten vid 22 tillfällen utnyttjat en persons oförstånd och lurat av personen ca. 165.000 kronor. Grind Finans AB agerade under slutet av 2012 inkassobolag åt Svensk Bolagsbasen AB. Bolaget hade aldrig tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet. Företagsuppgifter : Grind Finans AB 556876-5704 Hantverkaregatan 17 252 26 HELSINGBORG Svenska Bolagsbasen AB 556889-8265 Numer utländsk adress Mon, 29 Apr 2013 11:15:00 GMT Svensk Reklamstopp - företrädaren dömd till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=112674 Företrädaren för Svensk Reklamstopp KB dömdes igår (2013-04-22) till 1 år och 4 månaders fängelse samt 3 års näringsförbud för Grovt bokföringsbrott och Grovt bedrägeri. Brotten skall ha begåtts under perioden augusti 2008 till april 2010. Domen omfattar 5 miljoner kronor och 104 målsäganden. Företrädaren påstod att han under perioden befunnit sig i Thailand. Han kom där i kontakt med en svensk som senare mördades. Företrädaren påstod att det var den mannen som låg bakom alla bedrägerier, vilket Tingsrätten höll för osannolikt och lämnade detta utan avseende. Företaget använde sig av en välkänd adress i dessa sammanhang, Renstiernas gata 28 i Stockholm. Företagsuppgifter : Svensk Reklamstopp KB 969736-9362 Renstiernas gata 28 116 31 STOCKHOLM 08-12201550 Tue, 23 Apr 2013 14:28:00 GMT Swecube - vilseledande telefonförsäljning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=111494 Swecube fortsätter kontakta företagare och varna för att företagarna finns med på sidor som kostar pengar. Se länk Hjälp med bluffakturor - ofta rena bluffen Detta mail fick vi idag (2013-05-24) från en företagare som kontaktats av Swecube. Hej! Fick idag ett samtal från en mycket otrevlig försäljare, Swecube Alingsås, som ringde mig på mitt hemnummer och sa att jag behövde deras hjälp mot de oseriösa telefonkatalogbolagen. När jag sa att jag har Nix telefon (på mitt privata nummer) Reklamspärr och Varningsinfo så svarade han att han inte kan hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Men du kommer att få stora problem med dessa bolag som kommer att stämma dig och skicka bluffakturor. Inte vidare seriöst! Han ringde från telefonnummer: 0322-303520. Med vänlig hälsning Thu, 11 Apr 2013 23:30:00 GMT Varning - falska mail Telia och Skatteverket http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=111321 Några exempel på de falska mail som cirkulerar just nu där någon utger sig för att vara Skatteverket och Telia. "Teliamailen" Ämne : Notice Alert Avsändare : security@telia.online.se • Hallå, Åtkomst till ditt konto är begränsat till närmast följande : • Vi har märkt att du har betalat din faktura tva ganger på samma gång (din fil: 7108_21) För att bekräfta din återbetalning : • Logga in nu Tjänster Kundkrets Telia "Skatteverksmailen" Ämne : moms kassaregister bokslut Avsändare : Skatteverket Hej! Du har fått ett meddelande från oss på Telia Kundservice och du läser det genom att klicka på följande länk: http://webbguide.telia.s e/i.jsp?id=db5926f87e-2a2493 <http://168.144.167.58/borrows/index.html> Med vänlig hälsning Telia Kundservice PS. Detta meddelande är automatgenererat - det går därför inte att svara på. Kasta mailen i papperskorgen utan att klicka på några länkar. Thu, 11 Apr 2013 06:00:00 GMT IPTS Service skickar ogrundade fakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=111291 I dagarna har företagare som hos PRV sökt internationellt patent- och varumärkesservice fått ogrundade fakturor från IPTS Service i Polen. Beloppet har varit 870 €. Vid ansökan blir företagets uppgifter offentliga och där finns ju möjligheten för bolag som detta att försöka sko sig. Företagsuppgifter : IPTS Service Ul. Dluga 23/25 lok.21 00-238 WARSAW POLAND Wed, 10 Apr 2013 16:45:00 GMT Brottsfiltret.se - tveksam aktör http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=110047 Brottsfiltret.se erbjuder ett flertal tjänster till företag och privatpersoner som gäller främst skydd mot identitetsstölder och bedrägerier. Vi ställer oss mycket tveksamma till hur dessa tjänster fungerar. Under fliken samarbeten presenteras Resursbank som en samarbetspartner. När vi idag kontaktade Resursbank så framkom att det inte finns något samarbete och aldrig har funnits när det gäller Brottsfiltret.se och de tjänster som erbjuds. Adressen som Brottsfiltret.se har är en adress som förekommit vid ett flertal tillfällen tidigare när det rört sig om vilseledande försäljning och rena bluffakturor. Några av företagen som tidigare funnits på adressen är Scandinavian Media Solutions AB och Hitta Företag Sverige AB. Anledningen till att företaget använder ett Sundsvallsnummer när verksamheten bedrivs i Malmö kan framstå lite märklig. Följande förtydliganden kom idag (2013-04-03) från VD:n på Svenska Brottsfiltret : 1. Enligt Svenska Brottsfiltret är inte samarbetet med Resursbank avslutat utan detta skall behandlas på ett möte i nästa vecka. 2. Vissa formuleringar på Svenska Brottsfiltrets hemsida skall förtydligas för att ev. missförstånd skall undvikas. 3. Tjänsten "Kortskydd" erbjuds inte ännu i den form som står på hemsidan. Företagsuppgifter : Svenska Brottsfiltret AB 556858-7207 Lilla Nygatan 11 211 38 MALMÖ 060-40688 Wed, 27 Mar 2013 11:15:00 GMT Åtal mot komplementären i Reklamstopp KB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=109887 Åklagaren lämnade igår (2013-03-26) in en stämningsansökan i Stockholms Tingsrätt mot komplementären i Reklamstopp KB. Stämningsansökan avser grovt bokföringsbrott. Komplementären har under tiden augusti 2008 - april 2010 åsidosatt bolagets bokföringsskyldigheter och eftersom beloppet uppgår till drygt 5 miljoner och det rör sig om en total avsaknad av bokföring så anses brottet som grovt. Reklamstopp KB erbjöd tjänster som skulle förhindra oseriösa försäljare och bluffakturor. Företaget fick mycket kritik för att deras tjänster inte fungerade. Adressen Renstiernas gata 28 som bolaget använde är en välkänd adress i liknande sammanhang. Företagsuppgifter : Reklamstopp KB 969736-9362 Renstiernas gata 28 116 31 STOCKHOLM 08-50003434 Tue, 26 Mar 2013 11:10:00 GMT Varning - Ändrade bank- och plusgironummer på vanliga fakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=109775 Det har blivit vanligt att bedragare ändrar bank- och plusgironummer på fakturor från seriösa företag. Var därför även noga när ni betalar fakturor från företag ni normalt gör affärer med. Bästa sättet att undvika att betala till bedragare är att betala via internet och alltid hämta uppgifter om innehavaren till att bank- eller plusgironummer innan betalning sker. I ett fall nyligen har ett flertal seriösa företags fakturor fått ett plusgironummer 164 79 25-5. Detta plusgiro går till en privatperson i Bandhagen i Stockholm som är välkänd av Polisen för bl.a. grova stölder, olaga hot, olaga tvång och narkotikabrott. Plusgironumret är numer spärrat. Mon, 25 Mar 2013 10:45:00 GMT Klinikregistret.se - tveksamma fakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=107141 I dagarna skickar Auktoritet Fakturaservice ut fakturor avseende klinikregistret.se. Ingen av företagarna som har kontaktat Varningsinfo har gjort någon beställning. På Klinikregistrets hemsida finns adressen Storgatan 45 i Solna men på den adressen har vi inte hittat företaget. Telefonnumret som anges på hemsidan går till CC My Media Group Sweden AB med adress Kungsgatan 37 i Stockholm. Bestrid fakturorna om ni inte beställt tjänsten och skicka gärna kopior av fakturorna till oss på Varningsinfo. Idag (2013-02-28) har följande mail kommit till Varningsinfo : Hej År 2010 då Klinikregistret.se<http://Klinikregistret.se> startades så anlitade företaget några säljare som skulle ringa till alla relaterade kunder inom branschen. De skulle se till att kontakta alla kunder per telefon och informera om våran gratis tjänst vi hade, där efter lägga in dem med kundens godkännande. Men det verkar som vi blivit grundlurade för de projektet som vi hade för säljarna. Säljarna har enligt våra misstankar bara lagt in företagen för att de ska få ut sin provision eller så är det stora fel på databasen. Idag kommer vi att vara mer vaksamma på lagen om avtal och vi vill inte bli bunden med Oseriösa. Vi skulle aldrig anlita en stort finansbolag om vi vetat om detta. Vi har även lagt upp en sida på klinikregistret. alla kommer att få en kreditfaktura för så får det inte gå till. Vi ber så jätte mycket om ursäkt. Mvh Klinkregistret.se<http://Klinkregistret.se> Företagsuppgifter : Klinikregistret.se Storgatan 45 171 53 SOLNA 08-12451478 CC My Media Group Sweden AB 556807-0295 Kungsgatan 37 111 56 STOCKHOLM 08-12451478 Auktoritet Fakturaservice 556564-1106 Box 17034 Rosenlundsgatan 54 104 62 STOCKHOLM 08-522 320 03 Wed, 27 Feb 2013 15:30:00 GMT Tenders Daily AB - tveksamma uppgifter http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=105209 Tenders Daily AB bildades 2013-01-24 trots detta skriver man följande text på hemsidan "Vi är störst på upphandling och har bredast tillgänglighet!" Vi ställer oss mycket tveksamma till dessa uppgifter på samma sätt som vi gjorde när felaktiga uppgifter presenterades på hemsidan för Offert Pro i Sverige AB. Personerna bakom företaget Tenders Daily AB är eller har tidigare varit verksamma i följande företag : Svensk Affärsförmedling 969714-5697 avregistrerat 2007-05-28 European Tenders AB 556773-4529 konkurs inledd 2012-11-21 European Tenders Enterprise AB 556821-0206 likvidation beslutad 2012-05-13 Business Finders i Sverige AB 556896-9934 Offert Pro i Sverige AB 556907-7984 Företagsuppgifter : Tenders Daily AB 556921-9669 Smörgatan 106 412 76 GÖTEBORG 031-799 58 81 Tue, 12 Feb 2013 12:00:00 GMT Företagsfakta - Nobbisa Marketing AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=104427 Personer från Nobbisa Marketing AB ringer runt och påstår att företagare haft införande på Företagsfakta, vilket inte stämmer. Det finns andra tveksamheter runt företaget som att de har en boxadress på Renstiernas Gata 28, en välkänd adress i dessa sammanhang. Den enda styrelseledamoten avtjänar ett långvarigt fängelsestraff och friges tidigast 2020-08-23. Företagsuppgifter : Nobbisa Marketing AB 556849-9254 Box 328 116 31 STOCKHOLM Fri, 01 Feb 2013 13:15:00 GMT 118108 Media Solutions AB - tidigare styrelseledamöter anhållna för grovt bedrägeri http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=103063 Två av 118 108 Media Solutions AB tidigare styrelseledamöter anhölls under gårdagen (2013-01-21) misstänkta för grovt bedrägeri och grov utpressning. Den ena styrelseledamoten sitter i styrelsen för MS Fakturaservice som fakturerar åt Media Solutions AB. Media Solutions AB har under en längre tid ägnat sig åt att lura företagare och skicka ut s.k. bluffakturor. Företagsuppgifter : 118 108 Media Solutions AB 556862-0958 Mossvägen 12 b 251 59 KRISTIANSTAD har tidigare använt adressen : Badhusgatan 2 252 21 HELSINGBORG MS Fakturaservice UK Filial 516407-6985 Box 18 291 59 KRISTIANSTAD Tue, 22 Jan 2013 12:15:00 GMT Teledirekt Sverige AB - lämnat in stämningsansökan mot ett 20-tal företagare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=102119 2013-04-10 återkallade Teledirekt ytterligare ett av de 20-talet ärenden där dom lämnade in en stämningsansökan 2013-01-11. 2013-04-04 återkallade Teledirekt ett av de 20-talet ärenden där dom lämnade in en stämningsansökan 2013-01-11. Idag (2013-03-28) kom glädjande besked från ett antal av Teledirekts kunder. De hade erhållit kreditfakturor på 100% de tidigare fakturerade beloppen. Idag (2013-03-01) var första ärendet där Teledirekt stämt en kund uppe i Helsingborgs Tingsrätt. I ärendet företräds kunden av Varningsinfos advokat Lars Tindberg Ramberg Advokater i Helsingborg. I detta läge gällde det en muntlig förberedelse och någon förlikning träffades inte. Inom den närmaste tiden kommer ytterligare ärenden upp där Varningsinfos advokat företräder de drabbade och självklart kommer vi här att hålla er informerade om hur målen fortlöper. Teledirekt kontaktar nu väldigt många kunder som har bestridit fakturorna och vill få till en uppgörelse, inte sällan på 10-15% av den ursprungliga fakturan. Vårt råd är att ni som får ett liknande erbjudande avvaktar tills stämningsansökningarna har behandlats av Helsingborgs Tingsrätt. Domarna kommer att tydliggöra om försäljningsmetoderna som företaget använder är acceptabla. Teledirekt Sverige AB har 2013-01-11 lämnat in ett 20-tal stämningsansökningar till Helsingborgs Tingsrätt. Stämningar avser företagare som motsatt sig att betala för avtal om telefonabonnemang som Teledirekt Sverige AB påstår att företagarna ingått. I några fall har företagare kontaktat Varningsinfo och de redogörelser vi fått från dessa företagare gör att vi ställer oss mycket tveksamma till om det överhuvudtaget kommit till något avtal. Det har också i de flesta fall framkommit att säljarna från Teledirekt Sverige utgett sig för att vara från Telia. Ni som kontaktats av detta företag och anser er vilseledda är välkomna att höra av er till oss på Varningsinfo. Vi undersöker möjligheterna att driva en grupptalan mot företaget och grunden till detta är att många drabbade personer hört av sig och lämnat samma redogörelse för hur vilseledandet gått till. Till Konsumentverket har det under tiden 2012-12-27--2013-03-09 inkommit 30 st. anmälningar mot Teledirekt avseende vilseledande marknadsföring. Konsumentverket När det gäller våra kunder som drabbats av Teledirekt Sverige AB kommer vi självklart att bistå dessa i den juridiska processen och ser fram emot en rättslig prövning i varje enskilt fall. Företagsuppgifter : Teledirekt Sverige AB 556835-15467 Box 5099 250 05 HELSINGBORG 042-311 16 50 Fri, 11 Jan 2013 17:15:00 GMT Sökdelen.se - IT-Kompaniet i Sverige http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=101370 Telefonsäljare från IT-Kompaniet i Sverige KB ringer upp företagare och påstår att dom har ett 24 månadersavtal gällande införande på sökdelen.se. På välkänt sätt erbjuds företagarna möjligheten att säga upp detta avtal och betala för en kortare period. Kravet är dock att företagarna måste acceptera en telefoninspelning av uppsägningen. Trots att det inte funnits något tidigare avtal kommer sedan en faktura på 5-10.000 kronor. Andra kända företag som hållit till på samma adress (Bandhagsplan 2) som IT-Kompaniet i Sverige KB är bl.a : Flat Marketing KB (969650-9520) som sålde en spärrtjänst som hette Nej Tack One Two Call KB (969756-8625) som har en produkt som heter Svensk Företagsrådgivning. Företagsuppgifter : IT-Kompaniet i Sverige KB 969758-2964 Box 3217 Bandhagsplan 2 124 32 BANDHAGEN 08-12454804 Pg 636486-3 Fri, 28 Dec 2012 12:15:00 GMT Allasvenskasajter.se - Svensk Profilutformning AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=100133 Representanter från företaget Svensk Profil Utformning AB använder sig av mycket tveksamma införsäljningsmetoder. I ett fall har dom till en företagare uppgivit att dom hittat företagarens namn på ett flertal sidor på nätet. Enligt telefonsäljaren skulle detta innebära att företagaren skulle "terroriseras" av försäljare från dessa företag. Telefonsäljaren från Svensk Profil Utformning AB erbjöd sig dock att se till så att företagarens uppgifter kom bort från alla dessa sidor, vilket självklart inte är möjligt. Någon kostnad för tjänsten diskuterades aldrig. Efter några dagar dök det upp en faktura i namnet Allasvenskasajter.se och beskrivningen av tjänsterna var "Avser profilutformning, exponering på sökmotorer, Allasvenskasajter.se Exponeringsavgift December 2012 till Februari 2013" Kostnad 1.995:- per kvartal. Företagsuppgifter : Svensk Profil Utformning AB 556878-6908 Box 1042 164 40 KISTA 08-41030608 Om ni fått faktura från detta bolag kontakta oss på Varningsinfo. Thu, 13 Dec 2012 10:44:00 GMT Grind Finans AB - inkasserar pengar åt Svenska Bolagsbasen http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=99734 Grind Finans AB har börjat skicka ut betalningskrav avseende Svenska Bolagsbasen AB. Svenska Bolagsbasen har tidigare använt olika företag för att driva in pengar för tjänster som kommit till via vilseledande telefonförsäljning. "Betalningskraven som skickas ut innehåller bl.a. följande text : Om ni vill undvika laga åtgärder, vilket innebär ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller stämning med eventuell påföljande dom och utmätning. Dom och utmätning kan för Er komma att innebära ytterligare kostnader samt registrerad betalningsanmärkning." Dessa krav saknar fortfarande grund och skall självklart även denna gång bestridas. Företagsuppgifter : Grind Finans AB 556876-5704 Hantverkaregatan 17 252 26 HELSINGBORG 010-20918000 Mon, 10 Dec 2012 18:30:00 GMT Offert Pro i Sverige AB - tveksamma uppgifter på hemsidan http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=99733 Offert Pro i Sverige AB bildades 2012-10-01 och med tanke på den mycket korta tid som företaget varit verksamt, ställer vi oss mycket tveksamma till uppgifter på företagets hemsida. Några av marknadens största företag inom detta område har inte på ett år lyckats komma upp till de siffror Offert Pro i Sverige AB som nystartat företag, klarat av på två månader. "Över 10.000 anslutna företag" "hjälpt fler än 150.000 köpare" "förmedlat 255.788 prisförslag" "har tusentals anslutna tjänsteleverantörer" Företaget har nu kommit med en förklaring till de felaktiga uppgifterna och rättat dessa. Här följer företagets förklaring : "Det var så att den sidan var uppbyggd av en template vi köpte för att snabbt komma igång med sidan i just den branschen. Och översättningsfirman fick i uppdrag att översätta sidan för att att vi sedan skulle kunna ändra texten när den blev på Svenska." Företaget har nu via Monster börjat rekrytera personal under namnet "Offentliga Upphandlingar AB" och "Offentlig Upphandling AB". På hemsidan där organisationsnumret anges så tillhör detta Offert Pro i Sverige AB. Som kontaktperson anges Enrique Charpentier 0736-485803 (telefonnumret går till Jose Charpentier Rojas i Halmstad). På företagets hemsida under "Kontakta oss" heter företaget "Offentlig Upphandling AB" i rubriken och i företagsuppgifterna längst ned på sidan så heter företaget "Offentliga Upphandlingar AB". Telefonnnumret som anges 031-7995881 saknar uppgift om innehavare. Personerna bakom detta företag har tidigare förekommit i bolag som genererat väldigt många klagomål bl.a. Business Finder i Sverige AB 556896-9934 European Tenders AB 556821-0206 Svensk Affärsförmedling 969714-5697 Företagsuppgifter : Offert Pro i Sverige AB 556907-7984 Smörgatan 106 412 76 GÖTEBORG 031-7995881 Mon, 10 Dec 2012 18:15:00 GMT Bluffstop.se - En riktig bluff http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=99553 Bluffstop.se som registrerades 2012-09-28 är en ren bluffsida, vilket säkert de flesta redan har förstått. Bluffstop.se har kopierat texten på vår första sida och texterna som avser tjänsterna Akuten Årsabonnemang och Betalningsspärren. Dom har sedan en tjänst där man skall ringa 0939-114 7089 och troligen bli lurad på 199:-/samtal. På sidan finns varken företagsnamn, adress, telefonnummer (kundtjänst) eller organisationsnummer, vilket brukar vara det normala för ljusskygga personer som dessa. Fri, 07 Dec 2012 13:00:00 GMT Hitta Lätt KB - skickar ut grundlösa fakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=99333 I dagarna har ett flertal företagare fått fakturor från Hitta Lätt KB utan någon som helst tidigare kontakt. Fakturan avser publicering på hittalatt.se. Företaget hänvisar till ett misstag vilket ter sig mycket märkligt. Hittalatt.se har också på hemsidan publicerat företag med logotyper utan att inhämta ett medgivande från innehavarna, detta är ett brott mot Varumärkeslagen (1960:644) Företagsuppgifter : Hitta Lätt KB 969760-5021 Klockarvägen 141 151 61 SÖDERTÄLJE 040-127800 Bg. 777-2940 (står på Rönsdorfs Entertainment Wed, 05 Dec 2012 11:30:00 GMT J.D. Finance Inc. - Falska skadeståndskrav http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=99216 Falska skadeståndskrav skickas ut från J.D. Finance Inc.. Kraven avser att fakturamottagarna skulle ha laddat ner filmscener och brutit mot avtalslagen. Kraven är helt grundlösa och skall polisanmälas. På kraven anges ett bankgiro 108-9271 som går till JeMa, Almtorget 2 B, 214 57 MALMÖ. Personen bakom denna firma är känd sedan tidigare i liknande sammanhang. Under 2010 skickades fakturor ut från ett bolag som hon satt i styrelsen för Fastighets Inv. Skåne AB (556668-4212). Den gången var det bluffakturor som avsåg Euro Millions Lottery. Hon har även suttit i styrelsen för Svenska Let To Phone AB (556560-1092) som drog på sig mängder av klagomål. Av de 15. st företag hon suttit i styrelsen för har 13 st. gått i konkurs. Företagsuppgifter : J.D. Finance Inc. vat.nr: Z-3425-02/04 Marshall Island MH 96960 Box 520 114 79 STOCKHOLM (känd adress i liknande sammanhang) Tue, 04 Dec 2012 10:15:00 GMT Lexurum AB - tidigare styrelseledamot dömd till 3 år och 6 månaders fängelse för bl.a. rån http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=98899 Den 14 oktober tilltvingade sig en styrelseledamot i det nu konkursade bolaget Lexurum AB via knivhot till sig en taxibil på Folkungagatan i Stockholm. Färden gick sedan i våldsam fart genom Stockholm och slutade i Huddinge där han frontalkrockade med en bil som började brinna. I den mötande bilen färdades fem personer. Mannen som saknade körkort hade en alkoholkoncentration av 1,59 promille och bar spår av narkotika i blodet. Mannen dömdes igår (2012-12-19) till 3 år och 6 månaders fängelse för för rån, grov vårdlöshet i trafik, olovlig körning, grovt rattfylleri, narkotikabrott, vållande till kroppsskada. LEXURUM AB låg under 2009 och 2010 bakom utskicken av bluffakturor som avsåg produkten Branschfakta. Företagsuppgifter : Lexurum AB 556780-4660 Forshagagatan 4 123 33 FARSTA Thu, 29 Nov 2012 18:45:00 GMT Ensidia KB - tidigare styrelseledamot dömd till 4 års fängelse för grovt narkotikabrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=98898 Tidigare styrelseledamoten i Ensidia KB dömdes i Solna Tingsrätt 2012-12-21 till 4 års fängelse för grovt narkotikabrott. Ensidia KB låg under 2010 bakom ett upplägg där företagare lurades att skydda sina domännamn och produktnamnet som Ensidia KB använde var IBnetworks. Företagsuppgifter : Ensidia KB 969746-1045 Renstiernas gata 28 116 31 STOCKHOLM Thu, 29 Nov 2012 18:00:00 GMT Vad händer i Bolagsgruppen Sverige AB? http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=98831 Bolagsgruppen Sverige AB har varit verksamma sedan hösten 2011 och enligt hemsidan erbjuder företaget tjänster som mediarådgivning, reklambyrå, kreditupplysningar, juridisk rådgivning, hemsidelösningar och filter mot telefonförsäljare. Enligt hemsidan påstår företaget att dom "arbetat med problemet kring bluff och bedrägeriföretag sedan 2001" Vi har kontaktats av företagare som blivit uppringda av Bolagsgruppen och enligt deras uppfattning har införsäljningsmetoderna haft mycket i övrigt att önska. Företaget erbjuder kreditupplysning men finns inte med på Datainspektionens lista över företag som har rätt att bedriva den tjänsten. Under tiden 2012-11-07--2012-12-04 har det till Borås Tingsrätt inkommit 18 st. stämningsansökningar som avser fordringar mot en styrelseledamot och tillika VD i företaget. Denna person har också bytt efternamn och enligt mantalsregistret utvandrat 2012-11-14. 2012-09-10 lämnade åklagaren in en stämningsansökan till Borås Tingsrätt gällande den andra styrelseledamoten. Stämningen avser grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott i ett byggföretag. Företagsuppgifter : Bolagsgruppen Sverige AB 556862-5346 Fabriksgatan 10 4 tr. 503 38 BORÅS Thu, 29 Nov 2012 10:15:00 GMT Foretagsinfo.eu - vilseledande försäljning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=98113 Callcenterföretaget Consecta Personal AB har de senaste dagarna kontaktat företagare och via påstående om ett tidigare avtal försök sälja in dyr företagsinformation på foretagsinfo.eu. Här nedan följer det mail som företaget använt sig av : Hej, Bifogar här Er PDF-fil igen enligt överenskommelse. Vänligen bekräfta bilagan D 333 Företaget AB, genom att svara "OK" på denna e-post. Alternativt skriv ut, godkänn samt faxa den tillbaka på Faxnr: +46 8 570 33 511. Med vänliga hälsningar / Best regards Daniel Andersson Sales Manager Företagsinfo Tel +46 8 570 33 511 • Fax +46 8 570 33 511 Det underlag som bifogas är ett avslut med texten : price/period 7900 SEK Number of Periods 8. Detta ger en total kostnad på 63.200:- Företagsuppgifter : Consecta Personal AB 556788-1320 Gröndalsvägen 112 117 68 STOCKHOLM 08-570 33 511 adress på underlagen : Algatan 1 134 40 GUSTAVSBERG Wed, 21 Nov 2012 10:00:00 GMT Svensk Fakturahantering - Qvarsebo Consulting KB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=97202 Qvarsebo Consulting KB skickar ut fakturor som saknar grund avseende Svensk Fakturahantering. Texten på fakturorna är "Hänvisning av samtal, Aktuell Varningslista, Sms Rapport samt Bestridning av felaktig faktura". Företagarna har inte varit i kontakt med Svensk Fakturahantering utan har för att antal år sedan drabbats av oseriösa försäljare från bl.a. Kvalitetstid. Adressen som Qvarsebo Consulting KB använder är välkänd i dessa sammanhang Bestrid fakturorna med hänvisning till att det inte finns någon formell beställning. Har ni några frågor är ni välkomna att ringa oss på Varningsinfo. Företagsuppgifter : Qvarsebo Consulting KB 969758-6338 Renstiernasgatan 28 116 31 STOCKHOLM 08-55048210 Bg. 816-8213 Thu, 15 Nov 2012 10:45:00 GMT Nordic Logistic AAR AB- styrelseledamot dömd http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=97169 Styrelseledamot i Nordic Logistic AAR AB (namnändrat 2012-02-01 från Unipay AAG AB) dömdes 2012-11-14 i Göteborgs Tingsrätt till fängelse i 1 år och 3 månader. Brotten som varit aktuella : Bedrägerier i ett tiotal fall där han vilselett folk på internet att betala i förskott för något som han aldrig haft för avsikt att leverera. Häleri i ett flertal fall där han sålt cyklar som varit stulna. Våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman, stöld, och narkotikabrott. Nordic Logistic AAR var under 2011 inblandat i ett flertal fall där företagare erhöll s.k. bluffakturor. Företagsuppgifter : Nordic Logistic AAR AB 556578-5440 Mail Boxes ETC 1506 411 41 GÖTEBORG Wed, 14 Nov 2012 18:41:00 GMT Svensk Avtalsjuridik AB - vilseledande försäljning http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=97165 Svensk Avtalsjuridik AB (tidigare AB Svenska Fakturajuristerna) är otydliga både vilket pris som gäller och vad som verkligen ingår i deras tjänst. En äldre man blev i mitten av september kontaktad per telefon av Svenska Fakturajuristerna. Han var mycket tydlig med att han inte vill trassla in sig och något mer och nämnde att han redan hade problem med två företag som fakturerat honom utan att någon beställning hade gjorts. Säljaren från Fakturajuristerna som var mycket påstridig påstod att dom kunde hjälpa mannen med dessa två fakturor men det skulle kosta 8.000:- + moms. Mannen tackade upprepade gånger nej under samtalet. Till slut lyckas dock försäljaren övertala mannen att tacka ja och acceptera halva kostnaden på 4.000:- + moms. Eftersom kraven från de två första bolagen fortsatte att komma, kontaktade mannen i början av november Fakturajuristerna på nytt och får då beskedet att han inte behöver bry sig om kraven. Säljaren krävde dock ytterligare 10.000:- + moms för att det hade varit så mycket jobb med ärendena, förutom den faktura på 4.000:- + moms som dom redan skickat. Företagsinformation : Svensk Avtalsjuridik AB 556256-2768 (namnändrat 2012-09-12 från AB Svenska Fakturajuristerna) Box 1016 251 10 HELSINGBORG Läs även här : AB Svenska Fakturajuristerna - stämmer Wed, 14 Nov 2012 18:00:00 GMT Företagskatalogen - S.E.O Marketing & Develop AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=97047 I dagarna har företaget S.E.O Marketing & Develop AB skickat ut en mängd bluffakturor avseende införande på foretags-katalog.se. Fakturabeloppet är på 4.994:-. Med tanke på att den ena styrelseledamoten är dömd ett flertal gånger och då för bl.a. grovt vapenbrott, narkotikabrott, dopningsbrott m.m. så känns han mer som en s.k. "målvakt". Den adress som anges på fakturorna Sundbyvägen 26 finns inte, högsta nummer 20. Dock har det kommit upp en brevlåda som nu är överfylld med returnerade bluffakturor. Företagsuppgifter : S.E.O Marketing & Develop AB 556872-3323 Sundbyvägen 26 141 91 HUDDINGE 040-6849660 Bg. 819-0381 Wed, 14 Nov 2012 11:45:00 GMT Styrelseledamot i Onlinekatalogen Sverige AB - försökte lura till sig 100.000:- http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=96469 En styrelseledamot i Onlinekatalogen Sverige AB (556898-1368), Box 1256, 171 24 SOLNA har de senaste dagarna via mail försökt få Eniro, Hitta och Lokaldelen att betala 100.000:- för ett domännamn (svenskaeniro.se, svenskahitta.se och svenskalokaldelen.se) som han registrerade 2012-08-17. Här följer ett av mailen : Ang domänköp, hej jag äger domänen svenskaeniro.se & har blivit kontaktade av detta bolag http://www.forenadebolag.se/varningslistan/svenska-lokaldelen/ Och dem vill köpa domänen för 100.000:- ex moms, jag tror väl kanske att dem kommer försöka rida på ert varumärke och kanske bedriva oseriös verksamhet, men kommer sälja domänen till dem om ni inte är intresserade av att köpa den av mig, mvh Av detta skäl vill vi uppmana alla att vara extra noggranna när ni kontaktas av personer som uppger sig representera något av företagen ovan. Fri, 09 Nov 2012 12:30:00 GMT Styrelseledamot i D.L. Förlag dömd för dopningsbrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=95989 En styrelseledamot i D.L. Förlag AB dömdes igår (2012-11-05) för dopningsbrott i Stockholms Tingsrätt. Vid ett antal tillfällen har det framkommit uppgifter som tyder på att styrelseledamoten endast fungerar som s.k. "målvakt" Styrelseledamoten satt tidigare i styrelsen för Lexurum AB (556780-4660) som gick i konkurs 2011-05-25. Lexerum skickade ut bluffakturor avseende en produkt som hette Branschfakta. D.L. Förlag AB ligger eller har legat bakom följande produkter : - Utbildningsnytt - Nordiska Företag - Medicin & Hälsa - Branschkontakt Varningsinfo har kontaktats av många företagare som hävdat att införsäljningen av dessa produkter varit vilseledande och i vissa fall oseriös. Företagsuppgifter : D.L. Förlag AB 556534-4792 Flaggan 181 116 74 STOCKHOLM Adressen välkänd i liknande sammanhang Bolaget redovisade 0:- i omsättning i den senaste inlämnade årsredovisningen. Företaget är även registrerat för restförda skatter/avgifter senast 2012-11-04. Tue, 06 Nov 2012 20:45:00 GMT Styrelseledamot i Cexxor AB dömd för skattebrott, bokföringsbrott m.m. http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=95933 Tidigare styrelseledamot i Cexxor AB dömdes igår (2012-11-05) i Stockholms Tingsrätt för skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Cexxor AB låg bakom Näringslivsinfo, en produkt som drog på sig mängder av klagomål. Konkurs avslutades 2012-04-04 i Cexxor AB Företagsuppgifter : Cexxor AB 556702-0523 Box 90109 120 21 STOCKHOLM Tue, 06 Nov 2012 13:15:00 GMT Dom Svea Hovrätt gällande omfattande ROT-bedrägerier http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=95853 2012-11-01 meddelade Svea Hovrätt dom i ett mål som avsåg bl.a ROT-bedrägerier till ett värde av drygt 7 miljoner. Detta var ett mål där ett flertal inblandade dömdes 2011-10-11 i Stockholms Tingsrätt. En av personerna som dömdes för penninghäleri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till 3 år och 6 månaders fängelse är sedan 2010-08-16 kommanditdelägare i Delvida Finans & Fastighet KB. Företaget låg tidigare bakom en produkt som hette Affärstidningen Företagsspegeln som ofta förekom i klagomålssammanhang. FÖRETAGSUPPGIFTER : Delvida Finans & Fastighet KB 969746-6077 Box 6312 102 65 STOCKHOLM Konkurs avslutades i företaget 2012-07-07 Mon, 05 Nov 2012 14:22:00 GMT Scandinavian Sales Group AB - styrelseledamot åtalas http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=94621 En styrelseledamot i Scandinavian Sales Group AB åtalas i Borås Tingsrätt för bedrägerier i åtta fall. Styrelseledamoten har annonserat ut olika märkesvaror på internet och sedan lyckats få målsägarna att betala in pengar för varorna. Fem av målsägarna har fått oäkta varor medan de andra tre inte erhållit några varor alls. Scandinavian Sales Group är ett av de företag som i stor omfattning skickar ut erbjudanden som är utformade som fakturor. Företagsuppgifter : Scandinavian Sales Group AB 556889-9438 Mail boxes Etc 9027 503 19 BORÅS 033-155522 5847-5112 Thu, 25 Oct 2012 17:40:00 GMT Svensk Branschmedia AB - SverigesBranscher.se http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=94473 Företaget Svensk Branschmedia AB skickar ut fakturor utan att det gjorts någon formell beställning. Fakturorna avser ett "Grundinförande Sverigesbranscher.se, helårsannonsering" I styrelsen för Svensk Branschmedia AB sitter tre personer som alla tre har suttit i styrelsen för Vertici Reklam och Marknadsföring i Sverige AB (556854-0081) som marknadsförde produkten Företagskoncept. En av styrelseledamöterna har också suttit i styrelsen för Ovestad & Partners AB (556584-0211) som hade produkten Företagsforum. När det gäller Ovestad & Partners så är konkurs inledd 2012-05-25. Företagsuppgifter Svensk Branschmedia AB 556870-6815 Dannemoragatan 12 113 44 STOCKHOLM 08-520 016 00 Bankgiro 813-3408 Texten på fakturorna påminner mycket om texten på fakturorna från Sveriges Alla Företag (Face A Net AB). Wed, 24 Oct 2012 16:45:00 GMT Seopower.se - tveksam hemsida http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=93521 Den senaste tiden har ett flertal företag fått mail från www.seopower.se som erbjuder hjälp med "sökmotoroptimering eller hjälp med sponsrade länkar på Google Adwords". Det som gör mig mycket tveksam är att det inte finns med en enda företagsuppgift på hemsidan. Uppgifter som företagsnamn, adress, organisationsnummer och telefonnummer borde framgå. Mailen som gått ut är undertecknade "Med vänliga hälsningar Sea Power Teamet 0700-59 31 01". Telefonnumret går till en person som tidigare varit inblandad i : European Tenders AB (556743-4529) med produkterna Bevaka Upphandling och Svensk Affärsförmedling European Tenders Enterprise AB (556821-0206) med produkten Bevaka Upphandling Business Finder i Sverige AB (556896-9934) med produkten Bolagssidan Tue, 23 Oct 2012 15:30:00 GMT Face A Net - sverigesallaforetag.se http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=92646 2012-10-04 gjordes förändringar i AdNet Online AB. Två nya personer tillträdde i styrelsen och när det gäller dessa två känner vi en viss tveksamhet. Den ena personen har suttit i styrelsen för tio olika företag som gått i konkurs och den andra i tre företag som gått i konkurs. Företaget har också ändrat namn till Face A Net AB. AdNet Online har tidigare haft en hel del klagomål när det gällt produkterna sverigesök.se och kommunsidorna.se. Nu har företaget precis som vi anade börjat skicka ut fakturor utan att det gjorts en formell beställning. Fakturorna avser ett införande (Grundpaket 1) på www.sverigesallaforetag.se. Företagsuppgifter : Face a Net AB 556788-4100 Box 1174 172 24 SUNDBYBERG 08-518 04 400 Bankgiro 454-1264 Texten på fakturorna påminner mycket om texten på fakturor från Sverigesbranscher.se (Svensk Branschmedia AB) Tue, 16 Oct 2012 09:00:00 GMT Svenska Företagsregistret - EBS Media AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=92376 EBS Media skickar för närvarande ut bluffakturor som avser införande av ett grundpaket på sidan svenskaforetagsregistret.se. som inte existererar. Företaget använder sig också av en välkänd adress i dessa sammanhang nämligen Brevia på Frejgatan 13 i Stockholm Fakturorna är på samma totalbelopp 8.738:- inkl. moms Bestrid fakturorna genom att skriva texten "Ej beställt" direkt på fakturan och skicka tillbaka en kopia till bolaget. Skicka gärna en kopia till oss på Varningsinfo också. Företagsuppgifter : Gabriel Friman Enterprise AB 556821-4273 (på fakturorna står det EBS Media AB) Frejgatan 13 114 20 STOCKHOLM 08-124 511 77 Fri, 12 Oct 2012 10:15:00 GMT Styrelseledamot i kända bluffbolag åtalad http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=91939 2012-09-05 ansökte vice chefsåklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Lennart Gollard om stämning avseende grovt bokföringsbrott gällande en tidigare styrelseledamot i tre kända bluffbolag. Åtalet avser brott kopplade till Saxifo KB och Förlagsgruppen SMM AB. Bolagen som styrelseledamoten varit verksam i är : Förlagsgruppen SMM AB 556514-6668 Box 358 111 73 STOCKHOLM Företaget var verksamma 2009-2010 med produkten Företagsdelen. Konkursen avslutades 2012-08-23 Internetdelen i Stockholm AB 556789-6146 Mailbox 3562 111 74 STOCKHOLM Företaget var verksamma 2009-2010 med produkten Internetdelen Konkurs är inledd 2012-09-28 Saxifo KB 969748-0995 Box 93 (Flaggan) 116 74 STOCKHOLM Företaget var verksamma 2010-2011 med produkten Internetsidorna Tue, 09 Oct 2012 11:34:00 GMT Lexurum AB - tidigare styrelseledamot dömd http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=91333 Tidigare styrelseledamot i Lexurum AB dömdes igår (2012-10-02) av Södertörns Tingsrätt till villkorlig dom och 50 timmar samhällstjänst för medhjälp till bedrägeri och narkotikabrott. Bedrägerierna har gått ut på att 2 st. Ipad lagts ut till försäljning på Blocket. Ett antal kunder har i tron att de skulle få produkterna betalat in pengar på tidigare styrelseledamotens bankkonto. Under 2009 och 2010 skickade företaget Lexurum ut s.k. bluffakturor avseende en produkt som hette Branschfakta. Företaget Lexurum gick i konkurs och denna avslutades 2011-05-25. Företagsuppgifter : Lexurum AB 556780-4660 Forshagagatan 4 123 33 FARSTA Wed, 03 Oct 2012 07:03:00 GMT Juridikhjälpen APS Fjälkinge KB - förlorade i domstol http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=91199 Juridikhjälpen APS Fjälkinge KB förlorade idag (2012-10-01) ett skadeståndsmål i Jönköpings Tingsrätt. Allt började med att Juridikhjälpen skickade fakturor till en kund som kunden ansåg ogrundade Kunden bestred fakturorna och gjorde även en polisanmälan. På olika forum har kunden sedan sökt information samtidigt som kunden själv skrivit om hur hon uppfattat Juridikhjälpen. Juridikhjälpen har hävdat att det rört sig om förtal och krävde därför ett skadestånd på drygt 200.000 kronor, vilket ogillades av Tingsrätten. Domen visar att det inte finns några hinder att på nätet utbyta information om företag som man anser ägna sig åt att skicka tveksamma fakturor och krav. Juridikhjälpen har just nu ett flertal ärenden i olika domstolar runt om i landet, där företagare bestridit fakturorna. Mon, 01 Oct 2012 18:29:00 GMT Fakturabedragare dömda för varumärkesförfalskningar http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=90871 Sju personer med kopplingar till Norrköpingstrakten dömdes igår i Stockholms Tingsrätt för omfattande försäljning av förfalskade produkter av märkena Polo Ralph Lauren, Polo Sport, LaCoste Canado Goose och Lyle & Scott. Flera av personerna är väl kända från bolag som ägnat sig åt omfattande utskick av bluffakturor. Domarna överklagades och igår (2012-12-20) kom Svea Hovrätts utslag. Den ena huvudmannen är 37 år och bosatt i Bangkok sedan mitten av 2000-talet. Han dömdes till 2 års fängelse för grovt bedrägeri, brott mot varumärkeslagen och tullbrott. Enligt egna uppgifter så har han sedan 1994 ägnat sig åt telefonförsäljning. Den andra huvudmannen är 28 år och bosatt i Norrköping. Han dömdes till skyddstillsyn för medhjälp till brott mot varumärkeslagen, medhjälp till bedrägeri, medhjälp till försök till bedrägeri och penninghäleri grovt brott. 28 åringen hade tidigare en enskild firma T&W Consulting från vilken han skickade ut fakturor avseende en spärrtjänst TS-Telesapper. Övriga inblandade dömdes till Villkorlig dom och dagsböter. Thu, 27 Sep 2012 13:45:00 GMT Företagspoolen - Couvir AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=88748 En styrelseledamot i Couvir AB dömdes av Stockholms Tingsrätt igår till dagsböter 60 x 120:- för bokföringsbrott. Under 2010 skickade företaget ut tveksamma fakturor som avsåg annonsering i Företagspoolen. Företagsuppgifter : Couvir AB 556789-8506 Idholmsvägen 88 127 47 SKÄRHOLMEN Wed, 12 Sep 2012 16:47:00 GMT Affärstidningen Företagsspegeln - The Communication Center Scandinavia KB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=88528 Företagare blir kontaktade av telefonsäljare från The Communication Center Scandinavia KB som ligger bakom Affärstidningen Företagsspegeln. Telefonsäljare påstår att företagaren har ett tidigare avtal och om detta inte sägs upp kommer det att fortlöpa. I många fall har företagare gått med på att spela in en uppsägning av avtalet och när man sedan kontrollerat uppgifterna har det framkommit att det aldrig funnits något avtal. Komplementären i The Communication Center Scandinavia finns även med i styrelsen för Soriba AB som ligger bakom Dinisoguide. Även detta företag använder liknande vilseledande försäljningsmetoder. The Communication Center Scandinavia KB har adress Frejgatan 13, vilket är en känd postadress i dessa sammanhang. Företagsuppgifter : The Communication Center Scandinavia KB 969753-7349 Box 98 114 20 STOCKHOLM 0733-62 61 74 Soriba AB 556838-1860 Box 288 116 74 STOCKHOLM 08-559 219 93 Tue, 11 Sep 2012 11:56:00 GMT Bolagssidan.se - Business Finder i Sverige AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=88321 Ett flertal klagomål har kommit in från kunder som fått fakturor från Business Finder i Sverige AB som ligger bakom bolagssidan.se. Företagarna uppger att dom fått en faktura trots att dom aldrig gjort någon beställning. Styrelsen i bolaget Business Finder i Sverige AB är tyvärr två personer som är välkända i liknande sammanhang. Båda herrarna satt i styrelserna för European Tenders (556821-0206) och Svensk Affärsförmedling (969714-5697), som hade mängder av klagomål under tiden dom var verksamma. Företagsuppgifter : Business Finder i Sverige AB 556896-9934 Fabriksgatan 7 412 50 GÖTEBORG 031-3139249 Mon, 10 Sep 2012 10:30:00 GMT Styrelseledamot i HR Vision AB (Svenska Isoguiden) dömd för grovt bedrägeri http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=87828 En av styrelseledamöterna i HR Vision AB som ligger bakom Svenska Isoguiden dömdes igår i Svea Hovrätt för grovt bedrägeri, domen blev ett års fängelse. Styrelseledamoten har som företrädare för ett bolag hyrt en hjullastare till ett värde av. ca. 700.000:- för att omgående sälja den vidare för transport till annat land. Wed, 05 Sep 2012 11:45:00 GMT Bedrägerier mot ISO-certifierade företag http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=87777 Bedrägerier riktade mot ISO-certifierade företag har pågått under en längre tid. De flesta företag som kontaktat företagarna har förespeglat att det har något med certifieringen att göra och att det skulle gälla det "officiella" stället där alla ISO-certifierade företag finns upptagna. Namn som förekommit och förekommer när det gäller dessa tveksamma företag : ISO-fakta ISO-registret ISO-del ISO Nordic Isonett Svenska Isoguiden Svenska ISO-registret Ett av företagen som nu är aktuellt är HR Vision AB som skickar ut fakturor avseende Svenska Isoguiden. När fakturorna bestrids kommer en påminnelse försedd med en stämpel med texten : Vid utebliven betalning kommer vi att överlåta denna fordran till EUROPEAN ECONOMY CONTROLL Org 997027108 för indrivning Företagsuppgifter : Hr Vision AB 556552-1894 Box 803 191 28 SOLLENTUNA 08559 221 21 Om ni får problem med detta företag kontakta oss på Varningsinfo 08-599 06 900 Wed, 05 Sep 2012 09:15:00 GMT Styrelseledamot i bluffbolag åtalad för bedrägeri i samband med uthyrning av bostad http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=87785 En styrelseledamot i ett känt bluffbolag har nu åtalats för bedrägeri i samband med andrahandsuthyrning av en bostad i Stockholm. Mannen som är skriven i Malmö har i samråd med en kvinna i Stockholm lagt ut kvinnans bostad på internet. Paret har sedan av 28 personer tagit in förskottshyra. Återigen ett bevis för att personer som ägnar sig åt bluffakturering även ägnar sig åt annan grov brottslighet. Wed, 05 Sep 2012 09:15:00 GMT snabbsök.nu, OneFactoring och Bonflex Service AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=87701 Personer som uppger sig ringa från snabbsök.nu påstår att de företagare de ringer upp haft ett gratisabonnemang som inte sagts upp i tid och därför nu är bundna av ett avtal. Ofta erbjuds företagaren en lägre kostnad om han går med på att spela in en uppsägning. Det har aldrig funnits något bindande avtal så gå inte med på att säga upp detta icke existerande avtal. ISD KB skickar ut fakturor i namnet OneFactoring avseende förfallen skuld till Camesa Gruppen. Camesa Gruppen KB själva skickar ut fakturor som avser snabbsök.nu. Camesa Gruppen överlåter ofta fordran till Bonflex Service AB. Företagsuppgifter : ISD KB 969742-2277 Box 142 149 22 NYNÄSHAMN 08-121 38 777 Camesa Gruppen KB 969758-1214 Renstiernasgata 28 116 31 STOCKHOLM 0775-152002 Bonflex Service AB 556818-6273 Ranelidsgatan 7 432 53 VARBERG Tue, 04 Sep 2012 13:48:00 GMT Hjälp med bluffakturor kan bli en dyr affär http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=87366 Har du någon gång funderat över varför du blir uppringd av så många som försöker lura dig. Först ringer någon som via lögner och hot försöker sälja på dig en värdelös publicering på en hemsida. Några timmar eller dagar senare ringer en annan som påstår att dom hittat dina uppgifter på olika bluffbolags hemsidor och att detta kommer att medföra stora kostnader. Även bolaget som påstår sig kunna hjälpa till använder lögner och hot vid införsäljningen. Bolagen som påstår sig hjälpa kunder med bluffakturor använder tre sätt : 1. Bolagen är samma personer eller har direkta kopplingar till bluffbolaget. 2. Bolagen använder bluffbolagens hemsidor för att hitta nya kunder. Problemet med detta är att de flesta företag som finns publicerade på bluffbolagens sidor inte kommer att få någon faktura och absolut inte behöver någon hjälp. 3. Bolagen använder en teknisk anordning som kallas "spindel". Spindeln ligger och bevakar alla nya företagsuppgifter som läggs upp på bluffbolagets hemsida och dessa företag rings upp. De har då ofta inte hunnit få en faktura om de ens kommer att få någon. Att lura företagare på detta sätt är precis lika förkastligt som det som de vanliga bluffbolagen håller på med. I några fall har företagarna kontaktat företaget och förklarat att man inte vill ha någon hjälp men trots detta har ärendet drivits vidare till Tingsrätten. Efter påstötningar från ett flertal drabbade kunder har vi bestämt oss för att följa detta fenomen och publicera namnen på de företag som får upprepade klagomål. Har även du drabbats så kontakta oss för råd och tips. Sun, 02 Sep 2012 19:17:00 GMT Preskriptionstid - intressant dom http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=86162 Enligt preskriptionslagen (1981:130) så gäller en allmän preskriptionstid på tio år efter tillkomsten av en fordran. När det gäller konsumentfordringar så är preskriptionstiden tre år. Preskriptionstiden kan avbrytas genom att gäldenären erkänner fordran eller att gäldenären får ett skriftligt krav. Borgenären måste kunna bevisa att gäldenären fått kravet. Juridikhjälpen APS KB (969750-4414) har i Ångermanlands Tingsrätt mål FT 3301-11 yrkat att en person skall betala för varor som levererats i december 2003. Juridikhjälpen har åberopat att en betalningspåminnelse skickats ut i augusti 2004, men har därefter inte kunnat styrka att några betalningspåminnelser skickats ut innan ett brev som gick ut i september 2011. Tiden som gått mellan betalningspåminnelsen i augusti 2004 och brevet som Juridikhjälpen skickade ut i september 2011 gör att fordran preskriberats. Rätten fastslår också att det saknar betydelse om varorna levererats eller ej. Gäldenär är någon som har skuld till annan Borgenär är någon som har fordran på annan Tue, 21 Aug 2012 12:55:00 GMT Svenska Bolagsbasen AB och Grind Finans AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=85096 Telefonsäljare från Svenska Bolagsbasen ringer runt till företagare och utger sig för att vara från eller representera Eniro, Hitta.se, Länsdelen, Servicefinder, Allabolag m.fl. Dom hänvisar till tidigare avtal och "tvingar" i princip företagare att säga upp detta påhittade avtal för att företagaren skall komma undan med en lägre kostnad. Om ni drabbas av fakturor från Svenska Bolagsbasen rekommenderar vi att ni bestrider fakturorna och gör en polisanmälan.Vi på Varningsinfo tar tacksamt emot all information som rör Svenska Bolagsbasen. I nuläget skickar Grind Finans AB ut inkassokrav avseende Svensk Bolagsbasen och med tanke på att de ursprungliga fakturorna kommit till stånd via vilseledande uppgifter är det bara att fortsätta att bestrida kraven. Tidigare har Bolagskonsulterna Invest Sverige AB och Bolagskonsulterna Europa AB haft en tjänst autobokföring genom vilken fakturor från Svensk Bolagsbasen skickats ut. Enligt ett mail den 26 november från ansvarig på Bolagskonsulterna så har allt samarbete med Svenska Bolagsbasen upphört. FÖRETAGSUPPGIFTER : Svenska Bolagsbasen AB (JPA Nordic AB) 556819-7353 Box 4519 203 20 MALMÖ 010-209 1800 Detta företag skickar ut inkassokrav : Grind Finans AB 556876-5704 Hantverkargatan 17 252 26 HELSINGBORG Tue, 07 Aug 2012 14:00:00 GMT Hittaföretagsdelen.se - Dupont Media Corporation AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=82966 Under en längre tid har vi försökt föra en dialog med företaget Dupont Media Corporation AB (tidigare Refa Media och Pro ISO AB) . Vi har påtalat deras otydlighet i marknadsföringen av deras produkter och nu senast hittaforetagsdelen.se. Samtliga företagare som kontaktat Varningsinfo lämnar samma beskrivning av samtalen. Telefonsäljaren från Dupont Media Corporation utger sig för att vara från Eniro eller Hitta.se och inleder med att prata om dessa avtal. I slutet av samtalen vill telefonsäljaren spela in det som man kommit överens om. Problemet är att företagaren fortfarande tror att det är Eniro eller Hitta.se. När det sedan kommer en faktura från Dupont Media Corporation som företaget aldrig haft något att göra med reagerar man direkt. Från företaget nekar man till att försäljningen går till på det sätt kunderna beskriver. När vi föreslår att företaget ska spela in hela samtalen, vägrar man detta. Varför ??????? Genom åren har liknande klagomål kommit när det gällt företagets tidigare produkter som alltid haft namn som lätt förväxlats med etablerade produkter. Tidigare produktnamn : Isodel 2009/2010 Isonett.se 118818.se Om även ni drabbats av företaget så hör av er för råd och tips. Företagsuppgifter : Dupont Media Corporation AB 556780-4256 Box 4014 169 04 SOLNA 08-655 87 06 Mon, 25 Jun 2012 14:00:00 GMT Kollabolag.se och Företagarfakta.se http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=82135 WDG Media AB skickar nu ut fakturor som avser produkterna Företagarfakta.se och Kollabolag.se. På fakturorna står det endast registeruppgifter och beloppen är på 5-10.000:-. Enligt officiella uppgifter finns det inga dokumenterade besök på dessa hemsidor och heller inga som länkat till sidorna. Det är uppenbart att båda hemsidorna hämtar adressuppgifter från samma ställe. Företag : WDG Media AB 556694-3683 Adress : Forshagagatan 4, Box 3048 123 33 FARSTA 08-124501184 På samma adress har tidigare funnits två andra bolag som är kända i dessa sammanhang, Ljung Consulting och Svensk Reklamstopp. Adress enligt Bolagsverket : Kvarnhagsgatan 87 165 54 HÄSSELBY Plusgiro : 112 66 45-9 Thu, 14 Jun 2012 09:45:00 GMT Falska fakturor skickas i Varningsinfos namn http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=80730 Genom vår egen undersökning har en tydlig koppling till skojarbranschen framkommit. 1. Innehavare till plusgirokontot är Erik Nilsson, Centralgatan 26 B, 149 32 NYNÄSHAMN Innehavare till bankgirot är Theodor Christiansen Gille, Clemenstorget 12, 222 21 LUND 2. På adressen i Nynäshamn finns en enskild firma registrerad och innehavaren till denna firma dömdes tillsammans med två andra personer i Linköpings Tingsrätt 2010-07-08 mål.nr. B 1433-10 och i Göta Hovrätt 2010-09-13 mål.nr B 2017-10. Innehavaren dömdes för grovt bedrägeri till 1 år och 6 månaders fängelse. 3. Brottet var att han tillsammans med de två andra från Linköping och Thailand under perioden mars 2008 till och med januari 2009 förmått och försökt förmå svenska företagare att betala för tjänster som inte tillhandahållits, bl.a. annat Svensk TM-spärr en s.k. spärrtjänst för att slippa telefonförsäljare. De bolag som användes var RB Linköping Ltd/Nummerregistret Ltd Tillvägagångssättet på de fakturor som skickas ut nu i Varningsinfos namn är att samtliga fakturor : - Mailas ut vilket vi aldrig gör. Vi skickar ut med vanlig post där vår logotype finns både på kuvertet och den fysiska fakturan. - Saknar uppgift om fakturamottagare. - Har samma fakturanummer 2012-1430. - Har plusgironummer 1625973-1 eller bankgironr. 9303224233 Bedragarna har använt sig av tre mailadresser : info@viisab.se betalning@viisab.se. info@viisabakut.com Våra mailadresser innehåller alltid namn@varningsinfo.se Om ni fått en falsk faktura så vidarebefordra mailet till info@varningsinfo.se så sköter vi om polisanmälan. Ett antal polisanmälningar är redan gjorda. Vid ev. frågor är ni välkomna att ringa 08-599 06 901 Thu, 24 May 2012 09:15:00 GMT Nya skojare - 118200 och Snabbsök.nu http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=79817 Två nya företag har dykt upp och dom använder samma metoder som många andra att påstå att det finns ett gällande avtal som måste sägas upp. Uppsägningen spelas in och används sedan som ett påtryckningsmedel för att få betalt. De aktuella företagen är : Mellanhand Media AB 556865-2647 Hagalundsgatan 35 169 66 SOLNA 021-490 5152 avser 118200 Texten på fakturorna är "Avslut av er marknadsföring på internet" Motsvarande fakturor skickades tidigare av ÅRO AB (556735-6745) Camesa Gruppen KB 969758-1214 Renstiernas gata 28 pl 5033 116 31 STOCKHOLM 0775-152002 avser snabbsök.nu Texten på fakturorna är "Snabbsök slutfaktura 4 kvartal" Adressen är en välkänd adress i dessa sammanhang. Komplementär är Kozma Entreprenad KB (9697123-6720) Komplementären i Kozma Entreprenad KB sitter även som styrelseledamot i Samviq AB (556711-9200), ett företag med liknande verksamhet. Bestrid de fakturorna ni får från dessa företag och behöver ni hjälp så kontakta oss på Varningsinfo. Mon, 14 May 2012 10:39:00 GMT Tre nya tveksamma företag http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=77759 Ett antal klagomål har kommit in angående de införsäljningsmetoder som Katalogdelen.se, Branschkatalogen.nu och Näringslivsregistret.se använder. Fakturorna är mycket knapphändiga och anger endast "exponering på" eller "införande på". Katalogdelen.se Blessad Ltd 516407-6316 Box 50 101 20 STOCKHOLM 08-509 070 60 Företaget registrerades 2011-10-11 och registrerades för F-skatt och moms 2011-10-21 Sidan har inga dokumenterade besök enligt officiella uppgifter men en har länkat till sidan Branschkatalogen.nu Easy Connect Group AB 556881-1219 Box 42 136 03 HANINGE 08-551 166 23 Företaget registrerades 2012-01-17 men registrering för F-skatt och moms saknas Sidan har inga dokumenterade besök enligt officiella uppgifter och ingen har länkat till sidan. Näringslivsregistret.se Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB 556881-1201 Box 3063 136 03 HANINGE Företaget registrerades 2012-01-17 och registrerades för F-skatt och moms 2012-04-20 Sidan har inga besök enligt officiella uppgifter men tre har länkat till sidan Samma styrelseledamot finns i Easy Connect Group AB och Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB För att få en jämförelse kan nämnas att Eniro hade 2,3 miljoner besökare senaste veckan och drygt 10.000 som länkat till sidan. Har ni problem med någon bluffaktura så hör av er till oss på Varningsinfo. Sat, 21 Apr 2012 09:45:00 GMT Telefonförsäljare uppger sig felaktigt ringa från Allabolag http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=76316 Försäljare ringer till företagare och påstår sig felaktigt representera allabolag.se. Det är dock visat sig att dom representerar allasbolag.com. Denna site registrerades 2012-03-26 av företaget : Aretius KB 969753-0351 Flaggan 50 08-559 23 338 116 74 STOCKHOLM (känd adress i liknande sammanhang) moderato87@live.com Personer från detta företag ringde under 2011 runt och påstod sig representera Eniro. När fakturorna kom avsåg dessa något som kallades webbsidorna. När det gäller allasbolag.com finns ytterligare ett företag med i bilden och det är : Backt Stallarholmen KB 969757-4664 Tegelbruksvägen 17 135 68 TYRESÖ 073-856 63 551 Det har också förkommit samma styrelseledamöter i de båda bolagen. Har ni problem med något av dessa företag, kontakta oss på Varningsinfo så får ni tips och råd hur ni skall gå tillväga. Tue, 03 Apr 2012 11:44:00 GMT Framgång för Skatteverket http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=75392 Skatteverket lyckades igår (2012-03-21) få Förvaltningsrätten i Malmö att avseende två företag (Kastofon Media AB och Annonskonsulterna Skandinavia AB) besluta om betalningssäkring för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter motsvarande nästan 5 miljoner. Båda företagen är välkända företag när det gäller utskick av bluffakturor. Företagsuppgifter : Annonskonsulterna Skandinavia AB 556731-9917 Föreningsgatan 28 211 65 MALMÖ Kastofon Media AB 556859-4591 Föreningsgatan 28 211 65 MALMÖ Thu, 22 Mar 2012 14:34:00 GMT Relevanza - GMTM mobile AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=75391 Tveksamma fakturor med namnet Relevanza skickas nu ut till företagare i Sverige. Fakturorna avser "Marknadsföring Sökmotor" och skickas ut från GMTM mobile AB. Det har nu också framkommit att företaget använder sig av Intrum Justitias namn för att kräva in pengar. Vid kontakt med Intrum Justitia framkom att GMTM mobile AB inte är kunder och alltså kommer inte Intrum Justitia att befatta sig med dessa ärenden. Bestrid fakturorna till GMTM mobile AB. Företagsuppgifter : GMTM mobile AB 556879-9901 Lönngatan 60 A 214 49 MALMÖ 0709-417433 På fakturorna anges adressen : Svetsarvägen 15 2 tr 171 41 SOLNA Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta oss på Varningsinfo 08-599 06 900 Thu, 22 Mar 2012 14:00:00 GMT Länsdel.se - Svensk Webbmedia AB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=73598 Nu har fakturor från Länsdel.se börjat dyka upp hos företagare. Organisationsnummer, adress, telefonnummer och bankgironummer är samma som används av Svensk Webbmedia. Beloppet har hittills varit 12.519:-, samma belopp som Svensk Webbmedia ofta använt. De kontakter som företaget åberopar som grund för fakturorna är mycket tveksamma och absolut inte avtalsgrundande. Företagsuppgifter : Länsdel.se 556717-4874 Box 3015 211 65 MALMÖ 08-559 235 11 Behöver ni hjälp så kontakta oss på Varningsinfo. Wed, 29 Feb 2012 16:43:00 GMT 118200 - Åro AB (ny skojare med gamla krav) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=73128 Åro AB skickar i dagarna ut påminnelsefakturor på fakturor som RXH Konsult Malmö KB (969756-7485) tidigare skickat ut. På fakturorna anges "Avslut av er marknadsföring på internet" och det avser 118200. Om det överhuvudtaget finns en inspelad beställning så har denna kommit till via ett vilseledande där försäljaren från RXH utgett sig för att företräda ett annat företag. Eniro och 121.nu har använts vid ett flertal tillfällen. Av Åro`s sista årsredovisning som inlämnats till Bolagsverket framgår att styrelseledamoten tagit ett lån i företaget på 87.625:-, vilket är ett brott mot låneförbudet ABL 21:1. Beroende på detta avstyrker revisorn ansvarsfrihet för styrelseledamoten. Båda företagen har samma telefonnummer. Företagsuppgifter : Åro AB 556735-6745 Box 51 164 93 KISTA 08-559 25 722 Bankgiro : 822-8108 Vi hjälper er gärna om ni har några frågor ! Thu, 23 Feb 2012 15:11:00 GMT Företag med ''välkända'' företrädare http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=71323 Vissa personer förekommer regelbundet som företrädare för "bluffbolagen". Här nedan följer ett antal produkter och företagsnamn som är kopplade till varandra via "välkända" företrädare. Gör ej affärer med dessa företag ! Lokaldelen.se Maelle AB 556746-9605 Lokaldelen.se Box 829 i Kalmar KB 969743-0495 Mediafilter Företagskonsulten i Sydsverige 520415- Svensk Företagsassistans Företagskonsulten i Sydsverige 520415- Roboss Finans Roboss KB 969743-4430 Svensk TM Spärr EF Sverige KB 969734-4670 SFR Svensk Företagsrådgivning EF Sverige KB 969734-4670 Telespärr EF Sverige KB 969734-4670 Nuovo Din Assistens EF Sverige KB 969734-4670 MKS Sweden Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446 Lokaldelen.se Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446 TeleZapper Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446 Nej Tack Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446 Marknadskonsulterna Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446 Tänk på att det finns ett flertal företag som ringer runt och erbjuder hjälp med bluffakturor som använder precis lika smutsiga metoder som blufföretagen själva. När dessa företag ringer bör ni ställa er frågan hur dom kan veta att ni nyligen kontaktats av ett blufföretag. Om ni vill ha hjälp med bluffakturor kontakta oss. Thu, 16 Feb 2012 13:30:00 GMT Utger sig för att vara från Eniro och 121.nu (RXH Konsult Malmö KB) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=69342 I dagarna har ett flertal företagare blivit uppringda av personer som utger sig för att representera Eniro eller 121.nu. Vid vissa av samtalen har personerna även använt sig av namn på personer som är anställda inom företagen. När sedan fakturorna kommer är dessa utställda av RXH Konsult Malmö KB (969756-7585). Bästa sättet om ni blir uppringda är att be att få ringa tillbaka. Ring då växelnumret till respektive företag (Eniro eller 121.nu) och be att få prata med den namngivna personen. På fakturorna har man använt sig av texten "avslut av er marknadsföring på internet" Företaget använder sig av en välkänd adress i liknande sammanhang. Företagsuppgifter : RXH Konsult Malmö KB 969756-7485 Box 744 114 79 STOCKHOLM 08-559 25 722 Bankgiro 787-3219 Vill ni att så många som möjligt skall få kännedom om RXH Konsult Malmö KB och deras metoder, skicka in en kopia av fakturan och en kort beskrivning till Varningsinfo. Vi har ett omfattande nätverk till vilket vi sprider all information. Thu, 26 Jan 2012 09:30:00 GMT Huvudman bakom bluffbolag dömd för bokföringsbrott http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=60691 Huvudmannen bakom tre välkända företag i bluffakturasammanhang dömdes 2011-12-22 av Växjö Tingsrätt till 6 månaders fängelse för bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen. Aktuella företag som alla är försatta i konkurs : Frans Media AB 556596-1637 Sök Delen Sverige AB 556664-0271 CCA Media i Sthlm AB 556664-2574 Sat, 24 Dec 2011 11:24:00 GMT ''Skojare'' erbjuder hjälp mot ''skojare'' http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=60414 Bluffmakarna nöjer sig inte med att lura företagarna en gång. Nu försöker dom lura företagarna ytterligare en gång genom att ringa upp och påstå att företagarna fått en bluffaktura och erbjuda hjälp. Den fråga som alla måste ställa sig är hur dom kan känna till att någon fått en bluffaktura. Vissa är lierade med bluffmakarna, andra går in på olika siter och kontaktar alla som finns med på dessa sidor. Problemet är att de flesta publiceringarna gjorts utan att någon faktura har skickats. Bakgrunden är att bluffmakarna måste lägga upp mängder av företag utan att ta betalat för att till presumtiva kunder kunna framstå som att dom redan har många betalande kunder. De flesta av företagen som erbjuder hjälp ringer upp från hemliga eller icke spårbara telefonnummer, inte sällan kontantkortsmobiler. Låt er inte skrämmas till att betala för hjälp med s.k bluffakturor". Metoderna som dessa "hjälpande" företag använder är inte ett dugg bättre än de riktiga bluffbolagen. Vi har valt att arbeta på följande sätt : Vi publicerar ingen "Varningslista" Första kontakten står du som kund själv för. Vi har ingen uppringande verksamhet. I första hand ger vi dig kostnadsfria råd så att du själv kan bestrida fakturan. Vi har ingen automatisk förlängning på våra avtal. Vi ringer från sökbara telefonnummer. Wed, 21 Dec 2011 18:30:00 GMT Svensk Sökmotorregistrering i Stockholm AB - skickar bluffakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=60264 Svensk Sökmotorregistrering i Stockholm AB (556725-2597) skickar ut fakturor utan någon som helst kontakt med kunderna. Tjänsten som anges på fakturorna är "Sökmotorregistrering web 60" och fakturorna ligger på drygt 4.868:-. Företagsadressen som anges på fakturorna Renstiernasagata 28 är en känd adress i liknande sammanhang. Skriv "ej beställt" på fakturan och skicka tillbaka den till företaget och en kopia till oss på Varningsinfo. Har du några frågor så ring oss på Varningsinfo 08-599 06 900, så hjälper vi dig. Företagsuppgifter : Svensk Sökmotorregistrering i Stockholm AB 556725-2597 Renstiernasgata 28 116 31 STOCKHOLM 076-244 89 10 Tue, 20 Dec 2011 13:39:00 GMT Annonskonsulterna i Skandinavia AB utger sig för att vara Euteria http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=59964 Bolaget Euterias namn utnyttjas av bedragare som ringer runt, är hotfulla och kräver betalt för en faktura avseende Googleoptimering. Bedragarna ringer från ett nummer som tidigare tillhört Euteria, vilket gör det hela mer trovärdigt. Bolaget som ligger bakom bedrägerierna är Annonskonsulterna i Skandinavia AB (556731-9917), Föreningsgatan i Malmö, känt sedan tidigare i liknande sammanhang. Euteria AB (556823-2357) har ingenting med dessa bedrägerier att göra och har också gjort en polisanmälan. Euteria har även beslutat att stänga ner hemsidan tills detta är uppklarat. Thu, 15 Dec 2011 13:31:00 GMT Företagslansering Sverige AB - styrelseledamot häktad http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=59483 Styrelseledamot i Företagslansering Sverige AB häktad !!!!!!!!! Den 22-årige styrelseledamoten i Företagslansering Sverige AB (556836-7394) häktades igår i Helsingborgs Tingsrätt. Han är misstänkt för att ha varit ansvarig för utskick av tusentals s.k bluffakturor. De produktnamn som använts är Hittaföretagen och Allaföretag. Företagslansering är ett av de värsta företagen de senaste året när det gäller inkomna klagomål till oss på Varningsinfo. Företagsuppgifter : Företagslansering Sverige AB 556836-7394 Box 65 267 22 BJUV Sat, 10 Dec 2011 09:34:00 GMT Unipay - dindelforetag.com (nya skojare) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=59172 Nu dränker Unipay AAG AB (556578-5440) Sverige med fakturor. Fakturorna avser något som kallas "Premium 100 (www.dindelforetag.com)" a´ 995:- antal 6 totalt 5.970:-. Som ett flertal andra företag hänvisar dom vid telefonsamtalet till tidigare överenskommelser med gratisavtal som övergått till att börja kosta pengar. Gå inte med på någon som helst form av inspelad uppsägning. Ju mindre ni säger i telefon dess bättre. Företagsuppgifter : Unipay AAG AB 556578-5440 Mailbox 1506 411 41 GÖTEBORG Bankgiro 810-4945 08-558 034 50 Betala inte utan följ våra råd under fliken Råd och tips. Behöver ni vår hjälp så ring 08-599 06 900. Vi blev idag kontaktade av en person som uppgav sig företräda Unipay. Han ansåg att vår varning för bolaget var felaktig. Enligt honom så fanns det ordentliga underlag på alla fakturor som skickats ut. Kravet var att vi skulle ta bort bolaget ur våra spärrsystem, vilket är otänkbart i nuvarande läge. Om du tillhör en av alla som blivit inlurade i ett påhittat avtal med dindelforetag.com och blivit fakturerad av Unipay så skicka in kopia av din faktura och en kort redogörelse till oss på Varningsinfo. Tue, 06 Dec 2011 13:30:00 GMT Gula Sidorna Företagsdelen 2012 - bluffakturor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=58636 I dagarna skickar företaget Företagsvärlden AB (556746-5261 felaktigt org.nr) ut fakturaliknande underlag avseende Gula Sidorna Företagsdelen 2012. Fakturorna avser Baspaket Micro. I liten text på fakturorna står det "kampanjerbjudande". Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) punkt 21 i den s.k. svarta listan (vilseledande marknadsföring) är det förbjudet att utforma ett erbjudande som en faktura. Ni behöver inte göra något förutom att skicka in en kopia till oss på Varningsinfo. Vi kommer att hålla berörda myndigheter underrättade. Betalningsmottagare har dom angivit Elisabeth Öhman & Partners AB bankgiro 753-8705. Ni skall självklart inte betala. Företagsvärlden AB 556746-5261 172 82 STOCKHOLM 08-124 491 41 Wed, 30 Nov 2011 16:00:00 GMT Allaföretagen.com (European Business Group Center AB) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=56870 Betala inte ! Ring oss på Varningsinfo om ni behöver hjälp. Med samma upplägg som dinlokaladel.se (Länsdelen Norden AB, 556847-9546) och hittaföretagen.com (Företagslansering Sverige AB, 556836-7394) ringer nu allaföretagen.com runt och försöker lura företagare att gå med på att säga upp ett abonnemang som aldrig existerat. Gå inte med på att någon form av uppsägning spelas in. Ni har garanterat inget avtal hos detta företag som måste sägas upp. Aktuellt företag : European Business Group Center AB (556814-6178) Box 47 234 21 LOMMA 031-360 80 75 (uppgift om innehavare saknas) Använder också namnet : Swedish Merchant Solution AB Gamlavägen 8 234 35 LOMMA Thu, 10 Nov 2011 16:30:00 GMT allabranscher.se (Kanecia AB) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=55266 Till Varningsinfo har inkommit ett antal klagomål på allabranscher.se (Kanecia AB). Klagomålen har gällt att telefonförsäljare från allabranscher.se ringt företagare och uppgivit att dom tidigare legat med på allabranscher.se. Det är mycket tveksamt om dessa uppgifter stämmer med verkligheten men en sak är absolut säker och det är att det varken funnits avtal eller har kostat pengar. 2011-10-26 kontaktades vi på Varningsinfo av ansvarig på allabranscher.se som uppgav att företaget skall vidta ett antal åtgärder för att minska klagomålsfrekvensen. 2013-01-31 utträdde båda styrelseledamöterna och revisorn ur företaget. Företagsuppgifter : Allabranscher.se Kanecia AB (556863-9180) Box 1093 171 22 SOLNA 010-1993555 010-1993557 fax Thu, 27 Oct 2011 14:15:00 GMT 118 108 Media Solution (556862-0958) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=54924 Företrädare för 118 108 Media Solution ringer runt och påstår att företagare har gamla gratisavtal, dessa har övergått till att börja kosta pengar eftersom dom inte har sagts upp i tid. Företagarna "pressas" till att spela in en uppsägning av avtalen för att slippa få en faktura på ca. 24.000:-. Uppsägning innebär dock en kostnad på mellan 6.000:- och 12.000:-. Det finns inget gammalt avtal Acceptera inte att spela in någon form av uppsägning Aktuellt företag : 118 108 Media Solution (556862-0958) Mossvägen 12 B, 291 50 KRISTIANSTAD 08-55925284 (uppgift om innehavare saknas) Betala inte ! Behöver du råd och tips kontakta oss på Varningsinfo 08-599 06 900 så hjälper vi dig kostnadsfritt Mon, 24 Oct 2011 14:00:00 GMT Företagslansering Sverige AB (556836-7394) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=54248 BETALA INTE !!!!! Hör av er till Varningsinfo om ni har frågor eller behöver hjälp. hittaföretagen.com (Företagslansering Sverige AB 556836-7394) använder olovligen Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev som skickas ut. Det som Företagslansering Sverige AB skickar ut är en ansökan om stämning och den är ställd till Helsingborgs Tingsrätt, Box 712, 251 07 Helsingborg. Vid kontroll har det visat sig att inte en enda ansökan inkommit till Tingsrätten. Att blufföretagen gör allt för att få in pengar dom egentligen inte skall ha kanske inte är så konstigt men frågan är om inte Företagslansering Sverige AB har överträtt alla gränser som finns. BETALA ABSOLUT INTE !!!! Vi på Varningsinfo och våra kunder önskar inget hellre än att få träffa företrädarna för Företagslansering i rätten. Tue, 18 Oct 2011 14:45:00 GMT Creative Office i Sthlm AB (556646-2890) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=53722 Creative Office i Sthlm AB använder vilseledande försäljning. Företagare/organisationer/förvaltningar får besök av försäljare från Creative Office i Sthlm AB. I samband med besöken presenteras olika typer av kontorsmaterial och priser som uppfattas som förmånliga. Ofta levereras ett betydligt större antal än vad som överenskommits. Priserna som presenteras i samband med besöken uppfattas av kunderna som pris per förpackning men på fakturorna har dessa plötsligt blivit styckepriser. En kund blev erbjuden en förpackning med 275 st. platsfickor för några hundralappar men när fakturan kom var den på 20.000:- Var mycket noggranna innan ni skriver på en beställning om ni planerar att göra affärer med detta företag. Tue, 11 Oct 2011 12:15:00 GMT Ny teknik avslöjar manipulerade ljudinspelningar http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=53688 Statens kriminaltekniska laboratorium SKL kommer att fr.o.m. den 1 oktober 2011 ha tillgång en ny teknik som kan avslöja manipulerade ljudinspelningar. Tekniken som kallas ENF, Electrical network frequency kan med hjälp av det vanliga elnätet bestämma exakt vilken sekund som ljudupptagningen skett. Förhoppningsvis kan denna teknik komma åt de blufföretag som "klipper" ihop" inspelade telefonsamtal. Mon, 10 Oct 2011 20:45:00 GMT Kvittobedrägerier mot butiker http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=53597 Under de senaste veckorna har det kommit in rapporter från mängder av butiker runt om i landet om bedrägerier med förfalskade kvitton. Det gäller kvitton som presenteras vid byten, återköp samt pantkvitton i dagligvarubutiker. I flera fall har gärningsmännen kommit över ordinarie kvittorullar och skannat in uppgifter från originalkvitton. Bedrägerierna är mycket svåra att avslöja så det krävs extra vaksamhet i butikerna och säkrare förvaringen av oanvända kvittorullar. Sat, 08 Oct 2011 18:30:00 GMT Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) Hittaforetagen.se (Företagslansering i Sverige) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=51435 BETALA INTE !!!!!!! nordenmedia.se, Länsdelen Norden AB (556847-9546) och hittaforetagen.com, Företagslansering Sverige AB (556836-7394) har ändrat lite strategi. Representanter från dessa företag ringer upp olika företagare i landet och påstår att dom kommit överens om ett införande på deras siter. Dom uppger också att dom har skickat ut en orderbekräftelse i början av sommaren, vilken ingen av företagarna har mottagit. Båda dessa uppgifter är rena lögner. Det som dom nu även påstår i samband med samtalen är att företagarna med någon form av knapptryckning på telefonen skulle ha accepterat avtalet. Även detta är osanning Det dom vill ha betalt för är ett 24 månadersavtal som kostar ca. 23-24.000 kronor. Efter lite diskussion erbjuds företagaren en möjlighet att komma ur avtalet genom att gå med på en inspelning där en kostnad på 6-12.000 kronor accepteras. Betala inte bestrid kraven och om ni behöver hjälp kontakta oss på Varningsinfo. Wed, 28 Sep 2011 14:08:00 GMT Bolagsguidens Gula Sidor (Bergslagen Reklam och Marknadsföring) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=50858 Fredagen den 16:e september blev jag kontaktad av Jonny Hansson som utgav sig företräda Bolagsguidens Gula Sidor. Bakgrunden var att jag skrivit om honom i min blogg och att han ansåg att uppgifterna inte stämde. Orsaken till att jag skrev om bolaget var följande : 1. Otydligheten kring namnet "Gula Sidor" 2. Bekräftelserna saknade företagsnamn och organisationsnummer 3. Den påstådda införsäljningen hade skett innan bolaget registrerades hos Bolagsverket 4. Alla kunder skulle ha avböjt ett kampanjerbjudande men accepterat basuppgifter 5. Företrädaren för bolaget har under många år figurerat i liknande sammanhang. Idag blev jag återigen kontaktad av Hansson som uppgav att han bestämt sig för att lägga ner verksamheten. Till de nio kunder som hunnit betala skulle han återbetala pengarna. Du som betalat måste själv bevaka att pengarna återbetalas. Tue, 20 Sep 2011 13:30:00 GMT Din Kommundel o Företagsdelen (Elect Förlag) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=50717 2011-09-09 dömdes i Huddinge Tingsrätt styrelseledamoten i Elect Förlag AB (556801-8799) för penninghäleri till Villkorlig dom och dagsböter 100 x 100 kr. Kunder har lurats att betala in pengar på den mannens konto för varor på Blocket som aldrig levererats. I domen finns 17 st. målsägare som tillsammans blivit lurade på 84.200:- Elect Förlag AB figurerade i samband med bluffakturor avseende två olika publikationer Din Kommundel och Företagsdelen Elect Förlag AB 556801-8799 Renstiernasgata 28 116 31 STOCKHOLM Fri, 16 Sep 2011 09:19:00 GMT Bolagsguidens Gula Sidor http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=50531 Många företagare har kontaktat oss på Varningsinfo beroende på att dom fått en bekräftelse från Bolagsguidens Gula Sidor. Enligt bekräftelsen skall företaget ha blivit kontaktade av en telefonförsäljare från Bolagsguidens Gula Sidor och i samband med denna kontakt avböjt ett kampanjerbjudande, dock skulle företaget ha accepterat ett införande av basuppgifter för 990 kr (inklusive moms och reklamskatt). Ingen av de företagare som kontaktat Varningsinfo kan komma ihåg någon kontakt med Bolagsguidens Gula Sidor och framförallt har aldrig några basuppgifter accepterats. När fakturan kommer skall ni rakt över fakturan skriva "vi motsätter oss betalningsansvar då någon beställning aldrig skett". Detta är uppenbart lurendrejeri som självklart inte skall betalas. Företagsuppgifter : Bolagsguidens Gula Sidor Hantverksvägen 4 E tel. 0223-77 90 40 737 48 FAGERSTA fax 0223-77 90 41 Tue, 13 Sep 2011 09:15:00 GMT Ola Lindholm - inget föredöme för barn och ungdomar http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=50212 Hur tänker du Ola Lindholm ? Vi försöker i alla sammanhang förklara för barn och ungdomar att dom skall stå för vad dom gör och att ärlighet varar längst. Vi vet också att ingen är felfri. Alla måste dock få en andra chans men det bygger på något sätt på att man själv står för det man har gjort. Själv har jag engagerat mig i X-Cons av just det skälet. I X-Cons gör vi allt för att fd kriminella ungdomar skall få ett arbete och en ny chans i livet. Skillnaden mellan dessa och dig är att dom på ett helt annat sätt står för sina misstag. Du lurar inte oss vuxna för vi har omdöme nog att inse vad som hänt. Du lurar inte barnen och ungdomarna heller men vilka signaler skickar du ? Wed, 07 Sep 2011 08:10:00 GMT Bedrägerier via internet http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=48119 VARNING - undvik att bli lurad Personer som lägger ut olika saker på siter som Blocket, Tradera, Allaannonser m.fl. blir kontaktade från av intresserade köpare från bl.a. England Malaysia. Bedrägerierna sker i olika steg enligt följande : 1. Köparen tar kontakt via mail och erbjuder sig att köpa det som annonserats, ofta till begärt pris. 2. Köparen skickar ett mail och informerar om att han betalat in mer pengar än det begärda beloppet. Överskjutande del av betalningen skall användas till att betala transporten till det land där köparen bor. 3. Säljaren uppmanas att betala in det överskjutande beloppet till ett angivet transportföretag. 4. Efter några timmar eller någon dag kommer ett mail från Paypal eller någon bank att det belopp som köparen uppgivit finns insatt på säljarens konto. Detta mail och ev. underlag som skall bevisa inbetalningen är falska. 5. Som säljare måste ni själva kontrollera Paypal- eller bankkonto för att säkerställa att pengarna kommit in. Observera att banken kan återta pengarna från säljarens konto under ett antal dagar om det visar sig vara något fel vid inbetalningen. I förhållande till alla affärer som sker på internet är detta endast en mycket liten del. Det är dock ingen tröst om du skulle drabbas. Tue, 23 Aug 2011 13:30:00 GMT Norden Media (Länsdelen Norden AB) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=48058 Betala inte Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB). Om ni behöver hjälp kontakta oss på Varningsinfo.se Personer på Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) ringer runt till företagare och påstår att dom tidigare accepterat att prova ett gratisavtal. Beroende på att detta avtal inte sagts upp i tid har det nu övergått till ett 24-månadersavtal till en kostnad av 24.000:-. Personen i telefonen på Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) påstår att det finns en inspelning av den tidigare beställning men att denna endast kan fås ut mot en kostnad på ett par tusen kronor. För att komma ur avtalet erbjuds kunden att betala 5-10.000:-. Om kunden inte går med på detta hotar Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) med att skicka den ursprungliga fakturan på 24.000:-. I samband med denna "utpressningssituation" luras kunden till att gå med på en inspelning där dom accepterar att betala det lägre beloppet. Företaget använder en postbox hos Brevia på Frejgatan 13 i Stockholm. Detta är en känd adress när det gäller ljusskygga företag som skickar ut bluffakturor. Företagets telefonnummer saknar uppgifter när man söker på Hitta.se och Eniro.se, vilket inte får anses som vanligt bland seriösa företag. Företagsuppgifter : Länsdelen Norden AB 556847-9546 Box 391 114 79 STOCKHOLM 08-559 23 493 Mon, 22 Aug 2011 15:45:00 GMT hittaforetagen.se (Företagslansering Sverige AB) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=46502 Betala inte hittaforetagen.se och om ni känner att ni behöver hjälp kontakta oss. Personer på hittaforetagen.se (Företagslansering Sverige AB,) ringer runt till företagare och påstår att dom har samarbete med både Eniro och Hitta.se. Under samtalet påstår personerna att det funnits ett gratisavtal som nu eftersom det inte sagts upp övergått till ett 24 månadersavtal. Kostnaden för detta avtal skulle hamna på drygt 20.000:-. Hittaforetagen.se påstår att det finns en inspelning av den tidigare beställning men när kunderna ber att få ta del av denna hänvisas dom till inspelningscentralen.se till en kostnad av 3.000:- För att komma ur avtalet erbjuds kunderna att betala 5-10.000:-. Belopp som förekommit : 3.743:75, 3.750:-, 4.375:02, 4.993:75, 5.087:50, 5.620:31, 6.243:75, 6.337:50, 7.493:75, 7.587:50, 8.118:92, 8.873:50, 9.994:57 Om kunden inte går med på detta hotar hittaforetagen.se (Företagslansering Sverige AB) med att skicka fakturan på drygt 20.000:-. I samband med denna "utpressningssituation" luras kunderna till att gå med på en inspelning där dom accepterar att betala det lägre beloppet. Företagsuppgifter : Företagslansering Sverige AB 556836-7394 Box 65 262 77 BJUV Styrelsen är enligt Bolagsverket inte fulltalig. Thu, 18 Aug 2011 12:08:00 GMT MNL Invest (Skatteverket har ansökt om konkurs) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=46181 Skatteverket har ansökt om konkurs när det gäller MNL Invest 556722-8084. Företaget har under en längre tid försökt driva in pengar åt bl.a. Ensidia. Ensidia tillhör ett av företagen som ringt till företagare och uppgivit att någon annan är ute efter företagets domännamn, inte sällan ett porrföretag. Dock erbjöd sig Ensidia att mot en ersättning som vid samtalet rörde sig om några tusenlappar kunna förhindra att företagets domännamn "stals". Företagarna som hamnat i en form av utpressningssituation accepterade Ensidias erbjudande men när fakturan sedan kom så var den inte sällan på femsiffriga belopp. Thu, 11 Aug 2011 15:30:00 GMT Man bakom flera bluffbolag mördad i Thailand http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42191 Måndagen den 1 augusti mördades svensken Maksim Schantz 25 år gammal enligt tidningen Phuket Gazette. Gripna för mordet är Tommy Viktor Söderlund 26 år och Johan Sebastian Ljung 25 år. Schantz är sedan många år känd för att ligga bakom utskick av bluffakturor i Sverige. Utskicken har gällt bl.a. JJ Solution KB Lokaldelen Marknadskonsulterna Nej Tack Qunum Tech Roboss Finans SG Schantzgruppen Småföretagsgruppen Svensk Företagsassistans Telespärr TWC Wed, 03 Aug 2011 17:30:00 GMT Falska fakturor från JJ Solution KB http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42150 Företaget JJ Solution KB (969743-8399) , Pianogatan 72, 421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA har börjat skicka ut fakturor där dom kopierat in Riksdelens logga. Företaget har ingenting att göra med Riksdelen AB (556705-1890). Bankgirot 676-1282 som anges på fakturorna tillhör Företagsservice i Skåne, Storgatan 5, 267 76 EKEBY. Ena styrelseledamoten är känd från tidigare bluffutskick. Tue, 02 Aug 2011 13:47:00 GMT Fakturor för avslut av abonnemang http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=41186 Flera bluffbolag ringer idag upp företagare och uppger att dom haft ett abonnemang (ofta gratis) och att detta automatiskt förlängts när det inte sagts upp. När företagaren hävdar att han inte vill ha abonnemanget så uppger skojarna att dom då är tvungna att skicka en avslutsfaktura. Acceptera aldrig detta !!! Tue, 02 Aug 2011 13:45:00 GMT Styrelseledamot dömd till fängelse http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42169 I Malmö Tingsrätt dömdes 2011-05-27 en av styrelseledamöterna i Skandinavisk Handelstjänst till 2 månaders fängelse för övergrepp i rättssak, sex fall av grov olovlig körning samt två fall av ringa narkotikabrott. Mannen förekom tidigare under 33 avsnitt i belastningsregistret. I bolaget är konkurs inledd. Namnen på de bluffakturor som skickades ut var Enova och Enironet. Sat, 18 Jun 2011 16:00:00 GMT Skandinaviska Webb Kontoret http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42170 Under en längre tid har personen bakom MB Marketing Borås skickat ut erbjudanden som utformats som fakturor. Detta är ett brott mot Marknadsföringslagens s.k. Svarta lista 21 punkten. I tron att lura ytterligare företagare har han bytt namn på produkten ett flertal gånger, de namn som använts är : MB Markering Borås Nordisk Web Positionering Nordiska Webb Byrån Skandinaviska Webb Kontoret Svensk Webb Optimering Web Advertising Web Positionering MB Marketing, Box 9027, 503 19 BORÅS, 0702-81 28 07 Om ni får en faktura från bolaget som är ett erbjudande så behöver ni ej bestrida fakturan. Ni skall inte heller göra polisanmälan eftersom det inte är ett brott mot Brottsbalken. Skicka dock in en kopia av underlaget till oss på Varningsinfo så kommer vi att sammanställa alla dessa för ev. rättsliga åtgärder. Tue, 24 May 2011 16:00:00 GMT Dömd till 3 års fängelse och 7 års näringsförbud http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42171 Den ansvarige bakom företagen Hittaföretag Sverige AB (556101-5743), Scandinavian Media Solution AB (556768-6034), Prosales Market Sverige AB (556695-5869) dömdes 2011-05-06 av Malmö Tingsrätt till 3 års fängelse och 7 års näringsförbud för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Hittaföretag Sverige AB och Scandinavian Media Solution har ofta förekommit i klagomål som inkommit till Varningsinfo. Det som klagomålen gällt är att telefonförsäljarna använt namnet Hitta på ett sätt som gjort att många trott att det gällde hittapunkt.se. Marknadsdomstolen har i en dom 2011-04-05 med hot om ett vite på en miljon förbjudit Scandinavian Media Solution AB och den ansvarige att uppge eller ge sken av att vara eller företräda hittapunkt.se Mon, 09 May 2011 16:00:00 GMT Varningsinfos kund vann mot MNL Invest AB i Tingsrätten http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42172 Värmlands Tingsrätt Dom 2011-03-24 Mål FT 2989-10 Kunden företräddes av Varningsinfos jurister. Ensidia AB hade överlåtit fordran på MNL Invest AB. Företaget åberopar en telefoninspelning som bevis. Domstolen konstaterar att endast slutet av samtalet spelats in. Säljaren pratar forcerat och det är uppenbart att bolagets representant är osäker och inte inser vad som accepteras. Detta innebär enligt Tingsrättens bedömning att MNL Invest AB inte kunnat styrka att ett avtal ingåtts. MNL Invest AB:s talan ogillades Fri, 29 Apr 2011 16:15:00 GMT Lokaladelen.se (Maelle AB) http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42173 I dagarna skickar företaget Maelle AB 556746-9605 ut en bluffaktura LOKALADELEN.SE På fakturorna som är på 4.595:- anges Lokaladelen AB, Box 589, 582 27 HALMSTAD. Enligt Bolagsverket heter företaget Maelle AB, Grusåsgränd 114, 121 30 ENSKEDEDALEN. DETTA AVSER EJ LOKALDELEN AB 556109-6149 Mon, 11 Apr 2011 16:15:00 GMT Fakturor - Kontrollera bank- och plusgiro http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42174 Blufföretagen har vid ett flertal tillfällen använt loggor, organisationsnummer m.m. från riktiga företag. Det är därför viktigt att ni noga kontrollerar att bank- och plusgironummer som angivits verkligen tillhör det företag ni normalt gör affärer med. Ni som betalar via internet har alltid möjligheten att använda rutinen "hämta mottagare" när ni anger ett bank- eller plusgironummer, på det sättet undviker ni risken att pengarna hamnar hos skojarna. Thu, 24 Mar 2011 16:15:00 GMT Bedrägerier SMS-lån http://www.varningsinfo.se/News.aspx?r_id=42175 Senaste tiden har ett antal personer drabbats av att någon begärt ut ett nytt SIM-kort till företagets mobilabonnemang och därefter lyckats få ett flertal SMS-lån. Anledningen till att det drabbat företagsabonnemang i första hand är säkerligen för att samtliga uppgifter som behövs i lånesammanhang är lättare att komma över när det gäller företag. Var uppmärksam på om telefonen slutar fungera och kontakta omedelbart operatören. Eftersom bedragarna är tvungna att svara i telefonen om någon av kreditgivarna ringer kan också vänner och bekanta slå larm när dom ringer rätt nummer men ändå kommer till fel person. Att någon kan begära ett nyt SIM-kort och se till att detta inte kommer till den rätta mottagaren framstår som mycket märkligt. Sun, 13 Feb 2011 16:15:00 GMT