Bluffakturor - statistik

2015-11-16

Under oktober månad så minskade antalet polisanmälda bedrägerier med hjälp av bluffakturor enligt Brå.

Antalet minskade från 1478 till 1392, vilket är en minskning med 6 %.

Totalt från årets början har det dock skett en ökning med 21% , jämfört med samma period föregående år.


Enligt Brå är det viktigt att tänka på att "brottsstatistiken inte är en spegelbild av brottsutvecklingen"


Klart är dock att svenska företagare blivit bättre på att hantera denna typ av brottslighet.


Skärmavbild 2015-11-16 kl. 19.15.46
Adressenheten Sverige KB - Varning

2015-11-04

Personer som anmäler adressändringar till Skatteverket eller Svensk Adressändring får fakturor från Adressenheten Sverige KB, trots att de aldrig har varit i kontakt med företaget.


Fakturorna brukar vara på totalt 550:- (495:- + en administrativ avgift på 65:-).

Den ena styrelseledamoten dömdes så sent som 2015-09-14  för bokföringsbrott av Attunda Tingsrätt.
Styrelsedamoten har under perioden 2012-03-02--2013-03-20 varit ansvarig företrädare för D.L. Förlag AB (556534-4792) och då åsidosatt bokföringsskyldigheten.

Även D.L. Förlag var ett känt bluffbolag.
 
Företagsuppgifter :
Adressenheten Sverige KB                              969773-4128
Box 365 (Brevia)
114 79 STOCKHOLM


Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & Telefon - Aftonbladets granskning

2015-10-19

Under flera månader har Aftonbladet genomfört en granskning av företagen Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & Telefon. De senaste åren så har vi på Varningsinfo bevakat hur ofta liknande bolag stämt sina kunder i domstol. Det har då visat sig att Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & telefon stämmer sina kunder i mycket större omfattning än andra företag. Tillsammans med detta har vi också blivit kontaktade av många kunder som påstått att de blivit lurade av företagen. När vi nu fått ta del av Aftonbladets granskning kan vi konstatera att tillvägagångssättet som telefonsäljarna använder är precis det som kunderna tidigare påstått.

Här finns nu länkar till ett antal av Aftonbladets ljudfiler :

Bad om information - fick saftig faktura


"Försäljarna är ju skumraskfigurer"


"Det är för jävligt - jag blir så upprörd"


Hör hela samtalet mellan Anette och stjärnsäljaren


Hör hela samtalet mellan Marie och telefonförsäljaren


Hör Johan Lind en av ägarna jaga på sina telefonsäljare


Riksdelen och 118700 SMS, Webb & Telefon

2015-10-12

Under de senaste åren har 100-tals kunder stämts av Riksdelen AB och 118 SMS, Webb & Telefon AB. Båda företagen säljer s.k. söktjänster på internet via telefon. Bakgrunden till att så många ärenden hamnar i domstol kan vi inte ge ett entydigt svar på. Många av tvisterna rör bostadsrättsföreningen, pensionärsföreningar, landsting och kommuner.

Kunder som kontaktat Varningsinfo har klagat på främst tre saker  :

1. Det har framstått som att det gällt ett befintligt avtal, vilket inte varit fallet.
2. Det har inte klart framgått från vilket företaget man ringt.
3. Endast en mycket liten del av samtalen har spelats in.

Vi har nu gått igenom det senaste årets domar och här följer en sammanställning :

RIKSDELEN

2015-07-06 Sundsvalls TR FT 363-15
Käromålet ogillades Dom : Ej behörig firmatecknare
2015-07-01 Ystads TR FT 989-15
Kärande yrkat 9.988:- Dom : svarande skall betala 4.994:-
2015-04-02 Skaraborgs TR målnr. FT 225-15
Kärande yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.000:-
2015-03-23 Värmlands TR målnr. 5081-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-02-26 Södertörns TR målnr. 13184-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-02-24 Linköpings TR målnr. FT 3051-14
Kärande yrkat 2.528:-. Dom : svarande skall betala 1.250:-
2015-01-22 Östersunds TR målnr. T 2286-14
Kärande yrkat 18.713:- jämte ränta. Dom : svarande skall betala 25.000:-
2015-01-12 Solna TR målnr. 7981-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14
Målet avskrivet på kärandes begäran
2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14, FT 2263-14
Käromålet ogillades. Dom : "ej behörig firmatecknare"
2014-12-22 Göteborgs TR målnr. FT 12196-14
Kärande yrkat 11.238:-. Dom : svarande skall betala 11.238:-
2014-12-15 Örebro TR målnr. FT 5260-14
Tredskodom
2014-12-15 Malmö TR målnr. FT 4529-14
Käromålet ogillades. Dom : Ej behörig firmatecknare
2014-09-23 Borås TR målnr. FT 2205-14
Kärande yrkat 2.500:-. Dom : svarande skall betala 2.500:-
2014-07-28 Göteborgs TR målnr. FT 6550-14
Kärande yrkat 12.488:-. Dom : svarande skall betala 12.488:-

118700 SMS, WEBB & TELEFON

2015-04-23 Östersunds TR målnr. FT 350-15
Kärande yrkat 6.238:-. Dom : svarande skall betala 3.500:-
2015-04-17 Eskilstuna TR målnr. FT 537-15
Tredskodom
2015-04-16 Stockholms TR målnr. FT 11883-14
Kärande återkallat sin talan
2015-04-02 Borås TR målnr. FT 2470-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom svarande skall betala 2.488:-
2015-02-10 Örebro TR målnr. FT 5932-14
Kärande yrkat 7.488:-. Dom svarande skall betala 5.000:-
2015-01-12 Solna TR målnr. FT 7981-14
Tredskodom
2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14
Målet avskrivet på kärandes begäran
2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14 och 2263-14
Käromålet ogillades
2014-12-19 Göteborgs TR målnr. FT 13046-14
Tredskodom
2014-12-03 Västmanlands TR målnr. FT 4170-14
Kärande yrkat 1.875:-. Dom svarande skall betala 1.875:-
2014-11-27 Södertörns TR målnr. FT 13829-14
Kärande yrkat 5.613:-. Dom svarande skall betala 5.613:-
2014-11-12 Örebro TR målnr. FT 4910-14
Kärande har återkallat talan
2014-10-17 Göteborgs TR målnr. 8829-13
Kärande yrkat 300.000:-. Dom : kärande skall ersätta svarande med 252.715:-
2014-09-16 Stockholms TR målnr. T 10280-14
Tredskodom
2014-07-30 Örebro TR målnr. FT 2724-14
Målet avskrivet
2014-06-13 Västmanlands TR målnr. FT 1153-14
Kärande har yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.988:-


Företagsuppgifter :
118 700 SMS, Webb & Telefon AB               556752-1942
Kalendergatan 20
211 35 MALMÖ

RIKSDELEN AB                                           556705-1890
Kalendergatan 20
211 35 MALMÖ

  


Varning - bedrägliga varumärkesskydd

2015-09-10

Återigen har ett flertal företag fått en påminnelse om förnyelse av skyddet för varumärken.

Företaget som skickar ut underlagen har hämtat ut uppgifter från PRV.

Det innebär att uppgifter som ansökningsnummer, registreringsnummer, registreringsdatum, ansökningsdatum och klasser är riktiga.


Företagarna har i dessa fall inte tidigare haft någon kontakt med företaget.


På underlaget finns ingen uppgift om företagets organisationsnummer och de telefonnummer som anges saknar uppgift om innehavare.


Företaget erbjuder följande priser :

Förnyelseavgift för en klass                       10.600:-

Avgift för tillkommande klasser per st.         2.400:-


Motsvarande priser om ni sköter detta direkt via PRV

Förnyelseavgift för en klass (online)            1.800:-

Förnyelseavgift för en klass (ej online)        2.300:-

Avgift för tillkommande klasser per st.            900:-


ID-Skydd - Gratistjänster

2015-07-19

Marknaden för tjänster som påstås stoppa ID-stölder bara växer. Innan du betalar för ett ID-skydd kan det vara bra att ta reda på vad tjänsten verkligen innebär. Inte sällan innebär den att när någon av dina uppgifter ändras hos en myndighet så underrättas du omgående. Det kan i vissa fall även innebära att när någon försöker handla i ditt namn och företaget begär kreditupplysning så får du en omedelbar underrättelse. Detta gäller dock bara om säljföretaget använder "rätt" kreditupplysningsföretag, alltså det som är kopplat till ID-skyddet.


Varför inte börja med någon av dessa gratistjänster ?


Minmyndighetspost och Kivra

Personerna bakom porrfakturor dömda till fängelse

2015-07-13

Malmö Tingsrätt dömde idag (2015-07-13) gärningsmännen som genom olika typer av hot fått personer att betala miljontals kronor i skadestånd för påstådd olaglig nedladdning av porrfilmer. Personerna har fått kraven via SMS, mail eller brev.

Ett exempel från domen :

Efter konsultation med svensk handels säkerhetschef Per Geijer, har vi
beslutat att på vår hemsida offentliggöra namnen på alla som inte har betalat
sina krav. Vill ni undvika publicering på vår porrvarningslista gå då till sidan
www.wapq.mobi och betala ert krav till J.D. Finance inom 7 dagar.


Bara advokatkostnaderna i målet har uppgått till ca. 6,5 miljoner kronor

Har följer domarna :

Huvudmannen D. P.  (42 år) dömdes till 2 år och sex månaders fängelse och näringsförbud i 5 år för :
Grovt förtal
Utpressning, grovt brott
Försök till utpressning, grovt brott
Grovt bokföringsbrott
Brott mot personuppgiftslagen, grovt brott
Advokatkostnaden 1.665.474:- skall betalas av staten

J.M. (52 år) dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse och näringsförbud i 3 år för :
Utpressning, grovt brott
Försök till utpressning, grovt brott
Bokföringsbrott
Advokatkostnaden 835.275:- skall betalas av staten.

D.B. (24 år) dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse och 3 års näringsförbud för :
Utpressning, grovt brott
Försök till utpressning, grovt brott
Bokföringsbrott
Brott mot inkassolagen
Advokatkostnaden 789.519:- skall betalas av staten

S.C. (51 år) dömdes till 1 års fängelse för :
Medhjälp till grovt förtal
Medhjälp till utpressning, grovt brott
Medhjälp till försök till utpressning, grovt brott
Brott mot personuppgiftslagen, grovt brott
Advokatkostnaden 1.318.796:- skall betalas av staten.

A.L. (51 år) dömdes till villkorlig dom och dagsböter 160 å 160 kr samt näringsförbud i 3 år för :
Försök till utpressning
Penninghäleri
Bokföringsbrott
Brott mot inkassolagen
Av advokatkostnaden på 956.850:- skall A.L. betala 15.000:-, resten skall staten betala.

L.B. (47 år) dömdes till villkorlig dom och dagsböter 160 å 50 kr för :
Utpressning
Försök till utpressning
Av advokatkostnaden på 903.690:- skall L.B. betala 10.000:-, resten skall staten betala.

Företagsnamn som förekommer i domen :
Newerotica.mobi
Grossen Öland AB / Dquera AB
Arcade World Corp
J.D. Finnce Inc.
Jema
LDB Finans


Styrelseledamot i Svenska Jurist & Mediagruppen AB dömd till 3 års fängelse

2015-07-13

En styrelseledamot i Svenska Jurist & Mediagruppen AB dömdes 2015-07-10 av Svea Hovrätt för grova bedrägerier till tre års fängelse.

Svenska Jurist & Mediagruppen AB låg bakom produkten FöretagsSök.se som drog på sig många klagomål

och påståenden om ren bluffakturering.


Bedrägeriet i detta fall riktade sig mot Mats Arnhögs skattekonto och Christer Gardells konto i Avanza Bank.

Gärningsmännen ansökte om E-legitimation via Telia i Arnhögs och Gardells namn.


Personer bevakade därefter målsägarnas brevlådor och när avierna om E-legitimationerna kom stals dessa.

Med hjälp av falska ID-handlingar hämtades de rekommenderade försändelserna ut från respektive utlämningsställe.


Konton öppnades i Gardells och Arnhögs namn hos SBAB Bank, varefter 5.525.000:- överfördes från målägarnas konton.


Förutom styrelseledamoten dömdes två personer till fängelse i 1 år och 6 månader, en person till fängelse i 1 år och 3 månader och en person till dagsböter.


FÖRETAGSUPPGIFTER :

Svenska Jurist & Mediagruppen AB               556851-2445

Lumaparksvägen 9

120 31 STOCKHOLMUndvik att bli stämd i domstol !

2015-05-26

VARFÖR HAMNAR ALLA DESSA MÅL I DOMSTOL ?

Inte sällan slutar tvister rörande annonser och företagsuppgifter i domstol. Bakgrunden är ofta en försäljning via telefon där säljföretaget och kunden har olika uppfattning av vad som överenskommits. Nästan aldrig har säljföretaget en inspelning av hela samtalet utan bara en kort sekvens i slutet där det ställs ett antal snabba frågor.
Ofta hävdar kunderna att det sagts saker när inspelningen inte var igång som säger något helt annat än den korta inspelningen.

Sedan flera år tillbaka bevakar vi samtliga domstolar i Sverige och de företag som är verksamma inom dessa områden. Av det skälet kommer vi fr.o.m. 1 november 2014 att här redovisa antalet stämningar som respektive företag lämnar in.

118 700 SMS, Webb & telefon AB (556752-1942)   28 ärenden
Riksdelen AB (556705-1890)                                    22 ärenden
HB Hjält AB (556645-7528)                                       19 ärenden
Servicefinder Sverige AB (556711-6545)                  15 ärenden
Eniro Sverige AB (556445-1846)                               14 ärenden
Lokaldelen i Sverige AB (556109-6149)                    9 ärenden
Swecube AB (556812-9455)                                     4 ärenden
Företagsgruppen i Göteborg AB (556720-9209)       2 ärenden
Proff AB (556764-1534)                                             2 ärenden

FSD Internet Tjänster AB (556619-0095)                  2 ärenden
Hittapunktse AB (556663-0348)                                 1 ärende
Vidare Direkt AB (556789-7359)                                1 ärende


Bästa sätten att undvika oklarheter.

1. Ladda ned appen Mobinix som gör dig uppmärksam när samtalet kommer från en telefonförsäljare eller ett företag som sysslar med marknadsundersökningar .

2. Be alltid att få ringa upp så har du själv möjligheten att spela in samtalet.

3. Bekräfta inga företagsuppgifter per telefon. Be att telefonförsäljaren skickar över dessa skriftligen för kontroll.

Vi tar inte ställning till vem som har rätt eller fel utan vill bara visa hur viktigt det är med tydlighet för att undvika jobbiga juridiska processer.Bedrägliga beställningar av catering och hunddagis

2015-04-29

Tisdagen den 28 april började de första samtalen komma från personer som uppgav sig ringa för PEAB´s räkning. Ett flertal caféer, restauranger och hunddagis har blivit kontaktade.

Personerna har uppgivit att de ringer från en underleverantör till PEAB. I några fall har de uppgivit att företagets namn var Rabattell och i några fall Bokningsverket AB.


I de fall caféer kontaktats har det rört sig om leverans av 100 st. frukostpaket innehållande smörgås, kaffe och juice. Leveranserna skall ske under 3 månaders tid till ett bygge i närheten av det kontaktade företaget.

Dock krävs att företagen skriver under ett avtal och betalar in en depositionsavgift på 4.500:-


PEAB:s säkerhetsavdelning uppgav vid kontakt att de inte har något som helst med detta att göra.

Hela upplägget är ett bedrägeri.


Vi uppmanar därför samtliga drabbade att göra polisanmälan.


Telefonnummer som använts av bedragarna :

0737-208807

0700-411530

0736-523419


Företagsuppgifter :

Bokningsverket AB       556571-4796

Hövdingagatan 16

126 52 HÄGERSTEN

Plusgiro 13134-2


Företrädare för GMTM mobile AB åtalas för bokföringsbrott m.m.

2015-04-22

2015-04-20 lämnade Ekobrottsmyndigheten in i stämningsansökan till Malmö Tingsrätt mot företrädare för GMTM mobile AB, avseende bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

GMTM mobile AB var företaget som låg bakom bluffakturor som skickades ut med namnet Relevanza.

Företaget använde Intrum Justitias namn för att kräva in pengar utan att vara kunder hos företaget.


Företrädaren har under perioden 10 februari 2012 - 26 april 2012 underlåtit att bokföra affärshändelser överstigande en miljon kronor.


Tidigare blogginlägg : Relevanza - GMTM mobile AB


Företagsuppgifter :

GMTM mobile AB                556879-9901

Lönngatan 60 A

214 49 MALMÖ                   0709-417433


Varning för företag som snyltar på "Gula sidorna"

2015-03-06

Ett flertal företag har i dagarna fått ett utskick märkt "Gula Sidorna", detta har ingenting att göra med Eniros produkt Gula Sidorna. Utskicket är utformat som en uppdatering av företagsuppgifter. Med mycket liten text framgår det dock av underlaget att kostnaden är 83 Euro per månad i 24 månader, totalt ca. 20.000:-. Skriv inte på detta vilseledande underlag för en i princip värdelös produkt.


Företaget som ligger bakom heter :


Direct Marketing South East Ltd

Office 1102, Mezzanine Floor, Al Habtoor Building
Sheik Zayed Road, Al Quoz
PO Box 183583
Dubai, U.A.E.

www.europa.trade

South East Ltd.

Office 1102, Mazzanine Floor, Al Habtoor Building

Shiek Sayed Road, Al Quoz

PO Box 183583

Dubai, U.A.E.

www.europa.trade


Pointsolutions KB - domänskojerier

2015-02-17

Företrädare för Pointsolutions KB kontaktar företagare och påstår att någon håller på att "stjäla" deras domännamn. För endast 195:-/år erbjuds företagaren ett 10-årigt skydd mot "stölden".

Allt är bara påhittat för att lura av företagare pengar. För ett antal år sedan var liknande skojerier mycket vanliga.


När fakturan kommer visar det sig dock att kostnaden avser hela perioden (1.950:-) och att man fakturerat för ett flertal toppdomäner.

Fakturan ligger ofta på mellan 10- och 15.000:-.2015-02-04 ersattes den tidigare styrelsen med två nya personer. Båda välkända i dessa sammanhang.

Komplementären som har bytt efternamn. satt tidigare i styrelsen för NetBanner Sweden AB (konkurs avslutad 2013-04-26) och LD International AB (konkurs avslutad 2014-07-06).

Kommanditdelägaren satt tidigare i styrelsen för DupontMedia Corporation AB (konkurs avslutad 2014-05-22).

Denna person började också avtjäna ett fängelsestraff 2015-01-06 och tidigaste dag för villkorlig frigivning är 2015-05-29.


Företagsuppgifter :

Pointsolutions KB                                  969764-5837

Frukthandlarvägen 7

120 44 ÅRSTA                                       0739-241101

Bg. 172-7379


Styrelseledamot i Time Solution Media AB skall betala en halv miljon till staten

2015-02-06

Förvaltningsrätten i Uppsala biföll 2015-01-28 Skatteverkets ansökan om att den 24-årige styrelseledamoten solidariskt med Time Media Solution AB, till staten skall betala 515.678 kronor.

Under 2014 sålde företaget produkten Sveriges Nummerupplysning. 
Företaget drog på sig en mängd klagomål beträffande införsäljningsmetoderna, vilket inte var så konstigt
med tanke på att kvinnan tidigare arbetet på ett flertal liknande företag.

Företagsuppgifter :

Time Solution Media AB        556943-6578
Box 544
721 10 VÄSTERÅS


Fakturahjälpen vilseleder företagare

2015-01-23

Personer från Fakturahjälpen ringer runt och uppger för företagare att de finns med på ett flertal sidor på nätet som kommer att kosta stora pengar. De publiceringar som Fakturahjälpen hänvisar till är nästan alltid gratispubliceringar.  Mot en ersättning på 7000:- erbjuder sig Fakturahjälpen att se till att uppgifterna kommer bort från dessa sidor.

En tjänst som är totalt värdelös eftersom det inte finns någon skyldighet att ta bort offentliga företagsuppgifter.


Bakom Fakturahjälpen finns företaget Prosale Marketing AB.


Företagsuppgifter :

Prosale Marketing AB                       556954-9347

Landskronavägen 31

252 32 LANDSKRONA                    070-8440162 eller 070-8440163Företaget bakom 118218nummerupplysning.se ansöker om konkurs.

2015-01-20

2015-01-19 lämnade företrädare för Online Publishing AB och SGP Holding AB
in en konkursansökan för bolagen vid Solna Tingsrätt.
Online Publishing AB är bolaget som legat bakom tjänsten 118218nummerupplysning.se

Företagsuppgifter :
Online Publishing AB                  556607-0735
Svetsarvägen 7
171 41 SOLNA

SGP Holding AB                         556777-7429
Box 6052
171 06 SOLNA


Följ bloggen via RSS

Dick´s blogg         Varningsinfo.se har utgivningsbevis

Senaste inlägg

Arkiv