Varning för Klimatmagasinet och SGG Construction AB

2016-11-08

Försäljare från SGG Construction AB kontaktar företagare gällande Klimatmagasinet och hävdar att det finns ett tidigare avtal. När företagaren vill avsluta avtalet skickas ett mail och i detta uppmanas man att elektroniskt signera avslutet.


Denna signering använder företaget sedan som bevis på att det funnits ett avtal och kräver in pengar för den sista annonseringsperioden i Klimatmagasinet.


Personen sitter i styrelsen för ytterligare 3 st bolag som är verksamma men har ett flertal betalningsanmärkningar (6, 30 och 33 st).

Personen har tidigare suttit i styrelsen för ytterligare  5 st. bolag vilka samtliga gått i konkurs de 

senaste två åren.


SGG Construction AB har 16 st. betalningsanmärkningar


FÖRETAGSUPPGIFTER :

SGG Construction AB              556922-0980

Box 593

114 11 STOCKHOLM               08-559 217 07

Bg. 152-0597
Varning för Parkeringsinkasso Svenska AB

2016-09-30

I dagarna skickar Parkeringsinkasso Svenska AB ut inkassokrav som är rena bluffakturor. De påhittade inkassokraven avser felparkeringsavgifter.

Varningsinfo har blivit nerringda av personer som fått dessa bluffakturor. När de som fått inkassokraven försökt ringa företaget har ingen svarat.


Vi råder alla som fått en faktura att göra en polisanmälan.


Företagsuppgifter :

Parkeringsinkasso Svenska AB           559037-8120

Box 450

129 04 HÄGERSTEN                           08-28 08 40

Bg. 226-8837Bolagsinfo - Ny bluff

2016-09-06

Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser "Slutfaktura - Webbtjänst".

De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget.

Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna.

Bestrid fakturan i sin helhet och hänvisa till att någon beställning aldrig har gjorts.FÖRETAGSUPPGIFTER :


Lanant AB                          556623-2582

Box 4038

181 04 LIDINGÖ                010-888 52 02

Bg. 655-8175


Annonskonsulterna AB och Kastofon AB - fängelsedomar

2016-08-04

Tre företrädare för Annonskonsulterna Skandinavia AB och Kastofon AB dömdes 2016-07-28  till fängelse av Malmös Tingsrätt (B 459-13) . Brotten i domen avsåg grovt bedrägeri, grov skattebrott och grov stöld.

I samma dom dömdes 12 st. säljare medan 5 st. säljare frikändes.


Under perioden maj-dec 2011 ringde företrädare för bolagen upp lurade små- och egenföretagare gällande

Googletjänster.


Under perioden 30 maj-24 oktober 2011 skickade Annonskonsulterna ut fakturor motsvarande ett belopp på 10,8 miljoner och av dessa betalades det in 7,4 miljoner.


Under perioden 8 september - 16 december 2011 skickade Kastofon ut fakturor motsvarande ett belopp på

9,5 miljoner och av dessa betalades det in 3,1 miljoner.


Företagsuppgifter :


Annonskonsulterna Skandinavia AB         556731-9917

Föreningsgatan 28

MALMÖ


Kastofon AB                                              556859-4591

Föreningsgatan 28

MALMÖSpenca AB stämmer mängder av företagare.

2016-06-28

Redan den 12 mars 2016 varnade vi i ett inlägg "Varning för Spenca AB" för företagets affärsmetoder. Nu har Spenca AB under en månad ansökt om stämning i drygt 50 st. ärenden, efter att dessa har bestridits av företagarna hos Kronfogden.

I ett ärende som avser Lunds Tingsrätt har Spenca AB förelagts betala in tilläggsansökningsavgift men inte gjort detta. Tingsrätten har därför avvisat talan.


Ena styrelseledamoten i Spenca AB är dömd 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 för narkotikabrott och snatteri. Domen 2008 för narkotikabrott gav 1 år och 3 månaders fängelse.

Styrelseledamoten är också komplementär i Pointsolutions KB 969764-5837. Även detta företag ägnade sig åt att ringa upp företagare och påstå att någon höll på att registrera webbadresser liknande det egna företaget. Några frågor som bör ställas är :

Hur kan Spenca AB veta att någon har för avsikt att registrera en webbadress lik den företagaren som de ringer upp ? 

Om de redan har en kund som vill registrera en webbadress, varför förstör de då denna affär genom att ringa upp någon annan och försöka stoppa den ursprungliga affären ?


Spenca AB tar 1.950:- för varje webbadress


Priser för att registrera webbadresser :

            Loopia                 Binero

eu           99:-                     119:-

info        129:-                    129:-

org         129:-                    129:-

net         109:-                    119:-


Företagsuppgifter :

Spenca AB                556974-1670

Frukthandlarvägen 7

120 44 STOCKHOLM 

0736-343358

Bg. 550-6993Varning - Gula Sidorna

2016-06-01

Bedragare har kopierat Gula Sidornas logga och skickat ut falska fakturor. Varken Eniro eller Bygg Partner i Dalarna AB har något med detta ärende att göra.


Bokningsverket som ligger bakom detta utskick är tidigare kända i dessa sammanhang. För några år sedan ringde personer från företaget runt och bokade catering och hunddagis. Vid dessa tillfällen skulle de kontaktade företagarna betala in pengar i förskott för att få dessa uppdrag.


Bedrägliga beställningar av catering och hunddagisI underlagen som skickas ut finns ett antal felaktigheter/brister :


Som företagsnamn har angivits Bokningsverket AB.

Momsnumret som angivits går dock till Bygg Partner i Dalarna AB

Gatuadressen som angivits Bälsta Gård ligger i Bromma och inte i ÖrebröPersonen som utformat underlaget har haft vissa bekymmer med svenska språket.


BESKRIVNING PROJEKT : Den GULA katalogen med sista årets införande, bransch, sökord, kommun.

Katalogen skickas ut i din kommun och län.


1. Gulakatalogen

2. Din län

3. Din kommun

4. Sökord, bransch, verksamhet

5. Loga

6 BeskrivningFöretagsuppgifter :

Bokningsverket AB                                556571-4796

Bälsta Gård

168 64 BROMMA


alt.

Hövdingagatan 19

126 52 HÄGERSTEN


Telefon 0729-286863

Fax. 013-130 100 58

Plusgiro 13134-2Adresstjanst.se - Varning

2016-04-28

Ytterligare tveksamma adressändringstjänster har dykt upp, det gäller adresstjanst.se och minadressandring.se

Det är samma företag som ligger bakom dessa siter, även om företagsnamnet som anges på minadressandring.se är Sydmetod AB.


Ett 30-tal anmälningar har kommit in till Konsumentverket under perioden februari till april.

Anmälningarna gäller :

  • Oskäliga avtalsvillkor
  • Fakturerat för ej beställd tjänst
  • Vilseledande marknadsföring
  • Bristande ångerrätt
  • Negativ avtalsbindning


Företag som har kopplingar till detta bolag :

Adressbolaget Sverige KB - Varning

Adressenheten Sverige KB - Varning


Företagsuppgifter :

Adresstjänst Sverige AB                  556916-5094

Box 72 

123 22 FARSTA


Paydot AB - fakturerar extremt dyra kvittorullar utan beställning

2016-04-25

Det är uppenbart att Paydot AB fortsätter att ringa runt och vilseleda olika förrtag för att få sälja "svindyra" kvittorullar och köbiljetter. Inte ens när företagare förklarar för säljarna från Paydot AB att de inte vill bli kontaktade igen rättar sig företaget efter detta.


Denna varning publicerades 2013-06-12


Ett flertal företag har kontaktat Varningsinfo då dom erhållit kvittorullar och faktura från Pay Dot AB utan att någon beställning har gjorts.

I två av fallen har leveransen avsett exakt samma kvittorullar T57/25/12 25 m. och exakt samma mängd 24 st. men priset har varit 500:- till den ena och 600:- till den andra. Priset är flera 100% dyrare än andra leverantörer på marknaden, se jämförelsen nedan.

 

För att stämma av prisnivån gick vi ut på nätet och hittade ett flertal leverantörer som sålde dessa produkter och här följer några jämförelsepriser :


Restaurangbutiken.se   antal 100 st.            395:-

Taxibutiken.se                         100 st.            500:-

Allvag.se                                 100 st.            600:-


Paydot.se                               100 st.           2.084- 2.500:-


2013-06-11 blev vid på Varningsinfo kontaktade av en representant för Paydot.se som hävdade att våra uppgifter inte stämmer med verkligheten. Med anledning av detta gjorde vi ytterligare en kontroll och kom fram till samma resultat. Paydot.se har fått ta del av genomgången och också erbjudits möjligheten att redogöra för vad som är felaktigt. Ev. svar från Paydot.se kommer vi självklart att publicera.


Företagsuppgifter :

Paydot AB                                  556697-0660

Götalundsvägen 10

124 71 BANDHAGEN                 08-6475740


Varning för Loop Webhotell

2016-04-18

Ett flertal företag har fått ett underlag som ser ut som en faktura från Loop Webhotell. Det är säkerligen ingen slump att man har valt ett namn som liknar Loopia. I den finstilta texten står det "Observera att detta är ett erbjudande och betalningsplikt ej föreligger".


Företaget är osäkra på hur de stavar det egna företagsnamnet. I loggan upptill på underlaget stavas webbhotell med två b. Nertill på underlaget stavas webhotell med ett b.


Självklart skall ni inte betala denna faktura och har ni några frågor är ni välkomna att ringa vår kostnadsfria rådgivning.


Företagsuppgifter :

Loop webbhotell                 556846-2732

Amiralsgatan 20

211 55 MALMÖ                

Bankgiro : 5078-4446


Brå-rapport om bedrägeribrottsligheten i Sverige

2016-03-16

Brå kom idag med rapporten "Bedrägeribrottsligheten i Sverige kartläggning och åtgärdsförslag (Brå 2016:09).


I rapporten redogör man för fem huvudkategorier :

Kortbedrägerier

Kreditbedrägerier

Annonsbedrägerier

Fakturabedrägerier

Övriga telefon- och internetbedrägerier


I rapporten fastställer man att bedrägerierna utvecklas snabbt och en ökad samverkan mellan myndigheter krävs. Även konstateras att näringslivet måste ta ett större ansvar.


Bedrägeribrottsligheten i Sverige kartläggning och åtgärdsförslag (Brå 2016:09)


Varning för Spenca AB

2016-03-12

Personer från Spenca AB ringer upp företagare och påstår att någon håller på att registrera deras domännamn. Försäljaren erbjuder sig att mot en kostnad på 1.950:- förhindra detta. När fakturan sedan kommer är den på 4 x 1.950:- eftersom de registrerat företaget.se, företaget.com, företaget.info och företaget.org.

Detta är samma typ av domänskojeri som dykt upp vid ett flertal tidigare tillfällen.


Båda i styrelsen har kopplingar tidigare kända annonsskojare


Företagsuppgifter :

Spenca AB                556974-1670

Frukthandlarvägen 7

120 44 ÅRSTA

0736-343358

Bankgiro 550-6993
Bluffakturor minskar i början av 2016

2016-03-10

Enligt Brå har antalet polisanmälda bedrägerier med hjälp av s.k. bluffaktura minskat under årets två första månader.


Under januari och februari månad 2016 har antalet minskat från 2190 till 1542. En minskning med 648 brott eller 30%.


Under februari månad 2016 har antalet minskat från 1108 till 975. En minskning med 133 brott eller 12%.


Alltså har året börjat positivt i dessa sammanhang. Det finns dock ingen anledning att slå sig till ro utan fortsatt vaksamhet krävs. Adressändringsbedrägerierna fortsätter i stor omfattning, se tidigare blogginlägg.
OfficeMax - Varning

2016-02-29

Ett flertal företagare har fått ett lurigt utformat erbjudande från OfficeMax, detta kan lätt uppfattas som en faktura.

Beskrivning av produkten :
Business Premium FileMaker Pro
FileMaker Pro, Win & Mac, Business Package
Product Download: http://www.officemaxonline.com/campaignoffer-filemaker-pro
Product PIN: 1771920                                                                                             €  1.280


Företagsuppgifter :
Officemaxonline.com Company processor EPS
Hercegovacka 13B, 81000 Podgorica, Montenegro
Email : info@officemaxonline.com
Company Reg No. 03029417
VAT no. 3031142880
CKB
BIC/SWIFT : CKBCMEPG
IBAN : ME25 5100 0000 0009 2885 66


Adressbolaget Sverige KB - Varning

2016-02-04

Personer som anmäler adressändringar till Skatteverket eller Svensk Adressändring får fakturor från Adressbolaget Sverige KB, trots att de aldrig har varit i kontakt med företaget.

Detta företag har samma adress som Adressenheten Sverige KB som vi tidigare varnat för.

Företagsuppgifter :

Adressbolaget Sverige KB                 969777-3274

Box 365 (Brevia Frejgatan 13)

114 79 STOCKHOLM

BG 5083-5149


Varning - Företagsinformation vilseleder kunder

2016-02-04

Företagsformation skickar ut uppsägningsblanketter till företagare som aldrig annonserat på siten svedmedia.se.


Texten på blanketterna :

Hej, enligt ök avslutas Er medverkan och vi hälsar Er välkomna tillbaka vid fortsatt intresse efter avslutande löpperiod, vänligen returnera i bifogat svarskuvert så snart som möjligt, Med vänlig hälsning, Johan


Avsikten med underlaget är vilseleda företagare att skriva på och på det sättet kunna skicka en få ett en avslutsfaktura.


Skriv inte på !!!!


Företagsuppgifter :

Företagsinformation

RSE Ekonomi                 610131-

Box 592

114 79 STOCKHOLM

040-6902567

Bankgiro : 549-5353

Plusgiro : 716360-3


Vilseledande brottsstatistik

2016-02-03

Varje dag får vi från olika myndigheter och experter höra att den grova brottsligheten minskar. Av det skälet har jag här sammanställt uppgifter från Brottsförebyggande Rådet.


I sammanställningen har jag tagit upp alla brott där offret förlorat livet.

Mord                                                                 berövar annan livet

Dråp                                                                 berövar annan livet (mindre grovt)

Misshandel och vållande till annans död         orsakat annans död


1950     66 st

1960     73 st

1970   100 st

1980   135 st

1990   121 st

2000   175 st

2010   329 st

2014   317 st

2015   307 st


Till denna utveckling skall läggas att beviskraven höjts. Advokaterna har blivit duktigare. Sjukvården har förbättrats vilket gör att flera av de som avled av skadorna 1950 hade överlevt idag. Detta gör att ökningen

är ännu större än vad siffrorna visar.


91 st. personer dömdes för mord och straffskalan för detta är 10-18 år alternativt livstid.

8 st. dömdes till mellan 2 och 4 års fängelse

43 st. dömdes till mellan 4 och 10 års fängelse

31 st. dömdes till över 10 års fängelse

9 st. dömdes till livstids fängelse


25 st. personer dömdes för dråp och straffskalan för detta är 6-10 års fängelse

3 st. dömdes till mellan 2 och 4 års fängelse

22 st. dömdes till mellan 4 och 10 års fängelse


Till detta skall läggas att endast 2/3 av strafftiden avtjänas i normalfallet


Följ bloggen via RSS

Dick´s blogg         Varningsinfo.se har utgivningsbevis

Senaste inlägg

Arkiv