Riksdelen och 118700 SMS, Webb & Telefon

2015-10-12

Under de senaste åren har 100-tals kunder stämts av Riksdelen AB och 118 SMS, Webb & Telefon AB. Båda företagen säljer s.k. söktjänster på internet via telefon. Bakgrunden till att så många ärenden hamnar i domstol kan vi inte ge ett entydigt svar på. Många av tvisterna rör bostadsrättsföreningen, pensionärsföreningar, landsting och kommuner.

Kunder som kontaktat Varningsinfo har klagat på främst tre saker  :

1. Det har framstått som att det gällt ett befintligt avtal, vilket inte varit fallet.
2. Det har inte klart framgått från vilket företaget man ringt.
3. Endast en mycket liten del av samtalen har spelats in.

Vi har nu gått igenom det senaste årets domar och här följer en sammanställning :

RIKSDELEN

2015-07-06 Sundsvalls TR FT 363-15
Käromålet ogillades Dom : Ej behörig firmatecknare
2015-07-01 Ystads TR FT 989-15
Kärande yrkat 9.988:- Dom : svarande skall betala 4.994:-
2015-04-02 Skaraborgs TR målnr. FT 225-15
Kärande yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.000:-
2015-03-23 Värmlands TR målnr. 5081-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-02-26 Södertörns TR målnr. 13184-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-02-24 Linköpings TR målnr. FT 3051-14
Kärande yrkat 2.528:-. Dom : svarande skall betala 1.250:-
2015-01-22 Östersunds TR målnr. T 2286-14
Kärande yrkat 18.713:- jämte ränta. Dom : svarande skall betala 25.000:-
2015-01-12 Solna TR målnr. 7981-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14
Målet avskrivet på kärandes begäran
2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14, FT 2263-14
Käromålet ogillades. Dom : "ej behörig firmatecknare"
2014-12-22 Göteborgs TR målnr. FT 12196-14
Kärande yrkat 11.238:-. Dom : svarande skall betala 11.238:-
2014-12-15 Örebro TR målnr. FT 5260-14
Tredskodom
2014-12-15 Malmö TR målnr. FT 4529-14
Käromålet ogillades. Dom : Ej behörig firmatecknare
2014-09-23 Borås TR målnr. FT 2205-14
Kärande yrkat 2.500:-. Dom : svarande skall betala 2.500:-
2014-07-28 Göteborgs TR målnr. FT 6550-14
Kärande yrkat 12.488:-. Dom : svarande skall betala 12.488:-

118700 SMS, WEBB & TELEFON

2015-04-23 Östersunds TR målnr. FT 350-15
Kärande yrkat 6.238:-. Dom : svarande skall betala 3.500:-
2015-04-17 Eskilstuna TR målnr. FT 537-15
Tredskodom
2015-04-16 Stockholms TR målnr. FT 11883-14
Kärande återkallat sin talan
2015-04-02 Borås TR målnr. FT 2470-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom svarande skall betala 2.488:-
2015-02-10 Örebro TR målnr. FT 5932-14
Kärande yrkat 7.488:-. Dom svarande skall betala 5.000:-
2015-01-12 Solna TR målnr. FT 7981-14
Tredskodom
2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14
Målet avskrivet på kärandes begäran
2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14 och 2263-14
Käromålet ogillades
2014-12-19 Göteborgs TR målnr. FT 13046-14
Tredskodom
2014-12-03 Västmanlands TR målnr. FT 4170-14
Kärande yrkat 1.875:-. Dom svarande skall betala 1.875:-
2014-11-27 Södertörns TR målnr. FT 13829-14
Kärande yrkat 5.613:-. Dom svarande skall betala 5.613:-
2014-11-12 Örebro TR målnr. FT 4910-14
Kärande har återkallat talan
2014-10-17 Göteborgs TR målnr. 8829-13
Kärande yrkat 300.000:-. Dom : kärande skall ersätta svarande med 252.715:-
2014-09-16 Stockholms TR målnr. T 10280-14
Tredskodom
2014-07-30 Örebro TR målnr. FT 2724-14
Målet avskrivet
2014-06-13 Västmanlands TR målnr. FT 1153-14
Kärande har yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.988:-


Företagsuppgifter :
118 700 SMS, Webb & Telefon AB               556752-1942
Kalendergatan 20
211 35 MALMÖ

RIKSDELEN AB                                           556705-1890
Kalendergatan 20
211 35 MALMÖ

  


Kommentera

Kommentarer publiceras utan förhandsgranskning, vilket innebär att du själv är ansvarig för det du skriver.


Namn *
E-post *
Meddelande *
Följ bloggen via RSS

Dick´s blogg         Varningsinfo.se har utgivningsbevis

Senaste inlägg

Arkiv