Mobinix - appen som spärrar alla "kända" telefonförsäljare

2017-02-07

I veckan har Konsumentverket avbrutit samarbetet med NIX-Telefon beroende på att spärren inte fungerat.


"Det finns för många undantag som gör det möjligt att ringa konsumenter som tydligt sagt ifrån att de inte vill bli uppringda, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell till SVT Nyheter."


NIX-Telefon drivs av en ideel förening som består av företag och organisationer direkt kopplade till

telefonförsäljning på ett eller annat sätt.

Administrationen sköts av Swedma, bransch- och intresseorganisation för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.


Vi har hela tiden varit tveksamma till om de som har intressen i branschen verkligen sätter konsumenterna

före de företag och organisationer de företräder. 


På något sätt har "negativ avtalsbindning" blivit tillåten inom telefonförsäljningen trots att det är förbjudet i andra sammanhang. Om jag inte tackar nej till telefonförsäljning så innebär det att jag har tackat ja.


Med vår app Mobinix behöver inte konsumenter och företagare göra något mer än ladda ned appen.

Appen blockerar sedan samtliga "kända" nummer som används av telefonförsäljare och av företag som utför marknadsundersökningar.

Mobinix gör inte några undantag.

 


Varning för Klimatmagasinet och SGG Construction AB

2016-11-08

Försäljare från SGG Construction AB kontaktar företagare gällande Klimatmagasinet och hävdar att det finns ett tidigare avtal. När företagaren vill avsluta avtalet skickas ett mail och i detta uppmanas man att elektroniskt signera avslutet.


Denna signering använder företaget sedan som bevis på att det funnits ett avtal och kräver in pengar för den sista annonseringsperioden i Klimatmagasinet.


Personen sitter i styrelsen för ytterligare 3 st bolag som är verksamma men har ett flertal betalningsanmärkningar (6, 30 och 33 st).

Personen har tidigare suttit i styrelsen för ytterligare  5 st. bolag vilka samtliga gått i konkurs de 

senaste två åren.


SGG Construction AB har 16 st. betalningsanmärkningar


FÖRETAGSUPPGIFTER :

SGG Construction AB              556922-0980

Box 593

114 11 STOCKHOLM               08-559 217 07

Bg. 152-0597
Varning för Parkeringsinkasso Svenska AB

2016-09-30

I dagarna skickar Parkeringsinkasso Svenska AB ut inkassokrav som är rena bluffakturor. De påhittade inkassokraven avser felparkeringsavgifter.

Varningsinfo har blivit nerringda av personer som fått dessa bluffakturor. När de som fått inkassokraven försökt ringa företaget har ingen svarat.


Vi råder alla som fått en faktura att göra en polisanmälan.


Företagsuppgifter :

Parkeringsinkasso Svenska AB           559037-8120

Box 450

129 04 HÄGERSTEN                           08-28 08 40

Bg. 226-8837Bolagsinfo - Ny bluff

2016-09-06

Företaget Lanant AB skickar nu ut rena bluffakturor som enligt texten avser "Slutfaktura - Webbtjänst".

De företagare som kontaktat Varningsinfo har aldrig varit i kontakt med företaget.

Kostnaden för tjänsten har varierat mellan fakturorna.

Bestrid fakturan i sin helhet och hänvisa till att någon beställning aldrig har gjorts.FÖRETAGSUPPGIFTER :


Lanant AB                          556623-2582

Box 4038

181 04 LIDINGÖ                010-888 52 02

Bg. 655-8175


Annonskonsulterna AB och Kastofon AB - fängelsedomar

2016-08-04

Tre företrädare för Annonskonsulterna Skandinavia AB och Kastofon AB dömdes 2016-07-28  till fängelse av Malmös Tingsrätt (B 459-13) . Brotten i domen avsåg grovt bedrägeri, grov skattebrott och grov stöld.

I samma dom dömdes 12 st. säljare medan 5 st. säljare frikändes.


Under perioden maj-dec 2011 ringde företrädare för bolagen upp lurade små- och egenföretagare gällande

Googletjänster.


Under perioden 30 maj-24 oktober 2011 skickade Annonskonsulterna ut fakturor motsvarande ett belopp på 10,8 miljoner och av dessa betalades det in 7,4 miljoner.


Under perioden 8 september - 16 december 2011 skickade Kastofon ut fakturor motsvarande ett belopp på

9,5 miljoner och av dessa betalades det in 3,1 miljoner.


Företagsuppgifter :


Annonskonsulterna Skandinavia AB         556731-9917

Föreningsgatan 28

MALMÖ


Kastofon AB                                              556859-4591

Föreningsgatan 28

MALMÖSpenca AB stämmer mängder av företagare.

2016-06-28

Redan den 12 mars 2016 varnade vi i ett inlägg "Varning för Spenca AB" för företagets affärsmetoder. Nu har Spenca AB under en månad ansökt om stämning i drygt 50 st. ärenden, efter att dessa har bestridits av företagarna hos Kronfogden.

I ett ärende som avser Lunds Tingsrätt har Spenca AB förelagts betala in tilläggsansökningsavgift men inte gjort detta. Tingsrätten har därför avvisat talan.


Ena styrelseledamoten i Spenca AB är dömd 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 för narkotikabrott och snatteri. Domen 2008 för narkotikabrott gav 1 år och 3 månaders fängelse.

Styrelseledamoten är också komplementär i Pointsolutions KB 969764-5837. Även detta företag ägnade sig åt att ringa upp företagare och påstå att någon höll på att registrera webbadresser liknande det egna företaget. Några frågor som bör ställas är :

Hur kan Spenca AB veta att någon har för avsikt att registrera en webbadress lik den företagaren som de ringer upp ? 

Om de redan har en kund som vill registrera en webbadress, varför förstör de då denna affär genom att ringa upp någon annan och försöka stoppa den ursprungliga affären ?


Spenca AB tar 1.950:- för varje webbadress


Priser för att registrera webbadresser :

            Loopia                 Binero

eu           99:-                     119:-

info        129:-                    129:-

org         129:-                    129:-

net         109:-                    119:-


Företagsuppgifter :

Spenca AB                556974-1670

Frukthandlarvägen 7

120 44 STOCKHOLM 

0736-343358

Bg. 550-6993Varning - Gula Sidorna

2016-06-01

Bedragare har kopierat Gula Sidornas logga och skickat ut falska fakturor. Varken Eniro eller Bygg Partner i Dalarna AB har något med detta ärende att göra.


Bokningsverket som ligger bakom detta utskick är tidigare kända i dessa sammanhang. För några år sedan ringde personer från företaget runt och bokade catering och hunddagis. Vid dessa tillfällen skulle de kontaktade företagarna betala in pengar i förskott för att få dessa uppdrag.


Bedrägliga beställningar av catering och hunddagisI underlagen som skickas ut finns ett antal felaktigheter/brister :


Som företagsnamn har angivits Bokningsverket AB.

Momsnumret som angivits går dock till Bygg Partner i Dalarna AB

Gatuadressen som angivits Bälsta Gård ligger i Bromma och inte i ÖrebröPersonen som utformat underlaget har haft vissa bekymmer med svenska språket.


BESKRIVNING PROJEKT : Den GULA katalogen med sista årets införande, bransch, sökord, kommun.

Katalogen skickas ut i din kommun och län.


1. Gulakatalogen

2. Din län

3. Din kommun

4. Sökord, bransch, verksamhet

5. Loga

6 BeskrivningFöretagsuppgifter :

Bokningsverket AB                                556571-4796

Bälsta Gård

168 64 BROMMA


alt.

Hövdingagatan 19

126 52 HÄGERSTEN


Telefon 0729-286863

Fax. 013-130 100 58

Plusgiro 13134-2Adresstjanst.se - Varning

2016-04-28

Ytterligare tveksamma adressändringstjänster har dykt upp, det gäller adresstjanst.se och minadressandring.se

Det är samma företag som ligger bakom dessa siter, även om företagsnamnet som anges på minadressandring.se är Sydmetod AB.


Ett 30-tal anmälningar har kommit in till Konsumentverket under perioden februari till april.

Anmälningarna gäller :

 • Oskäliga avtalsvillkor
 • Fakturerat för ej beställd tjänst
 • Vilseledande marknadsföring
 • Bristande ångerrätt
 • Negativ avtalsbindning


Företag som har kopplingar till detta bolag :

Adressbolaget Sverige KB - Varning

Adressenheten Sverige KB - Varning


Företagsuppgifter :

Adresstjänst Sverige AB                  556916-5094

Box 72 

123 22 FARSTA


Paydot AB - fakturerar extremt dyra kvittorullar utan beställning

2016-04-25

Det är uppenbart att Paydot AB fortsätter att ringa runt och vilseleda olika förrtag för att få sälja "svindyra" kvittorullar och köbiljetter. Inte ens när företagare förklarar för säljarna från Paydot AB att de inte vill bli kontaktade igen rättar sig företaget efter detta.


Denna varning publicerades 2013-06-12


Ett flertal företag har kontaktat Varningsinfo då dom erhållit kvittorullar och faktura från Pay Dot AB utan att någon beställning har gjorts.

I två av fallen har leveransen avsett exakt samma kvittorullar T57/25/12 25 m. och exakt samma mängd 24 st. men priset har varit 500:- till den ena och 600:- till den andra. Priset är flera 100% dyrare än andra leverantörer på marknaden, se jämförelsen nedan.

 

För att stämma av prisnivån gick vi ut på nätet och hittade ett flertal leverantörer som sålde dessa produkter och här följer några jämförelsepriser :


Restaurangbutiken.se   antal 100 st.            395:-

Taxibutiken.se                         100 st.            500:-

Allvag.se                                 100 st.            600:-


Paydot.se                               100 st.           2.084- 2.500:-


2013-06-11 blev vid på Varningsinfo kontaktade av en representant för Paydot.se som hävdade att våra uppgifter inte stämmer med verkligheten. Med anledning av detta gjorde vi ytterligare en kontroll och kom fram till samma resultat. Paydot.se har fått ta del av genomgången och också erbjudits möjligheten att redogöra för vad som är felaktigt. Ev. svar från Paydot.se kommer vi självklart att publicera.


Företagsuppgifter :

Paydot AB                                  556697-0660

Götalundsvägen 10

124 71 BANDHAGEN                 08-6475740


Varning för Loop Webhotell

2016-04-18

Ett flertal företag har fått ett underlag som ser ut som en faktura från Loop Webhotell. Det är säkerligen ingen slump att man har valt ett namn som liknar Loopia. I den finstilta texten står det "Observera att detta är ett erbjudande och betalningsplikt ej föreligger".


Företaget är osäkra på hur de stavar det egna företagsnamnet. I loggan upptill på underlaget stavas webbhotell med två b. Nertill på underlaget stavas webhotell med ett b.


Självklart skall ni inte betala denna faktura och har ni några frågor är ni välkomna att ringa vår kostnadsfria rådgivning.


Företagsuppgifter :

Loop webbhotell                 556846-2732

Amiralsgatan 20

211 55 MALMÖ                

Bankgiro : 5078-4446


Brå-rapport om bedrägeribrottsligheten i Sverige

2016-03-16

Brå kom idag med rapporten "Bedrägeribrottsligheten i Sverige kartläggning och åtgärdsförslag (Brå 2016:09).


I rapporten redogör man för fem huvudkategorier :

Kortbedrägerier

Kreditbedrägerier

Annonsbedrägerier

Fakturabedrägerier

Övriga telefon- och internetbedrägerier


I rapporten fastställer man att bedrägerierna utvecklas snabbt och en ökad samverkan mellan myndigheter krävs. Även konstateras att näringslivet måste ta ett större ansvar.


Bedrägeribrottsligheten i Sverige kartläggning och åtgärdsförslag (Brå 2016:09)


Varning för Spenca AB

2016-03-12

Personer från Spenca AB ringer upp företagare och påstår att någon håller på att registrera deras domännamn. Försäljaren erbjuder sig att mot en kostnad på 1.950:- förhindra detta. När fakturan sedan kommer är den på 4 x 1.950:- eftersom de registrerat företaget.se, företaget.com, företaget.info och företaget.org.

Detta är samma typ av domänskojeri som dykt upp vid ett flertal tidigare tillfällen.


Båda i styrelsen har kopplingar tidigare kända annonsskojare


Företagsuppgifter :

Spenca AB                556974-1670

Frukthandlarvägen 7

120 44 ÅRSTA

0736-343358

Bankgiro 550-6993
Bluffakturor minskar i början av 2016

2016-03-10

Enligt Brå har antalet polisanmälda bedrägerier med hjälp av s.k. bluffaktura minskat under årets två första månader.


Under januari och februari månad 2016 har antalet minskat från 2190 till 1542. En minskning med 648 brott eller 30%.


Under februari månad 2016 har antalet minskat från 1108 till 975. En minskning med 133 brott eller 12%.


Alltså har året börjat positivt i dessa sammanhang. Det finns dock ingen anledning att slå sig till ro utan fortsatt vaksamhet krävs. Adressändringsbedrägerierna fortsätter i stor omfattning, se tidigare blogginlägg.
OfficeMax - Varning

2016-02-29

Ett flertal företagare har fått ett lurigt utformat erbjudande från OfficeMax, detta kan lätt uppfattas som en faktura.

Beskrivning av produkten :
Business Premium FileMaker Pro
FileMaker Pro, Win & Mac, Business Package
Product Download: http://www.officemaxonline.com/campaignoffer-filemaker-pro
Product PIN: 1771920                                                                                             €  1.280


Företagsuppgifter :
Officemaxonline.com Company processor EPS
Hercegovacka 13B, 81000 Podgorica, Montenegro
Email : info@officemaxonline.com
Company Reg No. 03029417
VAT no. 3031142880
CKB
BIC/SWIFT : CKBCMEPG
IBAN : ME25 5100 0000 0009 2885 66


Adressbolaget Sverige KB - Varning

2016-02-04

Personer som anmäler adressändringar till Skatteverket eller Svensk Adressändring får fakturor från Adressbolaget Sverige KB, trots att de aldrig har varit i kontakt med företaget.

Detta företag har samma adress som Adressenheten Sverige KB som vi tidigare varnat för.

Företagsuppgifter :

Adressbolaget Sverige KB                 969777-3274

Box 365 (Brevia Frejgatan 13)

114 79 STOCKHOLM

BG 5083-5149


Varning - Företagsinformation vilseleder kunder

2016-02-04

Företagsformation skickar ut uppsägningsblanketter till företagare som aldrig annonserat på siten svedmedia.se.


Texten på blanketterna :

Hej, enligt ök avslutas Er medverkan och vi hälsar Er välkomna tillbaka vid fortsatt intresse efter avslutande löpperiod, vänligen returnera i bifogat svarskuvert så snart som möjligt, Med vänlig hälsning, Johan


Avsikten med underlaget är vilseleda företagare att skriva på och på det sättet kunna skicka en få ett en avslutsfaktura.


Skriv inte på !!!!


Företagsuppgifter :

Företagsinformation

RSE Ekonomi                 610131-

Box 592

114 79 STOCKHOLM

040-6902567

Bankgiro : 549-5353

Plusgiro : 716360-3


Vilseledande brottsstatistik

2016-02-03

Varje dag får vi från olika myndigheter och experter höra att den grova brottsligheten minskar. Av det skälet har jag här sammanställt uppgifter från Brottsförebyggande Rådet.


I sammanställningen har jag tagit upp alla brott där offret förlorat livet.

Mord                                                                 berövar annan livet

Dråp                                                                 berövar annan livet (mindre grovt)

Misshandel och vållande till annans död         orsakat annans död


1950     66 st

1960     73 st

1970   100 st

1980   135 st

1990   121 st

2000   175 st

2010   329 st

2014   317 st

2015   307 st


Till denna utveckling skall läggas att beviskraven höjts. Advokaterna har blivit duktigare. Sjukvården har förbättrats vilket gör att flera av de som avled av skadorna 1950 hade överlevt idag. Detta gör att ökningen

är ännu större än vad siffrorna visar.


91 st. personer dömdes för mord och straffskalan för detta är 10-18 år alternativt livstid.

8 st. dömdes till mellan 2 och 4 års fängelse

43 st. dömdes till mellan 4 och 10 års fängelse

31 st. dömdes till över 10 års fängelse

9 st. dömdes till livstids fängelse


25 st. personer dömdes för dråp och straffskalan för detta är 6-10 års fängelse

3 st. dömdes till mellan 2 och 4 års fängelse

22 st. dömdes till mellan 4 och 10 års fängelse


Till detta skall läggas att endast 2/3 av strafftiden avtjänas i normalfallet


Bluffakturor - statistik

2015-11-16

Under oktober månad så minskade antalet polisanmälda bedrägerier med hjälp av bluffakturor enligt Brå.

Antalet minskade från 1478 till 1392, vilket är en minskning med 6 %.

Totalt från årets början har det dock skett en ökning med 21% , jämfört med samma period föregående år.


Enligt Brå är det viktigt att tänka på att "brottsstatistiken inte är en spegelbild av brottsutvecklingen"


Klart är dock att svenska företagare blivit bättre på att hantera denna typ av brottslighet.


Skärmavbild 2015-11-16 kl. 19.15.46
Adressenheten Sverige KB - Varning

2015-11-04

Personer som anmäler adressändringar till Skatteverket eller Svensk Adressändring får fakturor från Adressenheten Sverige KB, trots att de aldrig har varit i kontakt med företaget.


Fakturorna brukar vara på totalt 550:- (495:- + en administrativ avgift på 65:-).

Den ena styrelseledamoten dömdes så sent som 2015-09-14  för bokföringsbrott av Attunda Tingsrätt.
Styrelsedamoten har under perioden 2012-03-02--2013-03-20 varit ansvarig företrädare för D.L. Förlag AB (556534-4792) och då åsidosatt bokföringsskyldigheten.

Även D.L. Förlag var ett känt bluffbolag.
 
Företagsuppgifter :
Adressenheten Sverige KB                              969773-4128
Box 365 (Brevia)
114 79 STOCKHOLM


Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & Telefon - Aftonbladets granskning

2015-10-19

Under flera månader har Aftonbladet genomfört en granskning av företagen Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & Telefon. De senaste åren så har vi på Varningsinfo bevakat hur ofta liknande bolag stämt sina kunder i domstol. Det har då visat sig att Riksdelen och 118 700 SMS, Webb & telefon stämmer sina kunder i mycket större omfattning än andra företag. Tillsammans med detta har vi också blivit kontaktade av många kunder som påstått att de blivit lurade av företagen. När vi nu fått ta del av Aftonbladets granskning kan vi konstatera att tillvägagångssättet som telefonsäljarna använder är precis det som kunderna tidigare påstått.

Här finns nu länkar till ett antal av Aftonbladets ljudfiler :

Bad om information - fick saftig faktura


"Försäljarna är ju skumraskfigurer"


"Det är för jävligt - jag blir så upprörd"


Hör hela samtalet mellan Anette och stjärnsäljaren


Hör hela samtalet mellan Marie och telefonförsäljaren


Hör Johan Lind en av ägarna jaga på sina telefonsäljare


Riksdelen och 118700 SMS, Webb & Telefon

2015-10-12

Under de senaste åren har 100-tals kunder stämts av Riksdelen AB och 118 SMS, Webb & Telefon AB. Båda företagen säljer s.k. söktjänster på internet via telefon. Bakgrunden till att så många ärenden hamnar i domstol kan vi inte ge ett entydigt svar på. Många av tvisterna rör bostadsrättsföreningen, pensionärsföreningar, landsting och kommuner.

Kunder som kontaktat Varningsinfo har klagat på främst tre saker  :

1. Det har framstått som att det gällt ett befintligt avtal, vilket inte varit fallet.
2. Det har inte klart framgått från vilket företaget man ringt.
3. Endast en mycket liten del av samtalen har spelats in.

Vi har nu gått igenom det senaste årets domar och här följer en sammanställning :

RIKSDELEN

2015-07-06 Sundsvalls TR FT 363-15
Käromålet ogillades Dom : Ej behörig firmatecknare
2015-07-01 Ystads TR FT 989-15
Kärande yrkat 9.988:- Dom : svarande skall betala 4.994:-
2015-04-02 Skaraborgs TR målnr. FT 225-15
Kärande yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.000:-
2015-03-23 Värmlands TR målnr. 5081-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-02-26 Södertörns TR målnr. 13184-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-02-24 Linköpings TR målnr. FT 3051-14
Kärande yrkat 2.528:-. Dom : svarande skall betala 1.250:-
2015-01-22 Östersunds TR målnr. T 2286-14
Kärande yrkat 18.713:- jämte ränta. Dom : svarande skall betala 25.000:-
2015-01-12 Solna TR målnr. 7981-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom : svarande skall betala 2.488:-
2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14
Målet avskrivet på kärandes begäran
2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14, FT 2263-14
Käromålet ogillades. Dom : "ej behörig firmatecknare"
2014-12-22 Göteborgs TR målnr. FT 12196-14
Kärande yrkat 11.238:-. Dom : svarande skall betala 11.238:-
2014-12-15 Örebro TR målnr. FT 5260-14
Tredskodom
2014-12-15 Malmö TR målnr. FT 4529-14
Käromålet ogillades. Dom : Ej behörig firmatecknare
2014-09-23 Borås TR målnr. FT 2205-14
Kärande yrkat 2.500:-. Dom : svarande skall betala 2.500:-
2014-07-28 Göteborgs TR målnr. FT 6550-14
Kärande yrkat 12.488:-. Dom : svarande skall betala 12.488:-

118700 SMS, WEBB & TELEFON

2015-04-23 Östersunds TR målnr. FT 350-15
Kärande yrkat 6.238:-. Dom : svarande skall betala 3.500:-
2015-04-17 Eskilstuna TR målnr. FT 537-15
Tredskodom
2015-04-16 Stockholms TR målnr. FT 11883-14
Kärande återkallat sin talan
2015-04-02 Borås TR målnr. FT 2470-14
Kärande yrkat 2.488:-. Dom svarande skall betala 2.488:-
2015-02-10 Örebro TR målnr. FT 5932-14
Kärande yrkat 7.488:-. Dom svarande skall betala 5.000:-
2015-01-12 Solna TR målnr. FT 7981-14
Tredskodom
2015-01-09 Gällivare TR målnr. FT 714-14
Målet avskrivet på kärandes begäran
2014-12-23 Östersunds TR målnr. FT 2262-14 och 2263-14
Käromålet ogillades
2014-12-19 Göteborgs TR målnr. FT 13046-14
Tredskodom
2014-12-03 Västmanlands TR målnr. FT 4170-14
Kärande yrkat 1.875:-. Dom svarande skall betala 1.875:-
2014-11-27 Södertörns TR målnr. FT 13829-14
Kärande yrkat 5.613:-. Dom svarande skall betala 5.613:-
2014-11-12 Örebro TR målnr. FT 4910-14
Kärande har återkallat talan
2014-10-17 Göteborgs TR målnr. 8829-13
Kärande yrkat 300.000:-. Dom : kärande skall ersätta svarande med 252.715:-
2014-09-16 Stockholms TR målnr. T 10280-14
Tredskodom
2014-07-30 Örebro TR målnr. FT 2724-14
Målet avskrivet
2014-06-13 Västmanlands TR målnr. FT 1153-14
Kärande har yrkat 4.988:-. Dom : svarande skall betala 4.988:-


Företagsuppgifter :
118 700 SMS, Webb & Telefon AB               556752-1942
Kalendergatan 20
211 35 MALMÖ

RIKSDELEN AB                                           556705-1890
Kalendergatan 20
211 35 MALMÖ

  


Varning - bedrägliga varumärkesskydd

2015-09-10

Återigen har ett flertal företag fått en påminnelse om förnyelse av skyddet för varumärken.

Företaget som skickar ut underlagen har hämtat ut uppgifter från PRV.

Det innebär att uppgifter som ansökningsnummer, registreringsnummer, registreringsdatum, ansökningsdatum och klasser är riktiga.


Företagarna har i dessa fall inte tidigare haft någon kontakt med företaget.


På underlaget finns ingen uppgift om företagets organisationsnummer och de telefonnummer som anges saknar uppgift om innehavare.


Företaget erbjuder följande priser :

Förnyelseavgift för en klass                       10.600:-

Avgift för tillkommande klasser per st.         2.400:-


Motsvarande priser om ni sköter detta direkt via PRV

Förnyelseavgift för en klass (online)            1.800:-

Förnyelseavgift för en klass (ej online)        2.300:-

Avgift för tillkommande klasser per st.            900:-


ID-Skydd - Gratistjänster

2015-07-19

Marknaden för tjänster som påstås stoppa ID-stölder bara växer. Innan du betalar för ett ID-skydd kan det vara bra att ta reda på vad tjänsten verkligen innebär. Inte sällan innebär den att när någon av dina uppgifter ändras hos en myndighet så underrättas du omgående. Det kan i vissa fall även innebära att när någon försöker handla i ditt namn och företaget begär kreditupplysning så får du en omedelbar underrättelse. Detta gäller dock bara om säljföretaget använder "rätt" kreditupplysningsföretag, alltså det som är kopplat till ID-skyddet.


Varför inte börja med någon av dessa gratistjänster ?


Minmyndighetspost och Kivra

Personerna bakom porrfakturor dömda till fängelse

2015-07-13

Malmö Tingsrätt dömde idag (2015-07-13) gärningsmännen som genom olika typer av hot fått personer att betala miljontals kronor i skadestånd för påstådd olaglig nedladdning av porrfilmer. Personerna har fått kraven via SMS, mail eller brev.

Ett exempel från domen :

Efter konsultation med svensk handels säkerhetschef Per Geijer, har vi
beslutat att på vår hemsida offentliggöra namnen på alla som inte har betalat
sina krav. Vill ni undvika publicering på vår porrvarningslista gå då till sidan
www.wapq.mobi och betala ert krav till J.D. Finance inom 7 dagar.


Bara advokatkostnaderna i målet har uppgått till ca. 6,5 miljoner kronor

Har följer domarna :

Huvudmannen D. P.  (42 år) dömdes till 2 år och sex månaders fängelse och näringsförbud i 5 år för :
Grovt förtal
Utpressning, grovt brott
Försök till utpressning, grovt brott
Grovt bokföringsbrott
Brott mot personuppgiftslagen, grovt brott
Advokatkostnaden 1.665.474:- skall betalas av staten

J.M. (52 år) dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse och näringsförbud i 3 år för :
Utpressning, grovt brott
Försök till utpressning, grovt brott
Bokföringsbrott
Advokatkostnaden 835.275:- skall betalas av staten.

D.B. (24 år) dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse och 3 års näringsförbud för :
Utpressning, grovt brott
Försök till utpressning, grovt brott
Bokföringsbrott
Brott mot inkassolagen
Advokatkostnaden 789.519:- skall betalas av staten

S.C. (51 år) dömdes till 1 års fängelse för :
Medhjälp till grovt förtal
Medhjälp till utpressning, grovt brott
Medhjälp till försök till utpressning, grovt brott
Brott mot personuppgiftslagen, grovt brott
Advokatkostnaden 1.318.796:- skall betalas av staten.

A.L. (51 år) dömdes till villkorlig dom och dagsböter 160 å 160 kr samt näringsförbud i 3 år för :
Försök till utpressning
Penninghäleri
Bokföringsbrott
Brott mot inkassolagen
Av advokatkostnaden på 956.850:- skall A.L. betala 15.000:-, resten skall staten betala.

L.B. (47 år) dömdes till villkorlig dom och dagsböter 160 å 50 kr för :
Utpressning
Försök till utpressning
Av advokatkostnaden på 903.690:- skall L.B. betala 10.000:-, resten skall staten betala.

Företagsnamn som förekommer i domen :
Newerotica.mobi
Grossen Öland AB / Dquera AB
Arcade World Corp
J.D. Finnce Inc.
Jema
LDB Finans


Styrelseledamot i Svenska Jurist & Mediagruppen AB dömd till 3 års fängelse

2015-07-13

En styrelseledamot i Svenska Jurist & Mediagruppen AB dömdes 2015-07-10 av Svea Hovrätt för grova bedrägerier till tre års fängelse.

Svenska Jurist & Mediagruppen AB låg bakom produkten FöretagsSök.se som drog på sig många klagomål

och påståenden om ren bluffakturering.


Bedrägeriet i detta fall riktade sig mot Mats Arnhögs skattekonto och Christer Gardells konto i Avanza Bank.

Gärningsmännen ansökte om E-legitimation via Telia i Arnhögs och Gardells namn.


Personer bevakade därefter målsägarnas brevlådor och när avierna om E-legitimationerna kom stals dessa.

Med hjälp av falska ID-handlingar hämtades de rekommenderade försändelserna ut från respektive utlämningsställe.


Konton öppnades i Gardells och Arnhögs namn hos SBAB Bank, varefter 5.525.000:- överfördes från målägarnas konton.


Förutom styrelseledamoten dömdes två personer till fängelse i 1 år och 6 månader, en person till fängelse i 1 år och 3 månader och en person till dagsböter.


FÖRETAGSUPPGIFTER :

Svenska Jurist & Mediagruppen AB               556851-2445

Lumaparksvägen 9

120 31 STOCKHOLMUndvik att bli stämd i domstol !

2015-05-26

VARFÖR HAMNAR ALLA DESSA MÅL I DOMSTOL ?

Inte sällan slutar tvister rörande annonser och företagsuppgifter i domstol. Bakgrunden är ofta en försäljning via telefon där säljföretaget och kunden har olika uppfattning av vad som överenskommits. Nästan aldrig har säljföretaget en inspelning av hela samtalet utan bara en kort sekvens i slutet där det ställs ett antal snabba frågor.
Ofta hävdar kunderna att det sagts saker när inspelningen inte var igång som säger något helt annat än den korta inspelningen.

Sedan flera år tillbaka bevakar vi samtliga domstolar i Sverige och de företag som är verksamma inom dessa områden. Av det skälet kommer vi fr.o.m. 1 november 2014 att här redovisa antalet stämningar som respektive företag lämnar in.

118 700 SMS, Webb & telefon AB (556752-1942)   28 ärenden
Riksdelen AB (556705-1890)                                    22 ärenden
HB Hjält AB (556645-7528)                                       19 ärenden
Servicefinder Sverige AB (556711-6545)                  15 ärenden
Eniro Sverige AB (556445-1846)                               14 ärenden
Lokaldelen i Sverige AB (556109-6149)                    9 ärenden
Swecube AB (556812-9455)                                     4 ärenden
Företagsgruppen i Göteborg AB (556720-9209)       2 ärenden
Proff AB (556764-1534)                                             2 ärenden

FSD Internet Tjänster AB (556619-0095)                  2 ärenden
Hittapunktse AB (556663-0348)                                 1 ärende
Vidare Direkt AB (556789-7359)                                1 ärende


Bästa sätten att undvika oklarheter.

1. Ladda ned appen Mobinix som gör dig uppmärksam när samtalet kommer från en telefonförsäljare eller ett företag som sysslar med marknadsundersökningar .

2. Be alltid att få ringa upp så har du själv möjligheten att spela in samtalet.

3. Bekräfta inga företagsuppgifter per telefon. Be att telefonförsäljaren skickar över dessa skriftligen för kontroll.

Vi tar inte ställning till vem som har rätt eller fel utan vill bara visa hur viktigt det är med tydlighet för att undvika jobbiga juridiska processer.Bedrägliga beställningar av catering och hunddagis

2015-04-29

Tisdagen den 28 april började de första samtalen komma från personer som uppgav sig ringa för PEAB´s räkning. Ett flertal caféer, restauranger och hunddagis har blivit kontaktade.

Personerna har uppgivit att de ringer från en underleverantör till PEAB. I några fall har de uppgivit att företagets namn var Rabattell och i några fall Bokningsverket AB.


I de fall caféer kontaktats har det rört sig om leverans av 100 st. frukostpaket innehållande smörgås, kaffe och juice. Leveranserna skall ske under 3 månaders tid till ett bygge i närheten av det kontaktade företaget.

Dock krävs att företagen skriver under ett avtal och betalar in en depositionsavgift på 4.500:-


PEAB:s säkerhetsavdelning uppgav vid kontakt att de inte har något som helst med detta att göra.

Hela upplägget är ett bedrägeri.


Vi uppmanar därför samtliga drabbade att göra polisanmälan.


Telefonnummer som använts av bedragarna :

0737-208807

0700-411530

0736-523419


Företagsuppgifter :

Bokningsverket AB       556571-4796

Hövdingagatan 16

126 52 HÄGERSTEN

Plusgiro 13134-2


Företrädare för GMTM mobile AB åtalas för bokföringsbrott m.m.

2015-04-22

2015-04-20 lämnade Ekobrottsmyndigheten in i stämningsansökan till Malmö Tingsrätt mot företrädare för GMTM mobile AB, avseende bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

GMTM mobile AB var företaget som låg bakom bluffakturor som skickades ut med namnet Relevanza.

Företaget använde Intrum Justitias namn för att kräva in pengar utan att vara kunder hos företaget.


Företrädaren har under perioden 10 februari 2012 - 26 april 2012 underlåtit att bokföra affärshändelser överstigande en miljon kronor.


Tidigare blogginlägg : Relevanza - GMTM mobile AB


Företagsuppgifter :

GMTM mobile AB                556879-9901

Lönngatan 60 A

214 49 MALMÖ                   0709-417433


Varning för företag som snyltar på "Gula sidorna"

2015-03-06

Ett flertal företag har i dagarna fått ett utskick märkt "Gula Sidorna", detta har ingenting att göra med Eniros produkt Gula Sidorna. Utskicket är utformat som en uppdatering av företagsuppgifter. Med mycket liten text framgår det dock av underlaget att kostnaden är 83 Euro per månad i 24 månader, totalt ca. 20.000:-. Skriv inte på detta vilseledande underlag för en i princip värdelös produkt.


Företaget som ligger bakom heter :


Direct Marketing South East Ltd

Office 1102, Mezzanine Floor, Al Habtoor Building
Sheik Zayed Road, Al Quoz
PO Box 183583
Dubai, U.A.E.

www.europa.trade

South East Ltd.

Office 1102, Mazzanine Floor, Al Habtoor Building

Shiek Sayed Road, Al Quoz

PO Box 183583

Dubai, U.A.E.

www.europa.trade


Pointsolutions KB - domänskojerier

2015-02-17

Företrädare för Pointsolutions KB kontaktar företagare och påstår att någon håller på att "stjäla" deras domännamn. För endast 195:-/år erbjuds företagaren ett 10-årigt skydd mot "stölden".

Allt är bara påhittat för att lura av företagare pengar. För ett antal år sedan var liknande skojerier mycket vanliga.


När fakturan kommer visar det sig dock att kostnaden avser hela perioden (1.950:-) och att man fakturerat för ett flertal toppdomäner.

Fakturan ligger ofta på mellan 10- och 15.000:-.2015-02-04 ersattes den tidigare styrelsen med två nya personer. Båda välkända i dessa sammanhang.

Komplementären som har bytt efternamn. satt tidigare i styrelsen för NetBanner Sweden AB (konkurs avslutad 2013-04-26) och LD International AB (konkurs avslutad 2014-07-06).

Kommanditdelägaren satt tidigare i styrelsen för DupontMedia Corporation AB (konkurs avslutad 2014-05-22).

Denna person började också avtjäna ett fängelsestraff 2015-01-06 och tidigaste dag för villkorlig frigivning är 2015-05-29.


Företagsuppgifter :

Pointsolutions KB                                  969764-5837

Frukthandlarvägen 7

120 44 ÅRSTA                                       0739-241101

Bg. 172-7379


Styrelseledamot i Time Solution Media AB skall betala en halv miljon till staten

2015-02-06

Förvaltningsrätten i Uppsala biföll 2015-01-28 Skatteverkets ansökan om att den 24-årige styrelseledamoten solidariskt med Time Media Solution AB, till staten skall betala 515.678 kronor.

Under 2014 sålde företaget produkten Sveriges Nummerupplysning. 
Företaget drog på sig en mängd klagomål beträffande införsäljningsmetoderna, vilket inte var så konstigt
med tanke på att kvinnan tidigare arbetet på ett flertal liknande företag.

Företagsuppgifter :

Time Solution Media AB        556943-6578
Box 544
721 10 VÄSTERÅS


Fakturahjälpen vilseleder företagare

2015-01-23

Personer från Fakturahjälpen ringer runt och uppger för företagare att de finns med på ett flertal sidor på nätet som kommer att kosta stora pengar. De publiceringar som Fakturahjälpen hänvisar till är nästan alltid gratispubliceringar.  Mot en ersättning på 7000:- erbjuder sig Fakturahjälpen att se till att uppgifterna kommer bort från dessa sidor.

En tjänst som är totalt värdelös eftersom det inte finns någon skyldighet att ta bort offentliga företagsuppgifter.


Bakom Fakturahjälpen finns företaget Prosale Marketing AB.


Företagsuppgifter :

Prosale Marketing AB                       556954-9347

Landskronavägen 31

252 32 LANDSKRONA                    070-8440162 eller 070-8440163Företaget bakom 118218nummerupplysning.se ansöker om konkurs.

2015-01-20

2015-01-19 lämnade företrädare för Online Publishing AB och SGP Holding AB
in en konkursansökan för bolagen vid Solna Tingsrätt.
Online Publishing AB är bolaget som legat bakom tjänsten 118218nummerupplysning.se

Företagsuppgifter :
Online Publishing AB                  556607-0735
Svetsarvägen 7
171 41 SOLNA

SGP Holding AB                         556777-7429
Box 6052
171 06 SOLNA


Stoppa Telefonförsäljning Ltd - vilseledande telefonförsäljning

2014-12-30

Hundratals framförallt äldre personer har kontaktat Varningsinfo och uppgivit att de blivit uppringda av försäljare från Stoppa Telefonförsäljning Limited. Personerna som blivit uppringda har fått uppfattningen att det gäller NIX-Telefon. Trots att personerna avböjt tjänsten har det kommit en faktura på 299:-, 399:- eller 499:- några dagar senare.

På fakturan anges :
"Telefonpaket"
"Avser Telefonspärr för Telefonnummer"
xxxxxxxxxxx"
"Observera att detta är en ENGÅNGSKOSTNAD"

Vi på Varningsinfo ifrågasätter starkt företagets s.k. spärregister och om det finns ett spärregister hur detta skulle kunna stoppa telefonförsäljare.

Företagets hemsida är nixservice.se

Fakturan är utställd av :
Triq Manuel Dimech
P.O. 67
SLM 1000 SLIEMA MALTA, C-64389

Fakturan är överlåten på :
Venera Sweden Limited UK Filial              516409-0309
Ängkärrsgatan 4
171 70 SOLNA                                          08-12441102
(Ring ej det är ändå ingen som svarar)
Bg 540-8554

Anser ni er vilseledda skall ni bestrida fakturan genom att skriva texten "Bestrider fakturan i sin helhet" rakt över fakturan. Ta sedan två kopior och skicka den ena kopian till Venera Sweden Limited UK Filial på adressen ovan eller faxa på kundservice@nixservice.se. Den andra kopian skickar ni till oss på Varningsinfo.
Originalet behåller ni själva.

NIX-Telefon är en gratistjänst för privatpersoner som inte fungerar för företagare. NIX-Telefon fungerar inte heller när det gäller oseriösa telefonförsäljare.

Varningsinfos har en mobilapp Mobinix som för endast 49:- (engångskostnad) verkligen blockerar majoriteten av alla telefonförsäljare (seriösa som oseriösa) och företag som utför marknadsundersökningar.
Appen bygger på att i varje enskild mobiltelefon blockera de ca. 2500 vanligaste nummer som används av telefonförsäljarna.

Ladda ned Mobinix idag så behöver du i fortsättningen bara vara vaksam när ett samtal kommer från skyddat nummer.

Idag den 11 augusti kontaktades vi på Varningsinfo av företrädare för bolaget. Personen påstod att deras försäljare är tydliga med vem dom representerar. Samtliga samtal spelas också in i sin helhet och via dessa inspelningar påstod personen att man kan bevisa att det inte förekommer något vilseledande.

Eftersom vi ifrågasatt tjänsten som helhet bad vi företaget beskriva att hur tjänsten fungerar.
I samband med detta framkom att tjänsten egentligen består av redan befintliga gratistjänster som företaget tar betalt för. Skulle uppgifter framkomma som visar att tjänsten verkligen fungerar kommer vi självklart att publicera dessa.


Styrelseledamot i Registrerings Tjänster i Sverige AB dömd till fängelse

2014-12-19

Svea Hovrätt dömde 2014-12-05 en styrelseledamot i Registrerings Tjänster i Sverige AB för grovt narkotikabrott till två års fängelse.


Registrerings Tjänster i Sverige AB skickade under 2013 ut tveksamma fakturor avseende Svenska Bolagsregistret.


Företagsuppgifter :

Registrerings Tjänster i Sverige AB      556467-9974

Box 12078

102 22 STOCKHOLM

031-313 95 99


Komplementären i One Two Call - dömd till fängelse

2014-11-26

Vänersborg Tingsrätt dömde 2014-11-25 komplementären i One Two Call till 8 månaders fängelse för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott.

Mannen har som komplementär under perioden 23 augusti 2011 till 8 maj 2013 då bolaget försattes i konkurs,

underlåtit att löpande bokföra de affärshändelser (omsättning minst 4,5 miljoner) som uppstått i bolaget samt underlåtit att inge skattedeklarationer (avseende moms 500.000 kronor).


Verksamheten som avsåg tillverkning av hemsidor, bannerannonsering och säkerhetslösningar för företag har mannen skött från Thailand.


One Two Call har under den aktuella perioden dragit på sig ett flertal klagomål One Two Call KB - konkurs.


Företagsupppgifter :

One Two Call KB                        969756-8625

Renstiernasgatan 28

116 31 STOCKHOLM


Undvik att få ditt bolag kapat - Gratis

2014-10-29


För aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar har Bolagsverket en gratistjänst som heter "Mina meddelande".

Genom att registrera denna tjänst får du en digital brevlåda dit Bolagsverket, Skatteverket och Transportstyrelsen skickar all post digitalt istället för på papper.

Du kan också bli aviserad via e-post och sms när företaget fått nya meddelanden. 


Denna tjänst är helt gratis till skillnad mot ett antal företag som debiterar flera tusen kronor för liknande tjänster.


Varning för Millennium Computer Systems AB

2014-10-27

Försäljare från Millennium Computer Systems AB ringer runt och erbjuder gratisprover som de senare fakturerar och vill ha betalt för.
De fortsätter även skicka nya produkter som om det skulle finnas någon form av avtal. Priserna är ofta
3-400% dyrare än samma produkter hos andra leverantörer.

Idag kontaktades Varningsinfo av ett företag som drabbats av precis detta agerande.
I detta fall avsåg produkterna toner till en HP-skrivare.
Millennium Computer Systems AB hade fakturerat 3.990:- för en toner som på marknaden kostar drygt 1.000:-.

Styrelseledamöterna finns även med i Royal Chemical Industries AB (556641-6219) som dragit på sig liknande klagomål.

Företagsuppgifter :
Millennium Computer Systems AB       556651--5879
Sankt Eriksgatan 46
112 34 STOCKHOLM                           08-440 42 00


Företrädare för RXH Konsult Malmö KB åtalas för grovt bokföringsbrott

2014-10-12

Företrädare för RXH Konsult Malmö KB åtalades för grovt bokföringsbrott 2014-10-09 av Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Personerna har under perioden 2011-09-01 till 2012-02-08
åsidosatt bokföringsskyldigheten. Insättningarna på företagets konto under angiven period var
4.875.000 kronor och uttagen 4.900.000 kronor.

Under den angivna perioden ringde försäljare från bolaget runt och utgav sig vara från Eniro
De försökte genom vilseledande få företagare att gå med på olika typer av annonsering.

Företagsuppgifter :
RXH Konsult Malmö KB              969756-7585
Box 744
114 79 STOCKHOLM                  040-230250


Svensk Avtalsjuridik AB försätts i konkurs

2014-10-08

2014-10-06 försattes Svensk Avtalsjuridik AB (tidigare Svenska Fakturajuristerna AB) i konkurs efter ansökan från Skatteverket. Företagets skulder till staten uppgick till 214.744 kronor.
Målet handläggs av Malmö Tingsrätt.


Företaget har tidigare gjort sig kända för att använda vilseledande försäljning i samband med att de erbjudit kunderna hjälp med att bestrida bluffakturor.

Se tidigare blogginlägg

Företagsuppgifter :
Svensk Avtalsjuridik AB      556256-2768
Rue Goya 97
721 00 Le Mans
Frankrike


Företagsregistret - Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB

2014-09-09

Personer ringer från telefonnumret 08-55116639 och uppger att dom ringer från Företagsregistret som har ett samarbete med Eniro. Vid kontroll visar det sig att telefonnumret innehas av Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB.

Vid kontakt med Eniro uppger ansvariga att det ej finns något samarbete.


Personerna som ringer hänvisar till frg.se som är direktlänkad till Eniro. På det sättet försöker företaget ge bilden av att domän innehas av Företagsregistret. Innehavare av domänen är dock Namenavigation AB.


Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB fick en hel del klagomål på försäljningsmetoderna under 2012 när företaget sålde produkten Näringslivsregistret. "Tre nya tveksamma företag"


Företagsuppgifter :

Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB                        556881-1201

Box 3063

136 03 HANINGE

08-55116639


Styrelseledamot i Hitta Reklam & Marknadsföring AB dömd för narkotikabrott

2014-09-03

2014-09-02 fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge Tingsrättens dom på ett års fängelse för tidigare styrelseledamoten i Hitta Reklam & Marknadsföring AB. Mannen har gjort sig skyldig till narkotikabrott.

Hitta Reklam & Marknadsföring var ett företag som gjorde sig känt genom att under 2010-2012 skicka ut

fakturor utan att beställningar hade gjorts.


Hitta Reklam & Marknadsföring drevs som enskild firma och som aktiebolag.


Företagsuppgifter :


Hitta Reklam & Marknadsföring                    556749-1484

Järnvägsgatan 5

216 13 Limhamn


Företaget försattes i konkurs 2014-03-12


Huvudmännen bakom 118 108 Media Solution AB dömda till fängelse

2014-06-18

Huvudmännen bakom 118 108 Media Solution AB och MS Fakturaservice UK Filial dömdes 

2014-06-18 till fängelse av Malmö Tingsrätt.


Gärningsman 1 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år.


Gärningsman 2 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse i tre år och 6 månader.


Gärningsman 3 dömdes för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, vapenbrott och olovlig körning till fängelse i fyra år och 6 månader.


Brotten har skett under tiden 1 oktober 2011 - januari 2013.


Via vilseledande har man förmått 438 företagare och privatpersoner fördelade över hela landet att betala sammanlagt 4 287 204 kr. Under samma tid har man försökt att lura 728 företagare och privatpersoner att betala sammanlagt 21 499 617 kr.


Lite märkligt att så många av säljarna som varit en viktigt del av bedrägerierna blivit frikända.


Företagsuppgifter :


118 108 Media Solution AB       556862-0958

Mossvägen 12 B

KRISTIANSTAD


JK Fakturaservice UK Filial      516407-6985

Box 18

291 59 KRISTIANSTAD


Internetbedrägerier - musikinstrument

2014-05-29

Senaste tiden har Varningsinfo blivit kontaktade av personer som på olika sidor annonserat ut fina musikinstrument till försäljning. De har då blivit kontaktade av en person i en annan stad som sagt sig vara intresserad av att köpa instrumentet.

Personen har dock ingen möjlighet att komma själv utan uppger att en bekant som bor i staden där instrumentet finns skall komma och hämta det. För att allt skall vara klart vid upphämtningen erbjuder sig personen att betala in pengarna på det konto som säljaren uppger och sedan skicka kvitto på betalningen till den som skall hämta instrumentet.

När personen dyker upp för att hämta instrumentet har han med sig ett kvitto som uppvisas
och allt ser helt OK ut, problemet är att kvittot är FÖRFALSKAT.

Gör alltid en kontroll av det egna kontot så att ni ser att pengarna verkligen finns där. Tänk dock på att banken i vissa fall kan återta pengarna 3-4 dagar efter insättningen om det visar sig att det är något fel med inbetalningen, exempelvis en falsk check.


Styrelsledamot i Ensidia KB och MNL Invest AB dömd till fängelse

2014-05-15

Styrelseledamoten i Ensidia KB och MNL Invest AB dömdes 2014-05-14 av Svea Hovrätt till fängelse 1 år och 8 månader.. Brotten som avses är skyddande av brottsling (grovt brott), narkotikabrott m.m.
Efter att en person skjutits ner i styrelseledamotens lägenhet har hon uppmanat en manlig bekant att släpa ut den skadade. Hon har även undanskaffat patronhylsor och städat bort blodspår. I polisförhör har hon medvetet uppgivit felaktig identitet och signalement på gärningsmannen.
Personen som sköts ned avled senare så brottet är rubricerat som mord.

Ensidia KB och MNL Invest AB var två kända företag i samband med "bluffakturor" under 2010.
Ensidia skickade ut fakturor avseende en produkt IbNetworks. MNL Invest AB skickade ut fakturor avseende en produkt Ensidia.

MNL Invest konkurs avslutades 2012-05-02

Företagsuppgifter :

Ensidia KB                               969746-1045
Renstiernas gata 28
116 31 STOCKHOLM              08-551 188 09

MNL Invest AB                         556722-8084
Box 70396
107 24 STOCKHOLM            08-652 12 55


HB Hjält AB (PH Holding AB) stämmer företagare

2014-04-23

Under ett antal år har personer från företaget HB Hjält AB (tidigare PH Holding AB) kontaktat företagare och erbjudit sig att komma och göra ett reportage om företagens verksamhet. Reportagen skulle sedan publiceras i tidningarna Näringslivsrespons och Företagsmagazinet.

Ett flertal företagare har uppgivit att när intervjun avslutats så har personen från tidningen plötsligt börjar prata om annonsering och plockat fram ett avtal som skulle skrivas på.
Beroende på hur dessa avtal kommit till stånd har många bestritt fakturorna från företaget.

HB Hjält AB har nu valt att stämma ett flertal företag och fr.o.m. april månad så har det kommit in
ett hundratal stämningsansökningar till olika Tingsrätter i Sverige.

Här följer en sammanställning av de ärenden vi på Varningsinfo känner till :
2014-11-12 Norrtälje TR FT 1115-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-23 Haparanda TR FT 469-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-21 Västmanlands TR FT 1156-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-20 Göteborgs TR FT 4569-14 Förlikning träffad
2014-10-16 Nacka TR FT 4835-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-09 Skaraborgs TR FT 2191-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-10-03 Södertälje TR FT 1405-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-09-30 Ystads TR FT 1790-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-09-24 Umeå TR FT 1589-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-09-23 Malmö TR FT 3604-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-08-29 Värmlands TR FT 2846-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 455-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 638-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-07-04 Hudiksvalls TR FT 636-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-06-23 Gällivare TR FT 204-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-06-03 Södertälje TR FT 563-14 Tredskodom (svarande ej hörts av)
2014-05-27 Malmö TR FT 2591-14 Förlikning träffad
2014-05-21 Norrtälje TR T 246-14 Tredskodom (svarande ej avhörts)
2014-04-30 Göteborgs TR FT 3413-14 Tredskodom (svaranden ej hörts av)
2014-04-22 Örebro TR, FT 1749-14 Målet avskrivet
2014-04-09 Solna TR FT 1996-14 Förlikning träffad
2014-02-18 Stockholms TR FT 17909-13 HB Hjält har återkallat talan
2014-01-30 Solna TR FT 6404-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2014-01-23 Attunda TR FT 6859-13 Förlikning träffad
2014-01-13 Solna TR T 6594-13 HB Hjält skall betala motpartens kostnader
2013-12-20 Stockholms TR FT 11721-13 Förlikning träffad
2013-12-18 Stockholms TR FT 19978-13 Förlikning träffad
2013-11-25 Stockholms TR T 11979-13 Tredskodom Käromålet ogillades
2013-11-06 Stockholms TR FT 13358-13 Förlikning träffad
2013-11-05 Nacka TR, FT 4784-13 Förlikning träffad
2013-10-31 Solna TR FT 6593-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-10-29 Stockholms TR, FT 11707-13 Käromålet ogillades
2013-10-10 Attunda TR, FT 6030-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-08-27 Attunda TR, FT 5282-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-08-23 Stockholms TR, FT 11714-13  HB Hjält har återkallat talan


Företagsuppgifter :
HB Hjält AB             556645-7528
Viggbyholmsvägen 75
183 77 TÄBY           08-541 301 78

Styrelsedamot i Cherry Pie AB dömd för bl.a. grov stöld

2014-04-09

Jönköpings Tingsrätt dömde 2013-11-14 f.d. styrelseledamoten i Cherry Pie AB till 8 månaders fängelse för bl.a grov stöld, stöld olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott.

Under 2010 skickade företaget ut tveksamma fakturor avseende Haitihjälpen och Stöd Cancerforskningen.


Företagsuppgifter :

Cherry Pie AB                              556726-7637

Skolgatan 45

522 31 TIDAHOLM


Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB dömd för grov narkotikasmuggling

2014-04-02

Svea Hovrätt dömde 2014-02-21 kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Företaget skickade under 2013 ut tveksamma fakturor avseende Sökdelen.se.


Företagsuppgifter :

IT-Kompaniet Sverige KB                            969758-2964

Bandhagsplan 2

124 32 BANDHAGEN                                   08-124 548 04Missing People - Falska fakturor

2014-04-02

Missing People har drabbats av bedragare som förfalskat deras fakturor med identiskt utseende, dock med annat kontonummer dit pengarna skall betalas.

Kontonumret som använts är ett plusgironummer 166 99 12-6 som nu är avslutat, vilket gör att det inte går att betala in pengar på detta konto.Konkurs - slutet för många ''skojarbolag''

2014-03-19

Telefonförsäljare är ibland rent kriminella men inte sällan använder dom "bara" olika typer av vilseledande. Ett ynkligt litet "ja" på fel ställe kan innebära att man blir jagad i år av dessa bolag. Det kommer påminnelsefakturor, hot om Kronofogde och stämningar i domstol. Plötsligt utan förklaring blir det dock helt tyst.


Vad händer med företaget som ringer runt och vilseleder kunder när deras försäljningsknep inte lyckas längre ?


Företaget sätts i konkurs !


Här följer listan över ca. 150 kända telefonförsäljningsföretag som gått i konkurs eller avvecklat

verksamheten :


Listan - Konkurser

 


HB Hjält AB och Företagsmagazinet NR fortsätter att stämma företagare

2014-03-14

Jag tog den 25:e december i min blogg upp HB Hjält AB och alla stämningar.


HB Hjält AB (PH Holding AB) stämmer företagare


Vi på Varningsinfo har en ständig bevakning av alla domstolar när det gäller tvister om annonsförsäljningar. I samband med denna bevakning kan vi konstatera att HB Hjält AB fortsätter att stämma företagare i stor omfattning.


Bara idag den 14.e mars har 18 st. stämningsansökningar registrerats och sedan nyår har över

100 st. stämningsansökningar inkommit till olika Tingsrätter.


Kända avgöranden  :
2013-08-23 Stockholms TR, FT 11714-13  Talan återkallad
2013-08-27 Attunda TR, FT 5282-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-10-10 Attunda TR, FT 6030-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-10-29 Stockholms TR, FT 11707-13 Käromålet ogillades

2013-10-31 Solna TR, FT 6593-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)
2013-11-05 Nacka TR, FT 4784-13 Förlikning träffad
2013-11-06 Stockholms TR, FT, 13358-13 Förlikning träffad
2013-11-25 Stockholms TR, T 11979-13 Tredskodom Käromålet ogillades
2013-12-18 Stockholms TR, FT 19978-13 Förlikning träffad
2013-12-20 Stockholms TR, FT 11721-13 Förlikning träffad

2014-01-13 Solna TR, T 6594-13 Talan återkallad

2014-01-23 Attunda TR, FT 6859-13 Förlikning träffad

2014-02-18 Stockholms TR, FT 17909-13 Talan återkallad

2014-01-30 Solna TR, FT 6404-13 Tredskodom (svaranden har ej hörts av)


Företagsuppgifter :
HB Hjält AB             556645-7528
Viggbyholmsvägen 75
183 77 TÄBY           08-541 301 78
Styrelseledamot i Givelo AB åtalas för grova bedrägerier

2014-03-07

Svea Hovrätt fastställde 2014-02-11 Stockholms Tingsrätts dom på två år fängelse för grovt bedrägeri när det gällde styrelseledamoten i Givelo AB. Brotten har bestått i att mannen vid fyra tillfällen under tiden 10 oktober - 13 oktober 2013 hyrt bilar med falska körkort till ett värde av drygt 750.000:-.
Syftet har varit att föra bilarna ut ur landet.

Givelo AB har under 2013 skickat ut ett flertal bluffakturor vilka avsåg "Mjukvaru uppdatering samt underhåll". Beloppet på fakturorna var 270:-.

Företagsuppgifter :
Givelo AB                            556810-1207
Brevia 1252
114 79 STOCKHOLM
Bg 181-2981


IT Net Europe AB använder vilseledande försäljning

2014-03-06

IT Net Europe AB kontaktar företagare och påstår att någon försöker "stjäla" deras domännamn. Påståendet som nästan alltid saknar grund innebär att ett annat företag skulle vara intresserade av att registrera det kontaktade företagets namn.
Om det uppringda företaget heter bollhavet.se så avser detta bollhavet.com, bollhavet.net m.fl.
Metoden har tidigare använts av liknande företag.

Företagsuppgifter :
IT Net Europe AB                   556956-4593
Box 1067
221 04 LUND
073-698 79 83 (telefonnumret blockerat i Varningsinfo app)Tre kända skojarbolag i konkurs

2014-02-28

Tre kända företag i skojarbranschen har gått i konkurs. Det gäller Class Möbler Sweden AB som låg bakom Allagula , EBGC European Business Group Center AB som låg bakom Hittaföretagen, Allaföretagen, European Business Group och slutligen Kulturen i Dag AB som låg bakom Hittalätt


Företagsuppgifter :

Class Möbler Sweden AB                                     556786-9119

Nobelvägen 145

212 15 MALMÖ


EBGC European Business Group Center AB    556814-6178

Box 47

234 21 LOMMA


Kulturen i Dag AB                                                556860-1339

Skomakaregatan 6

MALMÖKommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverieg KB - dömd för grov narkotikasmuggling

2014-02-24

Kommanditdelägaren i IT-Kompaniet Sverige KB dömdes av Svea Hovrätt till 5 års fängelse för grov narkotikasmuggling  2014-02-21. Mannen utvisas också och förbjuds återvända inom 10 år.
Under 2012 och 2013 lurades svenska företagare av företrädare för IT-Kompaniet Sverige KB att
betala för en värdelös produkt som hette sökdelen.se.

Företagsuppgifter :
IT-Kompaniet Sverige KB              969758-2964
Bandhagsplan 2
124 32 BANDHAGEN


Svensk Profil Utformning AB vilseleder kunder

2014-02-17

Återigen vilseleder Svensk Profil Utformning AB kunder på marknaden. Lokaldelen i Sverige AB bytte i slutet av oktober namn till ClearSence. Sedan dessa har ett flertal tidigare kunder till Lokaldelen kontaktat oss och berättat att dom kontaktats av personer från Svensk Profil Utformning AB. Personerna har uppgivit att dom tagit över Lokaldelen och att dom nu ger ut den blå katalogen, Produktens namn är dinlokaldel.se.


Telefonnummer som ofta används av Svensk Profil Utformning AB är :

08-410 617 24

08-410 115 05

08-410 306 08

08-410 700 36


I två av mina tidigare blogginlägg har jag tagit upp metoderna som företrädare för Svensk Profil Utformning använder.

Allasvenskasajter.se - Svensk Profilutformning AB

Allasvenskasajter.se - utger sig att ringa från Tingsrätten


Företagsuppgifter :

Svensk Profil Utformning AB            556878-6908

Box 1042

164 21 KISTA


DPX Förlag Sverige AB (Företagsfakta) - tveksam verksamhet

2014-02-06

DPX Förlag Sverige AB skickar ut fakturor som avser införande i Företagsfakta. Produkten känns mycket tveksam och informationen om företaget som ligger bakom är mycket knapphändig.
På fakturorna framgår det inte vilken site det avser men det troligaste är att det rör sig om företagsfakta.com.
De telefonnummer som används av personal på DPX Förlag Sverige AB saknar uppgift om
innehavare.

Företaget ClearSense har produkten FöretagsFakta och domänen foretagsfakta.com så det är uppenbart vad DPX Förlag Sverige AB haft för avsikt med domännamnet företagsfakta.com.

Domänen uppdaterades senast 2013-11-17
Registrant är Domain Admin
Registrantens adress är : Box 870, 114 79 STOCKHOLM (välkänd adress i dessa sammanhang)

Företagsuppgifter :
DPX Förlag Sverige AB              556923-0575
Mimers väg 2
145 70 NORSBORG
Bg 194-5443
     


Förfalskade Enirofakturor

2014-02-04

Under dagen har mängder av företagare ringt in till Varningsinfo och uppgett att dom fått falska fakturor från Eniro. Eniros logga finnas med liksom organisationsnummer och hemsida.


Telefonnumret 08-55008750 går dock till Key Development AB i Örebro och plusgironumret 1679942-1 går till en privatperson i Skarpnäck.


Fakturanumret har varit 289 och datumet 2014-01-31 på alla fakturor som kommit in.


Ni som får en faktura skall göra polisanmälan och skicka in en kopia till Varningsinfo


Rättvisan segrade mot Aldwych Consulting

2014-02-03

Återigen har Aldwych Consulting försökt lura på en liten förskola i Umeå "svindyrt" kontorsmaterial. För 100 st. små platsklämmor krävde företaget 14.900:-.


Den ansvarige på Montessori Förskolan Barnabo kände sig dock lurad och började bestrida kraven. Företrädare för Aldwych Consulting hotade både med Kronofogden och Tingsrätten.

Slutligen lämnade företaget in en stämningsansökan mot förskolan till Umeå Tingsrätt.


2014-02-04 meddelade Umeå Tingsrätt domslut  (FT 2923-13) i ärendet. Aldwych Consulting krävde att förskolan skulle betala 14.900:- men förlikningen innebar att förskolan skall betala totalt 1.160:-.


För oss på Varningsinfo är det extra roligt eftersom vi under ärendets gång haft upprepade kontakter med förskolan och försökt ge det stöd vi kunnat.


Tidigare blogginlägg Aldwych Consulting - säljer svindyrt kontorsmaterial.Styrelseledamot i Ovestad & Partners AB dömd för bokföringsbrott

2014-01-30

Tidigare styrelseledamoten i Ovestad & Partners AB dömdes igår (2014-01-29) för bokföringsbrott till skyddstillsyn och 3 års näringsförbud.

Styrelseledamoten har som företrädare för Ovestad & Partners AB under perioden 2011-08-16--2012-01-26 underlåtit att bokföra affärshändelser samt bevara räkenskapsinformation.


Ovestad & Partners AB låg bakom en mycket ifrågasatt produkt som hette Företagsforum. I slutet av 2010 satt även en i styrelsen för Overstad & Partners AB som hade kopplingar till Svensk Branschmedia AB.


Ovestad & Partners AB försattes i konkurs 2012-05-25.


Företagsuppgifter :

Ovestad & Partners AB                  556584-0211

Dannemoragatan 12

113 44 STOCKHOLM                     08-55117841


Varning för Allasbolag.com

2014-01-06

Vi vill varna för att följa Allasbolag.com uppmaning att i samband med en jobbansökan installera Teamviewer. Med hjälp av Teamviewer kan personerna bakom Allasbolag.com ta över och börja styra din dator.


Allasbolag.com söker just nu personal via en annons på nätet med följande text :


"För mer information om tjänsten  som korrekturläsare av annonser, skicka och ta emot email, till och från företag, samt kontroll av surveys, på heltid hemifrån, skicka ett mail till, jobb@allasbolag.com


(OBS! Installera Teamviewer, detta för att genomgå ett kort men obligatoriskt uppfattnings/stresstest för alla som är intresserade av tjänsten, testet tar ca. 5 minuter. Teamviewer gör det möjligt att ta tid på testet på distans, alternativt kan ni använda delat skärmläge på Skype.)"


Vad syftet är i detta fall med att få människor att installera Teamviewer kan vi inte med säkerhet fastställa.


Företagsuppgifter :

Allasbolag.com

08-12 11 11 78

Domännamnet registrerades 2013-09-26 av Save The World LtdTveksamma fakturor - kommunalaföretag.se och kommunkatalogen.se

2013-12-18

Två olika företag (TeqMedia AB och Brickemark Media KB) skickar ut fakturor avseende två sökmotorer, kommunkatalogen.se och kommunalaföretag.se. De företag som fått fakturorna uppger att dom inte varit i kontakt med bolagen.

Fakturorna som ligger på belopp över 40.0000 kronor ser identiska ut. Styrelseledamöterna bidrar ytterligare till vår tveksamhet.


kommunkatalogen.se har senaste dagarna haft texten "Uppdatering pågår ! Var god försök igen senare ! "


kommunalaföretag.se använder Eniros och Proffs loggor på hemsidan utan att detta godkänts av företagen som loggorna tillhör.


Företagsuppgifter :

TeqMedia AB                          556787-2857

Box 19514

104 31 STOCKHOLM            08-501 644 60

Bankgiro 183-3342


Brickemark Media KB             969763-6661

Box 6282, Sergelgatan 11-15

102 34 STOCKHOLM             08-559 160 05

Bankgiro 141-2568  (Brickemark Beg Kontorsmöbler)NordSkydd tveksamt företag

2013-12-13

NordSkydd KB startades under sommaren 2012 och på hemsidan uppger företaget att man "tar 100% ansvar för dina bluffakturor". Samtidigt anger företaget att man är "samarbetspartner med Svea Ekonomi".  Under fliken "Svea Ekonomi" finns ett antal kraftigt rabatterade tjänster.

Problemet är bara att företaget inte har något samarbete med Svea Ekonomi vilket framkommit efter kontakta med företrädare för Svea Ekonomi.


Detta gör att man blir mycket tveksam till företagets övriga tjänster.


Idag den 16 december 2013 har vi noterat att NordSkydd tagit bort texten som berörde samarbetet med Svea Ekonomi. Det finns väl inget annat sätt att tolka detta än att det aldrig funnits något samarbete.


Företagsuppgifter :

Nord Skydd KB              969760-9445

Box 25

934 21 KÅGE

0910-480 492


Falska mail i Skatteverkets namn

2013-12-12

I dagarna har det skickats ut mängder av falska mail i Skatteverkets namn för att komma åt kreditkortsuppgifter s.k. fishing.

Om du får detta mail så är det bara att kasta det i papperskorgen.


Läs mer på Skatteverkets hemsida :


http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2013/nyheter/varningforfalsktmejl.5.8dcbbe4142d38302d72aa.html


Falska fakturor i Bisnode Kredit AB:s namn

2013-12-12

Företaget Fregatten på rätt köl AB har skickat ut falska fakturor avseende Svensk Handelstidning Justitia. I princip alla uppgifter på fakturorna avser Bisnode Kredit AB förutom plusgironumret som innehas av Fregatten på rätt köl AB.


Enligt texten avser fakturan :

Artikelnr                   Benämning

KK 150                    SHJ Kontroll 150 poäng


c/o adressen som går till Rifiera är en känd adress. Rifiera Mail Boxes KB hette tidigare Media Solution i Stockholm KB och då skickades tveksamma fakturor ut avseende Näringslivs Fakta.


Företagsuppgifter :

Fregatten på rätt köl AB                      556771-1014

c/o Rifiera

Gröndalsvägen 38 nb

117 66 STOCKHOLM                         08-544 40 970

PG. 50 28 37-8


Rifiera Mail Boxes KB                         969751-9438

Gröndalsvägen 38 NB

117 66 STOCKHOLM                        08-20 49 00

Media Solution


Falska fakturor i Lokaldelens namn

2013-12-09

Bluffakturor där man försöker vilseleda företagare genom att använda namnet "Lokaldelen" skickas för närvarande ut i Sverige.

Dessa fakturor har ingenting att göra med den riktiga Lokaldelen.

Lokaldelen har också bytt namn till ClearSense.


Uppgifter från fakturorna :

Årsabonnemang 2.488:-

Fakturan har överlåtits till Johansson finans


Bankgirot går till en person J.J. i Malmö
Organisationsnumret avser en person M.S. i Kalmar

Företagsuppgifter :
lokaldelen                                        580312-xxxx
brevia
111 35 stockholm                           040-693 63 82
Bg 107-7569


Styrelseledamot i Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad dömd för grov misshandel

2013-12-07

Tidigare styrelseledamot i Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad AB dömdes 2013-12-04 av Svea Hovrätt för bl.a. Grov misshandel till 1 år och 6 månaders fängelse.
Mannen satt i styrelsen under början av 2013 i samband med att företaget skickade ut bluffakturor med namnet Lokaldelen.se.

Tidigare inlägg om detta företag

Företagsuppgifter :
Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad AB              556859-4724
Hålvägen 22
147 53 TUMBA                                                      08-51971298
Pg 609178-9


Aldwych Consulting - säljer svindyrt kontorsmaterial

2013-11-27

Ett flertal företag ägnar sig åt att till framförallt Kommunala och Landstingsägda inrättningar sälja dyrt kontorsmaterial. En försäljningsmetod som flera av dessa företag använder sig av är att sälja plastmappar i buntar om hundra och ange ett pris för dessa.

Priset uppfattas av kunderna som priset på bunten men när leverans och faktura kommer så är det priset per platsmapp. Att säljaren lyckats få någon företrädare att skriva på ett papper där priset skrivs in med stor text och antalet med extremt liten text gör inte saken bättre.


Aldwych Consulting är ett av dessa företag som de senaste åren har dragit på sig ett flertal klagomål där kunderna hävdar att försäljningen gått till precis på detta sätt.


Aldwych Consulting hade har sedan 2011-07-25 lämnat in 7 st. stämningsansökningar varav en avsåg Stockholms Kommun (Alviksskolan).


2013-05-21 kom Stockholms Tingsrätts dom T 16771-12 i detta ärende.

Aldwych Consulting hade krävt att Stockholms Kommun skulle betala 21.125:- för 100 st. plastmappar. Stockholms Kommun ansåg 1.699: som en rimlig nivå.

En förlikning träffades som innebar att Stockholms Kommun skall betala 4.200:- till Aldwych Consulting.

Detta ärende visar att det är värt att pröva dessa oskäliga priser i domstol. På detta sätt sparades 16.925:- av våra skattepengar.


2013-05-29 T 9802-12 Stockholms TR Förlikning

2012-10-10 T 8839-12 Stockholms TR Svaranden fick betala 18.750:-

2012-01-16 T 10784-11 Stockholms TR Käromålet ogillades

2011-03-23 T 2026-11 Stockholms TR Svaranden fick betala 21.400:-


Företagsuppgifter :

Aldwych Consulting                                   680228-

Tussmötevägen 222

122 64 ENSKEDE


Kongonummer blockeras av Varningsinfos mobilapp

2013-11-18

Varningsinfos mobilapp som är gratis blockerar alla kända Kongonummer. Ladda ned appen så varnas du när någon ringer från något av de kända numren. Om du missar något samtal kommer motsvarande varning att finnas bland de missade samtalen.

Förutom dessa nummer ligger ca. 2.900 telefonnummer som används av telefonförsäljare samt företag som gör marknadsundersökningar.

NIX-registret erbjuder endast ett begränsat skydd för privatpersoner.  Företagare kan inte ansluta till NIX-registret. Oseriösa telefonförsäljare och rena bedragare struntar i NIX-registret.

Laddar du däremot ned Varningsinfos app så kvarstår i princip bara att du är vaksam när någon ringer från skyddat nummer.


Styrelseledamot i Ringia AB och Voltia Kraft AB dömd

2013-10-23

En styrelseledamot i Ringia AB och Voltia Kraft AB dömdes 2013-10-22 av Nacka Tingsrätt för

stöld, snatteri, skadegörelse och narkotikabrott till skyddstillsyn och 80 timmars samhällstjänst.

Båda företagen är kända för att ha skickat ut tveksamma fakturor. Voltia Kraft AB har i vissa fall skickat ut rena "bluffakturor".


Konkurs inledd i båda bolagen.


Företagsuppgifter :

Ringia AB               556821-4208

Box 3428

103 68 STOCKHOLM

0770-33 06 33


Voltia Kraft AB        556857-9915

Box 3428

103 68 STOCKHOLM

08-550 489 00


EU Business Register - svindyra uppdateringar

2013-10-15

EU Business Service Ltd fortsätter att skicka ut ett vilseledande underlag kallat "Company Data Control". De flesta som får underlaget uppfattar det som en gratis uppdatering av företagets uppgifter. I mycket liten text ovanför namnteckningen står det bl.a. att en underskrift innebär ett treårsavtal med en kostnad på 995 Euo per år. Det innebär att avtalet är på totalt  ca. 30.000:-.


De som skrivit på kommer att via bl.a. Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd krävas på betalningen.


Företagsuppgifter :

EU Business Services Ltd.

Box 2021

3500 GA Utrecht

The Netherlands                             +31-208 080 789


Waldberg & Hirsch Global Collections Ltd.

Herengracht 518

1017 CC Amsterdam

The Netherlands


Betalning skall ske till följande :

BENEFICIARY NAME : Partners Collect Ltd/EU BUsiness Register

Beneficiary Adress : Suite 206, 3 Lombard Street East, Dublinb 2, Ireland

Bank : AIB BANK

IBAN : IE70AIBK93136517629028

SWIFT : AIBKIE2D

A/c# : 17629028
Voltia Kraft AB skickar ut rena bluffakturor

2013-09-30

Voltia Kraft AB skickar ut bluffakturor avseende  en "brytavgift" för elabonnemang.
Personer som fått fakturorna har aldrig varit i kontakt med företaget.
Konkurs är inledd 2013-09-20 mot Voltia Kraft AB.

Styrelseledamöterna är desamma som i Ringia AB. Även detta företags fakturor har varit mycket tveksamma. Konkurs inledd 2013-09-20 mot Ringia AB.

Företagsuppgifter :
Voltia Kraft AB                        556857-9915
Box 3428
103 68 STOCKHOLM            08-55048900
Bankgiro 342-5436

Ringia AB                               556821-4208
Box 3428
103 68 STOCKHOLM            0770-330633


Ecentera AB skickar ut rena bluffakturor

2013-09-16

Ecentera AB skickar ut fakturor som avser publiceringar på miljonytt.se och isonytt.se. Enligt fakturorna avser kostnaden "Grundinförande Miljönytt" eller "Grunduppgifter Isonytt.se" och beloppet är 19.990:- Längst ned på fakturorna står det att det gäller ett "avslut" eller "sista införande".

När det gäller miljonytt.se så är sidan fortfarande under konstruktion, vilket gör ett avslut mycket märkligt.

Företagets adress är densamma som där ena styrelseledamoten är skriven.

Företagsuppgifter :
Ecentera AB                            556852-6361
Törnbacken 13
170 67 SOLNA                        08-55802301
Bankgiro 806-6896


AB Svenska Fakturajuristerna - stämmer

2013-09-13

När AB Svenska Fakturajuristerna som enligt den egna hemsidan arbetar för "Trygghet och gemenskap" stämmer sina kunder blir man fundersam. Företaget arbetar med att hjälpa företag som drabbats av bluffakturor och då borde ju företaget själva arbeta på ett sätt så att man slipper möta sina egna kunder i Tingsrätten.

Vi har tidigare ställt oss tveksamma till verksamheten och detta har inte ändrat vår uppfattning.
För att få en bild av hur domstolarna ser på underlagen till stämningarna kommer vi här att följa samtliga stämningar från företaget. I nuläget finns endast två avgjorde mål.

2012-10-01 FT 4911-12 Örebro Tr
2012-12-17 FT 1801-12 Eksjö Tr
2012-12-20 FT 7385-12 Helsingborgs Tr
2013-01-09 FT 72-13     Borås Tr
2013-01-10 FT 227-13   Solna Tr         2013-09-06 Återkallat
2013-01-17 FT 80-13     Eksjö Tr          2013-02-05 Avskrivet
2013-02-04 FT 323-13   Ystads Tr
2013-02-18 FT 531-13   Uddevalla Tr
2013-04-08 FT 226-13   Lycksele Tr
2013-04-08 FT 247-13   Haparanda Tr
2013-04-29 FT 1292-13 Uddevalla Tr
2013-04-29 FT 3516-13 Solna Tr
2013-05-16 FT 2290-13 Värmlands Tr

Företagsuppgifter :
AB Svenska Fakturajuristerna            556256-2768
Box 1016
251 10 HELSINGBORG
0771-810081

Läs även här : Svensk Avtalsjuridik AB - vilseledande försäljning


European Patent and Trademark Register EPTR

2013-09-13

EPTR European Patent and Trademark Register skickar ut ett vilseledande "erbjudande".
Underlaget är utformat som en faktura.
På underlaget anges att det avser "Trademark registration" till en kostnad av 960 EUR.
Det anges också att avtalsvillkoren skall finnas på hemsidan, vilket de inte gör.

Företagsuppgifter :
EPTR European Patent and Trademark Register   
PL 6692519281
UL Morska 35
75-212 Koszalin
POLAND


One Two Call KB - konkurs

2013-09-11

One Two Call KB som låg bakom Svensk Företagsrådgivning försatt i konkurs. Huvudmannen bakom bolaget har varit verksam från Thailand. Företaget har erbjudit "telefilter/reklamspärr" och "hjälp" med bluffakturor.


Adressen företaget varit skrivet på är en välkänd adress när det gäller ljusskygga företag.


One Two Call KB uteblev  från sammanträde i mål FT 1384-13 i Varbergs Tingsrätt.

Tredskodom meddelades 2013-09-09 och One Two Calls krav ogillades.


Företagsuppgifter :

One Two Call                         969756-8625

Renstiernasgatan 28

116 31 STOCKHOLM            018-7001375


Styrelseledamot i Fakturera mera Sverige AB dömd.

2013-09-05

En styrelseledamot i företaget Fakturera mera Sverige AB dömdes 2013-09-04 av Stockholms Tingsrätt för försök till bedrägeri, urkundsförfalskning och narkotikabrott.

Styrelseledamoten hade den 27 januari 2013 hos Elgiganten på Kungsgatan i Stockholm med ett förfalskat ID-kort försökt köpa en dator för 18.000:-. Bedrägeriet misslyckades dock och när han greps hade han kokain på sig.

Företaget har under den senaste tiden skickat ut falska fakturor utställda i Lindabs namn men angivit på fakturorna att dessa överlåtits på Fakturera mera Sverige AB.

Företagsuppgifter :
Fakturera mera Sverige AB                       556775-5615
Humlegårdsgatan 19
114 46 STOCKHOLM                                0701-48 49 78

på fakturorna har följande uppgifter använts :
Box 6262
102 34 STOCKHOLM
Bankgiro 185-8257


Allasvenskasajter.se - utger sig att ringa från Tingsrätten

2013-09-02

Allasvenskasajter.se (Svensk Profilutformning AB) har under en längre tid försökt skrämma företagare till att betala deras bluffakturor. Nu har dom gått ett steg ytterligare genom att ringa företagare och utge sig ringa från Tingsrätten. I samtalen påstår dom att en stämningsansökan kommit in från Allasvenskasajter.se mot företagaren men om fakturan betalas inom en vecka så kommer ingenting att hända.

Här kommer  några av de lögner som Allasvenskasjater.se använt sig av vid dessa samtal :

Lögn 1. Om företagaren inte betalar fakturan så kommer han att få stå för rättegångskostnaden som är på ca. 19.000:-. Om det skulle ha varit en riktig stämningsansökan så avser dessa mål s.k. smålmål (under 22.000:-), vilket innebär att var och en står för sina egna kostnader.

Lögn 2. Tingsrätten har lyssnat av ljudinspelningen som Allasvenskasajter.se åberopar och har fastställt att den icke är manipulerad.

Lögn 3. Om företagaren inte betalar kommer företagaren att bli efterlyst av polisen.

Om ni blir uppringd av någon som utger sig vara från Tingsrätten så be om namn och avdelningen där personer arbetar. Tag själv reda på numret till Tingsrätten och ring upp
så vet ni att ni pratar med rätt person.

Normalt ringer inte Tingsrätten upp utan ni får en skriftlig stämningsansökan med posten.

FÖRETAGSUPPGIFTER :

Svensk Profilutformning AB                   556878-6908
Box 1042
164 40 KISTA                                         08-41030608
Bankgiro 834-8534DK BrandTeknik - bluffaktura

2013-08-15

Företaget DilipKim Cosulting&Trade AB skickar ut bluffakturor med namnet DK BrandTeknik. Tjänsten som anges på fakturorna är "Brandtekniskt utredningsarbete och brandskyddsdokumentation" och totalkostnaden är 2.625:-.

Bluffakturorna har främst skickats ut till restauranger runt om i landet.

DilipKim Cosulting&Trade AB                   556616-9446
Box 493
414 51 GÖTEBORG
Bankgiro 184-8811                                    031-4050500


Bedragare erbjuder asfaltsläggning m.m. under falskt namn

2013-08-15

Under flera år har personer från bl.a. Irland kommit till Sverige och erbjudit olika tjänster till husägare. Det har främst gällt asfaltering av garageinfarter och liknande uppdrag. Uppdragen har utförts mycket slarvigt och medfört stora problem för husägarna. I visa fall när husägarna upptäckt bristerna innan företaget hunnit lämna och vägrat betala har husägarna utsatts för allvarliga hot.

Nu har dessa bedragare delat ut reklamblad i falskt namn, där dom erbjuder ett antal tjänster som :
Garageuppfarter
Högtryckstvätt
Gräsmattor
Dränering
Murar
Trappor
Skiffer
Singel
Asfalt

På bladet står även ring för :
fri offert
Referenser
Full garanti

I reklambladet använder bedragarna sig av företagsnamnet JRF Mark AB 556466-3952.
Detta företag har absolut inget med dessa bedragare att göra och har självklart gjort en polisanmälan.

Telefonnumret som anges är 0722-997703: Numret saknar innehavare.

Använd inte dessa bedragare och kommer någon och påstår att dom är från JRF Mark AB så kan ni ringa 08-756 46 46 för att kontrollera att det är rätt företag.


kommunsidorna.se - Teqmedia AB

2013-08-05

Teqmedia AB skickar ut fakturor utan att företag gjort formella beställningar. Fakturorna avser införande i kommunkatalogen.se.


Sidan är direkt kopplad till Eniro, vilket innebär att alla sökningar egentligen görs i Eniros system.


Under perioden 2013-02-05 -- 2013-05-07 har Teqmedia haft adress Box 288, 116 74 STOCKHOLM.

Ett företag som vi tidigare skrivit om när det gäller tveksamma fakturor var Soriba AB (556838-4860).

Företaget bytte namn 2013-06-06 till LiveZone AB. Under perioden 2011-05-17 -- 2013-06-18 har detta företag haft adress Box 288, 116 74 STOCKHOLM.Företagsuppgifter :

Teqmedia AB                      556787-2857

Box 19514

Nybrokajen 7

104 32 STOCKHOLM

Bankgiro 183-3342                                                                            

                                                                               


Styrelseledamot i Class Möbler Sweden AB dömd för grovt bedrägeri

2013-07-19

Svea Hovrätt ändrade 2013-06-04 Stockholms Tingsrätts dom till 2 års fängelse för styrelseledamoten i Class Möbler.

En styrelseledamot i Class Möbler Sweden AB dömdes igår (2013-03-27) av Stockholms Tingsrätt till 3 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri. Styrelseledamoten har tillsammans med en kvinna under perioden 18 maj - 1 augusti 2012 vilselett minst 27 personer att betala förskott för att i andra hand hyra en lägenhet. Totalt har personerna lurats att betala 471.000 kronor.

Class Möbler Sweden AB låg under 2011 bakom utskick av vilseledande fakturor. Fakturorna avsåg en produkt som kallades allagula.

Företagsuppgifter :
Class Möbler Sweden AB            556786-9119
Nobelvägen 145
212 15 MALMÖ                            040-93 10 10

Adress idag :
Fredsgatan 11
212 12 MALMÖ


121.nu (One To One AB) - ansöker om konkurs

2013-06-28

Idag lämnade styrelsen i One To One AB och IHJ Media Group AB in en konkursansökan till Stockholms Tingsrätt. One To One har under ett antal år drivit söktjänsten 121.nu. Företaget hamnade för en tid sedan på Svensk Handels Varningslista och enligt uppgift som Varningsinfo fått del av har detta varit en orsak till dagens beslut.


Företagsuppgifter :
One To One AB                    556558-9222
Solåsvägen 22
553 03 Jönköping

IHJ Media Group AB            556665-5287     
Solåsvägen 22
553 03 Jönköping

Svenska Brottsfiltret - vilseleder företagare

2013-06-24

Jag har tidigare skrivit att jag ställt mig tveksam till Svenska Brottsfiltrets verksamhet Brottsfiltret.se - tveksam aktör . Ett flertal företagare påstår sig ha blivit uppringda av säljare från Svenska Brottsfiltret. Säljarna har målat upp en verklighet där företagens identiteter enkelt kan kapas vilken dag som helst.

Idag blev vi själva uppringda av en säljare från Svensk Brottsfiltret som uppgav sig heta Felix och ringde från 0738-740945. Under det 9 minuter långa samtalet fick vi möjligheten att själva lyssna på en blandning av rena lögner och skrämsel.

Här kommer några av säljarens påståenden :

Vårt organisationsnummer står helt oskyddat.
Bedragare kan enkelt koppla på nya telefonnummer och e-postadresser.
Bedragare kan enkelt beställa dator, telefoner  ta upp lån och andra abonnemang.
Jag skulle personligen bli betalningsskyldig för det bedragarna handlar.
Identitetsstölder är Sveriges vanligaste brott idag, detta är inte sant.

För att skapa ett ID-skydd skulle våra företagsuppgifter läggas in i Svenska Brottsfiltrets databas som många svenska företag använder bl.a ElGiganten. Detta är inte sant.

Företaget erbjuder ID-skydd, assistans och ett ekonomiskt skydd om vårt företag skulle bli drabbat för 1990:-.

Samtalet avslutades med att "Felix" uppgav att han omgående skulle sätta igång ID-skyddet och att en orderbekräftelse skulle komma inom 2-5 dagar, trots att ingen beställning hade gjorts.
"Felix"ställde också frågan om fakturan skulle vara på 10 eller 30 dagar.

Upprepade gånger förklarade jag att någon beställning inte hade gjorts men då menade "Felix" att det bara var att riva orderbekräftelse och faktura när dessa kom.

Precis som "Felix" uppgav så skickades en orderbekräftelse till oss samma dag som  telefonsamtalet trots att vi inte gjort någon beställning. Av orderbekräftelsen framgår att en faktura kommer att skickas inom 2-5 arbetsdagar.

Svenska Brottsfiltret administrerar följande domäner :
Brottsfiltret.com
Brottsfiltret.nu
Brottsfiltret.se
IDskydd.nu
ID-koll.se
tryggid.se

Företagsuppgifter :
Svenska Brottsfiltret AB                                    556858-7207
Lilla Nygatan 11
211 38 MALMÖ                                                  060-40688


Komplementär i Saxifo KB dömd för bokföringsbrott

2013-06-17

Komplementären i Saxifo KB under perioden 25 oktober 2010 - 12 april 2011 dömdes av Nacka Tingsrätt 2013-06-14 för bokföringsbrott. Mannen har underlåtit att bokföra insättningar om sammanlagt 1 miljon kronor på bolagets konto och uttag motsvarande 1,2 miljoner från samma konto.

Av de uppgifter komplementären lämnat framgår att han agerat "målvakt" för kommanditbolaget.

Saxifo KB låg bakom faktureringen av Internetsidorna.


Under samma period har mannen även i egenskap av styrelseledamot i SMM AB undertecknat en årsredovisning.

SMM AB låg bakom faktureringen av Företagsdelen
Företagsuppgifter :

Saxifo KB                               969748-0995

Flaggan 93

116 74 STOCKHOLM

Konkurs avslutad


Förlagsgruppen SMM AB       556514-6668

Box 7543

103 93 STOCKHOLM

Konkurs avslutad
Nordic Support Finans KB skickar falska betalningspåminnelser

2013-06-03

Nordic Support Finans KB har skickat ut 1000-tals falska betalningspåminnelser i Lokaldelens namn. Alla uppgifter på fakturorna stämmer med Lokaldelens förutom bankgirot och telefonnumret till kundtjänst.
Bankgirot som bedragarna anger 815-9816 tillhör Nordic Support Finans KB.
Numret till kundtjänst är 08-51971298

Adressen som används är välkänd i liknande sammanhang

Företagsuppgifter
Nordic Support Finans KB                                   969758-0208
Box 34
114 79 STOCKHOLM


Se även :Skand-Gruppen Finans AB skickar falska betalningspåminnelser


Skand-Gruppen Finans AB skickar falska betalningspåminnelser

2013-06-03

Skand-Gruppen Finans AB har skickat ut 1000-tals falska betalningspåminnelser i Lokaldelens namn. Alla uppgifter på fakturorna stämmer med Lokaldelens förutom plusgirot och telefonnumret till kundtjänst.
Plusgirot som bedragarna anger som "postgiro" 609178-9 tillhör Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad.
Numret till kundtjänst 08-51971298

Företagsuppgifter :
Skand-Gruppen Bygg & Entreprenad                  556859-4724
Hålvägen 22
147 53 TUMBA

Se även : Nordic Support Finans KB skickar falska betalningspåminnelser


Wasa Kredit - oskäliga avtal

2013-05-24

En telefonoperatör har förutom att vilseleda kunder beträffande telefonabonnemangen tillsammans med Wasa Kredit fått de drabbade att skriva på oskäliga hyresavtal gällande vissa produkter som exempelvis mobiltelefoner och läsplattor.
Enligt försäljaren hos telefonoperatören skulle kunden erhålla dessa produkter gratis som tack för att dom tecknade ett nytt avtal.

Ett exempel är en kund som telefonoperatören fått att skriva på ett 36-månaders hyresavtal på Wasa Kredit där totalkostnaden blir ca. 40.000:-. Motsvarande produkter finns i butik för ca. 11.000:-

Wasa Kredit måste ändå göra en bedömning av värdet på de produkter som hamnar på ett hyresavtal, om inte annat för att själva inte bli lurade. I detta fall borde Wasa Kredit ha reagerat över den enorma skillnaden mellan det verkliga värdet och vad det totala hyresbeloppet skulle sluta på.

Om detta är att anse som ocker överlåter jag till er att bedöma, lagtexten finns nedan.


Brottsbalken 9 kap 5§
Den som vid avtal eller annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.


Vi förutsätter att Wasa Kredit häver dessa oskäliga avtal.


Hjälp med bluffakturor - ofta rena bluffen

2013-05-15

Tyvärr har Svensk Handels Varningslista blivit en försäljningslista för oseriösa telefonförsäljare.
Detta är ingen kritik mot Svensk Handels Varningslista eller vilka företag som finns publicerade där. Varningslistan fyller en mycket viktig uppgift.

Problemet är att oseriösa telefonförsäljare kontaktar företag som finns publicerade på dessa företags söksidor och hänvisar inte sällan till att samarbete med Svensk Handel. Med samtalet vill dom varna för att det kommer att kosta stora pengar att finnas publicerad på dessa söksidor.

Självklart erbjuds företagaren att mot en ersättning komma ur "avtalet".
Sanningen är att det oftast inte finns något avtal och att det inte kommer att kosta några pengar.
Även vi på Varningsinfo har fått skriftliga uppsägningar av icke existerande avtal som kostat företagarna onödiga pengar.

Innan företagare erbjuds hjälp med att häva ett avtal är det rimligt att den som erbjuder hjälp förvissar sig om att det finns ett avtal.

Vi är också mycket tveksamma till om hänsynslös telefonförsäljning är rätt metod för att erbjuda en tjänst som innebär att man skall slippa telefonförsäljning.

Precis som jag skrivit i tidigare inlägg anser vi att denna typ av försäljning är precis lika oseriös som annan vilseledande försäljning.

Säljare från Vidaredirekt kontaktar företagare och uppger att deras företagsuppgifter finns med på olika sidor som kommer att kosta mycket pengar. Inte sällan hänvisar dom till att företaget finns med på Svensk Handels Varningslista.

Företagare som Varningsinfo varit i kontakt med har blivit erbjudna en tjänst som innebär att Vidaredirekt skall "säga upp löpande avtal" och "rensa" bort företagets uppgifter från olika sidor.

Det första problemet är att företagen inte haft några avtal med de företag som Vidaredirekt påstår och alltså kommer det inte att kosta några pengar.

Det andra problemet är att varken Vidaredirekt eller någon annan kan förhindra att företagsuppgifter publiceras och kan alltså inte heller "rensa" bort dessa.

Företagsuppgifter :
Vidare Direkt AB                556789-7359
Lidaholmsgatan 3
503 38 BORÅS

Även Swecube använder liknande metoder där dom kontaktar företagare och uppger att företagarna finns med på ett flertal sidor som kostar mycket pengar. I vissa fall har dom även  namngivit sidorna för de företagare som kontaktats.

Genom att kontakta de namngivna sidorna och tillsammans med de kontaktade företagarna gå igenom bokföringen de senaste åren har vi kunnat fastställa att det varken har kostat eller kommer att kosta pengar.

Kostnaden för de tjänster Swecube erbjudit skulle bli 4.680:-/år (390:-/mån.).

I kontakterna med Swecube så har företrädare för företaget alltid hävdat att de angivna tjänsterna bara är en tjänst av alla som kunderna erbjuds. Kunderna vi pratat med har dock en helt annan uppfattning.

Företagsuppgifter :
Swecube AB                                    556812-9455
Göteborgsvägen 16
441 43 ALINGSÅS                           0322-303069Svensk Företagsinfo - fakturerar utan grund

2013-05-10

Försäljare från Tradepool Nordic AB ringer till företagare och påstår att dom har ett löpande avtal som avser en medverkan på svenskforetagsinfo.se. Företagen har aldrig haft något avtal utan påståendena är rena lögner. Domännamnet svenskforetagsinfo.se registrerades 2013-02-27.

Sidan saknar all grundläggande information om vem som står för sidan och hur man kommer i kontakt med företaget.

Tradepool Nordic AB är inget annan än en ekonomisk katastrof. Styrelseledamöterna har även
konkurser bakom sig i tidigare bolag.

Företagsuppgifter :
Tradepool Nordic AB                            556689-5883
Flemminggatan 18
602 24 NORRKÖPING                        010-1998650
Bankgiro 624-2101


Styrelseledamot i Grind Finans AB åtalas för ocker

2013-04-29

Styrelseledamot i Grind Finans AB åtalas för ocker. Under perioden 17 april 2012 till den 19 september 2012 har styrelseledamoten vid 22 tillfällen utnyttjat en persons oförstånd och

lurat av personen ca. 165.000 kronor.


Grind Finans AB agerade under slutet av 2012 inkassobolag åt Svensk Bolagsbasen AB. Bolaget hade aldrig tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet.


Företagsuppgifter :

Grind Finans AB                               556876-5704

Hantverkaregatan 17

252 26 HELSINGBORG


Svenska Bolagsbasen AB                 556889-8265

Numer utländsk adress


Svensk Reklamstopp - företrädaren dömd till fängelse

2013-04-23

Företrädaren för Svensk Reklamstopp KB dömdes igår (2013-04-22) till 1 år och 4 månaders fängelse samt 3 års näringsförbud för Grovt bokföringsbrott och Grovt bedrägeri.


Brotten skall ha begåtts under perioden augusti 2008 till april 2010. Domen omfattar 5 miljoner kronor och 104 målsäganden. Företrädaren påstod att han under perioden befunnit sig i Thailand. Han kom där  i kontakt med en svensk som senare mördades. Företrädaren påstod att det var den mannen som låg bakom alla bedrägerier, vilket Tingsrätten höll för osannolikt och lämnade detta utan avseende.


Företaget använde sig av en välkänd adress i dessa sammanhang, Renstiernas gata 28 i Stockholm.


Företagsuppgifter :

Svensk Reklamstopp KB                  969736-9362

Renstiernas gata 28

116 31 STOCKHOLM                       08-12201550Swecube - vilseledande telefonförsäljning

2013-04-11

Swecube fortsätter kontakta företagare och varna för att företagarna finns med på sidor som kostar pengar. Se länk Hjälp med bluffakturor - ofta rena bluffen

Detta mail fick vi idag (2013-05-24) från en företagare som kontaktats av Swecube.

Hej!
Fick idag ett samtal från en mycket otrevlig försäljare, Swecube Alingsås, som ringde mig på mitt hemnummer och sa att jag behövde deras hjälp mot de oseriösa telefonkatalogbolagen. När jag sa att jag har Nix telefon (på mitt privata nummer) Reklamspärr och Varningsinfo så svarade han att han inte kan hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Men du kommer att få stora problem med dessa bolag som kommer att stämma dig och skicka bluffakturor. Inte vidare seriöst!
Han ringde från telefonnummer: 0322-303520.
Med vänlig hälsning

Varning - falska mail Telia och Skatteverket

2013-04-11

Några exempel på de falska mail som cirkulerar just nu där någon utger sig för att vara Skatteverket och Telia.

"Teliamailen"
Ämne : Notice Alert
Avsändare : security@telia.online.se

• Hallå,
Åtkomst till ditt konto är begränsat till närmast följande :
• Vi har märkt att du har betalat din faktura tva ganger på samma gång
(din fil: 7108_21)
För att bekräfta din återbetalning :
• Logga in nu

Tjänster Kundkrets
Telia

"Skatteverksmailen"
Ämne : moms
             kassaregister
             bokslut
Avsändare : Skatteverket
 
Hej! Du har fått ett meddelande från oss på Telia Kundservice och du läser det genom att klicka på följande länk:
http://webbguide.telia.s e/i.jsp?id=db5926f87e-2a2493 <http://168.144.167.58/borrows/index.html>

Med vänlig hälsning
Telia Kundservice

PS. Detta meddelande är automatgenererat - det går därför inte att svara på.

Kasta mailen i papperskorgen utan att klicka på några länkar.IPTS Service skickar ogrundade fakturor

2013-04-10

I dagarna har företagare som hos PRV sökt internationellt patent- och varumärkesservice fått ogrundade fakturor från IPTS Service i Polen.

Beloppet har varit 870 €.


Vid ansökan blir företagets uppgifter offentliga och där finns ju möjligheten för bolag som detta att försöka sko sig.


Företagsuppgifter :

IPTS Service

Ul. Dluga 23/25 lok.21

00-238 WARSAW

POLANDBrottsfiltret.se - tveksam aktör

2013-03-27

Brottsfiltret.se erbjuder ett flertal tjänster till företag och privatpersoner som gäller främst skydd mot identitetsstölder och bedrägerier. Vi ställer oss mycket tveksamma till hur dessa tjänster fungerar.


Under fliken samarbeten presenteras Resursbank som en samarbetspartner.
När vi idag kontaktade Resursbank så framkom att det inte finns något samarbete och aldrig har funnits när det gäller Brottsfiltret.se och de tjänster som erbjuds.

Adressen som Brottsfiltret.se har är en adress som förekommit vid ett flertal tillfällen tidigare när det rört sig om vilseledande försäljning och rena bluffakturor. Några av företagen som tidigare funnits på adressen är Scandinavian Media Solutions AB och Hitta Företag Sverige AB.

Anledningen till att företaget använder ett Sundsvallsnummer när verksamheten bedrivs i Malmö kan framstå lite märklig.

Följande förtydliganden kom idag (2013-04-03) från VD:n på Svenska Brottsfiltret :
1. Enligt Svenska Brottsfiltret är inte samarbetet med Resursbank avslutat utan detta skall
behandlas på ett möte i nästa vecka.
2. Vissa formuleringar på Svenska Brottsfiltrets hemsida skall förtydligas för att ev. missförstånd skall undvikas.
3. Tjänsten "Kortskydd" erbjuds inte ännu i den form som står på hemsidan.

Företagsuppgifter :
Svenska Brottsfiltret AB                     556858-7207
Lilla Nygatan 11
211 38 MALMÖ                                   060-40688


Åtal mot komplementären i Reklamstopp KB

2013-03-26

Åklagaren lämnade igår (2013-03-26) in en stämningsansökan i Stockholms Tingsrätt mot komplementären i Reklamstopp KB. Stämningsansökan avser grovt bokföringsbrott.
Komplementären har under tiden augusti 2008 - april 2010 åsidosatt bolagets bokföringsskyldigheter och eftersom beloppet uppgår till drygt 5 miljoner och det rör sig om en total avsaknad av bokföring så anses brottet som grovt.

Reklamstopp KB erbjöd tjänster som skulle förhindra oseriösa försäljare och bluffakturor. Företaget fick mycket kritik för att deras tjänster inte fungerade.

Adressen Renstiernas gata 28 som bolaget använde är en välkänd adress i liknande sammanhang.

Företagsuppgifter :
Reklamstopp KB                           969736-9362
Renstiernas gata 28
116 31 STOCKHOLM                    08-50003434
Varning - Ändrade bank- och plusgironummer på vanliga fakturor

2013-03-25

Det har blivit vanligt att bedragare ändrar bank- och plusgironummer på fakturor från seriösa företag.
Var därför även noga när ni betalar fakturor från företag ni normalt gör affärer med. Bästa sättet att undvika att betala till bedragare är att betala via internet och alltid hämta uppgifter om innehavaren till att bank- eller plusgironummer innan betalning sker.

I ett fall nyligen har ett flertal seriösa företags fakturor fått ett plusgironummer 164 79 25-5. Detta plusgiro går till en privatperson i Bandhagen i Stockholm som är välkänd av Polisen för bl.a. grova stölder, olaga hot, olaga tvång och narkotikabrott.

Plusgironumret är numer spärrat.


Klinikregistret.se - tveksamma fakturor

2013-02-27

I dagarna skickar Auktoritet Fakturaservice ut fakturor avseende klinikregistret.se. Ingen av företagarna som har kontaktat Varningsinfo har gjort någon beställning. På Klinikregistrets hemsida finns adressen Storgatan 45 i Solna men på den adressen har vi inte hittat företaget. Telefonnumret som anges på hemsidan går till CC My Media Group Sweden AB med adress Kungsgatan 37 i Stockholm.


Bestrid fakturorna om ni inte beställt tjänsten och skicka gärna kopior av fakturorna till oss på Varningsinfo.


Idag (2013-02-28) har följande mail kommit till Varningsinfo :


Hej

År 2010 då Klinikregistret.se<http://Klinikregistret.se> startades så anlitade företaget några säljare som skulle ringa till alla relaterade kunder inom branschen.
De skulle se till att kontakta alla kunder per telefon och informera om våran gratis tjänst vi hade, där efter lägga in dem med kundens godkännande.

Men det verkar som vi blivit grundlurade för de projektet som vi hade för säljarna.
Säljarna har enligt våra misstankar bara lagt in företagen för att de ska få ut sin provision eller så är det stora fel på databasen.

Idag kommer vi att vara mer vaksamma på lagen om avtal och vi vill inte bli bunden med Oseriösa.

Vi skulle aldrig anlita en stort finansbolag om vi vetat om detta.


Vi har även lagt upp en sida på klinikregistret.
alla kommer att få en kreditfaktura för så får det inte gå till.

Vi ber så jätte mycket om ursäkt.

Mvh
Klinkregistret.se<http://Klinkregistret.se>


Företagsuppgifter :


Klinikregistret.se

Storgatan 45

171 53 SOLNA                                       08-12451478


CC My Media Group Sweden AB          556807-0295

Kungsgatan 37

111 56 STOCKHOLM                            08-12451478


Auktoritet Fakturaservice                       556564-1106

Box 17034

Rosenlundsgatan 54

104 62 STOCKHOLM                            08-522 320 03


Tenders Daily AB - tveksamma uppgifter

2013-02-12

Tenders Daily AB bildades 2013-01-24 trots detta skriver man följande text på hemsidan

"Vi är störst på upphandling och har bredast tillgänglighet!"

Vi ställer oss mycket tveksamma till dessa uppgifter på samma sätt som vi gjorde när felaktiga uppgifter presenterades på hemsidan för Offert Pro i Sverige AB.


Personerna bakom företaget Tenders Daily AB är eller har tidigare varit verksamma i följande företag :

Svensk Affärsförmedling 969714-5697                  avregistrerat 2007-05-28

European Tenders AB 556773-4529                      konkurs inledd 2012-11-21

European Tenders Enterprise AB 556821-0206     likvidation beslutad 2012-05-13

Business Finders i Sverige AB 556896-9934 

Offert Pro i Sverige AB 556907-7984Företagsuppgifter :

Tenders Daily AB                         556921-9669

Smörgatan 106

412 76 GÖTEBORG

031-799 58 81


Företagsfakta - Nobbisa Marketing AB

2013-02-01

Personer från Nobbisa Marketing AB ringer runt och påstår att företagare haft införande på Företagsfakta, vilket inte stämmer.

Det finns andra tveksamheter runt företaget som att de har en boxadress på Renstiernas Gata 28, en välkänd adress i dessa sammanhang.

Den enda styrelseledamoten avtjänar ett långvarigt fängelsestraff och friges tidigast 2020-08-23.


Företagsuppgifter :

Nobbisa Marketing AB                       556849-9254

Box 328

116 31 STOCKHOLM


118108 Media Solutions AB - tidigare styrelseledamöter anhållna för grovt bedrägeri

2013-01-22

Två av 118 108 Media Solutions AB tidigare styrelseledamöter anhölls under gårdagen (2013-01-21) misstänkta för grovt bedrägeri och grov utpressning.
Den ena styrelseledamoten sitter i styrelsen för MS Fakturaservice som fakturerar åt Media Solutions AB.

Media Solutions AB har under en längre tid ägnat sig åt att lura företagare och skicka ut s.k. bluffakturor.Företagsuppgifter :
118 108 Media Solutions AB                         556862-0958
Mossvägen 12 b
251 59 KRISTIANSTAD

har tidigare använt adressen :
Badhusgatan 2
252 21 HELSINGBORG

MS Fakturaservice UK Filial                         516407-6985
Box 18
291 59 KRISTIANSTAD


Teledirekt Sverige AB - lämnat in stämningsansökan mot ett 20-tal företagare

2013-01-11

2013-04-10 återkallade Teledirekt ytterligare ett av de 20-talet ärenden där dom lämnade in en stämningsansökan 2013-01-11.

2013-04-04 återkallade Teledirekt ett av de 20-talet ärenden där dom lämnade in en stämningsansökan 2013-01-11.

Idag (2013-03-28) kom glädjande besked från ett antal av Teledirekts kunder. De hade erhållit kreditfakturor på 100% de tidigare fakturerade beloppen.

Idag (2013-03-01) var första ärendet där Teledirekt stämt en kund uppe i Helsingborgs Tingsrätt. I ärendet företräds kunden av Varningsinfos advokat Lars Tindberg Ramberg Advokater i Helsingborg. I detta läge gällde det en muntlig förberedelse och någon förlikning träffades inte. Inom den närmaste tiden kommer ytterligare ärenden upp där Varningsinfos advokat företräder de drabbade och självklart kommer vi här att hålla er informerade om hur målen fortlöper.


Teledirekt kontaktar nu väldigt många kunder som har bestridit fakturorna och vill få till en uppgörelse, inte sällan på 10-15% av den ursprungliga fakturan. Vårt råd är att ni som får ett liknande erbjudande avvaktar tills stämningsansökningarna har behandlats av Helsingborgs Tingsrätt. Domarna kommer att tydliggöra om försäljningsmetoderna som företaget använder är acceptabla.


Teledirekt Sverige AB har 2013-01-11 lämnat in ett 20-tal stämningsansökningar till Helsingborgs Tingsrätt. Stämningar avser företagare som motsatt sig att betala för avtal om telefonabonnemang som Teledirekt Sverige AB påstår att företagarna ingått.


I några fall har företagare kontaktat Varningsinfo och de redogörelser vi fått från dessa företagare gör att vi ställer oss mycket tveksamma till om det överhuvudtaget kommit till något avtal. Det har också i de flesta fall framkommit att säljarna från Teledirekt Sverige utgett sig för att vara från Telia.


Ni som kontaktats av detta företag och anser er vilseledda är välkomna att höra av er till oss på Varningsinfo. Vi undersöker möjligheterna att driva en grupptalan mot företaget och grunden till detta är att många drabbade personer hört av sig och lämnat samma redogörelse för hur vilseledandet gått till.


Till Konsumentverket har det under tiden 2012-12-27--2013-03-09 inkommit 30 st. anmälningar mot Teledirekt avseende vilseledande marknadsföring.  Konsumentverket


När det gäller våra kunder som drabbats av Teledirekt Sverige AB kommer vi självklart att bistå dessa i den juridiska processen och ser fram emot en rättslig prövning i varje enskilt fall. 


Företagsuppgifter :

Teledirekt Sverige AB              556835-15467

Box 5099

250 05 HELSINGBORG         042-311 16 50


Sökdelen.se - IT-Kompaniet i Sverige

2012-12-28

Telefonsäljare från IT-Kompaniet i Sverige KB ringer upp företagare och påstår att dom har ett 24 månadersavtal gällande införande på sökdelen.se. På välkänt sätt erbjuds företagarna möjligheten att säga upp detta avtal och betala för en kortare period. Kravet är dock att företagarna måste acceptera en telefoninspelning av uppsägningen. Trots att det inte funnits något tidigare avtal kommer sedan en faktura på 5-10.000 kronor.

Andra kända företag som hållit till på samma adress (Bandhagsplan 2) som IT-Kompaniet i Sverige KB är bl.a :
Flat Marketing KB (969650-9520) som sålde en spärrtjänst som hette Nej Tack
One Two Call KB (969756-8625) som har en produkt som heter Svensk Företagsrådgivning.

Företagsuppgifter :
IT-Kompaniet i Sverige KB       969758-2964
Box 3217
Bandhagsplan 2
124 32 BANDHAGEN               08-12454804
Pg 636486-3


Allasvenskasajter.se - Svensk Profilutformning AB

2012-12-13

Representanter från företaget Svensk Profil Utformning AB använder sig av mycket tveksamma införsäljningsmetoder. I ett fall har dom till en företagare uppgivit att dom hittat företagarens namn på ett flertal sidor på nätet. Enligt telefonsäljaren skulle detta innebära att företagaren skulle "terroriseras" av försäljare från dessa företag. Telefonsäljaren från Svensk Profil Utformning AB erbjöd sig dock att se till så att företagarens uppgifter kom bort från alla dessa sidor, vilket självklart inte är möjligt. Någon kostnad för tjänsten diskuterades aldrig.

Efter några dagar dök det upp en faktura i namnet Allasvenskasajter.se och beskrivningen av tjänsterna var "Avser profilutformning, exponering på sökmotorer, Allasvenskasajter.se Exponeringsavgift December 2012 till Februari 2013"
Kostnad 1.995:- per kvartal.

Företagsuppgifter :
Svensk Profil Utformning AB              556878-6908
Box 1042
164 40 KISTA                                      08-41030608

Om ni fått faktura från detta bolag kontakta oss på Varningsinfo.


Grind Finans AB - inkasserar pengar åt Svenska Bolagsbasen

2012-12-10

Grind Finans AB har börjat skicka ut betalningskrav avseende Svenska Bolagsbasen AB.
Svenska Bolagsbasen har tidigare använt olika företag för att driva in pengar för tjänster som kommit till via vilseledande telefonförsäljning.

"Betalningskraven som skickas ut innehåller bl.a. följande text :
Om ni vill undvika laga åtgärder, vilket innebär ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller stämning med eventuell påföljande dom och utmätning. Dom och utmätning kan för Er komma att innebära ytterligare kostnader samt registrerad betalningsanmärkning."

Dessa krav saknar fortfarande grund och skall självklart även denna gång bestridas.

Företagsuppgifter :
Grind Finans AB              556876-5704
Hantverkaregatan 17
252 26 HELSINGBORG  010-20918000


Offert Pro i Sverige AB - tveksamma uppgifter på hemsidan

2012-12-10

Offert Pro i Sverige AB bildades 2012-10-01 och med tanke på den mycket korta tid som företaget varit verksamt, ställer vi oss mycket tveksamma till uppgifter på företagets hemsida.

Några av marknadens största företag inom detta område har inte på ett år lyckats komma upp till de siffror Offert Pro i Sverige AB som nystartat företag, klarat av på två månader.


"Över 10.000 anslutna företag"

"hjälpt fler än 150.000 köpare"

"förmedlat 255.788 prisförslag"

"har tusentals anslutna tjänsteleverantörer"


Företaget har nu kommit med en förklaring till de felaktiga uppgifterna och rättat dessa.
Här följer företagets förklaring :

"Det var så att den sidan var uppbyggd av en template vi köpte för att snabbt komma igång med sidan i just den branschen. Och översättningsfirman fick i uppdrag att översätta sidan för att att vi sedan skulle kunna ändra texten när den blev på Svenska."

Företaget har nu via Monster börjat rekrytera personal under namnet "Offentliga Upphandlingar AB" och "Offentlig Upphandling AB". På hemsidan där organisationsnumret anges så tillhör detta Offert Pro i Sverige AB. Som kontaktperson anges Enrique Charpentier 0736-485803 (telefonnumret går till Jose Charpentier Rojas i Halmstad).

På företagets hemsida under "Kontakta oss" heter företaget "Offentlig Upphandling AB" i rubriken och i företagsuppgifterna längst ned på sidan så heter företaget "Offentliga Upphandlingar AB". Telefonnnumret som anges 031-7995881 saknar uppgift om innehavare.

 

Personerna bakom detta företag har tidigare förekommit i bolag som genererat väldigt många klagomål bl.a.


Business Finder i Sverige AB        556896-9934

European Tenders AB                   556821-0206

Svensk Affärsförmedling               969714-5697


Företagsuppgifter :

Offert Pro i Sverige AB                  556907-7984

Smörgatan 106

412 76 GÖTEBORG                      031-7995881
Bluffstop.se - En riktig bluff

2012-12-07

Bluffstop.se som registrerades 2012-09-28 är en ren bluffsida, vilket säkert de flesta redan har förstått. Bluffstop.se har kopierat texten på vår första sida och texterna som avser tjänsterna Akuten Årsabonnemang och Betalningsspärren.

Dom har sedan en tjänst där man skall ringa 0939-114 7089 och troligen bli lurad på 199:-/samtal.

På sidan finns varken företagsnamn, adress, telefonnummer (kundtjänst) eller organisationsnummer, vilket brukar vara det normala för ljusskygga personer som dessa.

Hitta Lätt KB - skickar ut grundlösa fakturor

2012-12-05

I dagarna har ett flertal företagare fått fakturor från Hitta Lätt KB utan någon som helst tidigare kontakt. Fakturan avser publicering på hittalatt.se.  Företaget hänvisar till ett misstag vilket ter sig mycket märkligt.


Hittalatt.se har också på hemsidan publicerat företag med logotyper utan att inhämta ett medgivande från innehavarna, detta är ett brott mot Varumärkeslagen (1960:644)Företagsuppgifter :

Hitta Lätt KB                          969760-5021

Klockarvägen 141

151 61 SÖDERTÄLJE          040-127800

Bg. 777-2940  (står på Rönsdorfs Entertainment
J.D. Finance Inc. - Falska skadeståndskrav

2012-12-04

Falska skadeståndskrav skickas ut från J.D. Finance Inc.. Kraven avser att fakturamottagarna skulle ha laddat ner filmscener och brutit mot avtalslagen. Kraven är helt grundlösa och skall polisanmälas.

På kraven anges ett bankgiro 108-9271 som går till JeMa, Almtorget 2 B, 214 57 MALMÖ.
Personen bakom denna firma är känd sedan tidigare i liknande sammanhang. Under 2010 skickades fakturor ut från ett bolag som hon satt i styrelsen för Fastighets Inv. Skåne AB (556668-4212). Den gången var det bluffakturor som avsåg Euro Millions Lottery.
Hon har även suttit i styrelsen för Svenska Let To Phone AB (556560-1092) som drog på sig mängder av klagomål.

Av de 15. st företag hon suttit i styrelsen för har 13 st. gått i konkurs.

Företagsuppgifter :
J.D. Finance Inc.               vat.nr: Z-3425-02/04
Marshall Island
MH 96960
Box 520
114 79 STOCKHOLM  (känd adress i liknande sammanhang)


Lexurum AB - tidigare styrelseledamot dömd till 3 år och 6 månaders fängelse för bl.a. rån

2012-11-29

Den 14 oktober tilltvingade sig en styrelseledamot i det nu konkursade bolaget Lexurum AB via knivhot till sig en taxibil på Folkungagatan i Stockholm. Färden gick sedan i våldsam fart genom Stockholm och slutade i Huddinge där han frontalkrockade med en bil som började brinna. I den mötande bilen färdades fem personer.

Mannen som saknade körkort hade en alkoholkoncentration av 1,59 promille och bar spår av narkotika i blodet.


Mannen dömdes igår (2012-12-19) till 3 år och 6 månaders fängelse för för rån, grov vårdlöshet i trafik, olovlig körning, grovt rattfylleri, narkotikabrott, vållande till kroppsskada.


LEXURUM AB låg under 2009 och 2010 bakom utskicken av bluffakturor som avsåg produkten Branschfakta.


Företagsuppgifter :

Lexurum AB               556780-4660

Forshagagatan 4

123 33 FARSTAEnsidia KB - tidigare styrelseledamot dömd till 4 års fängelse för grovt narkotikabrott

2012-11-29

Tidigare styrelseledamoten i Ensidia KB dömdes i Solna Tingsrätt 2012-12-21 till 4 års fängelse  för grovt narkotikabrott.


Ensidia KB låg under 2010 bakom ett upplägg där företagare lurades att skydda sina domännamn och produktnamnet som Ensidia KB använde var IBnetworks.


Företagsuppgifter :

Ensidia KB                969746-1045

Renstiernas gata 28

116 31 STOCKHOLM


Vad händer i Bolagsgruppen Sverige AB?

2012-11-29

Bolagsgruppen Sverige AB har varit verksamma sedan hösten 2011 och enligt hemsidan erbjuder företaget tjänster som mediarådgivning, reklambyrå, kreditupplysningar, juridisk rådgivning, hemsidelösningar och filter mot telefonförsäljare.


Enligt hemsidan påstår företaget att dom "arbetat med problemet kring bluff och bedrägeriföretag sedan 2001"


Vi har kontaktats av företagare som blivit uppringda av Bolagsgruppen och enligt deras uppfattning har införsäljningsmetoderna haft mycket i övrigt att önska.


Företaget erbjuder kreditupplysning men finns inte med på Datainspektionens lista över företag som har rätt att bedriva den tjänsten.


Under tiden 2012-11-07--2012-12-04 har det till Borås Tingsrätt inkommit 18 st. stämningsansökningar som avser fordringar mot en styrelseledamot och tillika VD i företaget.

Denna person har också bytt efternamn och enligt mantalsregistret utvandrat 2012-11-14.


2012-09-10 lämnade åklagaren in en stämningsansökan till Borås Tingsrätt gällande den andra styrelseledamoten. Stämningen avser grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott i ett byggföretag.


Företagsuppgifter :

Bolagsgruppen Sverige AB                556862-5346

Fabriksgatan 10 4 tr.

503 38 BORÅS

Foretagsinfo.eu - vilseledande försäljning

2012-11-21

Callcenterföretaget Consecta Personal AB har de senaste dagarna kontaktat företagare och via påstående om ett tidigare avtal försök sälja in dyr företagsinformation på foretagsinfo.eu.


Här nedan följer det mail som företaget använt sig av :


Hej,

Bifogar här Er PDF-fil igen enligt överenskommelse.
Vänligen bekräfta bilagan D 333 Företaget AB, genom att svara "OK" på denna e-post. Alternativt skriv ut, godkänn samt faxa den tillbaka på Faxnr: +46 8 570 33 511.

Med vänliga hälsningar / Best regards

Daniel Andersson
Sales Manager


Företagsinfo Tel +46 8 570 33 511 • Fax +46 8 570 33 511


Det underlag som bifogas är ett avslut med texten :

price/period 7900 SEK

Number of Periods 8.

Detta ger en total kostnad på 63.200:- 


Företagsuppgifter :

Consecta Personal AB                  556788-1320

Gröndalsvägen 112

117 68 STOCKHOLM                    08-570 33 511


adress på underlagen :

Algatan 1

134 40 GUSTAVSBERG


Svensk Fakturahantering - Qvarsebo Consulting KB

2012-11-15

Qvarsebo Consulting KB skickar ut fakturor som saknar grund avseende Svensk Fakturahantering.

Texten på fakturorna är "Hänvisning av samtal, Aktuell Varningslista, Sms Rapport samt Bestridning av felaktig faktura".


Företagarna har inte varit i kontakt med Svensk Fakturahantering utan har för att antal år sedan drabbats av oseriösa försäljare från bl.a. Kvalitetstid.


Adressen som Qvarsebo Consulting KB använder är välkänd i dessa sammanhang

Bestrid fakturorna med hänvisning till att det inte finns någon formell beställning.


Har ni några frågor är ni välkomna att ringa oss på Varningsinfo.


Företagsuppgifter :

Qvarsebo Consulting KB             969758-6338

Renstiernasgatan 28

116 31 STOCKHOLM                    08-55048210

Bg. 816-8213Nordic Logistic AAR AB- styrelseledamot dömd

2012-11-14

Styrelseledamot i Nordic Logistic AAR AB (namnändrat 2012-02-01 från Unipay AAG AB)
dömdes 2012-11-14 i Göteborgs Tingsrätt till fängelse i 1 år och 3 månader.

Brotten som varit aktuella :
Bedrägerier i ett tiotal fall där han vilselett folk på internet att betala i förskott för något som
han aldrig haft för avsikt att leverera.
Häleri i ett flertal fall där han sålt cyklar som varit stulna.
Våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman, stöld, och narkotikabrott.

Nordic Logistic AAR var under 2011 inblandat i ett flertal fall där företagare erhöll s.k. bluffakturor.

Företagsuppgifter :
Nordic Logistic AAR AB             556578-5440
Mail Boxes ETC 1506
411 41 GÖTEBORG


Svensk Avtalsjuridik AB - vilseledande försäljning

2012-11-14

Svensk Avtalsjuridik AB (tidigare AB Svenska Fakturajuristerna) är otydliga både vilket pris som gäller och vad som verkligen ingår i deras tjänst.

En äldre man blev i mitten av september kontaktad per telefon av Svenska Fakturajuristerna.
Han var mycket tydlig med att han inte vill trassla in sig och något mer och nämnde att han redan hade problem med två företag som fakturerat honom utan att någon beställning hade gjorts.

Säljaren från Fakturajuristerna som var mycket påstridig påstod att dom kunde hjälpa mannen med dessa två fakturor men det skulle kosta 8.000:- + moms. Mannen tackade upprepade gånger nej under samtalet.  Till slut lyckas dock försäljaren övertala mannen att tacka ja och acceptera halva kostnaden på 4.000:- + moms.

Eftersom kraven från de två första bolagen fortsatte att komma, kontaktade mannen i början av november Fakturajuristerna på nytt och får då beskedet att han inte behöver bry sig om kraven.

Säljaren krävde dock ytterligare 10.000:- + moms för att det hade varit så mycket jobb med ärendena, förutom den faktura på 4.000:- + moms som dom redan skickat.

Företagsinformation :
Svensk Avtalsjuridik AB         556256-2768
(namnändrat 2012-09-12 från AB Svenska Fakturajuristerna)
Box 1016
251 10 HELSINGBORG

Läs även här : AB Svenska Fakturajuristerna - stämmer


Företagskatalogen - S.E.O Marketing & Develop AB

2012-11-14

I dagarna har företaget S.E.O Marketing & Develop AB skickat ut en mängd bluffakturor avseende införande på foretags-katalog.se. Fakturabeloppet är på 4.994:-.

Med tanke på att den ena styrelseledamoten är dömd ett flertal gånger och då för bl.a. grovt vapenbrott, narkotikabrott, dopningsbrott m.m. så känns han mer som en s.k. "målvakt".

Den adress som anges på fakturorna Sundbyvägen 26 finns inte, högsta nummer 20. Dock har det kommit upp en brevlåda som nu är överfylld med returnerade bluffakturor.

Företagsuppgifter :
S.E.O Marketing & Develop AB                       556872-3323
Sundbyvägen 26
141 91 HUDDINGE                                          040-6849660
Bg. 819-0381


Styrelseledamot i Onlinekatalogen Sverige AB - försökte lura till sig 100.000:-

2012-11-09

En styrelseledamot i Onlinekatalogen Sverige AB (556898-1368), Box 1256, 171 24 SOLNA har de senaste dagarna via mail försökt få Eniro, Hitta och Lokaldelen att betala 100.000:- för ett domännamn (svenskaeniro.se, svenskahitta.se och svenskalokaldelen.se) som han registrerade 2012-08-17.

Här följer ett av mailen :

Ang domänköp, hej jag äger domänen svenskaeniro.se & har blivit kontaktade av detta bolag http://www.forenadebolag.se/varningslistan/svenska-lokaldelen/

 

Och dem vill köpa domänen för 100.000:- ex moms, jag tror väl kanske att dem kommer försöka rida på ert varumärke och kanske bedriva oseriös verksamhet, men kommer sälja domänen till dem om ni inte är intresserade av att köpa den av mig, mvh

Av detta skäl vill vi uppmana alla att vara extra noggranna när ni kontaktas av personer som uppger sig representera något av företagen ovan.
Styrelseledamot i D.L. Förlag dömd för dopningsbrott

2012-11-06

En styrelseledamot i D.L. Förlag AB dömdes igår (2012-11-05) för dopningsbrott i Stockholms Tingsrätt. Vid ett antal tillfällen har det framkommit uppgifter som tyder på att styrelseledamoten endast fungerar som s.k. "målvakt"

Styrelseledamoten satt tidigare i styrelsen för Lexurum AB (556780-4660) som gick i konkurs 2011-05-25. Lexerum skickade ut bluffakturor avseende en produkt som hette Branschfakta.

D.L. Förlag AB ligger eller har legat bakom följande produkter :
- Utbildningsnytt
- Nordiska Företag
- Medicin & Hälsa
- Branschkontakt

Varningsinfo har kontaktats av många företagare som hävdat att införsäljningen av dessa produkter varit vilseledande och i vissa fall oseriös.

Företagsuppgifter :
D.L. Förlag AB              556534-4792
Flaggan 181
116 74 STOCKHOLM

Adressen välkänd i liknande sammanhang
Bolaget redovisade 0:- i omsättning i den senaste inlämnade årsredovisningen.
Företaget är även registrerat för restförda skatter/avgifter senast 2012-11-04.


Styrelseledamot i Cexxor AB dömd för skattebrott, bokföringsbrott m.m.

2012-11-06

Tidigare styrelseledamot i Cexxor AB dömdes igår (2012-11-05) i Stockholms Tingsrätt för skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Cexxor AB låg bakom Näringslivsinfo, en produkt som drog på sig mängder av klagomål.

Konkurs avslutades 2012-04-04 i Cexxor AB

Företagsuppgifter :
Cexxor AB                    556702-0523
Box 90109
120 21 STOCKHOLM


Dom Svea Hovrätt gällande omfattande ROT-bedrägerier

2012-11-05

2012-11-01 meddelade Svea Hovrätt dom i ett mål som avsåg bl.a  ROT-bedrägerier till ett värde av drygt 7 miljoner.
Detta var ett mål där ett flertal inblandade dömdes 2011-10-11 i Stockholms Tingsrätt. En av personerna som dömdes för penninghäleri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till 3 år och 6 månaders fängelse är sedan 2010-08-16 kommanditdelägare i Delvida Finans & Fastighet KB.

Företaget låg tidigare bakom en produkt som hette Affärstidningen Företagsspegeln som ofta förekom i klagomålssammanhang.

FÖRETAGSUPPGIFTER :
Delvida Finans & Fastighet KB                         969746-6077
Box 6312
102 65 STOCKHOLM
Konkurs avslutades i företaget 2012-07-07


Scandinavian Sales Group AB - styrelseledamot åtalas

2012-10-25

En styrelseledamot i Scandinavian Sales Group AB åtalas i Borås Tingsrätt för bedrägerier i åtta fall. Styrelseledamoten  har annonserat ut olika märkesvaror på internet och sedan lyckats få målsägarna att betala in pengar för varorna.
Fem av målsägarna har fått oäkta varor medan de andra tre inte erhållit några varor alls.

Scandinavian Sales Group är ett av de företag som i stor omfattning skickar ut erbjudanden som är utformade som fakturor.

Företagsuppgifter :
Scandinavian Sales Group AB              556889-9438
Mail boxes Etc 9027
503 19 BORÅS                                      033-155522
5847-5112


Svensk Branschmedia AB - SverigesBranscher.se

2012-10-24

Företaget Svensk Branschmedia AB skickar ut fakturor utan att det gjorts någon formell beställning.

Fakturorna avser ett "Grundinförande Sverigesbranscher.se, helårsannonsering"


I styrelsen för Svensk Branschmedia AB sitter tre personer som alla tre har suttit i styrelsen för Vertici Reklam och Marknadsföring i Sverige AB (556854-0081) som marknadsförde produkten Företagskoncept.

En av styrelseledamöterna har också suttit i styrelsen för Ovestad & Partners AB (556584-0211) som hade produkten Företagsforum. När det gäller Ovestad & Partners så är konkurs inledd 2012-05-25.


Företagsuppgifter

Svensk Branschmedia AB          556870-6815

Dannemoragatan 12

113 44 STOCKHOLM                 08-520 016 00

Bankgiro 813-3408


Texten på fakturorna påminner mycket om texten på fakturorna från Sveriges Alla Företag (Face A Net AB).


Seopower.se - tveksam hemsida

2012-10-23

Den senaste tiden har ett flertal företag fått mail från www.seopower.se som erbjuder hjälp med "sökmotoroptimering eller hjälp med sponsrade länkar på Google Adwords".

Det som gör mig mycket tveksam är att det inte finns med en enda företagsuppgift på hemsidan.


Uppgifter som företagsnamn, adress, organisationsnummer och telefonnummer borde framgå.


Mailen som gått ut är undertecknade "Med vänliga hälsningar

Sea Power Teamet 0700-59 31 01".

Telefonnumret går till en person som tidigare varit inblandad i :


European Tenders AB                       (556743-4529)

med produkterna Bevaka Upphandling och

Svensk Affärsförmedling


European Tenders Enterprise AB     (556821-0206)

med produkten Bevaka Upphandling


Business Finder i Sverige AB           (556896-9934)

med produkten Bolagssidan


Face A Net - sverigesallaforetag.se

2012-10-16

2012-10-04 gjordes förändringar i AdNet Online AB.  Två nya personer tillträdde i styrelsen och när det gäller dessa två känner vi en viss tveksamhet. Den ena personen har suttit i styrelsen för tio olika företag som gått i konkurs och den andra i tre företag som gått i konkurs.

Företaget har också ändrat namn till Face A Net AB.

AdNet Online har tidigare haft en hel del klagomål när det gällt produkterna sverigesök.se och kommunsidorna.se.

Nu har företaget precis som vi anade börjat skicka ut fakturor utan att det gjorts en formell beställning. Fakturorna avser ett införande (Grundpaket 1) på www.sverigesallaforetag.se.

Företagsuppgifter :
Face a Net AB                               556788-4100
Box 1174
172 24 SUNDBYBERG                 08-518 04 400
Bankgiro     454-1264

Texten på fakturorna påminner mycket om texten på fakturor från Sverigesbranscher.se (Svensk Branschmedia AB)


Svenska Företagsregistret - EBS Media AB

2012-10-12

EBS Media skickar för närvarande ut bluffakturor som avser införande av ett grundpaket på sidan svenskaforetagsregistret.se. som inte existererar.

Företaget använder sig också av en välkänd adress i dessa sammanhang nämligen Brevia på Frejgatan 13 i Stockholm

Fakturorna är på samma totalbelopp 8.738:- inkl. moms

Bestrid fakturorna genom att skriva texten "Ej beställt" direkt på fakturan och skicka tillbaka en kopia till bolaget. Skicka gärna en kopia till oss på Varningsinfo också.

Företagsuppgifter :
Gabriel Friman Enterprise AB                       556821-4273
(på fakturorna står det EBS Media AB)
Frejgatan 13
114 20 STOCKHOLM                                 08-124 511 77


Styrelseledamot i kända bluffbolag åtalad

2012-10-09

2012-09-05 ansökte vice chefsåklagaren vid Ekobrottsmyndigheten Lennart Gollard om stämning avseende grovt bokföringsbrott gällande en tidigare styrelseledamot i tre kända bluffbolag. Åtalet avser brott kopplade till Saxifo KB och Förlagsgruppen SMM AB.

Bolagen som styrelseledamoten varit verksam i är :

Förlagsgruppen SMM AB                          556514-6668
Box 358
111 73 STOCKHOLM
Företaget var verksamma 2009-2010 med produkten Företagsdelen.
Konkursen avslutades 2012-08-23


Internetdelen i Stockholm AB                   556789-6146
Mailbox 3562
111 74 STOCKHOLM
Företaget var verksamma 2009-2010 med produkten Internetdelen
Konkurs är inledd 2012-09-28


Saxifo KB                                                  969748-0995
Box 93 (Flaggan)
116 74 STOCKHOLM
Företaget var verksamma 2010-2011 med produkten Internetsidorna
Lexurum AB - tidigare styrelseledamot dömd

2012-10-03

Tidigare styrelseledamot i Lexurum AB dömdes igår (2012-10-02) av Södertörns Tingsrätt till villkorlig dom och 50 timmar samhällstjänst för medhjälp till bedrägeri och narkotikabrott.
Bedrägerierna har gått ut på att 2 st. Ipad lagts ut till försäljning på Blocket. Ett antal kunder har  i tron att de skulle få produkterna betalat in pengar på tidigare styrelseledamotens bankkonto.

Under 2009 och 2010 skickade företaget Lexurum ut s.k. bluffakturor avseende en produkt som hette Branschfakta. Företaget Lexurum gick i konkurs och denna avslutades 2011-05-25.

Företagsuppgifter :
Lexurum AB                            556780-4660
Forshagagatan 4
123 33 FARSTA
 


Juridikhjälpen APS Fjälkinge KB - förlorade i domstol

2012-10-01

Juridikhjälpen APS Fjälkinge KB förlorade idag (2012-10-01) ett skadeståndsmål i Jönköpings Tingsrätt.

Allt började med att Juridikhjälpen skickade fakturor till en kund som kunden ansåg ogrundade
Kunden bestred fakturorna och gjorde även en polisanmälan.

På olika forum har kunden sedan sökt information samtidigt som kunden själv skrivit om hur hon uppfattat Juridikhjälpen.
Juridikhjälpen har hävdat att det rört sig om förtal och krävde därför ett skadestånd på drygt 200.000 kronor, vilket ogillades av Tingsrätten.

Domen visar att det inte finns några hinder att på nätet utbyta information om företag som man anser ägna sig åt att skicka tveksamma fakturor och krav.

Juridikhjälpen har just nu ett flertal ärenden i olika domstolar runt om i landet, där företagare bestridit fakturorna.


Fakturabedragare dömda för varumärkesförfalskningar

2012-09-27

Sju personer med kopplingar till Norrköpingstrakten dömdes igår i Stockholms Tingsrätt för omfattande försäljning av förfalskade produkter av märkena Polo Ralph Lauren, Polo Sport, LaCoste Canado Goose och Lyle & Scott.


Flera av personerna är väl kända från bolag som ägnat sig åt omfattande utskick av bluffakturor.


Domarna överklagades och igår (2012-12-20) kom Svea Hovrätts utslag.


Den ena huvudmannen är 37 år och bosatt i Bangkok sedan mitten av 2000-talet. Han dömdes till 2 års fängelse för grovt bedrägeri,  brott mot varumärkeslagen och tullbrott.

Enligt egna uppgifter så har han sedan 1994 ägnat sig åt telefonförsäljning.


Den andra huvudmannen är 28 år och bosatt i Norrköping. Han dömdes till skyddstillsyn för medhjälp till brott mot varumärkeslagen, medhjälp till bedrägeri, medhjälp till försök till bedrägeri och penninghäleri grovt brott.

28 åringen hade tidigare en enskild firma T&W Consulting från vilken han skickade ut fakturor avseende en spärrtjänst TS-Telesapper.


Övriga inblandade dömdes till Villkorlig dom och dagsböter.


Företagspoolen - Couvir AB

2012-09-12

En styrelseledamot i Couvir AB dömdes av Stockholms Tingsrätt igår till dagsböter 60 x 120:- för bokföringsbrott. Under 2010 skickade företaget ut tveksamma fakturor som avsåg annonsering i Företagspoolen.


Företagsuppgifter :


Couvir AB                                           556789-8506

Idholmsvägen 88

127 47 SKÄRHOLMEN


Affärstidningen Företagsspegeln - The Communication Center Scandinavia KB

2012-09-11

Företagare blir kontaktade av telefonsäljare från The Communication Center Scandinavia KB som ligger bakom Affärstidningen Företagsspegeln. Telefonsäljare påstår att företagaren har ett tidigare avtal och om detta inte sägs upp kommer det att fortlöpa. I många fall har företagare gått med på att spela in en uppsägning av avtalet och när man sedan kontrollerat uppgifterna har det framkommit att det aldrig funnits något avtal.

Komplementären i The Communication Center Scandinavia finns även med i styrelsen för Soriba AB som ligger bakom Dinisoguide. Även detta företag använder liknande vilseledande försäljningsmetoder.

The Communication Center Scandinavia KB har adress Frejgatan 13, vilket är en känd postadress i dessa sammanhang.

Företagsuppgifter :
The Communication Center Scandinavia KB                                  969753-7349
Box 98
114 20 STOCKHOLM                                                                       0733-62 61 74

Soriba AB                                                                                          556838-1860
Box 288
116 74 STOCKHOLM                                                                        08-559 219 93


Bolagssidan.se - Business Finder i Sverige AB

2012-09-10

Ett flertal klagomål har kommit in från kunder som fått fakturor från Business Finder i Sverige AB som ligger bakom bolagssidan.se. Företagarna uppger att dom fått en faktura trots att dom aldrig gjort någon beställning.

Styrelsen i bolaget Business Finder i Sverige AB är tyvärr två personer som är välkända i liknande sammanhang. Båda herrarna satt i styrelserna för European Tenders (556821-0206) och Svensk Affärsförmedling (969714-5697), som hade mängder av klagomål under tiden dom var verksamma.


Företagsuppgifter :

Business Finder i Sverige AB                            556896-9934

Fabriksgatan 7

412 50 GÖTEBORG                                          031-3139249


Styrelseledamot i HR Vision AB (Svenska Isoguiden) dömd för grovt bedrägeri

2012-09-05

En av styrelseledamöterna i HR Vision AB som ligger bakom Svenska Isoguiden dömdes igår i Svea Hovrätt för grovt bedrägeri, domen blev ett års fängelse.

Styrelseledamoten har som företrädare för ett bolag hyrt en hjullastare till ett värde av. ca. 700.000:- för att omgående sälja den vidare för transport till annat land.


Bedrägerier mot ISO-certifierade företag

2012-09-05

Bedrägerier riktade mot ISO-certifierade företag har pågått under en längre tid. De flesta företag som kontaktat företagarna har förespeglat att det har något med certifieringen att göra och att det skulle gälla det "officiella" stället där alla ISO-certifierade företag finns upptagna.


Namn som förekommit och förekommer när det gäller dessa tveksamma företag :

ISO-fakta

ISO-registret

ISO-del

ISO Nordic

Isonett

Svenska Isoguiden

Svenska ISO-registret


Ett av företagen som nu är aktuellt är HR Vision AB som skickar ut fakturor avseende Svenska Isoguiden. När fakturorna bestrids kommer en påminnelse försedd med en stämpel med texten :


Vid utebliven betalning

kommer vi att överlåta

denna fordran till

EUROPEAN ECONOMY

CONTROLL Org 997027108

för indrivning


Företagsuppgifter :

Hr Vision AB                                               556552-1894

Box 803

191 28 SOLLENTUNA                               08559 221 21


Om ni får problem med detta företag kontakta oss på Varningsinfo 08-599 06 900


Styrelseledamot i bluffbolag åtalad för bedrägeri i samband med uthyrning av bostad

2012-09-05

En styrelseledamot i ett känt bluffbolag har nu åtalats för bedrägeri i samband med andrahandsuthyrning av en bostad i Stockholm. Mannen som är skriven i Malmö har i samråd med en kvinna i Stockholm lagt ut kvinnans bostad på internet. Paret har sedan av 28 personer tagit in förskottshyra.


Återigen ett bevis för att personer som ägnar sig åt bluffakturering även ägnar sig åt annan grov brottslighet.


snabbsök.nu, OneFactoring och Bonflex Service AB

2012-09-04

Personer som uppger sig ringa från snabbsök.nu påstår att de företagare de ringer upp haft ett gratisabonnemang som inte sagts upp i tid och därför nu är bundna av ett avtal. Ofta erbjuds företagaren en lägre kostnad om han går med på att spela in en uppsägning.
Det har aldrig funnits något bindande avtal så gå inte med på att säga upp detta icke existerande avtal.

ISD KB skickar ut fakturor i namnet OneFactoring avseende förfallen skuld till Camesa Gruppen.
Camesa Gruppen KB själva skickar ut fakturor som avser snabbsök.nu.  Camesa Gruppen överlåter ofta fordran till Bonflex Service AB.

Företagsuppgifter :

ISD KB                                                        969742-2277
Box 142
149 22 NYNÄSHAMN                                  08-121 38 777

Camesa Gruppen KB                                 969758-1214
Renstiernasgata 28
116 31 STOCKHOLM                                 0775-152002

Bonflex Service AB                                     556818-6273
Ranelidsgatan 7
432 53 VARBERGHjälp med bluffakturor kan bli en dyr affär

2012-09-02

Har du någon gång funderat över varför du blir uppringd av så många som försöker lura dig. Först ringer någon som via lögner och hot försöker sälja på dig en värdelös publicering på en hemsida. Några timmar eller dagar senare ringer en annan som påstår att dom hittat dina uppgifter på olika bluffbolags hemsidor och att detta kommer att medföra stora kostnader.
Även bolaget som påstår sig kunna hjälpa till använder lögner och hot vid införsäljningen.

Bolagen som påstår sig hjälpa kunder med bluffakturor använder tre sätt :

1. Bolagen är samma personer eller har direkta kopplingar till bluffbolaget.

2. Bolagen använder bluffbolagens hemsidor för att hitta nya kunder. Problemet med detta är att de flesta företag som finns publicerade på bluffbolagens sidor inte kommer att få någon faktura och absolut inte behöver någon hjälp.

3. Bolagen använder en teknisk anordning som kallas "spindel".
Spindeln ligger och bevakar alla nya företagsuppgifter som läggs upp på bluffbolagets hemsida och dessa företag rings upp. De har då ofta inte hunnit få en faktura om de ens kommer att få någon.

Att lura företagare på detta sätt är precis lika förkastligt som det som de vanliga bluffbolagen håller på med.
I några fall har företagarna kontaktat företaget och förklarat att man inte vill ha någon hjälp men trots detta har ärendet drivits vidare till Tingsrätten.

Efter påstötningar från ett flertal drabbade kunder har vi bestämt oss för att följa detta fenomen och publicera namnen på de företag som får upprepade klagomål.

Har även du drabbats så kontakta oss för råd och tips.
Preskriptionstid - intressant dom

2012-08-21

Enligt preskriptionslagen (1981:130) så gäller en allmän preskriptionstid på tio år efter tillkomsten av en fordran. När det gäller konsumentfordringar så är preskriptionstiden tre år.

Preskriptionstiden kan avbrytas genom att gäldenären erkänner fordran eller att gäldenären får ett skriftligt krav. Borgenären måste kunna bevisa att gäldenären fått kravet.


Juridikhjälpen APS KB (969750-4414) har i Ångermanlands Tingsrätt mål FT 3301-11 yrkat att en person skall betala för varor som levererats i december 2003. Juridikhjälpen har åberopat att en betalningspåminnelse skickats ut i augusti 2004, men har därefter inte kunnat styrka att några betalningspåminnelser skickats ut innan ett brev som gick ut i september 2011.


Tiden som gått mellan betalningspåminnelsen i augusti 2004 och brevet som Juridikhjälpen skickade ut i september 2011 gör att fordran preskriberats. Rätten fastslår också att det saknar betydelse om

varorna levererats eller ej.


Gäldenär är någon som har skuld till annan

Borgenär är någon som har fordran på annan


Svenska Bolagsbasen AB och Grind Finans AB

2012-08-07

Telefonsäljare från Svenska Bolagsbasen ringer runt till företagare och utger sig för att vara från eller representera Eniro, Hitta.se, Länsdelen, Servicefinder, Allabolag m.fl. Dom hänvisar till tidigare avtal och "tvingar" i princip företagare att säga upp detta påhittade avtal för att företagaren skall komma undan med en lägre kostnad.


Om ni drabbas av fakturor från Svenska Bolagsbasen rekommenderar vi att ni bestrider fakturorna och gör en polisanmälan.

Vi på Varningsinfo tar tacksamt emot all information som rör Svenska Bolagsbasen.

I nuläget skickar Grind Finans AB ut inkassokrav avseende Svensk Bolagsbasen och med tanke på att de ursprungliga fakturorna kommit till stånd via vilseledande uppgifter är det bara att fortsätta att bestrida kraven.

Tidigare har Bolagskonsulterna Invest Sverige AB och Bolagskonsulterna Europa AB haft en tjänst autobokföring genom vilken fakturor från Svensk Bolagsbasen skickats ut.
Enligt ett mail den 26 november från ansvarig på Bolagskonsulterna så har allt samarbete med Svenska Bolagsbasen upphört.FÖRETAGSUPPGIFTER :


Svenska Bolagsbasen AB (JPA Nordic AB)                  556819-7353

Box 4519

203 20 MALMÖ                                                              010-209 1800


Detta företag skickar ut inkassokrav :

Grind Finans AB                                                            556876-5704

Hantverkargatan 17

252 26 HELSINGBORG                                                             
Hittaföretagsdelen.se - Dupont Media Corporation AB

2012-06-25

Under en längre tid har vi försökt föra en dialog med företaget Dupont Media Corporation AB (tidigare Refa Media och Pro ISO AB) . Vi har påtalat deras otydlighet i marknadsföringen av deras produkter och nu senast hittaforetagsdelen.se.


Samtliga företagare som kontaktat Varningsinfo lämnar samma beskrivning av samtalen.

Telefonsäljaren från Dupont Media Corporation utger sig för att vara från Eniro eller Hitta.se och inleder med att prata om dessa avtal.

I slutet av samtalen vill telefonsäljaren spela in det som man kommit överens om. Problemet är att företagaren fortfarande tror att det är Eniro eller Hitta.se.

När det sedan kommer en faktura från Dupont Media Corporation som företaget aldrig haft något att göra med reagerar man direkt.


Från företaget nekar man till att försäljningen går till på det sätt kunderna beskriver. När vi föreslår att företaget ska spela in hela samtalen, vägrar man detta. Varför ???????


Genom åren har liknande klagomål kommit när det gällt företagets tidigare produkter som alltid haft namn som lätt förväxlats med etablerade produkter.

 


Tidigare produktnamn :

Isodel 2009/2010

Isonett.se

118818.se


Om även ni drabbats av företaget så hör av er för råd och tips.


Företagsuppgifter :

Dupont Media Corporation AB                        556780-4256

Box 4014

169 04 SOLNA

08-655 87 06

Kollabolag.se och Företagarfakta.se

2012-06-14

WDG Media AB skickar nu ut fakturor som avser produkterna Företagarfakta.se och Kollabolag.se.

På fakturorna står det endast registeruppgifter och beloppen är på 5-10.000:-.


Enligt officiella uppgifter finns det inga dokumenterade besök på dessa hemsidor och heller inga som länkat till sidorna.

Det är uppenbart att båda hemsidorna hämtar adressuppgifter från samma ställe.


Företag :

WDG Media AB                        556694-3683

Adress :

Forshagagatan 4, Box 3048

123 33 FARSTA                       08-124501184


På samma adress har tidigare funnits två andra bolag som är kända i dessa sammanhang,

Ljung Consulting och Svensk Reklamstopp.


Adress enligt Bolagsverket :

Kvarnhagsgatan 87

165 54 HÄSSELBY                

 Plusgiro :                                 112 66 45-9Falska fakturor skickas i Varningsinfos namn

2012-05-24

Genom vår egen undersökning har en tydlig koppling till skojarbranschen framkommit.

1. Innehavare till plusgirokontot är Erik Nilsson, Centralgatan 26 B, 149 32 NYNÄSHAMN
   Innehavare till bankgirot är Theodor Christiansen Gille, Clemenstorget 12, 222 21 LUND

2. På adressen i Nynäshamn finns en enskild firma registrerad och innehavaren till denna firma
dömdes tillsammans med två andra personer i Linköpings Tingsrätt 2010-07-08 mål.nr. B 1433-10 och i Göta Hovrätt 2010-09-13 mål.nr B 2017-10.
Innehavaren dömdes för grovt bedrägeri till 1 år och 6 månaders fängelse.

3. Brottet var att han tillsammans med de två andra från Linköping och Thailand under perioden mars 2008 till och med januari 2009 förmått och försökt förmå svenska företagare att betala för tjänster som inte tillhandahållits, bl.a. annat Svensk TM-spärr en s.k. spärrtjänst för att slippa telefonförsäljare.
De bolag som användes var RB Linköping Ltd/Nummerregistret Ltd

Tillvägagångssättet på de fakturor som skickas ut nu i Varningsinfos namn är att samtliga fakturor :

- Mailas ut vilket vi aldrig gör. Vi skickar ut med vanlig post där vår logotype finns både på kuvertet och den fysiska fakturan.

- Saknar uppgift om fakturamottagare.

- Har samma fakturanummer 2012-1430.

- Har plusgironummer 1625973-1 eller bankgironr. 9303224233

Bedragarna har använt sig av tre mailadresser :
info@viisab.se
betalning@viisab.se.
info@viisabakut.com

Våra mailadresser innehåller alltid namn@varningsinfo.se

Om ni fått en falsk faktura så vidarebefordra mailet till info@varningsinfo.se så sköter vi om polisanmälan.

Ett antal polisanmälningar är redan gjorda.

Vid ev. frågor är ni välkomna att ringa 08-599 06 901


Nya skojare - 118200 och Snabbsök.nu

2012-05-14

Två nya företag har dykt upp och dom använder samma metoder som många andra att påstå att det finns ett gällande avtal som måste sägas upp. Uppsägningen spelas in och används sedan som ett påtryckningsmedel för att få betalt.


De aktuella företagen är :


Mellanhand Media AB                             556865-2647

Hagalundsgatan 35

169 66 SOLNA                                        021-490 5152

avser 118200

Texten på fakturorna är "Avslut av er marknadsföring på internet"

Motsvarande fakturor skickades tidigare av ÅRO AB (556735-6745)


Camesa Gruppen KB                            969758-1214

Renstiernas gata 28 pl 5033

116 31 STOCKHOLM                            0775-152002

avser snabbsök.nu

Texten på fakturorna är "Snabbsök slutfaktura 4 kvartal"

Adressen är en välkänd adress i dessa sammanhang.

Komplementär är Kozma Entreprenad KB (9697123-6720)

Komplementären i Kozma Entreprenad KB sitter även som styrelseledamot i Samviq AB (556711-9200), ett företag med liknande verksamhet.


Bestrid de fakturorna ni får från dessa företag och behöver ni hjälp så kontakta oss på Varningsinfo.


Tre nya tveksamma företag

2012-04-21

Ett antal klagomål har kommit in angående de införsäljningsmetoder som Katalogdelen.se, Branschkatalogen.nu och Näringslivsregistret.se använder.


Fakturorna är mycket knapphändiga och anger endast "exponering på" eller "införande på".


Katalogdelen.se                                    

Blessad Ltd                                                  516407-6316

Box 50

101 20 STOCKHOLM                                 08-509 070 60

Företaget registrerades 2011-10-11 och registrerades för F-skatt och moms 2011-10-21

Sidan har inga dokumenterade besök enligt officiella uppgifter men en har länkat till sidan


Branschkatalogen.nu

Easy Connect Group AB                              556881-1219

Box 42

136 03 HANINGE                                         08-551 166 23

Företaget registrerades 2012-01-17 men registrering för F-skatt och moms saknas

Sidan har inga dokumenterade besök enligt officiella uppgifter och ingen har länkat till sidan.


Näringslivsregistret.se

Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB    556881-1201

Box 3063

136 03 HANINGE

Företaget registrerades 2012-01-17 och registrerades för F-skatt och moms 2012-04-20

Sidan har inga besök enligt officiella uppgifter men tre har länkat till sidan


Samma styrelseledamot finns i Easy Connect Group AB och Informationsförmedling & Försäljning Sverige AB


För att få en jämförelse kan nämnas att Eniro hade 2,3 miljoner besökare senaste veckan och drygt 10.000 som länkat till sidan.


Har ni problem med någon bluffaktura så hör av er till oss på Varningsinfo.


Telefonförsäljare uppger sig felaktigt ringa från Allabolag

2012-04-03

Försäljare ringer till företagare och påstår sig felaktigt representera allabolag.se. Det är dock visat sig att dom representerar allasbolag.com.
Denna site registrerades 2012-03-26 av företaget :

Aretius KB                            969753-0351
Flaggan 50                           08-559 23 338
116 74 STOCKHOLM (känd adress i liknande sammanhang)
moderato87@live.com

Personer från detta företag ringde under 2011 runt och påstod sig representera Eniro. När fakturorna kom avsåg dessa något som kallades webbsidorna.

När det gäller allasbolag.com finns ytterligare ett företag med i bilden och det är :

Backt Stallarholmen KB      969757-4664
Tegelbruksvägen 17
135 68 TYRESÖ                 073-856 63 551

Det har också förkommit samma styrelseledamöter i de båda bolagen.

Har ni problem med något av dessa företag, kontakta oss på Varningsinfo så får ni tips och råd hur ni skall gå tillväga.


Framgång för Skatteverket

2012-03-22

Skatteverket lyckades igår (2012-03-21) få Förvaltningsrätten i Malmö att avseende två företag (Kastofon Media AB och Annonskonsulterna Skandinavia AB) besluta om betalningssäkring för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter motsvarande nästan 5 miljoner.

 

Båda företagen är välkända företag när det gäller utskick av bluffakturor.

 

Företagsuppgifter :

Annonskonsulterna Skandinavia AB          556731-9917

Föreningsgatan 28

211 65 MALMÖ

 

Kastofon Media AB                                     556859-4591

Föreningsgatan 28

211 65 MALMÖ


Relevanza - GMTM mobile AB

2012-03-22

Tveksamma fakturor med namnet Relevanza skickas nu ut till företagare i Sverige. Fakturorna avser "Marknadsföring Sökmotor" och skickas ut från GMTM mobile AB.


Det har nu också framkommit att företaget använder sig av Intrum Justitias namn för att kräva in pengar. Vid kontakt med Intrum Justitia framkom att GMTM mobile AB inte är kunder och alltså kommer inte Intrum Justitia att befatta sig med dessa ärenden.

 

Bestrid fakturorna till GMTM mobile AB.

 

Företagsuppgifter :

GMTM mobile AB               556879-9901

Lönngatan 60 A

214 49 MALMÖ                   0709-417433

 

På fakturorna anges adressen :

Svetsarvägen 15 2 tr

171 41 SOLNA

 

Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta oss på Varningsinfo 08-599 06 900


Länsdel.se - Svensk Webbmedia AB

2012-02-29

Nu har fakturor från Länsdel.se börjat dyka upp hos företagare. Organisationsnummer, adress, telefonnummer  och bankgironummer är samma som används av Svensk Webbmedia. Beloppet har hittills varit 12.519:-, samma belopp som Svensk Webbmedia ofta använt.

De kontakter som företaget åberopar som grund för fakturorna är mycket tveksamma och absolut inte avtalsgrundande.


Företagsuppgifter :

Länsdel.se                                   556717-4874

Box 3015

211 65 MALMÖ                             08-559 235 11


Behöver ni hjälp så kontakta oss på Varningsinfo.


118200 - Åro AB (ny skojare med gamla krav)

2012-02-23

Åro AB skickar i dagarna ut påminnelsefakturor på fakturor som RXH Konsult Malmö KB (969756-7485) tidigare skickat ut.

På fakturorna anges "Avslut av er marknadsföring på internet" och det avser 118200.

Om det överhuvudtaget finns en inspelad beställning så har denna kommit till via ett vilseledande där försäljaren från RXH utgett sig för att företräda ett annat företag. Eniro och 121.nu har använts vid ett flertal tillfällen.

Av Åro`s sista årsredovisning som inlämnats till Bolagsverket framgår att styrelseledamoten tagit ett lån i företaget på 87.625:-, vilket är ett brott mot låneförbudet ABL 21:1. Beroende på detta avstyrker revisorn ansvarsfrihet för styrelseledamoten.

Båda företagen har samma telefonnummer.


Företagsuppgifter  :

Åro AB                                556735-6745

Box 51

164 93 KISTA                     08-559 25 722

Bankgiro :                          822-8108


Vi hjälper er gärna om ni har några frågor !
Företag med ''välkända'' företrädare

2012-02-16

Vissa personer förekommer regelbundet som företrädare för "bluffbolagen". Här nedan följer ett antal produkter och företagsnamn som är kopplade till varandra via "välkända" företrädare.

Gör ej affärer med dessa företag !


Lokaldelen.se Maelle AB 556746-9605
Lokaldelen.se Box 829 i Kalmar KB 969743-0495
Mediafilter Företagskonsulten i Sydsverige 520415-
Svensk Företagsassistans Företagskonsulten i Sydsverige 520415-
Roboss Finans Roboss KB 969743-4430
Svensk TM Spärr EF Sverige KB 969734-4670
SFR Svensk Företagsrådgivning EF Sverige KB 969734-4670
Telespärr EF Sverige KB 969734-4670
Nuovo Din Assistens EF Sverige KB 969734-4670
MKS Sweden Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446
Lokaldelen.se Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446
TeleZapper Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446
Nej Tack Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446
Marknadskonsulterna Marknadskonsulterna i Solna AB 556785-2446


Tänk på att det finns ett flertal företag som ringer runt och erbjuder hjälp med bluffakturor som

använder precis lika smutsiga metoder som blufföretagen själva. När dessa företag ringer bör ni ställa er frågan hur dom kan veta att ni nyligen kontaktats av ett blufföretag.


Om ni vill ha hjälp med bluffakturor kontakta oss.


Utger sig för att vara från Eniro och 121.nu (RXH Konsult Malmö KB)

2012-01-26

I dagarna har ett flertal företagare blivit uppringda av personer som utger sig för att representera Eniro eller 121.nu. Vid vissa av samtalen har personerna även använt sig av namn på personer som är anställda inom företagen. När sedan fakturorna kommer är dessa utställda av RXH Konsult Malmö KB (969756-7585).

Bästa sättet om ni blir uppringda är att be att få ringa tillbaka. Ring då växelnumret till respektive företag (Eniro eller 121.nu) och be att få prata med den namngivna personen.


På fakturorna har man använt sig av texten "avslut av er marknadsföring på internet"


Företaget använder sig av en välkänd adress i liknande sammanhang.


Företagsuppgifter :

RXH Konsult Malmö KB                                969756-7485

Box 744

114 79 STOCKHOLM                                    08-559 25 722

Bankgiro       787-3219


Vill ni att så många som möjligt skall få kännedom om RXH Konsult Malmö KB och deras metoder, skicka in en kopia av fakturan och en kort beskrivning till Varningsinfo. Vi har ett omfattande nätverk till vilket vi sprider all information.


Huvudman bakom bluffbolag dömd för bokföringsbrott

2011-12-24

Huvudmannen bakom tre välkända företag i bluffakturasammanhang dömdes 2011-12-22 av Växjö Tingsrätt till 6 månaders fängelse för bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen.


Aktuella företag som alla är försatta i konkurs :

Frans Media AB                556596-1637

Sök Delen Sverige AB      556664-0271

CCA Media i Sthlm AB     556664-2574
''Skojare'' erbjuder hjälp mot ''skojare''

2011-12-21

Bluffmakarna nöjer sig inte med att lura företagarna en gång. Nu försöker dom lura företagarna ytterligare en gång genom att ringa upp och påstå att företagarna fått en bluffaktura och erbjuda hjälp.

Den fråga som alla måste ställa sig är hur dom kan känna till att någon fått en bluffaktura.


Vissa är lierade med bluffmakarna, andra går in på olika siter och kontaktar alla som finns med på dessa sidor. Problemet är att de flesta publiceringarna gjorts utan att någon faktura har skickats.


Bakgrunden är att bluffmakarna måste lägga upp mängder av företag utan att ta betalat för att till presumtiva kunder kunna framstå som att dom redan har många betalande kunder.


De flesta av företagen som erbjuder hjälp ringer upp från hemliga eller icke spårbara telefonnummer, inte sällan kontantkortsmobiler.


Låt er inte skrämmas till att betala för hjälp med s.k bluffakturor". Metoderna som dessa "hjälpande" företag använder är inte ett dugg bättre än de riktiga bluffbolagen.


Vi har valt att arbeta på följande sätt :

 • Vi publicerar ingen "Varningslista"
 • Första kontakten står du som kund själv för. Vi har ingen uppringande verksamhet.
 • I första hand ger vi dig kostnadsfria råd så att du själv kan bestrida fakturan.
 • Vi har ingen automatisk förlängning på våra avtal.
 • Vi ringer från sökbara telefonnummer.


Svensk Sökmotorregistrering i Stockholm AB - skickar bluffakturor

2011-12-20

Svensk Sökmotorregistrering i Stockholm AB (556725-2597) skickar ut fakturor utan någon som helst kontakt med kunderna. Tjänsten som anges på fakturorna är "Sökmotorregistrering web 60" och fakturorna ligger på drygt 4.868:-.


Företagsadressen som anges på fakturorna Renstiernasagata 28 är en känd adress i liknande sammanhang.


Skriv "ej beställt" på fakturan och skicka tillbaka den till företaget och en kopia till oss på Varningsinfo.

Har du några frågor så ring oss på Varningsinfo 08-599 06 900, så hjälper vi dig.


Företagsuppgifter :

Svensk Sökmotorregistrering i Stockholm AB                     556725-2597

Renstiernasgata 28

116 31 STOCKHOLM                                                           076-244 89 10


Annonskonsulterna i Skandinavia AB utger sig för att vara Euteria

2011-12-15

Bolaget Euterias namn utnyttjas av bedragare som ringer runt, är hotfulla och kräver betalt för en faktura avseende Googleoptimering.

Bedragarna ringer från ett nummer som tidigare tillhört Euteria, vilket gör det hela mer trovärdigt.

Bolaget som ligger bakom bedrägerierna är Annonskonsulterna i Skandinavia AB (556731-9917),

Föreningsgatan i Malmö, känt sedan tidigare i liknande sammanhang.

Euteria AB (556823-2357) har ingenting med dessa bedrägerier att göra och har också gjort en polisanmälan. Euteria har även beslutat att stänga ner hemsidan tills detta är uppklarat.


Företagslansering Sverige AB - styrelseledamot häktad

2011-12-10

Styrelseledamot i Företagslansering Sverige AB häktad !!!!!!!!!


Den 22-årige styrelseledamoten i Företagslansering Sverige AB (556836-7394) häktades igår i Helsingborgs Tingsrätt. Han är misstänkt för att ha varit ansvarig för utskick av tusentals s.k bluffakturor. De produktnamn som använts är Hittaföretagen och Allaföretag.


Företagslansering är ett av de värsta företagen de senaste året när det gäller inkomna klagomål till oss på Varningsinfo.


Företagsuppgifter :

Företagslansering Sverige AB               556836-7394

Box 65

267 22 BJUV


Unipay - dindelforetag.com (nya skojare)

2011-12-06

Nu dränker Unipay AAG AB (556578-5440) Sverige med fakturor.

Fakturorna avser något som kallas "Premium 100 (www.dindelforetag.com)" a´ 995:- antal 6 totalt 5.970:-.


Som ett flertal andra företag hänvisar dom vid  telefonsamtalet till tidigare överenskommelser med gratisavtal som övergått till att börja kosta pengar.


Gå inte med på någon som helst form av inspelad uppsägning.


Ju mindre ni säger i telefon dess bättre.


Företagsuppgifter :

Unipay AAG AB                                 556578-5440

Mailbox 1506

411 41 GÖTEBORG

Bankgiro 810-4945                           08-558 034 50


Betala inte utan följ våra råd under fliken Råd och tips. Behöver ni vår hjälp så ring 08-599 06 900.


Vi blev idag kontaktade av en person som uppgav sig företräda Unipay. Han ansåg att vår varning för bolaget var felaktig. Enligt honom så fanns det ordentliga underlag på alla fakturor som skickats ut. Kravet var att vi skulle ta bort bolaget ur våra spärrsystem, vilket är otänkbart i nuvarande läge.


Om du tillhör en av alla som blivit inlurade i ett påhittat avtal med dindelforetag.com och blivit fakturerad av Unipay så skicka in kopia av din faktura och en kort redogörelse till oss på Varningsinfo.


Gula Sidorna Företagsdelen 2012 - bluffakturor

2011-11-30

I dagarna skickar företaget Företagsvärlden AB (556746-5261 felaktigt org.nr) ut fakturaliknande underlag avseende Gula Sidorna Företagsdelen 2012.
Fakturorna avser Baspaket Micro.

I liten text på fakturorna står det "kampanjerbjudande". Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) punkt 21 i den s.k. svarta listan (vilseledande marknadsföring) är det förbjudet att utforma ett erbjudande som en faktura.

Ni behöver inte göra något förutom att skicka in en kopia till oss på Varningsinfo. Vi kommer att hålla berörda myndigheter underrättade.

Betalningsmottagare har dom angivit Elisabeth Öhman & Partners AB bankgiro 753-8705.
Ni skall självklart inte betala.

Företagsvärlden AB                    556746-5261
172 82 STOCKHOLM
08-124 491 41


Allaföretagen.com (European Business Group Center AB)

2011-11-10

Betala inte !

Ring oss på Varningsinfo om ni behöver hjälp.


Med samma upplägg som dinlokaladel.se (Länsdelen Norden AB, 556847-9546) och hittaföretagen.com (Företagslansering Sverige AB, 556836-7394) ringer nu allaföretagen.com runt och försöker lura företagare att gå med på att säga upp ett abonnemang som aldrig existerat. Gå inte med på att någon form av uppsägning spelas in. Ni har garanterat inget avtal hos detta företag som måste sägas upp.


Aktuellt företag :

European Business Group Center AB (556814-6178)

Box 47

234 21 LOMMA                         031-360 80 75 (uppgift om innehavare saknas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Använder också namnet :

Swedish Merchant Solution AB

Gamlavägen 8

234 35 LOMMA


allabranscher.se (Kanecia AB)

2011-10-27

Till Varningsinfo har inkommit ett antal klagomål på allabranscher.se (Kanecia AB).
Klagomålen har gällt att telefonförsäljare från allabranscher.se ringt företagare och
uppgivit att dom tidigare legat med på allabranscher.se. Det är mycket tveksamt om
dessa uppgifter stämmer med verkligheten men en sak är absolut säker och det är
att det varken funnits avtal eller har kostat pengar.

2011-10-26 kontaktades vi på Varningsinfo av ansvarig på allabranscher.se som uppgav
att företaget skall vidta ett antal åtgärder för att minska klagomålsfrekvensen.

2013-01-31 utträdde båda styrelseledamöterna och revisorn ur företaget.

Företagsuppgifter :
Allabranscher.se                                 Kanecia AB    (556863-9180)
Box 1093
171 22 SOLNA                                    010-1993555
                                                            010-1993557  fax


118 108 Media Solution (556862-0958)

2011-10-24

Företrädare för 118 108 Media Solution ringer runt och påstår att företagare har gamla gratisavtal, dessa har övergått till att börja kosta pengar eftersom dom inte har sagts upp i tid.
Företagarna "pressas" till att spela in en uppsägning av avtalen för att slippa få en faktura på ca. 24.000:-. Uppsägning innebär dock en kostnad på mellan 6.000:- och 12.000:-.

Det finns inget gammalt avtal
Acceptera inte att spela in någon form av uppsägning
 
Aktuellt företag :
118 108 Media Solution                                  (556862-0958)
Mossvägen 12 B, 291 50 KRISTIANSTAD     08-55925284 (uppgift om innehavare saknas)


Betala inte !
Behöver du råd och tips kontakta oss på Varningsinfo 08-599 06 900 så hjälper vi dig kostnadsfritt


Företagslansering Sverige AB (556836-7394)

2011-10-18

BETALA INTE !!!!! Hör av er till Varningsinfo om ni har frågor eller behöver hjälp.

hittaföretagen.com (Företagslansering Sverige AB 556836-7394)  använder olovligen Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev som skickas ut.
Det som Företagslansering Sverige AB skickar ut är en ansökan om stämning och den är ställd till Helsingborgs Tingsrätt, Box 712, 251 07 Helsingborg.
Vid kontroll har det visat sig att inte en enda ansökan inkommit till Tingsrätten.

Att blufföretagen gör allt för att få in pengar dom egentligen inte skall ha kanske inte är så konstigt men frågan är om inte Företagslansering Sverige AB har överträtt alla gränser som finns.

BETALA ABSOLUT INTE !!!! Vi på Varningsinfo och våra kunder önskar inget hellre än att få träffa företrädarna för Företagslansering i rätten.Creative Office i Sthlm AB (556646-2890)

2011-10-11

Creative Office i Sthlm AB använder vilseledande försäljning.

Företagare/organisationer/förvaltningar får besök av försäljare från Creative Office i Sthlm AB.

I samband med besöken presenteras olika typer av kontorsmaterial och priser som uppfattas som förmånliga. Ofta levereras ett betydligt större antal än vad som överenskommits. Priserna som presenteras i samband med besöken uppfattas av kunderna som pris per förpackning men på fakturorna har dessa plötsligt blivit styckepriser.


En kund blev erbjuden en förpackning med 275 st. platsfickor för några hundralappar men när fakturan kom var den på 20.000:-


Var mycket noggranna innan ni skriver på en beställning om ni planerar att göra affärer med detta företag.


Ny teknik avslöjar manipulerade ljudinspelningar

2011-10-10

Statens kriminaltekniska laboratorium SKL kommer att fr.o.m. den 1 oktober 2011 ha tillgång en ny teknik som kan avslöja manipulerade ljudinspelningar. Tekniken som kallas ENF, Electrical network frequency kan med hjälp av det vanliga elnätet bestämma exakt vilken sekund som ljudupptagningen skett. Förhoppningsvis kan denna teknik komma åt de blufföretag som "klipper" ihop" inspelade telefonsamtal.


Kvittobedrägerier mot butiker

2011-10-08

Under de senaste veckorna har det kommit in rapporter från mängder av butiker runt om i landet om bedrägerier med förfalskade kvitton. Det gäller kvitton som presenteras vid byten, återköp samt pantkvitton i dagligvarubutiker.

I flera fall har gärningsmännen kommit över ordinarie kvittorullar och skannat in uppgifter från originalkvitton. Bedrägerierna är mycket svåra att avslöja så det krävs extra vaksamhet i butikerna och säkrare förvaringen av oanvända kvittorullar.


Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) Hittaforetagen.se (Företagslansering i Sverige)

2011-09-28

BETALA INTE !!!!!!!

nordenmedia.se,  Länsdelen Norden AB (556847-9546) och hittaforetagen.com, Företagslansering Sverige AB (556836-7394) har ändrat lite strategi.

Representanter från dessa företag ringer upp olika företagare i landet och påstår att dom kommit överens om ett införande på deras siter.
Dom uppger också att dom har skickat ut en orderbekräftelse i början av sommaren, vilken ingen av företagarna har mottagit.
Båda dessa uppgifter är rena lögner.

Det som dom nu även påstår i samband med samtalen är att företagarna med någon form av knapptryckning på telefonen skulle ha accepterat avtalet. Även detta är osanning

Det dom vill ha betalt för är ett 24 månadersavtal som kostar ca. 23-24.000 kronor.

Efter lite diskussion erbjuds företagaren en möjlighet att komma ur avtalet genom att gå med på en inspelning där en kostnad på 6-12.000 kronor accepteras.

Betala inte bestrid kraven och om ni behöver hjälp kontakta oss på Varningsinfo.


Bolagsguidens Gula Sidor (Bergslagen Reklam och Marknadsföring)

2011-09-20

Fredagen den 16:e september blev jag kontaktad av Jonny Hansson som utgav sig företräda
Bolagsguidens Gula Sidor. Bakgrunden var att jag skrivit om honom i min blogg och att han
ansåg att uppgifterna inte stämde.

Orsaken till att jag skrev om bolaget var följande :

1. Otydligheten kring namnet "Gula Sidor"
2. Bekräftelserna saknade företagsnamn och organisationsnummer
3. Den påstådda införsäljningen hade skett innan bolaget registrerades hos Bolagsverket
4. Alla kunder skulle ha avböjt ett kampanjerbjudande men accepterat basuppgifter
5. Företrädaren för bolaget har under många år figurerat i liknande sammanhang.

Idag blev jag återigen kontaktad av Hansson som uppgav att han bestämt sig för att lägga ner verksamheten. Till de nio kunder som hunnit betala skulle han återbetala pengarna. Du som betalat måste själv bevaka att pengarna återbetalas.


Din Kommundel o Företagsdelen (Elect Förlag)

2011-09-16

2011-09-09 dömdes i Huddinge Tingsrätt styrelseledamoten i Elect Förlag AB (556801-8799) för penninghäleri till Villkorlig dom och dagsböter 100 x 100 kr.

Kunder har lurats att betala in pengar på den mannens konto för varor på Blocket som aldrig levererats. I domen finns 17 st. målsägare som tillsammans blivit lurade på 84.200:-

Elect Förlag AB figurerade i samband med bluffakturor avseende två olika publikationer Din Kommundel och Företagsdelen

Elect Förlag AB                  556801-8799
Renstiernasgata 28
116 31 STOCKHOLM


Bolagsguidens Gula Sidor

2011-09-13

Många företagare har kontaktat oss på Varningsinfo beroende på att dom fått en bekräftelse från Bolagsguidens Gula Sidor.
Enligt bekräftelsen skall företaget ha blivit kontaktade av en telefonförsäljare från Bolagsguidens Gula Sidor och i samband med denna kontakt avböjt ett kampanjerbjudande, dock skulle företaget ha accepterat ett införande av basuppgifter för 990 kr (inklusive moms och reklamskatt).

Ingen av de företagare som kontaktat Varningsinfo kan komma ihåg någon kontakt med Bolagsguidens Gula Sidor och framförallt har aldrig några basuppgifter accepterats.

När fakturan kommer skall ni rakt över fakturan skriva "vi motsätter oss betalningsansvar då någon beställning aldrig skett".

Detta är uppenbart lurendrejeri som självklart inte skall betalas.

Företagsuppgifter :
Bolagsguidens Gula Sidor
Hantverksvägen 4 E                      tel.  0223-77 90 40
737 48 FAGERSTA                        fax 0223-77 90 41


Ola Lindholm - inget föredöme för barn och ungdomar

2011-09-07

Hur tänker du Ola Lindholm ?


Vi försöker i alla sammanhang förklara för barn och ungdomar att dom skall stå för vad dom gör och att ärlighet varar längst.


Vi vet också att ingen är felfri. Alla måste dock få en andra chans men det bygger på något sätt på att man själv står för det man har gjort.


Själv har jag engagerat mig i X-Cons av just det skälet. I X-Cons gör vi allt för att fd kriminella ungdomar skall få ett arbete och en ny chans i livet. Skillnaden mellan dessa och dig är att dom

på ett helt annat sätt står för sina misstag.


Du lurar inte oss vuxna för vi har omdöme nog att inse vad som hänt.


Du lurar inte barnen och ungdomarna heller men vilka signaler skickar du ?


Bedrägerier via internet

2011-08-23

VARNING - undvik att bli lurad

Personer som lägger ut olika saker på siter som Blocket, Tradera, Allaannonser m.fl. blir kontaktade från av intresserade köpare från bl.a. England Malaysia.

Bedrägerierna sker i olika steg enligt följande :

1. Köparen tar kontakt via mail och erbjuder sig att köpa det som annonserats, ofta till begärt pris.

2. Köparen skickar ett mail och informerar om att han betalat in mer pengar än det begärda
beloppet. Överskjutande del av betalningen skall användas till att betala transporten till det land där köparen bor.

3. Säljaren uppmanas att betala in det överskjutande beloppet till ett angivet transportföretag.

4. Efter några timmar eller någon dag kommer ett mail från Paypal eller någon bank att det belopp som köparen uppgivit finns insatt på säljarens konto. Detta mail och ev. underlag som skall  bevisa inbetalningen är falska.

5. Som säljare måste ni själva kontrollera Paypal- eller bankkonto för att säkerställa att pengarna kommit in. Observera att banken kan återta pengarna från säljarens konto under ett antal dagar om det visar sig vara något fel vid inbetalningen.

I förhållande till alla affärer som sker på internet är detta endast en mycket liten del. Det är dock ingen tröst om du skulle drabbas.
Norden Media (Länsdelen Norden AB)

2011-08-22

Betala inte Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB). Om ni behöver hjälp kontakta oss på Varningsinfo.se


Personer på Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) ringer runt till företagare och påstår att dom tidigare accepterat att prova ett gratisavtal. Beroende på att detta avtal inte sagts upp i tid har det nu övergått till ett 24-månadersavtal till en kostnad av 24.000:-.


Personen i telefonen på Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) påstår att det finns en inspelning av den tidigare beställning men att denna endast kan fås ut mot en kostnad på ett par tusen kronor.


För att komma ur avtalet erbjuds kunden att betala 5-10.000:-.

Om kunden inte går med på detta hotar Nordenmedia.se (Länsdelen Norden AB) med att skicka den ursprungliga fakturan på 24.000:-.


I samband med denna "utpressningssituation" luras kunden till att gå med på en inspelning där dom accepterar att betala det lägre beloppet.


Företaget använder en postbox hos Brevia på Frejgatan 13 i Stockholm. Detta är en känd adress när det gäller ljusskygga företag som skickar ut bluffakturor.


Företagets telefonnummer saknar uppgifter när man söker på Hitta.se och Eniro.se, vilket inte

får anses som vanligt bland seriösa företag.


Företagsuppgifter :

Länsdelen Norden AB 556847-9546

Box 391

114 79 STOCKHOLM 08-559 23 493hittaforetagen.se (Företagslansering Sverige AB)

2011-08-18

Betala inte hittaforetagen.se och om ni känner att ni behöver hjälp kontakta oss.

Personer på hittaforetagen.se  (Företagslansering Sverige AB,) ringer runt till företagare och påstår att dom har samarbete med både Eniro och Hitta.se.
Under samtalet påstår personerna att det funnits ett gratisavtal som nu eftersom det inte sagts upp övergått till ett 24 månadersavtal. Kostnaden för detta avtal skulle hamna på drygt 20.000:-.
Hittaforetagen.se påstår att det finns en inspelning av den tidigare beställning men när kunderna ber att få ta del av denna hänvisas dom till inspelningscentralen.se till en kostnad av 3.000:-

För att komma ur avtalet erbjuds kunderna att betala 5-10.000:-.
Belopp som förekommit :
3.743:75,  3.750:-,  4.375:02,  4.993:75,  5.087:50,  5.620:31,  6.243:75,  6.337:50,  7.493:75, 7.587:50,  8.118:92,  8.873:50,  9.994:57

Om kunden inte går med på detta hotar hittaforetagen.se (Företagslansering Sverige AB) med att skicka fakturan på drygt 20.000:-.
I samband med denna "utpressningssituation" luras kunderna till att gå med på en inspelning där dom accepterar att betala det lägre beloppet.

Företagsuppgifter :
Företagslansering Sverige AB 556836-7394
Box 65
262 77 BJUV

Styrelsen är enligt Bolagsverket inte fulltalig.


MNL Invest (Skatteverket har ansökt om konkurs)

2011-08-11

Skatteverket har ansökt om konkurs när det gäller MNL Invest 556722-8084. Företaget har under en längre tid försökt driva in pengar åt bl.a. Ensidia.

Ensidia tillhör ett av företagen som ringt till företagare och uppgivit att någon annan är ute efter företagets domännamn, inte sällan ett porrföretag. Dock erbjöd sig Ensidia att mot en ersättning som vid samtalet rörde sig om några tusenlappar kunna förhindra att företagets domännamn "stals".

Företagarna som hamnat i en form av utpressningssituation accepterade Ensidias erbjudande men när fakturan sedan kom så var den inte sällan på femsiffriga belopp.


Man bakom flera bluffbolag mördad i Thailand

2011-08-03

Måndagen den 1 augusti mördades svensken Maksim Schantz 25 år gammal enligt tidningen Phuket Gazette. Gripna för mordet är Tommy Viktor Söderlund 26 år och Johan Sebastian Ljung 25 år.


Schantz är sedan många år känd för att ligga bakom utskick av bluffakturor i Sverige.


Utskicken har gällt bl.a.

 • JJ Solution KB
 • Lokaldelen
 • Marknadskonsulterna
 • Nej Tack
 • Qunum Tech
 • Roboss Finans
 • SG Schantzgruppen
 • Småföretagsgruppen
 • Svensk Företagsassistans
 • Telespärr
 • TWC

 


Falska fakturor från JJ Solution KB

2011-08-02

Företaget JJ Solution KB (969743-8399) , Pianogatan 72, 421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA har börjat skicka ut fakturor där dom kopierat in Riksdelens logga. Företaget har ingenting att göra med Riksdelen AB (556705-1890). Bankgirot 676-1282 som anges på fakturorna tillhör Företagsservice i Skåne, Storgatan 5, 267 76 EKEBY. Ena styrelseledamoten är känd från tidigare bluffutskick.


Fakturor för avslut av abonnemang

2011-08-02

Flera bluffbolag ringer idag upp företagare och uppger att dom haft ett abonnemang (ofta gratis) och att detta automatiskt förlängts när det inte sagts upp. När företagaren hävdar att han inte vill ha abonnemanget så uppger skojarna att dom då är tvungna att skicka en avslutsfaktura.
Acceptera aldrig detta !!!


Styrelseledamot dömd till fängelse

2011-06-18

I Malmö Tingsrätt dömdes 2011-05-27 en av styrelseledamöterna i Skandinavisk Handelstjänst till 2 månaders fängelse för övergrepp i rättssak, sex fall av grov olovlig körning samt två fall av ringa narkotikabrott. Mannen förekom tidigare under 33 avsnitt i belastningsregistret.
I bolaget är konkurs inledd. Namnen på de bluffakturor som skickades ut var Enova och Enironet.


Skandinaviska Webb Kontoret

2011-05-24

Under en längre tid har personen bakom MB Marketing Borås skickat ut erbjudanden som utformats som fakturor. Detta är ett brott mot Marknadsföringslagens s.k. Svarta lista 21 punkten.
I tron att lura ytterligare företagare har han bytt namn på produkten ett flertal gånger, de namn som använts är :

 • MB Markering Borås
 • Nordisk Web Positionering
 • Nordiska Webb Byrån
 • Skandinaviska Webb Kontoret
 • Svensk Webb Optimering
 • Web Advertising
 • Web Positionering

 MB Marketing, Box 9027, 503 19 BORÅS, 0702-81 28 07

Om ni får en faktura från bolaget som är ett erbjudande så behöver ni ej bestrida fakturan. Ni skall inte heller göra polisanmälan eftersom det inte är ett brott mot Brottsbalken.
Skicka dock in en kopia av underlaget till oss på Varningsinfo så kommer vi att sammanställa alla dessa för ev. rättsliga åtgärder.


Dömd till 3 års fängelse och 7 års näringsförbud

2011-05-09

Den ansvarige bakom företagen Hittaföretag Sverige AB (556101-5743), Scandinavian Media Solution AB (556768-6034), Prosales Market Sverige AB (556695-5869) dömdes 2011-05-06 av Malmö Tingsrätt till 3 års fängelse och 7 års näringsförbud för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.


Hittaföretag Sverige AB och Scandinavian Media Solution har ofta förekommit i klagomål som inkommit till Varningsinfo. Det som klagomålen gällt är att telefonförsäljarna använt namnet Hitta på ett sätt som gjort att många trott att det gällde hittapunkt.se. Marknadsdomstolen har i en dom 2011-04-05 med hot om ett vite på en miljon förbjudit Scandinavian Media Solution AB och den ansvarige att uppge eller ge sken av att vara eller företräda hittapunkt.se


Varningsinfos kund vann mot MNL Invest AB i Tingsrätten

2011-04-29

Värmlands Tingsrätt Dom 2011-03-24 Mål FT 2989-10


Kunden företräddes av Varningsinfos jurister. Ensidia AB hade överlåtit fordran på MNL Invest AB. Företaget åberopar en telefoninspelning som bevis. Domstolen konstaterar att endast slutet av samtalet spelats in.

Säljaren pratar forcerat och det är uppenbart att bolagets representant är osäker och inte inser vad som accepteras. Detta innebär enligt Tingsrättens bedömning att MNL Invest AB inte kunnat styrka att ett avtal ingåtts.
MNL Invest AB:s talan ogillades


Lokaladelen.se (Maelle AB)

2011-04-11

I dagarna skickar företaget Maelle AB 556746-9605 ut en bluffaktura LOKALADELEN.SE
På fakturorna som är på 4.595:- anges Lokaladelen AB, Box 589, 582 27 HALMSTAD. Enligt Bolagsverket heter företaget Maelle AB, Grusåsgränd 114, 121 30 ENSKEDEDALEN.
DETTA AVSER EJ LOKALDELEN AB 556109-6149


Fakturor - Kontrollera bank- och plusgiro

2011-03-24

Blufföretagen har vid ett flertal tillfällen använt loggor, organisationsnummer m.m. från riktiga företag. Det är därför viktigt att ni noga kontrollerar att bank- och plusgironummer som angivits verkligen tillhör det företag ni normalt gör affärer med. Ni som betalar via internet har alltid möjligheten att använda rutinen "hämta mottagare" när ni anger ett bank- eller plusgironummer, på det sättet undviker ni risken att pengarna hamnar hos skojarna.


Bedrägerier SMS-lån

2011-02-13

Senaste tiden har ett antal personer drabbats av att någon begärt ut ett nytt SIM-kort till företagets mobilabonnemang och därefter lyckats få ett flertal SMS-lån. Anledningen till att det drabbat företagsabonnemang i första hand är säkerligen för att samtliga uppgifter som behövs i lånesammanhang är lättare att komma över när det gäller företag.


Var uppmärksam på om telefonen slutar fungera och kontakta omedelbart operatören. Eftersom bedragarna är tvungna att svara i telefonen om någon av kreditgivarna ringer kan också vänner och bekanta slå larm när dom ringer rätt nummer men ändå kommer till fel person.
Att någon kan begära ett nyt SIM-kort och se till att detta inte kommer till den rätta mottagaren framstår som mycket märkligt.


Följ bloggen via RSS

Dick´s blogg         Varningsinfo.se har utgivningsbevis

Senaste inlägg

Arkiv