Stoppa Telefonförsäljning Ltd - vilseledande telefonförsäljning

2014-12-30

Hundratals framförallt äldre personer har kontaktat Varningsinfo och uppgivit att de blivit uppringda av försäljare från Stoppa Telefonförsäljning Limited. Personerna som blivit uppringda har fått uppfattningen att det gäller NIX-Telefon. Trots att personerna avböjt tjänsten har det kommit en faktura på 299:-, 399:- eller 499:- några dagar senare.

På fakturan anges :
"Telefonpaket"
"Avser Telefonspärr för Telefonnummer"
xxxxxxxxxxx"
"Observera att detta är en ENGÅNGSKOSTNAD"

Vi på Varningsinfo ifrågasätter starkt företagets s.k. spärregister och om det finns ett spärregister hur detta skulle kunna stoppa telefonförsäljare.

Företagets hemsida är nixservice.se

Fakturan är utställd av :
Triq Manuel Dimech
P.O. 67
SLM 1000 SLIEMA MALTA, C-64389

Fakturan är överlåten på :
Venera Sweden Limited UK Filial              516409-0309
Ängkärrsgatan 4
171 70 SOLNA                                          08-12441102
(Ring ej det är ändå ingen som svarar)
Bg 540-8554

Anser ni er vilseledda skall ni bestrida fakturan genom att skriva texten "Bestrider fakturan i sin helhet" rakt över fakturan. Ta sedan två kopior och skicka den ena kopian till Venera Sweden Limited UK Filial på adressen ovan eller faxa på kundservice@nixservice.se. Den andra kopian skickar ni till oss på Varningsinfo.
Originalet behåller ni själva.

NIX-Telefon är en gratistjänst för privatpersoner som inte fungerar för företagare. NIX-Telefon fungerar inte heller när det gäller oseriösa telefonförsäljare.

Varningsinfos har en mobilapp Mobinix som för endast 49:- (engångskostnad) verkligen blockerar majoriteten av alla telefonförsäljare (seriösa som oseriösa) och företag som utför marknadsundersökningar.
Appen bygger på att i varje enskild mobiltelefon blockera de ca. 2500 vanligaste nummer som används av telefonförsäljarna.

Ladda ned Mobinix idag så behöver du i fortsättningen bara vara vaksam när ett samtal kommer från skyddat nummer.

Idag den 11 augusti kontaktades vi på Varningsinfo av företrädare för bolaget. Personen påstod att deras försäljare är tydliga med vem dom representerar. Samtliga samtal spelas också in i sin helhet och via dessa inspelningar påstod personen att man kan bevisa att det inte förekommer något vilseledande.

Eftersom vi ifrågasatt tjänsten som helhet bad vi företaget beskriva att hur tjänsten fungerar.
I samband med detta framkom att tjänsten egentligen består av redan befintliga gratistjänster som företaget tar betalt för. Skulle uppgifter framkomma som visar att tjänsten verkligen fungerar kommer vi självklart att publicera dessa.


Styrelseledamot i Registrerings Tjänster i Sverige AB dömd till fängelse

2014-12-19

Svea Hovrätt dömde 2014-12-05 en styrelseledamot i Registrerings Tjänster i Sverige AB för grovt narkotikabrott till två års fängelse.


Registrerings Tjänster i Sverige AB skickade under 2013 ut tveksamma fakturor avseende Svenska Bolagsregistret.


Företagsuppgifter :

Registrerings Tjänster i Sverige AB      556467-9974

Box 12078

102 22 STOCKHOLM

031-313 95 99


Komplementären i One Two Call - dömd till fängelse

2014-11-26

Vänersborg Tingsrätt dömde 2014-11-25 komplementären i One Two Call till 8 månaders fängelse för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott.

Mannen har som komplementär under perioden 23 augusti 2011 till 8 maj 2013 då bolaget försattes i konkurs,

underlåtit att löpande bokföra de affärshändelser (omsättning minst 4,5 miljoner) som uppstått i bolaget samt underlåtit att inge skattedeklarationer (avseende moms 500.000 kronor).


Verksamheten som avsåg tillverkning av hemsidor, bannerannonsering och säkerhetslösningar för företag har mannen skött från Thailand.


One Two Call har under den aktuella perioden dragit på sig ett flertal klagomål One Two Call KB - konkurs.


Företagsupppgifter :

One Two Call KB                        969756-8625

Renstiernasgatan 28

116 31 STOCKHOLM


Undvik att få ditt bolag kapat - Gratis

2014-10-29


För aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar har Bolagsverket en gratistjänst som heter "Mina meddelande".

Genom att registrera denna tjänst får du en digital brevlåda dit Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen skickar all post digitalt istället för på papper.

Du kan också bli aviserad via e-post och sms när företaget fått nya meddelanden. 


Denna tjänst är helt gratis till skillnad mot ett antal företag som debiterar flera tusen kronor för liknande tjänster.


Varning för Millennium Computer Systems AB

2014-10-27

Försäljare från Millennium Computer Systems AB ringer runt och erbjuder gratisprover som de senare fakturerar och vill ha betalt för.
De fortsätter även skicka nya produkter som om det skulle finnas någon form av avtal. Priserna är ofta
3-400% dyrare än samma produkter hos andra leverantörer.

Idag kontaktades Varningsinfo av ett företag som drabbats av precis detta agerande.
I detta fall avsåg produkterna toner till en HP-skrivare.
Millennium Computer Systems AB hade fakturerat 3.990:- för en toner som på marknaden kostar drygt 1.000:-.

Styrelseledamöterna finns även med i Royal Chemical Industries AB (556641-6219) som dragit på sig liknande klagomål.

Företagsuppgifter :
Millennium Computer Systems AB       556651--5879
Sankt Eriksgatan 46
112 34 STOCKHOLM                           08-440 42 00


Företrädare för RXH Konsult Malmö KB åtalas för grovt bokföringsbrott

2014-10-12

Företrädare för RXH Konsult Malmö KB åtalades för grovt bokföringsbrott 2014-10-09 av Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Personerna har under perioden 2011-09-01 till 2012-02-08
åsidosatt bokföringsskyldigheten. Insättningarna på företagets konto under angiven period var
4.875.000 kronor och uttagen 4.900.000 kronor.

Under den angivna perioden ringde försäljare från bolaget runt och utgav sig vara från Eniro
De försökte genom vilseledande få företagare att gå med på olika typer av annonsering.

Företagsuppgifter :
RXH Konsult Malmö KB              969756-7585
Box 744
114 79 STOCKHOLM                  040-230250


Svensk Avtalsjuridik AB försätts i konkurs

2014-10-08

2014-10-06 försattes Svensk Avtalsjuridik AB (tidigare Svenska Fakturajuristerna AB) i konkurs efter ansökan från Skatteverket. Företagets skulder till staten uppgick till 214.744 kronor.
Målet handläggs av Malmö Tingsrätt.


Företaget har tidigare gjort sig kända för att använda vilseledande försäljning i samband med att de erbjudit kunderna hjälp med att bestrida bluffakturor.

Se tidigare blogginlägg

Företagsuppgifter :
Svensk Avtalsjuridik AB      556256-2768
Rue Goya 97
721 00 Le Mans
Frankrike


Företagsregistret - Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB

2014-09-09

Personer ringer från telefonnumret 08-55116639 och uppger att dom ringer från Företagsregistret som har ett samarbete med Eniro. Vid kontroll visar det sig att telefonnumret innehas av Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB.

Vid kontakt med Eniro uppger ansvariga att det ej finns något samarbete.


Personerna som ringer hänvisar till frg.se som är direktlänkad till Eniro. På det sättet försöker företaget ge bilden av att domän innehas av Företagsregistret. Innehavare av domänen är dock Namenavigation AB.


Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB fick en hel del klagomål på försäljningsmetoderna under 2012 när företaget sålde produkten Näringslivsregistret. "Tre nya tveksamma företag"


Företagsuppgifter :

Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB                        556881-1201

Box 3063

136 03 HANINGE

08-55116639


Styrelseledamot i Hitta Reklam & Marknadsföring AB dömd för narkotikabrott

2014-09-03

2014-09-02 fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge Tingsrättens dom på ett års fängelse för tidigare styrelseledamoten i Hitta Reklam & Marknadsföring AB. Mannen har gjort sig skyldig till narkotikabrott.

Hitta Reklam & Marknadsföring var ett företag som gjorde sig känt genom att under 2010-2012 skicka ut

fakturor utan att beställningar hade gjorts.


Hitta Reklam & Marknadsföring drevs som enskild firma och som aktiebolag.


Företagsuppgifter :


Hitta Reklam & Marknadsföring                    556749-1484

Järnvägsgatan 5

216 13 Limhamn


Företaget försattes i konkurs 2014-03-12


Huvudmännen bakom 118 108 Media Solution AB dömda till fängelse

2014-06-18

Huvudmännen bakom 118 108 Media Solution AB och MS Fakturaservice UK Filial dömdes 

2014-06-18 till fängelse av Malmö Tingsrätt.


Gärningsman 1 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år.


Gärningsman 2 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år och 6 månader.


Gärningsman 3 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, vapenbrott och olovlig körning till fängelse i fyra år och 6 månader.


Brotten har skett under tiden 1 oktober 2011 - januari 2013.


Via vilseledande har man förmått 438 företagare och privatpersoner fördelade över hela landet att betala sammanlagt 4 287 204 kr. Under samma tid har man försökt att lura 728 företagare och privatpersoner att betala sammanlagt 21 499 617 kr.


Lite märkligt att så många av säljarna som varit en viktigt del av bedrägerierna blivit frikända.


Företagsuppgifter :


118 108 Media Solution AB       556862-0958

Mossvägen 12 B

KRISTIANSTAD


JK Fakturaservice UK Filial      516407-6985

Box 18

291 59 KRISTIANSTAD


Internetbedrägerier - musikinstrument

2014-05-29

Senaste tiden har Varningsinfo blivit kontaktade av personer som på olika sidor annonserat ut fina musikinstrument till försäljning. De har då blivit kontaktade av en person i en annan stad som sagt sig vara intresserad av att köpa instrumentet.

Personen har dock ingen möjlighet att komma själv utan uppger att en bekant som bor i staden där instrumentet finns skall komma och hämta det. För att allt skall vara klart vid upphämtningen erbjuder sig personen att betala in pengarna på det konto som säljaren uppger och sedan skicka kvitto på betalningen till den som skall hämta instrumentet.

När personen dyker upp för att hämta instrumentet har han med sig ett kvitto som uppvisas
och allt ser helt OK ut, problemet är att kvittot är FÖRFALSKAT.

Gör alltid en kontroll av det egna kontot så att ni ser att pengarna verkligen finns där. Tänk dock på att banken i vissa fall kan återta pengarna 3-4 dagar efter insättningen om det visar sig att det är något fel med inbetalningen, exempelvis en falsk check.


Styrelsledamot i Ensidia KB och MNL Invest AB dömd till fängelse

2014-05-15

Styrelseledamoten i Ensidia KB och MNL Invest AB dömdes 2014-05-14 av Svea Hovrätt till fängelse 1 år och 8 månader.. Brotten som avses är skyddande av brottsling (grovt brott), narkotikabrott m.m.
Efter att en person skjutits ner i styrelseledamotens lägenhet har hon uppmanat en manlig bekant att släpa ut den skadade. Hon har även undanskaffat patronhylsor och städat bort blodspår. I polisförhör har hon medvetet uppgivit felaktig identitet och signalement på gärningsmannen.
Personen som sköts ned avled senare så brottet är rubricerat som mord.

Ensidia KB och MNL Invest AB var två kända företag i samband med "bluffakturor" under 2010.
Ensidia skickade ut fakturor avseende en produkt IbNetworks. MNL Invest AB skickade ut fakturor avseende en produkt Ensidia.

MNL Invest konkurs avslutades 2012-05-02

Företagsuppgifter :

Ensidia KB                               969746-1045
Renstiernas gata 28
116 31 STOCKHOLM              08-551 188 09

MNL Invest AB                         556722-8084
Box 70396
107 24 STOCKHOLM            08-652 12 55


HB Hjält AB (PH Holding AB) stämmer företagare

2014-04-23

Under ett antal år har personer från företaget HB Hjält AB (tidigare PH Holding AB) kontaktat företagare och erbjudit sig att komma och göra ett reportage om företagens verksamhet. Reportagen skulle sedan publiceras i tidningarna Näringslivsrespons och Företagsmagazinet.

Ett flertal företagare har uppgivit att när intervjun avslutats så har personen från tidningen plötsligt börjar prata om annonsering och plockat fram ett avtal som skulle skrivas på.
Beroende på hur dessa avtal kommit till stånd har många bestritt fakturorna från företaget.

HB Hjält AB har nu valt att stämma ett flertal företag och fr.o.m. april månad så har det kommit in
ett hundratal stämningsansökningar till olika Tingsrätter i Sverige.

Här följer en sammanställning av de ärenden vi på Varningsinfo känner till :
2014-11-12 Norrtälje TR FT 1115-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-23 Haparanda TR FT 469-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-21 Västmanlands TR FT 1156-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-20 Göteborgs TR FT 4569-14 Förlikning träffad
2014-10-16 Nacka TR FT 4835-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-09 Skaraborgs TR FT 2191-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-03 Södertälje TR FT 1405-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-09-30 Ystads TR FT 1790-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-09-24 Umeå TR FT 1589-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-09-23 Malmö TR FT 3604-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-08-29 Värmlands TR FT 2846-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 455-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 638-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 636-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-06-23 Gällivare TR FT 204-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-06-03 Södertälje TR FT 563-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-05-27 Malmö TR FT 2591-14 Förlikning träffad
2014-05-21 Norrtälje TR T 246-14 Tredskodom (svarande ej avhörts)
2014-04-30 Göteborgs TR FT 3413-14 Tredskodom (svaranden ej hörts av)
2014-04-22 Örebro TR, FT 1749-14 Målet avskrivet
2014-04-09 Solna TR FT 1996-14 Förlikning träffad
2014-02-18 Stockholms TR FT 17909-13 HB Hjält har återkallat talan
2014-01-30 Solna TR FT 6404-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2014-01-23 Attunda TR FT 6859-13 Förlikning träffad
2014-01-13 Solna TR T 6594-13 HB Hjält skall betala motpartens kostnader
2013-12-20 Stockholms TR FT 11721-13 Förlikning träffad
2013-12-18 Stockholms TR FT 19978-13 Förlikning träffad
2013-11-25 Stockholms TR T 11979-13 Tredskodom Käromålet ogillades
2013-11-06 Stockholms TR FT 13358-13 Förlikning träffad
2013-11-05 Nacka TR, FT 4784-13 Förlikning träffad
2013-10-31 Solna TR FT 6593-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-10-29 Stockholms TR, FT 11707-13 Käromålet ogillades
2013-10-10 Attunda TR, FT 6030-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-08-27 Attunda TR, FT 5282-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-08-23 Stockholms TR, FT 11714-13  HB Hjält har återkallat talan


Företagsuppgifter :
HB Hjält AB             556645-7528
Viggbyholmsvägen 75
183 77 TÄBY           08-541 301 78

Styrelsedamot i Cherry Pie AB dömd för bl.a. grov stöld

2014-04-09

Jönköpings Tingsrätt dömde 2013-11-14 f.d. styrelseledamoten i Cherry Pie AB till 8 månaders fängelse för bl.a grov stöld, stöld olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott.

Under 2010 skickade företaget ut tveksamma fakturor avseende Haitihjälpen och Stöd Cancerforskningen.


Företagsuppgifter :

Cherry Pie AB                              556726-7637

Skolgatan 45

522 31 TIDAHOLM


Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB dömd för grov narkotikasmuggling

2014-04-02

Svea Hovrätt dömde 2014-02-21 kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Företaget skickade under 2013 ut tveksamma fakturor avseende Sökdelen.se.


Företagsuppgifter :

IT-Kompaniet Sverige KB                            969758-2964

Bandhagsplan 2

124 32 BANDHAGEN                                   08-124 548 04Missing People - Falska fakturor

2014-04-02

Missing People har drabbats av bedragare som förfalskat deras fakturor med identiskt utseende, dock med annat kontonummer dit pengarna skall betalas.

Kontonumret som använts är ett plusgironummer 166 99 12-6 som nu är avslutat, vilket gör att det inte går att betala in pengar på detta konto.Konkurs - slutet för många ''skojarbolag''

2014-03-19

Telefonförsäljare är ibland rent kriminella men inte sällan använder dom "bara" olika typer av vilseledande. Ett ynkligt litet "ja" på fel ställe kan innebära att man blir jagad i år av dessa bolag. Det kommer påminnelsefakturor, hot om Kronofogde och stämningar i domstol. Plötsligt utan förklaring blir det dock helt tyst.


Vad händer med företaget som ringer runt och vilseleder kunder när deras försäljningsknep inte lyckas längre ?


Företaget sätts i konkurs !


Här följer listan över ca. 150 kända telefonförsäljningsföretag som gått i konkurs eller avvecklat

verksamheten :


Listan - Konkurser

 


HB Hjält AB och Företagsmagazinet NR fortsätter att stämma företagare

2014-03-14

Jag tog den 25:e december i min blogg upp HB Hjält AB och alla stämningar.


HB Hjält AB (PH Holding AB) stämmer företagare


Vi på Varningsinfo har en ständig bevakning av alla domstolar när det gäller tvister om annonsförsäljningar. I samband med denna bevakning kan vi konstatera att HB Hjält AB fortsätter att stämma företagare i stor omfattning.


Bara idag den 14.e mars har 18 st. stämningsansökningar registrerats och sedan nyår har över

100 st. stämningsansökningar inkommit till olika Tingsrätter.


Kända avgöranden  :
2013-08-23 Stockholms TR, FT 11714-13  Talan återkallad
2013-08-27 Attunda TR, FT 5282-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-10-10 Attunda TR, FT 6030-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-10-29 Stockholms TR, FT 11707-13 Käromålet ogillades

2013-10-31 Solna TR, FT 6593-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-11-05 Nacka TR, FT 4784-13 Förlikning träffad
2013-11-06 Stockholms TR, FT, 13358-13 Förlikning träffad
2013-11-25 Stockholms TR, T 11979-13 Tredskodom Käromålet ogillades
2013-12-18 Stockholms TR, FT 19978-13 Förlikning träffad
2013-12-20 Stockholms TR, FT 11721-13 Förlikning träffad

2014-01-13 Solna TR, T 6594-13 Talan återkallad

2014-01-23 Attunda TR, FT 6859-13 Förlikning träffad

2014-02-18 Stockholms TR, FT 17909-13 Talan återkallad

2014-01-30 Solna TR, FT 6404-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)


Företagsuppgifter :
HB Hjält AB             556645-7528
Viggbyholmsvägen 75
183 77 TÄBY           08-541 301 78
Styrelseledamot i Givelo AB åtalas för grova bedrägerier

2014-03-07

Svea Hovrätt fastställde 2014-02-11 Stockholms Tingsrätts dom på två år fängelse för grovt bedrägeri när det gällde styrelseledamoten i Givelo AB. Brotten har bestått i att mannen vid fyra tillfällen under tiden 10 oktober - 13 oktober 2013 hyrt bilar med falska körkort till ett värde av drygt 750.000:-.
Syftet har varit att föra bilarna ut ur landet.

Givelo AB har under 2013 skickat ut ett flertal bluffakturor vilka avsåg "Mjukvaru uppdatering samt underhåll". Beloppet på fakturorna var 270:-.

Företagsuppgifter :
Givelo AB                            556810-1207
Brevia 1252
114 79 STOCKHOLM
Bg 181-2981


IT Net Europe AB använder vilseledande försäljning

2014-03-06

IT Net Europe AB kontaktar företagare och påstår att någon försöker "stjäla" deras domännamn. Påståendet som nästan alltid saknar grund innebär att ett annat företag skulle vara intresserade av att registrera det kontaktade företagets namn.
Om det uppringda företaget heter bollhavet.se så avser detta bollhavet.com, bollhavet.net m.fl.
Metoden har tidigare använts av liknande företag.

Företagsuppgifter :
IT Net Europe AB                   556956-4593
Box 1067
221 04 LUND
073-698 79 83 (telefonnumret blockerat i Varningsinfo app)Tre kända skojarbolag i konkurs

2014-02-28

Tre kända företag i skojarbranschen har gått i konkurs. Det gäller Class Möbler Sweden AB som låg bakom Allagula , EBGC European Business Group Center AB som låg bakom Hittaföretagen, Allaföretagen, European Business Group och slutligen Kulturen i Dag AB som låg bakom Hittalätt


Företagsuppgifter :

Class Möbler Sweden AB                                     556786-9119

Nobelvägen 145

212 15 MALMÖ


EBGC European Business Group Center AB    556814-6178

Box 47

234 21 LOMMA


Kulturen i Dag AB                                                556860-1339

Skomakaregatan 6

MALMÖKommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverieg KB - dömd för grov narkotikasmuggling

2014-02-24

Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB dömdes av Svea Hovrätt till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling  2014-02-21. Mannen utvisas också och förbjuds återvända inom 10 år.
Under 2012 och 2013 lurades svenska företagare av företrädare för IT-Kompaniet Sverige KB att
betala för en värdelös produkt som hette sökdelen.se.

Företagsuppgifter :
IT-Kompaniet Sverige KB              969758-2964
Bandhagsplan 2
124 32 BANDHAGEN


Svensk Profil Utformning AB vilseleder kunder

2014-02-17

Återigen vilseleder Svensk Profil Utformning AB kunder på marknaden. Lokaldelen i Sverige AB bytte i slutet av oktober namn till ClearSence. Sedan dessa har ett flertal tidigare kunder till Lokaldelen kontaktat oss och berättat att dom kontaktats av personer från Svensk Profil Utformning AB. Personerna har uppgivit att dom tagit över Lokaldelen och att dom nu ger ut den blå katalogen, Produktens namn är dinlokaldel.se.


Telefonnummer som ofta används av Svensk Profil Utformning AB är :

08-410 617 24

08-410 115 05

08-410 306 08

08-410 700 36


I två av mina tidigare blogginlägg har jag tagit upp metoderna som företrädare för Svensk Profil Utformning använder.

Allasvenskasajter.se - Svensk Profilutformning AB

Allasvenskasajter.se - utger sig att ringa från Tingsrätten


Företagsuppgifter :

Svensk Profil Utformning AB            556878-6908

Box 1042

164 21 KISTA


DPX Förlag Sverige AB (Företagsfakta) - tveksam verksamhet

2014-02-06

DPX Förlag Sverige AB skickar ut fakturor som avser införande i Företagsfakta. Produkten känns mycket tveksam och informationen om företaget som ligger bakom är mycket knapphändig.
På fakturorna framgår det inte vilken site det avser men det troligaste är att det rör sig om företagsfakta.com.
De telefonnummer som används av personal på DPX Förlag Sverige AB saknar uppgift om
innehavare.

Företaget ClearSense har produkten FöretagsFakta och domänen foretagsfakta.com så det är uppenbart vad DPX Förlag Sverige AB haft för avsikt med domännamnet företagsfakta.com.

Domänen uppdaterades senast 2013-11-17
Registrant är Domain Admin
Registrantens adress är : Box 870, 114 79 STOCKHOLM (välkänd adress i dessa sammanhang)

Företagsuppgifter :
DPX Förlag Sverige AB              556923-0575
Mimers väg 2
145 70 NORSBORG
Bg 194-5443
     


Förfalskade Enirofakturor

2014-02-04

Under dagen har mängder av företagare ringt in till Varningsinfo och uppgett att dom fått falska fakturor från Eniro. Eniros logga finnas med liksom organisationsnummer och hemsida.


Telefonnumret 08-55008750 går dock till Key Development AB i Örebro och plusgironumret 1679942-1 går till en privatperson i Skarpnäck.


Fakturanumret har varit 289 och datumet 2014-01-31 på alla fakturor som kommit in.


Ni som får en faktura skall göra polisanmälan och skicka in en kopia till Varningsinfo


Rättvisan segrade mot Aldwych Consulting

2014-02-03

Återigen har Aldwych Consulting försökt lura på en liten förskola i Umeå "svindyrt" kontorsmaterial. För 100 st. små platsklämmor krävde företaget 14.900:-.


Den ansvarige på Montessori Förskolan Barnabo kände sig dock lurad och började bestrida kraven. Företrädare för Aldwych Consulting hotade både med Kronofogden och Tingsrätten.

Slutligen lämnade företaget in en stämningsansökan mot förskolan till Umeå Tingsrätt.


2014-02-04 meddelade Umeå Tingsrätt domslut  (FT 2923-13) i ärendet. Aldwych Consulting krävde att förskolan skulle betala 14.900:- men förlikningen innebar att förskolan skall betala totalt 1.160:-.


För oss på Varningsinfo är det extra roligt eftersom vi under ärendets gång haft upprepade kontakter med förskolan och försökt ge det stöd vi kunnat.


Tidigare blogginlägg Aldwych Consulting - säljer svindyrt kontorsmaterial.Styrelseledamot i Ovestad & Partners AB dömd för bokföringsbrott

2014-01-30

Tidigare styrelseledamoten i Ovestad & Partners AB dömdes igår (2014-01-29) för bokföringsbrott till skyddstillsyn och 3 års näringsförbud.

Styrelseledamoten har som företrädare för Ovestad & Partners AB under perioden 2011-08-16--2012-01-26 underlåtit att bokföra affärshändelser samt bevara räkenskapsinformation.


Ovestad & Partners AB låg bakom en mycket ifrågasatt produkt som hette Företagsforum. I slutet av 2010 satt även en i styrelsen för Overstad & Partners AB som hade kopplingar till Svensk Branschmedia AB.


Ovestad & Partners AB försattes i konkurs 2012-05-25.


Företagsuppgifter :

Ovestad & Partners AB                  556584-0211

Dannemoragatan 12

113 44 STOCKHOLM                     08-55117841


Varning för Allasbolag.com

2014-01-06

Vi vill varna för att följa Allasbolag.com uppmaning att i samband med en jobbansökan installera Teamviewer. Med hjälp av Teamviewer kan personerna bakom Allasbolag.com ta över och börja styra din dator.


Allasbolag.com söker just nu personal via en annons på nätet med följande text :


"För mer information om tjänsten  som korrekturläsare av annonser, skicka och ta emot email, till och från företag, samt kontroll av surveys, på heltid hemifrån, skicka ett mail till, jobb@allasbolag.com


(OBS! Installera Teamviewer, detta för att genomgå ett kort men obligatoriskt uppfattnings/stresstest för alla som är intresserade av tjänsten, testet tar ca. 5 minuter. Teamviewer gör det möjligt att ta tid på testet på distans, alternativt kan ni använda delat skärmläge på Skype.)"


Vad syftet är i detta fall med att få människor att installera Teamviewer kan vi inte med säkerhet fastställa.


Företagsuppgifter :

Allasbolag.com

08-12 11 11 78

Domännamnet registrerades 2013-09-26 av Save The World LtdFölj bloggen via RSS

Dick´s blogg         Varningsinfo.se har utgivningsbevis

Senaste inlägg

Arkiv